Koło Naukowe Architektury Krajobrazu

Koło Naukowe Architektury Krajobrazu (KNAK) zostało utworzone w 2012 roku i kontynuuje działalność Sekcji Architektury Krajobrazu Koła Naukowego Ogrodników na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Naszym celem jest poszerzanie wiedzy i zdobywanie praktycznych umiejętności z zakresu architektury krajobrazu oraz uczestniczenie w tworzeniu przyjaznej, pięknej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej naszych miast i wsi.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie internetowej Koła

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1