Uczelniane Repozytorium Prac Dyplomowych - instrukcja załączania prac dyplomowych - Ogrodnictwo - studia niestacjonarne

1. Od tego roku akademickiego w Wirtualnym Dziekanacie została dodana funkcja
załączania pracy dyplomowej, co Państwo są zobowiązani wykonać (instrukcja w
2. Praca powinna być zapisana w jednym pliku jako PDF.
3. Praca może być załączona dopiero wtedy, kiedy uzyskają Państwo status dyplomanta
(oddany indeks, wszystkie wpisy w WD).
4. Po dodaniu pracy, jest ona sprawdzana (zgodność z wersją wydrukowaną) przez
prodziekana i akceptowana. Od tego momentu jest ona przeniesiona do
Uczelnianego Repozytorium Prac Dyplomowych, a następnie do Ogólnopolskiego
Repozytorium Prac Dyplomowych, gdzie w każdej chwili może podlegać weryfikacji
systemem antyplagiatowym.
5. Praca powinna zostać załączona przez Państwa przed egzaminem dyplomowym
(najlepiej co najmniej 7 dni przed, najpóźniej 3 dni przed egzaminem). Jest to
warunek przystąpienia do egzaminu.

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1