05. Spis publikacji - Prof. UPP dr hab. Wojciech Antkowiak

 

 

1. Publikacje w czasopismach wymienionych w części A wykazu Ministra NiSzW

 

Prajs B., Sotek Z., Stasińska M., Antkowiak W. (2007). „Love Valley” – a potential regional centre of international tourism. Polish Journal of Environmental Studies. Vol. 16, No. 3B: 414-417.

Maciejewska-Rutkowska I., Antkowiak W., Bylka W., Witkowska-Banaszak E., Jagodziński A.M. (2007). Chemical composition and morphology of basal leaves of Trollius europaeus and Trollius altissimus Crantz (Ranunculaceae). Polish Journal of Environmental Studies 16 (4): 595-605.

Prajs B., Antkowiak W. (2010). Grassland ecosystems in the varied hydrological and ecological conditions of the Kulawa river valley. Polish Journal of Environmental Studies 19 (1): 131-139.

Wolko Ł., Antkowiak W., Spis M., Słomski R. (2010). Self-incompatibility alleles in Polish wild pear (Pyrus pyraster (L.) Burgsd.): a preliminary analysis. Journal of Applied Genetics 51 (1): 33–35.

Antkowiak W., Maciejewska-Rutkowska I., Jagodziński A., Kayzer D., Klimko M. (2010). Variation of seed morphology of Trollius europaeus L. and T. Crantz (Ranunculaceae).  Acta Societatis Botanicorum Poloniae 79 (2): 117-123.

Prajs B., Antkowiak W. (2010). Problems of small rivers valley’s protection on example Kulawa River Valley (the Zaborski Lanscape Park). Oceanological and Hydrobiological Studies. 39 (3): 1-8.

Wolko Ł., Antkowiak W., Lenartowicz E., Bocianowski J. (2010). Genetic diversity of European pear cultivars (Pyrus communis L.) and wild pear (Pyrus pyraster (L.) Burgsd.) inferred from microsatellite markers analysis. Genetic Resources and Crop Evolution 57: 801–806.

Antkowiak W., Cedro A., Prajs B., Wolko Ł., Michalak M. (2012). Success of wild pear Pyrus pyraster (L.) Burgsd. in colonization of steep sunny slopes: an interdisciplinary study in the Bielinek Reserve (NW Poland). Pol. J. Ecol. 60 (1): 57-76.

Maciejewska-Rutkowska I., Antkowiak W. (2013). Taxonomic utility of achene morphology and anatomy in Anemone L. (Ranunculaceae) species. Acta Biologica Cracoviensia series Botanica 55,1: 1–8.

Łysiak G.P., Antkowiak W. (2015). Quality features of parthenocarpic pears collected from trees grown on different rootstocks. Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus, 14 (5): 69-82.

Wolko Ł., Bocianowski J., Antkowiak W., Słomski R. (2015). Genetic diversity and population structure of wild pear (Pyrus pyraster (L.) Burgsd.) in Poland. Open Life Sciences (Formerly known as Central European Journal of Biology) 10 (1): 19-29

Cedro A., Antkowiak W. (2016). Dendroclimatological analysis of wild pear Pyrus pyraster (L.) Burgsd. From Biedrusko military area (west Poland) – preliminary study. Geochronometria 43: 18-23.

Antkowiak W., Maciejewska-Rutkowska I., Jędrzejczyk I., Wojciechowski A. (2016). Morphological, anatomical and cytological characteristics of spontaneous hybrid Pyrus × myloslavensis. Dendrobiology 75:23-30.

Antkowiak W., Niemann J., Wojciechowski W. (2017). The assessment of incompatibility and cross-compatibility in three populations of European globeflower (Trollius europaeus L.) by observing the pollen tubes growth. Acta Soc. Bot. Pol. 86 (2) no. 3553.

Antkowiak W., Janyszek-Sołtysiak M., Klimko M. (2018) Taxonomic significance of seed-coat microsculpturing in Noccaea Moench and Thlaspi L. (Brassicaceae: Coluteocarpeae, Thlaspideae). Nord. J. Bot. 36 (12), art. e02037.

Siger Aleksander, Antkowiak Wojciech, Dwiecki Krzysztof, Rokosik Ewa, Rudzińska Magdalena (2021). Nutlets of Tilia cordata Mill. and Tilia platyphyllos Scop. - source of bioactive compounds. Food Chem. 346 (1 June 2021), 128888.

Wrońska-Pilarek Dorota, Sowelo Mateusz, Antkowiak Wojciech, Bocianowski Jan, Lechowicz Kacper (2022). Pollen morphology and variability of native and alien, including invasive, species of the genus Spiraea L. (Rosaceae) in Poland. Plos One. Dokument elektroniczny 17 (iss. 8) e0273743.

 

2. Publikacje w czasopismach wymienionych w części B wykazu Ministra NiSzW

 

Król S., Antkowiak W., Bednorz L., Szczepanik-Janyszek M. (1993). Zmiany w populacji dębów na Łęgach Nadwarciańskich. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 412. Warszawa.

Antkowiak W. (1996). Charakterystyka fitosocjologiczna wybranych łąk Wielkopolskiego Parku Narodowego. Rocz. AR Pozn., Roln. 48: 141-155.

Stefanek-Pańczuk W., Antkowiak W. (1997). Flora i roślinność projektowanego rezerwatu „Dolina Kamionki” w zachodniej Wielkopolsce. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, seria B-Botanika 46: 43-64.

Antkowiak W. (1999). Estimation of biotopic variables of Trollius europaeusas a condition of active protection of the species. Rocz. AR Pozn., Melior. Inż. Środ. 20, cz. II: 375-388.

Antkowiak W., Maciejewska I. (1999). Budowa oraz zmienność morfologiczna kwiatów pełnika europejskiego (Trollius europaeus L.) Bibliotheca Fragmenta Agronomica 6: 97-105.

Antkowiak W. (1999). Struktura ekologiczna populacji pełnika europejskiego (Trollius europaeus L. subsp. europaeus) w Polsce północno-zachodniej. Rocz. AR Pozn. 316, Botanika 2: 3-17.

Antkowiak W., Pankros J. (2000). Charakterystyka ekologiczna populacji kruszczyka błotnego (Epipactis palustris (L.) Crantz) z Wielkopolskiego Parku Narodowego. Rocz. AR Pozn. 322, Botanika 3: 3-11.

Antkowiak W., Stefanek-Pańczuk W. (2000). Flora i roślinność projektowanego rezerwatu „Papiernia” w zachodniej Wielkopolsce. Badania Fizjograficzne nad Polska Zachodnią, Seria B – Botanika 49: 113-140

Antkowiak W. (2002). Międzypopulacyjna zmienność pełnika europejskiego (Trollius europaeus L. subsp. europaeus) w Polsce północno-zachodniej. Rocz. AR Pozn. 348, Botanika 5: 3-14.

Antkowiak W., Maciejewska-Rutkowska I. (2002). Morfologia ziarn pyłku krajowych gatunków z rodzaju Anemone L. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio EEE, Horticultura 10: 11-17.

Werner M., Antkowiak W. (2002). Ocena zdrowotności i wzrostu roślin Gypsophila paniculata L. i G. uprawianych w gruncie w różnych wariantach nawożenia. Acta Agrobotanica 55 (1): 367-376.

Antkowiak W., Maciejewska-Rutkowska I. (2003). Morfologia porównawcza ziarn pyłku Pyrus communis L. i Pyrus pyraster (L.) Burgsd. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio EEE, Horticultura 13: 71-77.

Antkowiak W., Dyba S. (2003). Wpływ zróżnicowanego nawożenia NPK na plonowanie i zawartość saponin w korzeniach łyszczca wiechowatego Gypsophila paniculata L. w drugim roku uprawy. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 532

Werner M., Antkowiak W. (2003). Wpływ nawożenia NPK na zdrowotność roślin Gypsophila paniculata L. i G. uprawianych w gruncie. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 535.

Antkowiak W., Dyba S. (2004). Effect of differentiated NPK fertilization on saponin content in roots of tall and spread Gypsophyll (Gypsophila paniculata and G. repens L.) in the second and third years of cultivation. Prace z Zakresu Nauk Rolniczych PTPN 97: 17-25.

Bednorz L., Klimko M., Maciorowski G., Antkowiak W., Janyszek S., Górski P., Urbański P. (2004). Walory przyrodnicze rezerwatu “Kolno Międzychodzkie”. Rocz. AR Pozn. 363, Botanika 7:3-10.

Antkowiak W. (2004). Plon korzeni łyszczca wiechowatego Gypsophila paniculata L. w zależności od zróżnicowanego nawożenia mineralnego. Rocz. AR Pozn. 360, Ogrodnictwo. 38: 3-8.

Antkowiak W., Czekalski M. (2005). Mistletoe (Viscum album L.) on common Pear (Pyrus × amphigenea Domin ex Dostálek) near Poznań. Rocz. AR Pozn. 372, Botanika-Steciana 8: 7-9.

Sobisz Z., Antkowiak W. (2005). Materiały do flory naczyniowej miasta i gminy Ustka. Słupskie Prace Biologiczne 2: 97-104.

Antkowiak W., Haine A. (2005). Dendroflora and current state of historic cemeteries of the Koło District in Central Poland. Rocz. AR Pozn. 372, Botanika-Steciana 9: 3-12.

Antkowiak W., Wojciechowski A. (2006). The evaluation of self-compatibility and crossability in the genus Pyrus based on the observation of pollen tubes growth. Acta Agrobotanica, vol. 59, z. 1: 91-97.

Prajs B., Antkowiak W. (2006). Sileno inflatae-Linarietum minoris Herbich 1993 – calcifilous weeds community in the Kulawa River Valley (Zaborski Landscape Park). Rocz. AR Pozn. 374, Botanika-Steciana 10: 157 – 164.

Palewski R., Antkowiak W., Prajs B., Sobisz Z. (2006). Nowe stanowisko pełnika europejskiego Trollius europaeus L. w dolinie Grabowej (województwo zachodniopomorskie). Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 62 (4): 78-84.

Antkowiak W., Prajs B., Sobisz Z. (2006). Species under special consideration in the Lower Słupia valley (Western Pomerania Region). Rocz. AR Pozn. 374, Botanika-Steciana 10: 3 – 10.

Antkowiak W., Wojciechowski A. (2006). Ocena samozgodności i zgodności krzyżowej w rodzaju Pyrus na podstawie obserwacji wzrostu łagiewek pyłkowych. Acta Agrobotanica 59 (1): 91-97.

Sobisz Z., Antkowiak W. (2007). Rare and threatened vascular plants species of town Łeba. Baltic Coastal Zone 11: 75-81.

Antkowiak W., Wojciechowska O. (2007). Nature monuments in the Gniezno county. Rocz. AR Pozn., Botanika-Steciana 11: 159-170.

Antkowiak W., Cajske M. (2007). Nature monuments in selected communes of the Poznań county. Rocz. AR Pozn., Botanika-Steciana 11: 143-158.

Antkowiak W., Wojciechowski A. (2007). The evaluation of self-compatibility and crossability of Pyrus communis and P. pyraster after two years investigation based on the observation of pollen tubes growth. Rocz. AR Pozn. 386, Botanika-Steciana 11: 131-134.

Antkowiak W., Czarna A., Wawrzyńska M. (2008). Pyrus × myloslavensis (P. L. × P. Pall.) – a new spontaneons pear hybrid. Dendrobiology, 60: 45-49.

Czarna A., Antkowiak W. (2008). Vascular plants in the former old town evangelical cementery in Wschowa (the Wielkopolska Region). Rocz. AR Pozn. 387, Botanika-Steciana 12: 71-78.

Antkowiak W., Pańczuk W., Klimko M., Śmietana P., Urbański P. (2008). Nature of the “Kamionka Valley” reserve (Great Poland). Rocz. AR Pozn. 387, Botanika-Steciana 12: 35-44.

Jagodziński A.M., Maciejewska-Rutkowska I., Antkowiak W. (2008). Morphological variability of leaves of Trollius europaeus L. originated from Wielkopolska province (Western Poland). Rocz. AR Pozn. 387, Botanika-Steciana 12: 129-133.

Antkowiak W., Frąckowiak A. (2008). Pomniki przyrody i drzewa pomnikowe powiatu średzkiego. Roczn. Dendrol. 56: 145.

Prajs B., Antkowiak W. (2008). Nowe stanowiska Liparis loeselii (L.) Rich. i Cypripedium calceolus L. w dolinie rzeki Kulawy (Zaborski Park Krajobrazowy). Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 64(2): 77-86.

Wojciechowski A., Antkowiak W. (2009). Selektion of pollinators for particular domestic pear cultivars (Pyrus communis L.) based on the observation of the pollen tubes. Herba Polobnica 55 (3): 257-265.

Antkowiak W., Materak A. (2009). Nature monuments in the Szamotuły county (Wielkopolskie province). Acta Scientiarum Polonorum seria Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 8 (4): 5-23.

Sobisz Z., Antkowiak W. (2009). Flora naczyniowa cmentarzy Słowińskiego Parku Narodowego. Słupskie Prace Biologiczne 6: 127-144.

Czekalski M., Antkowiak W. (2010). Natural trunk rooting and root suckers of pear tree Pyrus ×amphigenea Domin ex Dostálek. Acta Scientiarum Polonorum ser. Biologia 9 (1-2).

Antkowiak W., Wojciechowski A., Wolko Ł., Łysiak G. (2013). Assessment of cross compatibility of pear (Pyrus communis L.) cultivars on the basis of pollen tube observations and analysis of the s-rnase gene. Acta Agrobotanica 66 (2): 29–34.

Antkowiak W., Wiśniewski G., Wachowiak D. (2014). Natural monuments in the Śrem county (Wielkopolska Voivodeship, Poland). Steciana 18(4): 213-232.

Antkowiak A., Ludian J. (2016). Natural monuments and monumental trees in the Oborniki and Ryczywół communes (Wielkopolska Voivodeship). Steciana 20(4): 219-231.

Sowelo M., Antkowiak W. (2017). Phenological observations of selected species from the genus Syringa L. (Oleaceae) in the botanical garden of the Adam Mickiewicz University in Poznań. Steciana 21 (2): 69-83.

Antkowiak W., Derlatka P. (2018). Pejzaże z trześnią w tle czyli kulturowy motyw wiśni i czereśni. Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej 17: 9–69.

Antkowiak W., Czekalski M. (2018). Dendroflora Parku Pałacowego w Siedlcu (województwo wielkopolskie). Steciana 22 (3): 57-68.

 

4. Publikacje w czasopismach naukowych nie wymienionych w wykazie Ministra NiSzW

 

Król S., Antkowiak W., Stenka M. (1993). Zasługujące na ochronę stanowisko pełnika europejskiego – Trollius europaeus L. w Pszczewskim Parku Krajobrazowym. Przegląd Przyrodniczy 4 (3): 143-147.

Stefanek W., Antkowiak W. (1994). Problemy ochrony przyrody w dolinie rzeki Kamionki. Przegląd Przyrodniczy 5 (3-4): 249-257.

Antkowiak W., Pańczuk W. 1996. Powstanie rezerwat przyrody „Dolina Kamionki”. Przegląd Leśniczy, 7-8: 18-19.

Antkowiak W. 1996. „Wołowe oczy” na majowej łące. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody Salamandra, I (4): 5-6.

Antkowiak W., Morozowska M. (1997). Właściwości szkodliwe i trujące wybranych roślin uprawnych. Wszechświat 98 (3): 59-64.

Antkowiak W., Derlatka P. (2010). Motyw gruszy oraz gruszki i jego funkcje w kulturze. Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej, 9: 9–31.

Antkowiak W., Issayeva A. (2019). Issledovanie vnekornevoj mikromorfologii rjada lekarstvennyh rastenij (Research of external root micromorphology of a number of medicinal plants) Biolog. Z. 9 (9), art. 166.

Wojciech, Grucza Michał (2022). Pomniki przyrody i drzewa pomnikowe wybranych gmin powiatu wejherowskiego (województwo pomorskie). Steciana 26, 1: Antkowiak 3-18.

 

5. Monografie naukowe i rozdziały w monografiach naukowych

 

Bylka W., Antkowiak W., Maciejewska-Rutkowska I., Witkowska-Banaszak E., Okarma H. (2004). Zmienność fitochemiczno – morfologiczna wybranych populacji Trollius europaeus L., W: Flawonoidy i ich zastosowanie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej: 58-70.

Słominska-Walkowiak R., Antkowiak W. (2005). A preliminary evaluation of isoenzymatic variability in the common wild pear Pyrus pyraster (L.) Burgsd. In: Prus-Głowacki W. (ed.), Pawlaczyk E. M. (co-ed.) Variability and Evolution – New Perspectives. Professor Jerzy Szweykowski in memoriam, Wyd. Nauk. UAM: 277-283.

Prajs B., Sobisz Z., Antkowiak W. (2005). Outdoor workshop at the blue trial of the Słowiński National Park a method of environmental education. In: E. Fleszar. (ed.). Sustainable development. Scientific Monograph. Z.U.P.W. „OPTIMEX”, s:150-156.

SŁOMINSKA-WALKOWIAK R., ANTKOWIAK W. (2006). Ocena zmienności białek izoenzymatycznych gruszy pospolitej Pyrus pyraster (L.)Burgsd. W: J. Tarasiuk, J. Kępczyński (red.) Człowiek i środowisko przyrodnicze Pomorza Zachodniego. I. Środowisko biotyczne – biologia środowiskowa, eksperymentalna i stosowana. PRINT GROUP Daniel Krzanowski Szczecin, s: 521-526.

Antkowiak W. (2013). Zmienność morfologiczna i zróżnicowanie genetyczne Pyrus pyraster (L.) Burgsd. w Polsce. Rozprawy Naukowe 451, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ss: 127.

 

7. Publikowane streszczenia konferencyjne

 

Antkowiak W., Cedro A., Prajs B. (2007). Wild pear Pyrus pyraster (L.) Burgsd. – a xerothermic element of forest-steppe reserve “Bielinek nad Odrą”? 1th International Symposium: Flora, Vegetation and Landscape of Pomerania 6-8 IX, Szczecin.

Melosik I., Prajs B., Sotek Z., Antkowiak W. (2007). Interesting mires in the Kulawa river valley (Pomerania, northwestern Poland), 1th International Symposium: Flora, Vegetation and Landscape of Pomerania 6-8 IX, Szczecin.

Czarna A., Antkowiak W. (2010). Rośliny kulturowe na starych cmentarzach Wielkopolski, LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego Planta in Vivo, in Vitro et in Silico, 6-12 IX, Warszawa.

Czarna A., Antkowiak W. (2013). Róże na starych cmentarzach Wielkopolski – Roses on old cementeries of Wielkopolska. W: Biedunkiewicz A., Dynowska M. (reds.) Materiały konferencyjne, Interdyscyplinarne i Aplikacyjne Znaczenie Nauk Botanicznych, 56 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Olsztyn 24-30 czerwca 2013 roku, Wydawnictwo Mantis.

Rokosik E., Siger A., Antkowiak W., Rudzińska M., Diecki K. (2019). Olej z owoców lipy drobnolistnej (Tilia cordata) i lipy szerokolistnej (Tilia platyphyllos) - skład kwasów tłuszczowych i wybranych związków bioaktywnych (Oil from fruits of small-lime (Tilia cordata) and large-leaved lime (Tilia platyphyllos) - fatty acids composition and content of selected bioactive compounds). W: Oleje jadalne - od surowca do zdrowia konsumenta : Konferencja naukowa, Poznań, 12-13 czerwca 2019, Streszczenia. Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, s. 94-95.

Siger A., Antkowiak W., Rokosik E., Dwiecki K., Rudzinska M. (2019). Nutritional quality and phytochemicals content of cold-pressed oil obtained from wild pear Pyrus pyraster (L.) Burgsd. Seeds. W: Oils, Fats and Lipids: Driving science and technology to the new horizons : 17th Euro Fed Lipid Congress and Expo, 20-23 October 2019, Seville, Spain, Book of abstracts, s. 258.

Cedro A., Antkowiak W. (2019). Dendroklimatologiczna analiza gruszy pospolitej Pyrus pyraster (L.) Burgsd. w Polsce (Dendroclimatological analysis of wild pear Pyrus pyraster (L.) Burgsd. from Poland). W: 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego : Botanika bez granic, Kraków, 1-7 lipca (July) 2019, Streszczenia Referatów i Plakatów / Red. Ludwik Frey. Kraków : Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, 2019, s. 35.

 

Siger Aleksander, Antkowiak Wojciech (2022). Zawartość tłuszczu oraz lipofilnych przeciwutleniaczy w oleju z orzeszków grabu pospolitego Carpinus betulus L. [The content of fat and the lipophilic antioxidants in the oil from common hornbeam nuts Carpinus betulus L.]. W: Andrzej Szczepkowski, Małgorzata Sułkowska, Katarzyna Marciszewska (red.): Amor plantarum nos unit - Łączy nas umiłowanie roślin : LIX Zjazd w Stulecie Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Warszawa, 26 czerwca - 3 lipca 2022, Streszczenia referatów i plakatów, str. 63.

 

 

8. Publikacje popularno-naukowe

 

Król S., Antkowiak W., Bednorz L., Szczepanik-Janyszek M. (1995). Dęby Rogalińskie. Ich stan obecny i perspektywy ochrony. Quercus sp. Ośrodek Kultury Leśnej – Muzeum Leśnictwa. Gołuchów: 56-57.

Stefanek-Pańczuk W., Antkowiak W. 2001. Chrońmy walory przyrodnicze doliny rzeki Kamionki. Biuletyn Polskiego Klubu Ekologicznego – Okręg Wielkopolski Ten Świat, 2(48): 7-9.

Antkowiak W., Sobisz Z. 2003. Ścieżka przyrodniczo-krajoznawcza „Wokół jeziora Serbsko” – przewodnik.

Sobisz Z., Antkowiak W. 2003. Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Szlakiem woskownicy i wrzoścca” w gminie Choczewo – przewodnik.

Sobisz Z., Antkowiak W. 2004. Ścieżka przyrodnicza „Szlakiem słupskich pomników przyrody” – przewodnik.

Sobisz Z., Antkowiak W. 2005. Ścieżka przyrodnicza „W dolinie rzeki Moszczeniczki”– przewodnik.

Antkowiak W., Czekalski M. (2006). Najgrubsza jabłoń domowa w Polsce. Szkółkarstwo, 1: 50.

Antkowiak W., Braun M., Górawska M., Pietkun E., Prajs B., Sobisz Z., Sobocka B. (red. Sobisz Z.) (2006). Przewodnik Ścieżka przyrodniczo-kulturowa „Światło Latarni”. Wydawnictwo Słowińskiego Parku Narodowego. ss. 39.

Czekalski M., Antkowiak W., Borkowski K. (2019). Park Pałacowy w Kopaszewie w powiecie kościańskim. Wiad. Kościan. nr 10-12, s. I-VIII.

Czekalski M., Antkowiak W. (2020). Samoobrona drzew. Zieleń Miej. 2: 56-57.

Czekalski Mieczysław, Antkowiak Wojciech (2021). Drzewo roku 2021. Głóg, cz. II. Szkółkarstwo 2021, 6: 18-21.

 

 

 

 

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1