Uczelniane Repozytorium Prac Dyplomowych - instrukcja załączania prac dyplomowych

1. W Wirtualnym Dziekanacie znajduje się funkcja załączania pracy dyplomowej, do czego są zobowiązani dyplomanci (instrukcja w załączniku).
2. Praca powinna być zapisana w jednym pliku jako PDF.
3. Praca może być załączona dopiero wtedy, kiedy uzyskają Państwo status dyplomanta (oddany indeks, wszystkie wpisy w WD).
4. Po dodaniu pracy, jest ona sprawdzana (zgodność z wersją wydrukowaną) przez prodziekana i akceptowana. Od tego momentu jest ona przeniesiona do Uczelnianego Repozytorium Prac Dyplomowych, a następnie do Ogólnopolskiego Repozytorium Prac Dyplomowych, gdzie w każdej chwili może podlegać weryfikacji systemem antyplagiatowym.
5. Praca powinna zostać załączona przez Państwa przed egzaminem dyplomowym (najlepiej co najmniej 7 dni przed, najpóźniej 3 dni przed egzaminem). Jest to warunek przystąpienia do egzaminu.

baner na strone

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1