dr Waldemar Buchwald

  • Wniosek
  • Autoreferat
  • Skład Komisji Habilitacyjnej
  • Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
  • Uchwała Komisji Habilitacyjnej
  • Załącznik nr 1 do uchwały Komisji Habilitacyjnej
  • Uchwała nr 127/2014 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

 

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1