Spotkanie informacyjne dotyczące możliwości wyjazdu do USA

Uprzejmie informuję o organizowaniu przez Dział Współpracy z Zagranicą spotkaniu informacyjnym dotyczącym możliwości wyjazdu do USA studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych.

Spotkanie odbędzie się 8 marca 2017 o godz. 10 w Sali Senatu w Collegium Maximum, a poprowadzi je Pani Patrycja Gołąb z Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.

Zachęcam do uczestnictwa.

dr hab. Tomasz Kleiber
prodziekan ds. nauki

baner ogrod wrazen

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1