Plan studiów - Ogrodnictwo (NS) 2021-2022

Plan studiów niestacjonarnych I STOPNIA, kierunek ogrodnictwo od roku 2021/2022 

Plan studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia - kierunek ogrodnictwo

(obowiązuje od roku akademickiego 2021/2022)

       

Nazwa modułu/przedmiotu

Liczba ECTS

Liczba godzin

Forma zakoń-czenia2

Typ grupy ćw.

Jednostka realizująca

Łącznie (4+5+6+7+8)

zajęcia dydaktyczne

inne z udziałem nauczyciela

praca własna studenta

wykł.

ćw.1

inne1

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

Semestr 1

1.     Ekologia

2

50

10

10 (4T)

 0

2

28

Z*

GI

Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska

2.     Chemia ogólna z elementami chemii analitycznej

6

150

20

20L

0

6

104

E*

GL

Katedra Chemii

3.     Technologie informacyjne

2

54

10

10

0

2

32

Z*

GI

Katedra Warzywnictwa

4.     Kształtowanie terenów zieleni

3

75

15

10P

0

3

47

Z*

GL

Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu + Katedra Botaniki

5.     Wiedza społeczna

3

76

24

0

0

6

46

Z*

GI

Moduł ogólnouczelniany WE

6.     Fizyka dla ogrodników/Fizyka w inżynierii ogrodniczej

3

75

10

10L

0

3

52

Z*

GL

Katedra Fizyki i Biofizyki

7.     Przedmiot do wyboru 13

3

75

10

10

0

2

53

Z*

   

8.     Przedmiot do wyboru 2

3

75

10

10

0

2

53

Z*

   

łącznie

25

630

109

80

0

26

415

 

semestr 2

1.     Botanika

7

175

20

30L

0

6

119

E*

GL

Katedra Botaniki

2.     Biochemia

4

100

15

15L

0

4

66

E*

GL

Katedra Biochemii i Biotechnologii

3.     Dendrologia

5

125

15

20 (3T)

0

4

86

E*

GI

Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa

4.     Gleby i podłoża ogrodnicze

3

75

15

25 (20L,5T)

0

2

33

E*

GL

Katedra Żywienia Roślin

5.     Ekonomia

2

50

10

10

0

2

28

E*

GI

Katedra Ekonomii

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

6.     Grupa przedmiotów społeczno-humanistycznych

2 (1+1)

54

20

0

0

4

30

2 x Z*

GI

Moduł ogólnouczelniany WE

7.     Przedmiot do wyboru 1

3

75

10

15

0

2

48

Z*

   

8.     Przedmiot do wyboru 2

3

75

10 (5)

15 (20)

0

2

48

Z*

   

łącznie

29

729

115

130 

0

26

458

 

Semestr 3

1.     Fizjologia roślin

6

150

15

30L

0

8

97

E*

GL

Katedra Fizjologii Roślin

2.     Genetyka i hodowla roślin

4

100

15

15L

0

3

67

E*

GL

Katedra Genetyki i Hodowli Roślin

3.     Uprawa roli i żywienie roślin

5

125

15

30L

0

5

75

E*

GL

Katedra Żywienia Roślin

4.     Nasiennictwo

4

100

18

15 (8L)

0

4

63

E*

GL

Katedra Fitopatologii i Nasiennictwa

5.     Technologie uprawy warzyw w polu

3

75

20

13 (3P)

0

3

39

E*

GI

Katedra Warzywnictwa

6.     Język obcy

2

50

0

10

0

1

39

Z

GI

Studium Języków Obcych

7.     Przedmiot do wyboru 1

3

75

10 (0)

15 (25)

0

2

48

Z*

   

8.     Przedmiot do wyboru 2

3

75

10 (0)

15 (25)

0

2

48

Z*

   

łącznie

30

750

103

143

0

28

476

 

Semestr 4

1.     Entomologia ogrodnicza

5

125

10

25L

0

5

85

E*

GL

Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska

2.     Fitopatologia ogrodnicza

4

100

10

25L

0

3

62

E*

GL

Katedra Fitopatologii i Nasiennictwa

3.     Szkółkarstwo

3

75

18

15

0

2

40

E*

GI

Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa

4.     Technologie uprawy warzyw pod osłonami

3

75

10

20

0

6

39

E*

GI

Katedra Warzywnictwa

5.     Mechanizacja ogrodnictwa

3

75

10

10

0

4

51

E*

GI

Katedra Inżynierii Biosystemów

6.     Doświadczalnictwo w ogrodnictwie

3

75

10

15

0

6

44

E*

GI

Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych

7.     Rośliny zielarskie

2

50

10

10

0

2

28

Z*

GI

Katedra Warzywnictwa

8.     Język obcy

3

75

0

20

0

2

53

Z

GI

Studium Języków Obcych

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

9.     Przedmiot do wyboru 1

3

75

10

15

 0

2

48

Z*

   

łącznie

29

725

88

155

0

32

450

 

Semestr 5

1.     Ochrona środowiska w ogrodnictwie

2

50

10

10 (3T)

0

2

28

Z*

GI

Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska

2.     Inżynieria ogrodnicza

3

75

10

17 (5T, 3P)

0

5

43

Z*

GI

Katedra Warzywnictwa

3.     Uprawa roślin ozdobnych

3

75

20

10

0

3

42

Z*

GI

Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa

4.     Pomologia i ogólna uprawa roślin sadowniczych

3

75

20

10

0

3

42

E*

GI

Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa

5.     Metody ochrony roślin

2

50

10

10

0

2

28

E*

GI

Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska

6.     Uprawa grzybów jadalnych

2

50

10

10

0

2

28

Z*

GI

Katedra Warzywnictwa

7.     Ekonomika produkcji ogrodniczej

2

50

10

15

0

2

23

E*

GI

Katedra Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Agrobiznesie

8.     Język obcy

3

85

0

20

0

2

63

E*

GI

Studium Języków Obcych

9.     Przedmiot do wyboru 1

3

75

10

15

0

2

48

Z*

   

10.  Przedmiot do wyboru 2

3

75

10

15

0

2

48

Z*

   

11.  Przedmiot do wyboru 3

3

75

10 (0)

15 (25)

0

2

48

Z*

   

łącznie

29

735

120

147

0

27

441

 

Semestr 6

1.     Rośliny ozdobne pod osłonami i w gruncie

3

75

10

20 (4P)

0

3

42

E*

GI

Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa

2.     Szczegółowa uprawa roślin sadowniczych

3

75

15

20 (5P)

0

3

37

E*

GI

Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa

3.     Zarządzanie i marketing w ogrodnictwie

2

50

10

12

0

2

26

E*

GI

Katedra Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Agrobiznesie

4.     Przedmiot do wyboru 1

3

75

10

15

0

2

48

Z*

   

5.     Przedmiot do wyboru 2

3

75

10

15

0

2

48

Z*

   

6.     Przedmiot do wyboru 3

3

75

10

15

0

2

48

Z*

   

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

7.     Przedmiot do wyboru 4

3

75

10 (5)

15 (20)

0

2

48

Z*

   

łącznie

20

500

75

112

0

16

297

 

Semestr 7

1.     Biotechnologia roślin

3

75

15

15L

0

3

42

Z*

GL

Katedra Fizjologii Roślin

2.     Seminarium inżynierskie

1

25

0

10

0

1

14

Z

GL

Kierownik grupy inżynierskiej

3.     Przedmiot do wyboru 1

3

75

10

15

0

2

48

Z*

   

4.     Przedmiot do wyboru 2

3

75

10

15

0

2

48

Z*

   

5.     Przedmiot do wyboru 3

3

75

10

15

0

2

48

Z*

   

6.     Praktyka zawodowa 12 tygodniowa

16

480

0

0

0

4

476

Z*

 

łącznie

29

805

45

70

0

14

676

 

Semestr 8

1.Ogrodnictwo w mieście

3

75

10

20 (10L, 4P, 6T)

0

3

42

Z*

GI

Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa

2. Seminarium inżynierskie

3

75

0

10

0

5

60

Z*

GL

Kierownik grupy inżynierskiej

3. Praca inżynierska

8

200

0

0

0

50

150

P

 

Opiekun pracy

4. Pracownia dyplomowa

7

180

0

0

0

20

160

P

 

Kierownik grupy inżynierskiej

łącznie

21

530

10

30 

0

78

412

 

razem na studiach

212

5404

625

6654

907

8674 

0

247

3625

 
           
                       

* -przedmioty stanowiące podstawę do obliczenia średniej ocen

1ćwiczenia o charakterze: L –laboratoryjnym, P– projektowym, T-terenowym

2 E – egzamin, Z – zaliczenie z oceną, P – potwierdzenie udziału

3 przedmioty do wyboru podane są w oddzielnej tabeli, poniżej

4w zależności od wybranych przedmiotów

Przedmioty do wyboru                                                                                                                                                        

Plan studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia - kierunek ogrodnictwo (obowiązuje od roku akademickiego 2021/2022)                                                                                      

Przedmiot do wyboru

Liczba ECTS

Liczba godzin

Forma zakoń-czenia2

Typ grupy ćw

Jednostka realizująca

Łącznie (4+5+6+7+8)

zajęcia dydaktyczne

inne z udziałem nauczyciela

praca własna studenta

wykł

ćw1

inne1

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

Semestr 1 (wybór 2 przedmiotów)

1.     Agrometeorologia

3

75

10

10

0

2

53

Z

GI

Katedra Budownictwa i Geoinżynierii

2.     Allelopatia roślin

3

75

10

10

0

2

53

Z

GL

Katedra Fizjologii Roślin

3.     Amatorska uprawa grzybów w domu i ogrodzie

3

75

10

10

0

2

53

Z

GI

Katedra Warzywnictwa

4.     Dziko rosnące rośliny jadalne i trujące

3

75

10

10 (5T)

0

2

53

Z

GI

Katedra Botaniki

5.     Mikroorganizmy w uprawach ogrodniczych

3

75

10

10

0

2

53

Z

GL

Katedra Fitopatologii i Nasiennictwa

6.     Nasiona w życiu człowieka

3

75

10

10L

0

2

53

Z

GL

Katedra Fitopatologii i Nasiennictwa

7.     Owoce tropikalne i subtropikalne w uprawie i konsumpcji

3

75

10

10

0

2

53

Z

GI

Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa

Semestr 2 (wybór 2 przedmiotów)

1.     Fauna w ogrodzie

3

75

10

15 (3T)

0

2

48

Z

GI

Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska

2.     Praktyczny monitoring fitofagów

3

75

5

20

0

2

48

Z

GI

Katedra Fitopatologii i Nasiennictwa + Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska

3.     Rekreacja i turystyka w środowisku przyrodniczym

3

75

10

15

0

2

48

Z

GI

Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu

4.     Rośliny w kulturze i sztuce

3

75

10

15

0

2

48

Z

GI

Katedra Botaniki

5.     Warzywne ogrody wertykalne w miastach

3

75

10

15

0

2

48

Z

GI

Katedra Warzywnictwa

6.     Woda w ogrodzie

3

75

10

15 (2T)

0

2

48

Z

GI

Katedra Botaniki + Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

Semestr 3 (wybór 2 przedmiotów)

1.     AutoCad w ogrodnictwie

3

75

0

25

0

2

48

Z

GI

Katedra Warzywnictwa

2.     Inwentaryzacje i opinie dendrologiczne

3

75

10

15

0

2

48

Z

GI

Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa

3.     Kształtowanie środowiska glebowego

3

75

10

15

0

2

48

Z

GI

Katedra Żywienia Roślin

4.     Nutraceutyki w produktach ogrodniczych

3

75

10

15

0

2

48

Z

GI

Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa + Katedra Warzywnictwa

5.     Owady pożyteczne

3

75

10

15

0

2

48

Z

GI

Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska

6.     Techniki graficzne

3

75

0

25

0

2

48

Z

GI

Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu

7.     Trawy, paprocie i rośliny wodne

3

75

10

15

0

2

48

Z

GI

Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa

Semestr 4 (wybór 1 przedmiotu)

1.     Fitoremediacja

3

75

10

15L

0

2

48

Z

GL

Katedra Fizjologii Roślin

2.     Nowe trendy w sektorze nasiennym

3

75

10

15L

0

2

48

Z

GL

Katedra Fitopatologii i Nasiennictwa

3.     Stosowanie nawozów i biostymulatorów w produkcji ogrodniczej

3

75

10

15L

0

2

48

Z

GI

Katedra Żywienia Roślin

4.     Waloryzacja przyrodnicza

3

75

10

15 (6T)

0

2

48

Z

GI

Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska

Semestr 5 (wybór 3 przedmiotów)

1.     Choroby przenoszone z nasionami

3

75

10

15L

0

2

48

Z

GL

Katedra Fitopatologii i Nasiennictwa

2.     Integrowana ochrona roślin przed szkodnikami

3

75

10

15

0

2

48

Z

GI

Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska

3.     Kształtowanie środowiska wodnego

3

75

10

15

0

2

48

Z

GI

Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu

4.     Obce i inwazyjne gatunki zwierząt

3

75

10

15

0

2

48

Z

GI

Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska

5.     Rośliny ozdobne uprawiane w pojemnikach

3

75

10

15

0

2

48

Z

GI

Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa

6.     Rośliny w niekorzystnych warunkach środowiska

3

75

10

15L

0

2

48

Z

GL

Katedra Fizjologii Roślin

7.     Szkodniki przechowywanych produktów pochodzenia organicznego

3

75

10

15

0

2

48

Z

GI

Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska

                       

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

8.     Uprawa i pielęgnacja drzew i krzewów ozdobnych

3

75

10

15

0

2

48

Z

GI

Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa

9.     Warzywa mniej znane

3

75

10

15

0

2

48

Z

GI

Katedra Warzywnictwa

10.  Vectorworks w ogrodnictwie

3

75

0

25

0

2

48

Z

GI

Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu

Semestr 6 (wybór 4 przedmiotów)

1.     Automatyzacja w ogrodnictwie

3

75

10

15

0

2

48

Z

GI

Katedra Warzywnictwa

2.     Biologia i zwalczanie chwastów

3

75

10

15

0

2

48

Z

GI

Katedra Warzywnictwa

3.     Biologiczne podstawy plonowania

3

75

10

15L

0

2

48

Z

GL

Katedra Fizjologii Roślin

4.     Choroby roślin zielarskich i grzybów uprawnych

3

75

10

15

0

2

48

Z

GL

Katedra Fitopatologii i Nasiennictwa

5.     Drzewa i krzewy w terenach zieleni oraz otoczeniu człowieka

3

75

10

15

0

2

48

Z

GI

Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa

6.     Integrowana ochrona roślin przed chorobami

3

75

10

15

0

2

48

Z

GI

Katedra Fitopatologii i Nasiennictwa

7.     Kwiaciarstwo w praktyce

3

75

10

15

0

2

48

Z

GI

Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa

8.     Kwiaty do ozdoby, leczenia i konsumpcji

3

75

10

15

0

2

48

Z

GI

Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa

9.     Ozdobne rośliny cebulowe

3

75

10

15

0

2

48

Z

GI

Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa

10.  Projektowanie ogrodów

3

75

5

20

0

2

48

Z

GI

Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu

11.  Szczegółowe rozmnażanie roślin drzewiastych

3

75

10

15

0

2

48

Z

GI

Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa

12.  Szkodniki roślin w przestrzeni zurbanizowanej

3

75

10

15 (3T)

0

2

48

Z

GI

Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska

Semestr 7 (wybór 3 przedmiotów)

1.     Gatunki sadownicze o nowym znaczeniu gospodarczym

3

75

10

15

0

2

48

Z

GI

Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa

2.     Hortiterapia - nowe trendy w ogrodnictwie

3

75

10

15

0

2

48

Z

GI

Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa + Katedra Warzywnictwa

3.     Nowatorskie technologie w sadownictwie

3

75

10

15

0

2

48

Z

GI

Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa

4.     Ochrona roślin w gospodarstwach ekologicznych

3

75

10

15

0

2

48

Z

GI 

Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska

5.     Prawodawstwo w ogrodnictwie

3

75

10

15

0

2

48

Z

GI

Katedra Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Biznesie

6.     Projektowanie systemów nawadniania w ogrodnictwie

3

75

10

15

0

2

48

Z

GI

Katedra Warzywnictwa

7.     Rośliny i grzyby o działaniu prozdrowotnym

3

75

10

15

0

2

48

Z

GI

Katedra Warzywnictwa

8.     Rośliny inwazyjne a ogrodnictwo

3

75

10

15T

0

2

48

Z

GI

Katedra Botaniki + Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa

9.     Rynek środków ochrony roślin

3

75

10

15

0

2

48

Z

GI

Katedra Fitopatologii i Nasiennictwa

10.  Zarządzanie przedsiębiorstwem nasiennym

3

75

10

15

0

2

48

Z

GI

Katedra Fitopatologii i Nasiennictwa

1Ćwiczenia o charakterze: L –laboratoryjnym, P– projektowym, T-terenowym

2 E – egzamin, Z – zaliczenie z oceną P – potwierdzenie udziału

 

 

 

Plan studiów niestacjonarnych II STOPNIA, kierunek ogrodnictwo od roku 2021/2022

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1