Plan studiów - Ogrodnictwo (S) 2021-2022

Plan studiów stacjonarnych I STOPNIA, kierunek ogrodnictwo od roku 2020/2021 

Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia - kierunek ogrodnictwo                                                

(obowiązuje od roku akademickiego 2021/2022)

Nazwa modułu/przedmiotu

Liczba ECTS

Liczba godzin

Forma zakoń-czenia2

Typ grupy ćw

Jednostka realizująca

Łącznie (4+5+6+7+8)

zajęcia dydaktyczne

inne z udziałem nauczyciela

praca własna studenta

wykł

ćw1

inne

1

2

3

4

5

 6

7

8

9

10

11

Semestr 1

1.     Ekologia

2

50

15

15 (8T)

0

2

18

Z*

GI

Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska

2.     Chemia ogólna z elementami chemii analitycznej

6

150

20

40L

0

6

84

E*

GL

Katedra Chemii

3.     Ekonomia

2

50

15

15

0

2

18

E*

GI

Katedra Ekonomii

4.     Technologie informacyjne

2

54

10

20

0

4

20

Z*

GI

Katedra Warzywnictwa

5.     Wiedza społeczna

3

76

40

0

0

4

32

Z*

 

Moduł ogólnouczelniany WE

6.     Wychowanie fizyczne

0

30

0

30

0

0

0

P

GL

Centrum Kultury Fizycznej

7.     Kształtowanie terenów zieleni

3

75

25

20 (3P)

0

3

27

Z*

GL

Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu + Katedra Botaniki

8.     Fizyka dla ogrodników/Fizyka w inżynierii ogrodniczej

3

75

10

15L

0

3

47

Z*

GL

Katedra Fizyki i Biofizyki

9.     Przedmiot do wyboru 13

3

75

15

15

0

2

43

Z*

   

10.  Przedmiot do wyboru 2

3

75

15

15

0

2

43

Z*

   

łącznie

27

710

165

185

0

28

332

     

Semestr 2

1.     Botanika

7

175

30

45L

0

6

94

E*

GL

Katedra Botaniki

 

2.     Biochemia

4

100

20

20L

0

4

56

E*

GL

Katedra Biochemii i Biotechnologii

 

3.     Dendrologia

5

125

25

30 (5T)

0

4

66

E*

GI

Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa

 

4.     Gleby i podłoża ogrodnicze

3

75

15

30 (20L,10T)

0

2

28

E*

GL

Katedra Żywienia Roślin

 

5.     Język obcy

2

50

0

24

0

2

24

Z

GI

Studium Języków Obcych

 

6.     Wychowanie fizyczne

0

30

0

30

0

0

0

P

GL

Centrum Kultury Fizycznej

 

7.     Praktyka zawodowa I

3

90

0

 0

0

14

76

P

     1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

8.     Grupa przedmiotów społeczno-humanistycznych do wyboru

2

(1+1)

54

40

0

0

4

10

Z*

 

Moduł ogólnouczelniany WE

 

9.     Przedmiot do wyboru 1

3

75

15

20

0

2

38

Z*

     

10.  Przedmiot do wyboru 2

3

75

15 (5)

20 (30)

0

2

38

Z*

     

łącznie

32

849

160

219

0

40

430

       

Semestr 3

1.     Fizjologia roślin

6

150

30

45L

0

8

67

E*

GL

Katedra Fizjologii Roślin

2.     Genetyka i hodowla roślin

4

100

15

30L

0

3

52

E*

GL

Katedra Genetyki i Hodowli Roślin

3.     Uprawa roli i żywienie roślin

5

125

25

40L

0

5

55

E*

GL

Katedra Żywienia Roślin

4.     Nasiennictwo

4

100

30

20 (15L)

0

4

46

E*

GL

Katedra Fitopatologii i Nasiennictwa

5.     Technologie uprawy warzyw w polu

3

75

15

30 (3P)

0

3

27

E*

GI

Katedra Warzywnictwa

6.     Język obcy

2

50

0

26

0

2

22

Z

GI

Studium Języków Obcych

7.     Przedmiot do wyboru 1

3

75

15 (0)

30 (45)

0

2

28

Z*

   

8.     Przedmiot do wyboru 2

3

75

15 (0)

30 (45)

0

2

28

Z*

   

łącznie

30

750

145

251

0

29

325

     

Semestr 4

1.     Entomologia ogrodnicza

5

125

15

45L

0

5

60

E*

GL

Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska

2.     Fitopatologia ogrodnicza

4

100

15

45L

0

3

37

E*

GL

Katedra Fitopatologii i Nasiennictwa

3.     Szkółkarstwo

3

75

30

20

0

2

23

E*

GI

Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa

4.     Technologie uprawy warzyw pod osłonami

3

75

15

30 

0

6

24

E*

GI

Katedra Warzywnictwa

5.     Mechanizacja ogrodnictwa

3

75

10

35

0

4

26

E*

GI

Katedra Inżynierii Biosystemów

6.     Doświadczalnictwo w ogrodnictwie

3

75

15

20

0

6

34

E*

GI

Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych

7.     Rośliny zielarskie

2

50

20

10 

0

2

18

Z*

GI

Katedra Warzywnictwa

8.     Język obcy

2

50

0

26

0

2

22

Z

GI

Studium Języków Obcych

9.     Przedmiot do wyboru 1

3

75

15

30

0

2

28

Z*

   

łącznie

28

700

135

261

0

32

272

     
                         

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Semestr 5

1.     Ochrona środowiska w ogrodnictwie

2

50

15

15 (6T)

0

2

18

Z*

GI

Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska

2.     Inżynieria ogrodnicza

3

75

15

30 (10T, 3P)

0

5

25

Z*

GI

Katedra Warzywnictwa

3.     Uprawa roślin ozdobnych

3

75

30

15

0

3

27

Z*

GI

Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa

4.     Pomologia i ogólna uprawa roślin sadowniczych

3

75

30

15

0

3

27

E*

GI

Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa

5.     Metody ochrony roślin

2

50

10

20 (5T)

0

2

18

E*

GI

Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska

6.     Uprawa grzybów jadalnych

2

50

20

10 (6L)

0

2

18

Z*

GI

Katedra Warzywnictwa

7.     Ekonomika produkcji ogrodniczej

2

50

10

20

0

2

18

E*

GI

Katedra Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Agrobiznesie

8.     Język obcy

2

60

0

24

0

3

33

E*

GI

Studium Języków Obcych

9.     Przedmiot do wyboru 1                                      

3

75

15

30

0

2

28

Z*

   

10.  Przedmiot do wyboru 2                                    

3

75

15

30

0

2

28

Z*

   

11.  Przedmiot do wyboru 3                                              

3

75

15

30

0

2

28

Z*

   

12.  Przedmiot do wyboru 4                                                      

3

75

15 (0)

30 (45)

0

2

28

Z*

   

łącznie

31

785

190

269

0

30

296

     

Semestr 6

1.     Rośliny ozdobne pod osłonami i w gruncie

3

75

15

30 (4P)

0

3

27

E*

GI

Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa

2.     Szczegółowa uprawa roślin sadowniczych

3

75

15

30 (10P)

0

3

27

E*

GI

Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa

3.     Zarządzanie i marketing w ogrodnictwie

2

50

10

20

0

2

18

E*

GI

Katedra Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Agrobiznesie

4.     Seminarium inżynierskie

1

25

0

10

0

1

14

Z

GL

Katedry WROiB

5.     Przedmiot do wyboru 1                                      

3

75

15

30

0

2

28

Z*

   

6.     Przedmiot do wyboru 2                                      

3

75

15

30

0

2

28

Z*

   

7.     Przedmiot do wyboru 3                                              

3

75

15 (5)

30 (40)

0

2

28

Z*

   

8.     Praktyka zawodowa II

13

390

0

0

0

70

320

E*

   

łącznie

31

840

85

180

 0

85

490

     
                       

1

2

3

4

5

 6

7

8

9

10

11

Semestr 7

1.     Biotechnologia roślin

3

75

20

20L

0

3

32

Z*

GL

Katedra Fizjologii Roślin

2.     Ogrodnictwo w mieście

3

75

15

30 (20L, 4P, 6T)

0

3

27

Z*

GI

Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa; Katedra Warzywnictwa

3.     Seminarium inżynierskie

3

75

0

35

0

5

35

Z*

GL

Katedry WROiB

4.     Praca inżynierska

8

200

0

0

50

150

P

 

Opiekun pracy

5.     Pracownia dyplomowa

7

180

0

0

20

160

P

 

Kierownik grupy inżynierskiej

6.     Przedmiot do wyboru 1                                                        

3

75

15

20

0

2

38

Z*

   

7.     Przedmiot do wyboru 2                                                  

3

75

15

20

0

2

38

Z*

   

8.     Przedmiot do wyboru 3                                        

3

75

15

20

0

2

38

Z*

   

łącznie

33

830

80

145

0

87

518

     

razem na studiach

212

5464

895

-

9604

1575

-

15104

0

331

2663

     
 
         
                       

* -przedmioty stanowiące podstawę do obliczenia średniej ocen

1ćwiczenia o charakterze: L –laboratoryjnym, P– projektowym, T-terenowym

2 E – egzamin, Z – zaliczenie z oceną, P – potwierdzenie udziału

3 przedmioty do wyboru podane są w oddzielnej tabeli, poniżej

4w zależności od wybranych przedmiotów


 

Przedmioty do wyboru                                                                                                                                                        

Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia - kierunek ogrodnictwo (obowiązuje od roku akademickiego 2021/2022)

Przedmiot do wyboru

Liczba ECTS

Liczba godzin

Forma zakoń-czenia2

Typ grupy ćw

Jednostka realizująca

Łącznie (4+5+6+7+8)

zajęcia dydaktyczne

inne z udziałem nauczyciela

praca własna studenta

wykł

ćw1

inne1

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

Semestr 1 (wybór 2 przedmiotów)

1.     Agrometeorologia

3

75

15

15

0

2

43

Z

GI

Katedra Budownictwa i Geoinżynierii

2.     Allelopatia roślin

3

75

15

15L

0

2

43

Z

GL

Katedra Fizjologii Roślin

3.     Amatorska uprawa grzybów w domu i ogrodzie

3

75

15

15L

0

2

43

Z

GI

Katedra Warzywnictwa

4.     Dziko rosnące rośliny jadalne i trujące

3

75

15

15 (10T)

0

2

43

Z

GI

Katedra Botaniki

5.     Mikroorganizmy w uprawach ogrodniczych

3

75

15

15

0

2

43

Z

GL

Katedra Fitopatologii i Nasiennictwa

6.     Nasiona w życiu człowieka

3

75

15

15 (5L, 10T)

0

2

43

Z

GL

Katedra Fitopatologii i Nasiennictwa

7.     Owoce tropikalne i subtropikalne w uprawie i konsumpcji

3

75

15

15 (2T)

0

2

43

Z

GI

Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa

Semestr 2 (wybór 2 przedmiotów)

1.     Fauna w ogrodzie

3

75

15

20 (5T)

 

2

38

Z

GI

Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska

2.     Praktyczny monitoring fitofagów

3

75

5

30T

 

2

38

Z

GI

Katedra Fitopatologii i Nasiennictwa + Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska

3.     Rekreacja i turystyka w środowisku przyrodniczym

3

75

15

20

 

2

38

Z

GI

Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu

4.     Rośliny w kulturze i sztuce

3

75

15

20 (10T)

 

2

38

Z

GI

Katedra Botaniki

5.     Warzywne ogrody wertykalne w miastach

3

75

15

20

 

2

38

Z

GI

Katedra Warzywnictwa

6.     Woda w ogrodzie

3

75

15

20 (2T)

 

2

38

Z

GI

Katedra Botaniki + Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

Semestr 3 (wybór 2 przedmiotów)

1.     AutoCad w ogrodnictwie

3

75

0

45

0

2

28

Z

GI

Katedra Warzywnictwa

2.     Inwentaryzacje i opinie dendrologiczne

3

75

15

30

0

2

28

Z

GI

Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa

3.     Kształtowanie środowiska glebowego

3

75

15

30

0

2

28

Z

GI

Katedra Żywienia Roślin

4.     Nutraceutyki w produktach ogrodniczych

3

75

15

30 (6T)

0

2

28

Z

GI

Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa + Katedra Warzywnictwa

5.     Owady pożyteczne

3

75

15

30

0

2

28

Z

GI

Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska

6.     Techniki graficzne

3

75

0

45

0

2

28

Z

GI

Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu

7.     Trawy, paprocie i rośliny wodne

3

75

15

30

0

2

28

Z

GI

Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa

Semestr 4 (wybór 1 przedmiotu)

1.     Fitoremediacja

3

75

15

30L

0

2

28

Z

GL

Katedra Fizjologii Roślin

2.     Nowe trendy w sektorze nasiennym

3

75

15

30L

0

2

28

Z

GL

Katedra Fitopatologii i Nasiennictwa

3.     Stosowanie nawozów i biostymulatorów w produkcji ogrodniczej

3

75

15

30L

0

2

28

Z

GI

Katedra Żywienia Roślin

4.     Waloryzacja przyrodnicza

3

75

15

30 (15T)

0

2

28

Z

GI

Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska

Semestr 5 (wybór 4 przedmiotów)

1.     Choroby przenoszone z nasionami

3

75

15

30L

 

2

28

Z

GL

Katedra Fitopatologii i Nasiennictwa

2.     Integrowana ochrona roślin przed szkodnikami

3

75

15

30

 

2

28

Z

GI

Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska

3.     Kształtowanie środowiska wodnego

3

75

15

30

 

2

28

Z

GI

Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu

4.     Obce i inwazyjne gatunki zwierząt

3

75

15

30

 

2

28

Z

GI

Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska

5.     Ozdobne rośliny cebulowe

3

75

15

30

 

2

28

Z

GI

Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa

6.     Rośliny ozdobne uprawiane w pojemnikach

3

75

15

30

 

2

28

Z

GI

Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa

7.     Rośliny w niekorzystnych warunkach środowiska

3

75

15

30L

 

2

28

Z

GL

Katedra Fizjologii Roślin

8.     Szczegółowe rozmnażanie roślin drzewiastych

3

75

15

30

 

2

28

Z

GI

Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa


1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

9.     Szkodniki przechowywanych produktów pochodzenia organicznego

3

75

15

30

 

2

28

Z

GI

Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska

10.  Szkodniki roślin w przestrzeni zurbanizowanej

3

75

15

30 (6T)

 

2

28

Z

GI

Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska

11.  Uprawa i pielęgnacja drzew i krzewów ozdobnych

3

75

15

30

 

2

28

Z

GI

Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa

12.  Warzywa mniej znane

3

75

15

30

 

2

28

Z

GI

Katedra Warzywnictwa

13.  Vectorworks w ogrodnictwie

3

75

0

45

 

2

28

Z

GI

Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu

Semestr 6 (wybór 3 przedmiotów)

1.     Automatyzacja w ogrodnictwie

3

75

15

30

 

2

28

Z

GI

Katedra Warzywnictwa

2.     Biologia i zwalczanie chwastów

3

75

15

30

 

2

28

Z

GI

Katedra Warzywnictwa

3.     Biologiczne podstawy plonowania

3

75

15

30L

 

2

28

Z

GL

Katedra Fizjologii Roślin

4.     Choroby roślin zielarskich i grzybów uprawnych

3

75

15

30

 

2

28

Z

GL

Katedra Fitopatologii i Nasiennictwa

5.     Drzewa i krzewy w terenach zieleni oraz otoczeniu człowieka

3

75

15

30

 

2

28

Z

GI

Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa

6.     Integrowana ochrona roślin przed chorobami

3

75

15

30

 

2

28

Z

GI

Katedra Fitopatologii i Nasiennictwa

7.     Kwiaciarstwo w praktyce

3

75

15

30

 

2

28

Z

GI

Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa

8.     Kwiaty do ozdoby, leczenia i konsumpcji

3

75

15

30

 

2

28

Z

GI

Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa

9.     Projektowanie ogrodów

3

75

5

40

 

2

28

Z

GI

Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu

Semestr 7 (wybór 3 przedmiotów)

1.     Gatunki sadownicze o nowym znaczeniu gospodarczym

3

75

15

20

 

2

38

Z

GI

Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa

2.     Hortiterapia - nowe trendy w ogrodnictwie

3

75

15

20

 

2

38

Z

GI

Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa + Katedra Warzywnictwa

3.     Nowatorskie technologie w sadownictwie

3

75

15

20

 

2

38

Z

GI

Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa

                         

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4.     Ochrona roślin w gospodarstwach ekologicznych

3

75

15

20 (5T)

 

2

38

Z

GI 

Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska

5.     Prawodawstwo w ogrodnictwie

3

75

15

20

 

2

38

Z

GI

Katedra Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Biznesie

6.     Projektowanie systemów nawadniania w ogrodnictwie

3

75

15

20

 

2

38

Z

GI

Katedra Warzywnictwa

7.     Rośliny i grzyby o działaniu prozdrowotnym

3

75

15

20

 

2

38

Z

GI

Katedra Warzywnictwa

8.     Rośliny inwazyjne a ogrodnictwo

3

75

15

20T

 

2

38

Z

GI

Katedra Botaniki + Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa

9.     Rynek środków ochrony roślin

3

75

15

20

 

2

38

Z

GI

Katedra Fitopatologii i Nasiennictwa

10.  Zarządzanie przedsiębiorstwem nasiennym

3

75

15

20

 

2

38

Z

GI

Katedra Fitopatologii i Nasiennictwa

 

1Ćwiczenia o charakterze: L –laboratoryjnym, P– projektowym, T-terenowym

2Z – zaliczenie z oceną

 

 

Plan studiów stacjonarnych II STOPNIA, kierunek ogrodnictwo od roku 2020/2021

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1