Koło Naukowe Botaników

Koło Naukowe Botaników (KNB) powstało z inicjatywy studentów wydziałów: Ogrodniczego (obecnie: Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu), Rolniczego (obecnie: Rolnictwa i Bioinżynierii)  oraz Hodowli i Biologii Zwierząt (obecnie: Medycyny Weterynaryjnej i Nauki o Zwierzętach) i zostało powołane do życia decyzją JM Rektora 25 maja 2000 r. 

Obecnie opiekunem naukowym Koła jest Pan prof. UPP dr hab. Piotr Górski z Katedry Botaniki

 

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1