06. Spis publikacji - dr hab. Leszek Bednorz

 

 

1. Publikacje w czasopismach wymienionych w części A wykazu Ministra NiSzW

 

Bednorz L., Krzakowa M. (2002). Phosphoglucose isomerase (PGI) polymorphism in Sorbus torminalis (L.) Crantz. Acta Soc. Bot. Pol 71, 2: 121-124. 

Maciejewska-Rutkowska I., Bednorz L. (2004). SEM and stereoscope microscope observations on the seeds of the Polish species of the genus Sorbus L. (Rosaceae). Acta Soc. Bot. Pol. 73, 4: 293-300.

Bednorz L., Maciejewska-Rutkowska I., Wrońska-Pilarek D., Fujiki T. (2005). Pollen morphology of the Polish species of the genus Sorbus L. Acta Soc. Bot. Pol. 74, 4: 315-322. 

Bednorz L. (2006). Morphological variability of leaves of Sorbus torminalis (L.) Crantz in Poland. Acta Soc. Bot. Pol. 75, 3: 233-243.

Bednorz L., Myczko Ł., Kosiński P. (2006). Genetic variability and structure of the wild service tree (Sorbus torminalis (L.) Crantz) in Poland. Silvae Genetica 55, 4/5: 197-202.

Bednorz L. (2007). Conservation of genetic resources of Sorbus torminalis in Poland. Dendrobiology 58: 3-7. 

Bednorz L. (2007). Morphological variability of fruits and seeds of Sorbus torminalis in Poland. Dendrobiology 57: 3-14. 

Bednorz L. (2007). The wild service tree Sorbus torminalis (L.) Crantz in plant communities of Poland. Dendrobiology 57: 49-54. 

Maciejewska-Rutkowska I., Bednorz L., Fujiki T. (2007). SEM observations of pollen grains, fruits and seeds of the Pieniny Mountains (South Poland) endemic species Erysimum pieninicum (Zapał.) Pawe. (Brassicaceae). Acta Soc. Bot. Pol. 76, 2: 127-132. 

Bednorz L., Czarna A. (2008). SEM and stereoscope microscope observations on the seeds of some Ornithogalum (Hyacinthaceae) species. Biologia 63, 5: 642-646. 

Bednorz L. (2009). Jak chronić jarząb brekinię (Sorbus torminalis) w polskich lasach? Sylwan 153, 5: 354-360. 

Bednorz L., Wojciechowicz M.K. (2009). Development of the multilayered epidermis covering fruit of Sorbus torminalis (Rosaceae). Dendrobiology 62: 11-16. 

Bednorz L., Maciejewska-Rutkowska I. (2010). SEM observations of pollen grains and fruits of the Pieniny Mountains Polish endemic species Taraxacum pieninicum Pawł. (Asteraceae). Biologia 65, 2: 209-212. 

Bednorz L., Kaźmierczak K., Kaczmarek L. (2012). Analyses of spatial structure and selected measures of growth of Sorbus torminalis in Forest District Jamy (northern Poland). Dendrobiology 67: 59-65.

Bednorz L., Urbański P. (2014). Jarząb brekinia (Sorbus torminalis) w polskich lasach. Sylwan 158, 8: 614-620. (15 pkt. IF= 0,295)

Bednorz L., Myczko Ł., Kosiński P. (2015). An assessment of genetic diversity following natural regeneration of Sorbus torminalis in the Forest District of Jamy (northern Poland). Dendrobiology 73: 111-116. 

Podsiedlik M., Nowińska R., Bednorz L. (2016). A morphometric study on Senecio erucifolius (Asteraceae) from Poland and its taxonomic implications. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 85, 2: 3505. 

Wrońska-Pilarek D., Halbritter H., Krzymińska A., Bednorz L., Bocianowski J. (2016). Pollen morphology of selected European species of the genus Allium L. (Alliaceae). Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus 15, 4: 65-84. 

Fortuniak K., Pawlak W., Bednorz L., Grygoruk M., Siedlecki M., Zieliński M. (2017). Methane and carbon dioxide fluxes of a temperate mire in Central Europe. Agricultural and Forest Meteorology 232: 306-318.

Bednorz L., Nowińska R. (2018): Analysis of growth of recruits of natural regeneration of Sorbus torminalis (L.) Crantz – a rare European forest tree species, iForest - Biogeosciences and Forestry 11: 72-78.

Kluza-Wieloch M., Waśkiewicz A., Bednorz L., Nowińska R. (2020). The content of selected elements in common flax seeds (Linum usitatissimum L.) depending on the cultivar and weather conditions. J. Elem. 25 (3): 1029-1044.

Bosiacki Maciej, Bednorz Leszek, Fedeńczak Konstancja, Górecki Tomasz, Mizgajski Andrzej, Poniży Lidia, Spiżewski Tomasz (2021). Soil quality as a key factor in producing vegetables for home consumption - a case study of urban allotments in Gorzów Wielkopolski (Poland). Agronomy-Basel 11 (iss. 9), art. no. 1836.

Fortuniak Krzysztof, Pawlak Włodzimierz, Siedlecki Mariusz, Chambers Scott, Bednorz Leszek (2021). Temperate mire fluctuations from carbon sink to carbon source following changes in water table. Sci. Total Environ. 756 (20 February 2021), art. no. 144071. 

Dymek Dominika, Wilkaniec Agnieszka, Bednorz Leszek, Szczepańska Magdalena (2021). Significance of allotment gardens in urban green space systems and their classification for spatial planning purposes: A case study of Poznań, Poland. Sustainability 13 (iss. 9), art. no. 11044.

Bosiacki Maciej, Bednorz Leszek, Spiżewski Tomasz (2022). Concentration of heavy metals in urban allotment soils and their uptake by selected vegetable crop species - a case study from Gorzów Wielkopolski, Poland. J. Elem. 27, 2: 405-421. 

Gałecka-Drozda Anna, Bednorz Leszek (2022). Outside the forest stand: Analysis of urban forest buffer zones to implement nature-based solutions - A case study of Poznań (Poland). Sylwan 166, 5: 321-335. 

 

2. Publikacje w czasopismach wymienionych w części B wykazu Ministra NiSzW

 

Bednorz L. (1999). Charakterystyka ekologiczna populacji lilii złotogłów (Lilium martagon L.) w Leśnictwie Bieniszew koło Konina. Rocz. AR Pozn. 316, Botanika 2: 19-27. 

Bednorz L. (1999). Charakterystyka ekologiczna populacji wawrzynka wilczełyko (Daphne mezereum L.) na Nizinie Wielkopolskiej. Rocz. AR Pozn. 309, Botanika 1: 3-19. 

Bednorz L. (1999). Ekologiczna organizacja populacji Neottia nidus-avis (L.) L.C. Rich. z rezerwatu przyrody „Sokółki” koło Konina. Rocz. AR Pozn. 3009, Botanika 1: 21-29. 

Bednorz L. (1999). Importance of the monitoring of rare plant species for nature conservation on an example of the Bieniszewski Wilderness near Konin (Poland). Rocz. AR Pozn. 310, Melior. Inż. Środ. 20, cz. II: 389-395.

Bednorz L., Golis A. (2000). Charakterystyka populacji stoplamka krwistego Dactylorhiza incarnata (L.) SOO. w rezerwacie przyrody „Mielno” koło Konina. Rocz. AR Pozn. 322, Botanika 3: 13-20. 

Bednorz L., Jarosz Z. (2000). Jarząb brekinia Sorbus torminalis w Wielkopolskim Parku Narodowym. Chrońmy Przyr. Ojcz. 56, 1: 118-120. 

Wojciechowski A., Bednorz L. (2000). Estimation of mating compatibility of the Wild Service Tree, Sorbus torminalis (L.) Crantz based on the observation of pollen tubes germination. J. Appl. Genet. 41, 4: 253-258. 

Golis A., Bednorz L. (2001). Charakterystyka populacji kruszczyka błotnego Epipactis palustris (Will.) Cr. w rezerwacie przyrody „Mielno” koło Konina. Rocz. AR Pozn. 334, Bot. 4: 71-81. 

Olejnik M, Bednorz L. (2001). Rezerwaty przyrody województwa wielkopolskiego – stan na 1 stycznia 2001 roku. Rocz. AR Pozn. 334, Botanika 4: 141-150. 

Bednorz L. (2002). Nowe stanowiska solanki kolczystej Salsola kali L. subsp. kali na Mierzei Łebskiej w Słowińskim Parku Narodowym. Rocz. AR Pozn. 347, Botanika 5: 15-17. 

Grześkowiak M., Bednorz L. (2002). Zmienność morfologiczna szyszkojagód jałowca pospolitego Juniperus communis L. subsp. communis w Nadleśnictwie Kaliska (Bory Tucholskie). Rocz. AR Pozn. 347, Botanika 5: 71-78. 

Bednorz L. (2003). Population dynamics of Liparis loeselii (L.) L. C. Rich. in the nature reserve ‘Mielno’ – some results from a 8 year study. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Biology, Volume 6, Issue 2. 

Bednorz L. (2003). Synantropijne stanowiska jarzębu mącznego Sorbus aria (L.) Crantz i jarzębu szwedzkiego S. intermedia (Ehrh.) Pers. w Wielkopolskim Parku Narodowym. Rocz. Dendrol. 51: 199-203.

Bednorz L., Fujiki T., Makohonienko M. (2003). Pollen morphology of some European Sorbus species. Rocz. AR Pozn. 354, Botanika 6: 3-7. 

Bednorz L., Klimko M., Maciorowski G., Antkowiak W., Janyszek S., Górski P., Urbański P. (2004). Walory przyrodnicze rezerwatu „Kolno międzychodzkie”. Rocz. AR Pozn. 363, Botanika 7: 3-10.

Bednorz L., Myczko Ł., Kosiński P. (2004). Isozyme polymorphism and genetic structure of the population of Sorbus torminalis (L.) Crantz from the Bytyń Forest (Poland). J. Appl. Genet. 45, 3: 321-324.

Dimke M., Bednorz L. (2004). Gatunki rodzaju jarząb Sorbus L. w terenach zieleni centralnych dzielnic Poznania. Rocz. AR Pozn. 363, Botanika 7: 53-60. 

Bednorz L., Byzia A. (2005). Morphological leaf variability of rowan (Sorbus aucuparia L. Emend. Hedl. subsp. aucuparia) in the Wielkopolska National Park. Rocz. AR Pozn. 372, Botanika-Steciana 9: 13-22.

Bednorz L., Urbaniak A. 2005. Phenology of the wild service tree Sorbus torminalis (L.) Crantz in Poznań and Wielkopolski National Park. Dendrobiology 53: 3-10.

Kozłowska M., Bednorz L., Grześkowiak M. (2005). Variability of Juniperus communis L. subsp. communis based on phenolics accumulation and glucosidase activity. Dendrobiology 54: 29-33.

Bednorz L., Walkowiak R., Maciejewska-Rutkowska I., Moliński K. (2006). Seed variability of the Polish species of the genus Sorbus L. (Rosaceae). Dendrobiology 55: 3-9.

Bednorz L.,  Maciejewska-Rutkowska I. (2009). Morphology of pollen grains and seeds of the Baltic Sea coast endemic species Linaria loeselii Schweigg. Rocz. AR Pozn. 388, Botanika-Steciana 13:177-180. 

Bednorz L., Kosiński T., Ratajczak A. (2009). The resources and conditions of occurence of wild cherry Prunus avium (Rosaceae) in the Wielkopolski National Park. Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 8, 4: 25-30. 

Bednorz L. (2010). Ochrona prawna jarzębu brekinii Sorbus torminalis w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 66, 6: 422-426. 

Kluza-Wieloch M., Bednorz L. (2010). Stanowisko kukułki szerokolistnej – Dactylorhiza majalis i  kukułki krwistej - Dactylorhiza incarnata na terenie dawnego użytku ekologicznego Psarskie w Poznaniu. Acta. Sci. Pol., Biologia 10 (1-4): 3-9. 

Bednorz L. (2011). Regression of Liparis loeselii population in the nature reserve ‘Mielno’ (Wielkopolska). Rocz. AR Pozn. 390, Botanika-Steciana 15: 31-335.  

Bednorz L., Krzymińska A., Czarna A. (2011). Seed morphology and testa sculptures of some Allium L. species (Alliaceae). Acta Agrobotanica 64, 2: 27-34. 

Czarna A., Bednorz L. (2011). New diagnostic features of taxa within Lamium subg. Galeobdolon (Lamiaceae). Rocz. AR Pozn. 390, Botanika-Steciana 15: 49-51. 

Podsiedlik M., Bednorz L. (2011). Current distribution of Orchis ustulata L. in the southern part of the Świętokrzyskie Mts. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, sectio C, 66, 2: 15-20.

Bednorz L., Ludjan J. 2012. Pomnikowe jarzęby szwedzkie Sorbus intermedia w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 68, 5: 378-382. 

Podsiedlik M., Bednorz L. (2012). Aktualny stan populacji Avenula planiculmis var. hispidula (Poaceae) w mezoregionie Gór Świętokrzyskich. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 19, 2: 421-426. 

Zwierzyński J., Bednorz L. (2012). Regional Programme of Conservation and Restitution of Sorbus torminalis in the territory of The Regional Directorate of the State Forests in Piła in 2010-2013. Nauka Przyroda Technologie 6, 3, #42. 

Bednorz L., Adamowicz P., Kowalska A. (2013). Występowanie gruszy drobnoowocowej Pyrus calleyrana Decne. w terenach zieleni Poznania. Nauka Przyroda Technologie 7, 4, #51. 

Bednorz L., Myczko Ł., Wysakowska I. (2013). Zróżnicowanie genetyczne populacji jarzębu brekinii Sorbus torminalis (L.) Crantz w Nadleśnictwie Krzyż. Nauka Przyroda Technologie 7, 3, #30. 

Bednorz L., Podsiedlik M. (2013). A study on achene macro- and micromorphological characters of Polish species of Senecio jacobaea group. Acta Agrobotanica 66, 2: 13-20. 

Bednorz L. (2014). Natural monuments of selected species of the genus Sorbus L. in Poland. Steciana 18, 4: 187-189.

Bednorz L. (2014). Natural monuments of selected species of the genus Sorbus L. in Poland. Steciana 18, 4: 187-189.

Dymek D., Bednorz L. (2014). Puszczykowo – miasto-ogród czy podmiejskie letnisko? Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 25: 131-142. 

Dymek D., Bednorz L. (2014). Puszczykowo – miasto-ogród czy podmiejskie letnisko? Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 25: 131-142. 

Bąbelek R., Bednorz L. (2015). Koncepcja projektowa ogrodu pionowego na budynku Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Architecturae et Artibus 3: 7-14. 

Bednorz L., Kaczmarek L. (2015). Jarząb brekinia (Sorbus torminalis) na zrekultywowanych terenach pogórniczych Kopalni Wapienia Górażdże. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 17, 42 (1): 295-300. 

Bednorz L., Kowalska A., Grygier N., Kufel U. (2015). Phenological observations of callery pear (Pyrus calleryana Decne.) growing in the green areas of Poznań. Steciana 19, 4: 211-219. 

Dymek D., Bednorz L. (2016). Ceramiczne zdobnictwo architektoniczne jako wyróżnik Krajobrazu – studium przypadku rodzinnych ogrodów działkowych w Chodzieży. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 32: 93-198.

Podsiedlik M., Bednorz L. (2016). Occurrence of Senecio erucifolius (Asteraceae) in the Western Pomerania (NW Poland). Steciana 20, 1: 3-6. 

Okupny D., Fortuniak K., Kloss M., Ziułkiewicz M., Forysiak J., Fortuniak A., Bednorz L., Pawlak W. (2016). Wstępna charakterystyka geologiczna i paleobotaniczna mokradła w kopytkowie na tle analizy współczesnych warunków wodnych i szaty roślinnej (Dolina Biebrzy, NE Polska). Acta Geogr. Lodziens 105: 149-162.

Bednorz L., Llaka A. (2017). Evaluation of seed viability of callery pear (Pyrus calleryana) in Poznań. Steciana 21 (1): 3-5.

Dominika Dymek, Leszek Bednorz (2017). Zagospodarowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD) na przykładzie ROD im. Józefa Chociszewskiego w Poznaniu. Stud. Miej. 25: 13-147.

Podsiedlik M., Bednorz L. (2017). Aktualne rozmieszczenie Senecio erucifolius subsp. erucifolius i subsp. tenuifolius (Asteraceae) w Polsce. Fragm. Florist. Geobot. Pol. 24 (1) 29-47.

Bednorz L., Llaka A. (2017). Evaluation of seed viability of callery pear (Pyrus calleryana) in Poznań. Steciana 21 (1): 3-5.

Jasińska J., Bednorz L. (2017). Wiśnia osobliwa (Prunus x Eminens 'Umbraculifera') w zieleni miejskiej Poznania. Steciana 21 (3): 103-106.

Podsiedlik M., Bednorz L. (2018). Ekologiczne liczby wskaźnikowe dla starca wąskolistnego Senecio erucifolius z Polski. Steciana 22 (2): 35-39.

 

4. Publikacje w czasopismach naukowych nie wymienionych w wykazie Ministra NiSzW

 

Jakubowska-Gabara J., Przemyski A., Bednorz L. (1991). Relacje między sosną a świerkiem w borze świeżym (Peucedano-Pinetum) w Białowieskim Parku Narodowym. Phytocenosis Vol. 3 /N.S/ Seminarium Geobotanicum 1: 151-159. 

Bednorz L. (1993). Problem ochrony gatunkowej wawrzynka wilczełyko (Daphne mezereum) na Nizinie Wielkoposko-Kujawskiej. Przegląd Przyr. 4, 3: 75-77. 

Król S., Antkowiak W., Bednorz L., Szczepanik-Janyszek M. (1993). Dęby Rogalińskie. Ich stan obecny i perspektywy ochrony. Przegląd Przyr. 4, 3: 91-95. 

Król S., Antkowiak W., Bednorz L., Szczepanik-Janyszek M. (1994). Zmiany w populacji dębów na Łęgach Nadwarciańskich. Zesz. Prob. P.N.R. Łęgi w rolnictwie i ochronie środowiska. 412: 131-134. 

Kuświk H., Bednorz L., Mielcarski Cz., Rudnicka-Sterna W., Stefanek W., Urbański P., Wyrzykiewicz-Raszewska M. (1994). Szata roślinna i problemy jej ochrony w Puszczy Bieniszewskiej koło Konina. Przegląd Przyr. 5, 3/4: 259-265. 

Bednorz L. (1996). Rozmieszczenie wawrzynka wilczełyko Daphne mezereum na Nizinie Wielkopolskiej. Przegląd Przyr. 7, 2: 23-32. 

Bednorz L. (1998). Struktura ekologiczna populacji wawrzynka wilczełyko (Daphne mezereum L.) na Nizinie Wielkopolskiej. Rocz. AR Pozn. 301, Ogrodn. 26: 17-29. 

Bednorz L. (1998). Zmienność morfologiczna wawrzynka wilczełyko (Daphne mezereum L.) na Nizinie Wielkopolskiej na tle warunków siedliskowych. Rocz. AR Pozn. 301, Ogrodn. 26: 3-15. 

Bednorz L. (1999). Charakterystyka ekologiczna populacji lipiennika Loesela Liparis loeselii (L.) L. C. Rich. z rezerwatu przyrody „Mielno” koło Konina. Rocz. nauk. Pol. Tow. Ochr. Przyr. „Salamandra” 3: 5-13. 

Krzakowa M., Bednorz L. (1999). Electroforetic evidence of monomorphism in the Wild Service Tree, Sorbus torminalis (L.) Crantz population from ‘Bytyńskie Brzęki’ preserve (western Poland). Rocz. Dendrol. 47: 45-51. 

Bednorz L. (2000). Zmienność morfologiczna jarzębu brekinii Sorbus torminalis (L.) Crantz w Wielkopolskim Parku Narodowym. Rocz. Dendrol. 48: 35-43. 

Bednorz L. (2001). Seeds viability of the Wild Service Tree Sorbus torminalis (L.) Crantz. Rocz. Dendrol. 49: 209-212. 

Kosiński P., Bednorz L. (2003). Trees and shrubs of the Polish part of the Eastern Sudety Mts. Dendrobiology 49: 31-42. 

Bednorz L. (2004). Rozmieszczenie i zasoby Sorbus torminalis (Rosaceae: Maloideae) w Polsce. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 11: 105-121.

Bednorz E., Bednorz L. (2008). Możliwości uprawiania narciarstwa biegowego w rejonie Poznania, w kontekście śnieżności zim. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach., A, 59: 53-59. 

Bednorz L. (2008). Bibliografia jarzębu brekinii Sorbus torminalis (L.) Crantz w Polsce. Rocz. Dendrol. 56: 85-108. 

 

5. Monografie naukowe i rozdziały w monografiach naukowych

 

Bednorz L. (2010). Jarząb brekinia Sorbus torminalis (L.) Crantz w Polsce. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ss. 144.

Fortuniak K., Pawlak W., Bednorz L., Grygoruk M., Forysiak J., Ziułkiewicz M., Fortuniak A., Okupny D. (2016). Stanowisko pomiarów turbulencyjnych strumieni gazów cieplarnianych w Kopytkowie (Biebrzański Park Narodowy). [W:] Fortuniak K. (red.) Wybrane problemy pomiarów wymiany gazowej pomiędzy powierzchnią ziemi a atmosferą na terenach bagiennych. Doświadczenia trzyletnich pomiarów w Biebrzańskim Parku Narodowym. Katedra Meteorologii i Klimatologii WNG UŁ, Łódź: 19-31.

 

6. Publikacje w materiałach konferencyjnych

 

Bednorz L. (2003). The wild service tree (Sorbus torminalis (L.) Crantz) in Polish forests. W: Kształtowanie i ochrona środowiska leśnego. Miler A.T. (Red.). Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań: 335-340.

Bednorz L. (2008). Zmiany liczebności populacji lipiennika Loesela Liparis loeselii (L.)L.C.M.Rich. w rezerwacie przyrody „Mielno” w latach 1995-2006. W: Problemy badawcze i perspektywy ochrony storczykowatych w Polsce. Brzosko E., Wróblewska A., Tałałaj I. (Red.). Uniwersytet w Białymstoku i Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza: 77-79.

Bednorz L., Golis A. (2000). The population structure and dynamics of Early Marsh-orchid, Dactylorhiza incarnata (L.) SOO, from ‘Mielno’ preserve near Konin (Poland). In: Plant Population Biology IV. Ed. Eliáš P. SEKOS, Bratislava-Nitra: 33-38.

Bednorz L., Zwierzyński J. (2015). Active protection of the population of the wild service tree (Sorbus torminalis) in Forest District of Krzyż (north-western Poland). In: Materiały konferencyjne, Międzynarodowa konferencja naukowa ‘Genetic Resources Conservation – Scientific and Social Challenges’ (Eds. Kozioł C., Duda D., Beza M., Pałucka M.), Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Leśny Bank Genów Kostrzyca: 103-107.

Kluza-Wieloch M., Bednorz L. (2011). Aktualny stan, zagrożenia i problemy ochrony storczykowatych na terenie Poznania. W: Brzosko E., Wróblewska A., Jermakowicz E. (red.). Storczykowate w Polsce. Biologia i ochrona. Białystok: 99-105.

Bednorz L., Nowińska R. (2016). Analiza odnowienia naturalnego jarzębu brekinii (Sorbus torminalis na powierzchni doświadczalnej. W: Dominik Tomaszewski, Andrzej M. Jagodziński(red.) Drzewa i lasy w zmieniającym się środowisku. Materiały konferencyjne. Konferencja naukowa, Kórnik - Poznań, 17-19 października 2016 roku. Bogucki Wydawnictwo Naukowe: 145-148.

Gałecka-Drozda Anna, Bednorz Leszek (2021). Analysis of urban forest buffer zones as a tool of implementation of nature-based solutions - a case study of Poznań (Poland). In: Third World Conference of the Society for Urban Ecology - Ecological systems : 7-9 July 2021, Poznań, Poland, Book of abstracts. Poznań : Fundacja Uniwersytetu Adama Mickiewicza, s. 136.

Poniży Lidia, Bednorz Leszek, Bosiacki Maciej, Grard Baptiste, Ileva Rositsa, Jean-Soro Lillane, Spiżewski Tomasz (2021). Is a city a good enough place for healthy food production? The soil quality of urban agriculture sites from Europe and the US. In: Third World Conference of the Society for Urban Ecology - Ecological systems : 7-9 July 2021, Poznań, Poland, Book of abstracts. Poznań : Fundacja Uniwersytetu Adama Mickiewicza., s. 178.

Bosiacki Maciej, Bednorz Leszek, Fedeńczak Konstancja, Górecki Tomasz, Mizgajski Andrzej, Poniży Lidia, Spiżewski Tomasz (2021). Soil quality as a key factor in producing vegetables for home consumption - a case study of urban allotments in Gorzów Wielkopolski (Poland). In: Third World Conference of the Society for Urban Ecology - Ecological systems : 7-9 July 2021, Poznań, Poland, Book of abstracts. Poznań : Fundacja Uniwersytetu Adama Mickiewicza., s. 241.

 

7. Publikowane streszczenia konferencyjne

 

Król S., Antkowiak W.. Bednorz L., Szczepanik-Janyszek M. (1992). Dęby Rogalińskie. Streszczenie referatów i plakatów. 49  Zjazd PTB Kielce: 33-34.

Król S., Antkowiak W., Bednorz L., Szczepanik-Janyszek M. (1993). Zmiany w populacji dębów na Łęgach Nadwarciańskich. Konferencja Naukowa „Łęgi w rolnictwie i ochronie środowiska”. Streszczenie referatów. Szczecin 24-25 czerwca 1993: 43.

Król S., Antkowiak W., Bednorz L., Szczepanik -Janyszek M. (1995). Dęby Rogalińskie. Ich stan obecny i perspektywy ochrony. Quercus sp. Wydawnictwo specjalne z okazji otwarcia wystawy „Dąb”. Ośrodek Kultury Leśnej - Muzeum Leśnictwa, Gołuchów: 56-57.

Bednorz L. (1998). Zmienność morfologiczna wawrzynka wilczełyko (Daphne mezereum L.) na Nizinie Wielkopolskiej. Materiały konferencji i obrad sesji 51 Zjazdu PTB - Gdańsk 1998:32.

Bednorz L. (2001). Ocena żywotności nasion jarzębu brekinii (Sorbus torminalis (L.) Crantz). Materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu PTB – Poznań 2001: 39.

Bednorz L., Golis A. 2000. The population structure and dynamics of Early Marsh-orchid, Dactylorhiza incarnata (L.) SOO, from ‘Mielno’ preserve near Konin (Poland). 6th scientific conference on Plant Population Biology, SEKOS, Nitra June 5-7, 2000, Abstracts and Programme. 

Wojciechowski A., Bednorz L., (2000). Ocena zdolności kojarzeniowej jarzębu brekinii (Sorbus torminalis (L.) Crantz) na podstawie obserwacji łagiewek pyłkowych. IGR PAN, III Krajowa Konferencja, Pyłek, interakcja pyłek-znamię: Badania molekularne i cytologiczne. Poznań, 15 czerwiec 2000 r, Streszczenia: 35-40

Bednorz L. (2001). Największy jarząb brekinia Sorbus torminalis w Wielkopolskim Parku Narodowym. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 57, 6: 111-112.

Bednorz L. (2002). Country Update on national activities on gene conservation of Noble Hardwoods. Sixth EUFORGEN Noble Hardwoods Network meeting, June 9-11, 2002, Alter do Chão, Portugal.

Bednorz L. (2002). Demographic studies on Liparis loeselii (L.) L. C. Rich. in the nature reserve ‘Mielno’ (Poland) – some results from a seven years study. 7th scientific conference on Plant Population Biology, SEKOS, Nitra June 26-28, 2002, Abstracts and Programme, p. 6. 

Fujiki T., Bednorz L., Makohonienko M. (2002). Pollen morphology of some European Sorbus species. II International Conference on plant anatomy and morphology. Saint-Petersburg October 14-18 2002, Abstracts: 203.

Bednorz L. (2004). Jarząb brekinia (Sorbus torminalis (L.) Crantz) w Polsce – rozmieszczenie, zasoby, problemy ochrony. Streszczenia referatów i plakatów. 53 Zjazd PTB -  Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Toruń – Bydgoszcz, 6-11 września 2004: 26.

Bednorz L. (2004). Progress on national activities on gene conservation of Noble Hardwoods in Poland. Seventh EUFORGEN Noble Hardwoods Network meeting, 22-24 April 2004, Arezzo, Italy.

Bednorz L., Maciejewska-Rutkowska I., Fujiki T. (2006). Morfologia ziaren pyłku, owoców i nasion pszonaka pienińskiego Erysimum pieninicum (Zapał.) Pawł. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej. Rzadkie, ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów – problemy zagrożenia i ochrony różnorodności flory Polski. Kraków 30-31 maja 2006: 43.

Bednorz L., Maciejewska-Rutkowska I. (2007). Morfologia ziarn pyłku, owoców i nasion mniszka pienińskiego Taraxacum pieninicum. Streszczenia referatów i plakatów. 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Botanika w Polsce – sukcesy, problemy, perspektywy. Szczecin 3-8 września 2007: 77.

Czarna A., Bednorz L. (2010). Lamiastrum subg. Galeobdolon (Lamiaceae) in Poland – new taxonomical features. In: Proceedings of the 55th meeting of the Polish Botanical Society – Planta in vivo, in vitro et in silico (Kurek W., Marciszewska K., Szczepkowski A., eds.), Warsaw, September 6-12, 2010, Acta Soc. Bot. Pol. 79, Suppl. 1: 36.

Czarna A., Bednorz L. (2010). Lamiastrum subg. Galeobdolon (Lamiaceae) w Polsce – nowe cechy taksonomiczne. W: Streszczenia referatów i plakatów, 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego – Planta in vivo, in vitro et in silico (Szczepkowski A., Obidziński A., red.), Warszawa 6-12 września 2010: 42.

Bednorz L. (2013). Historia i stan obecny badań nad jarzębem brekinią (Sorbus torminalis) w Polsce. W: Materiały konferencyjne, Konferencja naukowa połączona z obchodami Jubileuszu 80-lecia Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku – Biologia i ekologia roślin drzewiastych (Tomaszewski D., Jagodziński A.M. red.), Kórnik-Poznań 21-23 października 2013: 100-101. 

Bednorz L., Myczko Ł. (2013). Ocena zróżnicowania genetycznego odnowienia naturalnego jarzębu brekinii Sorbus torminalis na powierzchni doświadczalnej w Nadleśnictwie Jamy. W: Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów, 56 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego – Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych (Biedunkiewicz A., Dynowska M. red.), Olsztyn 24-30 czerwca 2013: 44-45.

Sułkowska M., Bednorz L., Bieniek J. (2013). Zmienność genetyczna jarzębu brekinii Sorbus torminalis (L.) Crantz w Polsce i proponowane metody zachowania jego zasobów genowych. W: Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów, 56 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego – Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych (Biedunkiewicz A., Dynowska M. red.), Olsztyn 24-30 czerwca 2013: 161-162.

Bednorz L., Kaczmarek L. (2014). Jarząb brekinia (Sorbus torminalis) na zrekultywowanych terenach pogórniczych Kopalni Wapienia Górażdże. W: Program i streszczenia wystąpień, konferencja naukowa „Lasy wobec zmieniającej się presji człowieka” (Obidziński A., Marciszewska K. red.), Rogów 8-9 września 2014: 44.

Bednorz L., Zwierzyński J. (2015). Active protection of the population of the wild service tree (Sorbus torminalis) in Forest District of Krzyż (north-western Poland). W: Materiały konferencyjne, Międzynarodowa konferencja naukowa ‘Genetic Resources Conservation – Scientific and Social Challenges’ (Chałupka W. i in. red), Karpacz 25 czerwca 2015: 62-63.

Kowalska A., Markiewicz B., Bednorz L. (2015). Zawartość metali ciężkich w glebach na stanowiskach gruszy drobnoowocowej (Pyrus calleryana Decne.) w zieleni przyulicznej Poznania. W: Książka streszczeń, Kongres młodych ludzi nauki – wizja, nauka, postęp, Lublin 12 września 2015: 35-36.

Kowalska A., Bednorz L. (2016). Obserwacje fonologiczne gruszy drobnoowocowej (Pyrus calleryana Decne.) w Poznaniu. W: Streszczenia referatów i plakatów, 57 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego – „Botanika - tradycja i nowoczesność” (Szczuka E., Szymczak G., Śmigała M., Marciniec R. red.), Lublin 27 czerwca – 3 lipca 2016: 48.

Podsiedlik M., Bednorz L. (2016). Rozmieszczenie starca wąskolistnego Senecio erucifolius L. (Asteraceae) w Polsce. W: Streszczenia referatów i plakatów, 57 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego – „Botanika - tradycja i nowoczesność” (Szczuka E., Szymczak G., Śmigała M., Marciniec R. red.), Lublin 27 czerwca – 3 lipca 2016: 141-142.

Podsiedlik M., Bednorz L. (2019). The occurrence of Senecio erucifolius L. in plant communities of Poland. W: Botanika bez granic : Streszczenia Referatów i Plakatów 58. Zjazdu PTB / Red. Ludwik Frey. Warszawa, Kraków : Polskie Towarzystwo Botaniczne, Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, s. 110.

 

8. Publikacje popularno-naukowe

 

Bednorz L. (1992). Wawrzynki polskie. Wszechświat 93/1/: 21-22.

Bednorz L. (1995). Wawrzynek wilczełyko - najpiękniejszy kwitnący krzew naszych lasów. Przegląd Leśniczy 8/V: 15.

Bednorz L. (1996. Nowe stanowisko tygrzyka paskowanego Agriope bruennichi. Chrońmy Przyr. Ojcz. 6: 93-94.

Bednorz L. (1997). Gospodarka leśna w kanadyjskiej prowincji British Columbia. Przegląd Leśniczy 2/97 (68/VII): 9-10.

Bednorz L. (1997). Polowanie w kanadyjskiej British Columbii. Przegląd Leśniczy 3/97 (69/VII): 20.

Bednorz L. (1997). Przyszłość niedźwiedzi grizzly w kanadyjskiej prowincji British Columbia. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra”, I/1997 (6): 11-12.

Bednorz L., Urbański P. (2008). Nowe stanowiska roślin chronionych na terenie miasta Poznania. FORUM (http://www.iop.krakow.pl/files/16/bednorz_urbanski_2008.pdf): 1-3.

 

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1