08. Spis publikacji - dr hab. Maria Morozowska

 

1. Publikacje w czasopismach wymienionych w części A wykazu Ministra NiSzW

 

Morozowska M., Krzakowa M. (2003). Genetic variation in natural and cultivated populations of Primula veris. Acta Biologica Cracoviensis Ser. Botanica 45/2: 177-182.

Morozowska M., Krzakowa M. (2003). Genetic variation of cowslip (Primula veris L.) populations (West Poland). Acta Societatis Botanicorum Poloniae 72: 331-336.

Morozowska M., Idzikowska K. (2004). Differentiation of pollen morphology of Primula veris (L.) from natural and cultivated populations. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 73: 229-232.

Morozowska M., Wesołowska M. (2004). In vitro clonal propagation of Primula veris L. and preliminary phytochemical analysis. Acta Biologia Cracoviensis Ser. Botanica 46: 169-176.

Budzianowski J., Morozowska M., Wesołowska M. (2005). Lipophilic flavones of Primula veris L. from field cultivation and in vitro cultures. Phytochemistry 66: 1033-1039.

Morozowska M., Czarna A., Jędrzejczyk I. (2010). Estimation of nuclear DNA content in Nasturtium R. Br. by flow cytometry. Aquatic Botany 93: 250-253.

Morozowska M., Czarna A., Kujawa M., Jagodziński A. M. (2011). Seed morphology and endosperm structure of selected species of Primulaceae, Myrsinaceae and Theophrastaceae and their systematic importance. Plant Systematics and Evolution 291: 159-172.

Morozowska M., Woźnicka A., Kujawa M.. (2012). Microstructure of fruits and seeds of selected species of Hydrangeaceae (Cornales) and its systematic importance. Acta Scientarum Polonorum, Hortorum Cultus 11(4): 17-38.

Morozowska M., Gawrońska B., Woźnicka A. (2013). Morphological, anatomical and genetic differentiation of Cornus mas, Cornus officinalis and their interspecific hybrid. Dendrobiology 70: 45-57.

Morozowska M., Czarna A., Jędrzejczyk I., Bocianowski J. (2015). Genome size, leaf, fruit and seed traits – taxonomic tools for species identification in the genus Nasturtium R. Br. Acta Biologica Cracoviensia, Botanica 57(1): 114–124.

Woźnicka A., Melosik I., Morozowska M. (2015). Quantitative and qualitative differences in morphological traits of endocarps revealed between Cornus L. species. Plant Systematics and Evolution 301:291–308. 

Czarna A., Gawrońska B., Nowińska R., Morozowska M., Kosiński P. (2016). Morphological and molecular variation in selected species of Erysimum (Brassicaceae) from Central Europe and their taxonomic significance. Flora 222: 68-85.

Jendrzejczyk I., Morozowska M., Nowińska R., Jagodziński A. (2018): Primula veris plants derived from in vitro cultures and from seeds: genetic stability, morphology and seed characteristics. Turkisch Journal of Botany 42: 4: 412-422.

Gawrońska G., Morozowska M., Nuc K., Kosiński P., Słomski R. (2019). What nature separated, and human joined together: About a spontaneous hybridization between two allopatric dogwood species (Cornus controversa and C. alternifolia). PloS One. 14 (12), art. e0226985.

Morozowska M., de F. Freitas M., de Luna B. N., De Toni K .L. G. (2020). Comparative micromorphology and anatomy of seeds and endocarps of selected Primulaceae and their systematic implications. Plant Syst. Evol. 306 (4), art. no. 74.

 

2. Publikacje w czasopismach wymienionych w części B wykazu Ministra NiSzW

 

Morozowska M. (1999). „Przebieg owocowania i ocena produkcyjności nasiennej roślin pierwiosnka lekarskiego (Primula veris L.) na naturalnych stanowiskach w Wielkopolsce. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 309, Botanika 1: 61-69.

Morozowska M. (1999). „Importance of studies on population biology for species protection of medicinal plants on an example of selected populations of primrose (Primula veris L.). Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 310, Melioracja i Inżynieria Śródowiska 20, cz. II: 437-445.

Morozowska M. (2000). „Charakterystyka ekologiczna naturalnych populacji Primula veris L. na Nizinie Wielkopolskiej". Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 322, Botanika 3: 165-173.

Morozowska M., Urbański Ł. (2000). „ Charakterystyka kwitnienia i owocowania oraz ocena produkcyjności nasiennej roślin pierwiosnka lekarskiego (Primula veris L.) z populacji zlokalizowanych na Nizinie Wielkopolskiej. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 322, Botanika 3: 175-184.

Klimko M., Morozowska M., Piskorz R. (2001). Mikromorfologiczne zróżnicowanie nasion Primula veris L. ssp. veris (Primulaceae). Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 334, Botanika 4: 103-117.

Morozowska M. (2002). Some factors affecting viability, dormancy and germination of Primula veris (L.) seeds. Folia Horticulturae 14(1): 243-253.

Hołubowicz R., Morozowska M., Bralewski T. (2003). Some agricultural aspects of seed longevity (literature review). Acta Agrobotanica 56: 5-20.

Morozowska M. (2004). Preliminary studies on seed germination and changes in foliage of Lysimachia vulgaris L. in garden culture. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 358, Botanika 7: 201-207.

Morozowska M. (2004). Reproduction of Primula veris L. plants in populations from natural localities. Herba Polonica 50(3-4): 127-136.

Morozowska M. (2004). Studies on some seed traits of Primula veris L. plants from cultivated populations. Herba Polonica 50(3-4): 137-144.

Morozowska M. (2004). Vegetative development, flowering, fruiting and saponin content in cultivated cowslip (Primula veris L.) plants. Herba Polonica 50(2): 28-35.

Thiem B., Budzianowski J., Wesołowska M., Ratajczak L., Morozowska M., Skrzypczak L. (2008). Secondary metabolites of in vitro cultures of selected Polish rare and endangered plants. Herba Polonica 54: 158–167.

Czarna A., Morozowska M. (2009). Występowanie rukwi drobnolistnej Nasturtium microphyllum (Boenn.) Rchb. w Wielkopolsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 65: 461-464.

Morozowska M., Hołubowicz R. (2009). Effect of bulb size on selected morphological characters of seed stalks, seed yield and quality of onion (Allium cepa L.). Folia Horticulturae 21(1): 27-38.

Morozowska M., Sulewska H. J. (2009). Fruiting, seed set and seed quality of Lysimachia vulgaris L. (Myrsinaceae). Herba Polonica 55(4): 1-10.

Wrońska-Pilarek D., Morozowska M. (2009). Morphological differentiation of pollen of Lysimachia vulgaris L. from Poland. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 388, Botanika -Steciana 13: 181-190.

Czarna A., Woźnicka A., Maj M., Morozowska M. (2011). Flora of vascular plants of selected Poznań cemeteries. Acta Agrobotanica 64(4): 123-140.

Hołubowicz R., Morozowska M. (2011). Effect of umbel position on dill (Anethum graveolens L.) plants growing in the field stand on its seed stalk’s selected features. Folia Horticulturae 23/2: 157-163.

Czarna A., Morozowska M., Nowińska R. (2012). Występowanie rukwi płonnej Nasturtium ×sterile (Airy Shaw) Oefelein. w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 68(1): 55-58.

Czarna A., Morozowska M. (2013). Nowe stanowiska rukwi drobnolistnej Nasturtium microphyllum  (Boenn.) Rchb. w Polsce. New localities of onerow yellowcress Nasturtium microphyllum (Boenn.) Rchb. in Poland. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 69(6): 517–521.

Czarna A., Morozowska M., Jędrzejczyk I. (2013). Occurrence of onerow yellowcress  Nasturtium microphyllum  (Boenn.) Rchb. in Ilanka River (Lubusz Land). Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 392, botanica Steciana 17: 43-47.

Morozowska M., Wesołowska M., Głowicka-Wołoszyn R., Kosińska A. (2013). Effect of plant growth regulators and explant types on induction and growth of callus of Primula veris L. Herba Polonica 59(3): 17-25.

Morozowska M., Wysakowska I. (2016). Anatomical study of Cornus mas L. and Cornus officinalis Seib. et Zucc. (Cornaceae) endocarps during their development. Steciana 20(1): 21-32.

Nowińska R., Czarna A., Czekalski M, Morozowska M. (2016). Vascular flora of selected palace parks in the Wielkopolska region. Steciana 20(3): 137-157.

 

 

4. Publikacje w czasopismach naukowych nie wymienionych w wykazie Ministra NiSzW

 

Błaszczak W., Gembicka-Morozowska M. (1984). Susceptibility of two pea varieties to Cucumber Mosaic Virus in dependence on age of the inoculated plants and leaves.Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 298: 29-38.

Król S., Morozowska M., Ruszkowska E., Urbański P. (1984). Skutki oddziaływania gazów przemysłowych na aparat asymilacyjny drzewostanów sosnowych Wielkopolskiego Parku Narodowego. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych, Prace z zakresu nauk leśnych 58: 43-51.

Brzezicka-Szymczyk K., Golinowski W., Morozowska M., Garbaczewska G. (1989). Development of ovule in yellow lupine under conditions of infection with BYMV. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 381 9-30.

Morozowska M. (1992). Occurrence and transmission of Bean Yellow Mosaic Virus by seeds of yellow lupine (Lupinus luteus L.), white lupine (Lupinus albus L.) and Lupinus Hartwegii Lindl., Phyopathologia Polonica 3(15): 46-51.

Morozowska M. (1993). Anatomical changes in the structure of lupine plants caused by Bean Yellow Mosaic Virus. Phytopathologia Polonica 5(17): 73-82.

Morozowska M. (1994). Zmiany morfologiczne wywoływane przez dwa szczepy wirusa żółtej mozaiki fasoli (Bean Yellow Mosaic Virus) w roślinach łubinu żółtego (Lupinus luteus L). Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 264, Ogrodnictwo 22: 49-58.

Morozowska M. (1997). Zmiany morfologiczne wywoływane przez izolat fasolowy wirusa żółtej mozaiki fasoli (Bean Yellow Mosaic Virus) w roślinach łubinu białego (Lupinus albus L.). Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 296, Ogrodnictwo 25: 47-54.

Morozowska M., Bralewski T.W., Wysakowska I. (2004). Excrescences occurring on willow (Salix alba L.) Trunk. Rocznik Dendrologiczny 52: 143-154.

Bralewski T. W., Szopińska D., Morozowska M. (2005). Study for the evaluation of dill (Anethum graveolens L.) seeds quality. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 33: 20-24.

Sulewska H., Koziara W., Panasiewicz K., Ptaszyńska G., Morozowska M. (2008). Skład chemiczny ziarna oraz plon białka odmian ozimych orkiszu pszennego w zależności od wybranych czynników agrotechnicznych. Journal of research and applications in agricultural engineering 53: 92 – 95.

 

6. Publikacje w materiałach konferencyjnych

 

Błaszczak W., Morozowska M. (1991). Lupinus hartwegii Lindl. and bean yellow mosaic virus (BYMV). Proceedings of the XXth Conference of Polish Virologists, Warszawa, PAN- SGGW: 15-25.

Morozowska M. (1997). Kwitnienie i owocowanie pierwiosnka lekarskiego (Primula veris L.) na naturalnych stanowiskach w Wielkopolsce. I Ogólnopolska Konf. Nauk. „Biologia kwitnienia, nektarowania i zapylania roślin". Lublin: 77-83.

Morozowska M. (2000). Spatial structure of cowslip, Primula veris (L.) populations from natural localities of Wielkopolska region (Poland). In: Elias P., (ed.), Plant Population Biology, VI. SEKOS, Bratislava-Nitra: 26-32.

Morozowska M. (2002). Spatial structure of loosestrife, Lysimachia vulgaris (L.) populations from the middle – west and north parts of Poland. In: Eliaš P., (ed.) Populačna Biolügia Rastlßn. 32-39.Plant Population Biology VII SEKOS, Bratislava-Nitra.

7. Publikowane streszczenia konferencyjne

Błaszczak W., Morozowska M. (1981). „Susceptibility of two pea varieties to cucumber mosaic virus in dependence on age of the inoculated plants and leaves” . XV Konf. Wirusolog. Kom. Ochr. Roś. PAN, 14-15. 11. 1981, Jabłonna – Warszawa: 37-38.

Morozowska M. (1981). „Zmiany morfologiczne i anatomiczne wywoływane przez wirus żółtej mozaiki fasoli (Bean Yellow Mosaic Virus) w roślinach dwóch gatunków łubinu: Lupinus luteus L. i L. albus L.”. Materiały z 48 Zjazdu P.T.B. pt. „Roślina a Środowisko”. 05-09. 09. 1989, Katowice: 51.

Błaszczak W., Morozowska M. (1987). „Lupinus hartwegii Lindl. and bean yellow mosaic virus (BYMV). Proceedings of the XX Conference of Polish Plant Virologists, Kom. Ochr. Roś. PAN, 22-23. 10.1987, Warszawa: 24-25.

Morozowska M. (1998). „Owocowanie i produkcja nasion pierwiosnka lekarskiego (Primula veris L.) na naturalnych stanowiskach w Wielkopolsce”. Materiały sympozjum i obrad sekcji 51 Zjazdu P.T.B. pt. „Botanika Polska u Progu XXI Wieku”. 15-19. 09. 1998, Gdańsk: 340.

Morozowska M. (2000). „Spatial structure of cowslip Primula veris (L.) populations from natural localities of Wielkopolska region, Poland”. Abstracts of 6th scientific conference on Plant Population Biology, 05.-07. 06. 2000, Bratislava - Nitra: 21.

Morozowska M. (2001). „Żywotność i biologia kiełkowania nasion pierwiosnka lekarskiego (Primula veris L.)”. „Variability and germination biology of cowslip (Primula veris L.) seeds”. Materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu P.T.B. pt. „Botanika w Dobie Biologii Molekularnej”. 23-28. 09. 2001, Poznań: 69.

Morozowska M. (2002). “Pollen morphology of Primula veirs L. ssp. veris in natural and cultivated populations in Poland”. Abstracts II International Conference on Plant Anatomy and Morphology, 14–18. 10. 2002, Saint Petersburg: 208-209.

Morozowska M. (2002). “Spatial structure of loosestrife, Lysimachia vulgaris (L.) populations from the middle-west and north parts of Poland”. Abstracts of 7th scientific conference on Plant Population Biology, 26-28. 06.2002, Nitra: 15.

Wesołowska M., Morozowska M., Skrzypczak L. (2002). „Primula veirs L. w kulturze in vitro”. Materiały z 5 Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Zastosowania kultur in vitro w fizjologii roślin" oraz z Sympozjum Sekcji Hodowli i Nasiennictwa P.T.N.O. pt. „Hodowla i nasiennictwo roślin ogrodniczych”. 21-22. 05. 2002, Kraków: 95.

Morozowska M. (2003). „Kwitnienie, owocowanie i zawiązywanie nasion Primula veris L. w warunkach uprawy polowej”. Folia Hort., Suplement 2003/2. I Zjazd P.T.N.O. pt. „Współczesne ogrodnictwo i jakość życia”. 09.-11. 09. 2003,  Kraków: 80-82.

Wesołowska M., Morozowska M., Biernacka K. (2003). “Ocena morfologiczna i wstępna analiza fitochemiczna wybranych klonów Primula veris L. z kultur in vitro”. “Morphological estimation and preliminary phytochemical analysis of selected Primula veris L. clones from in vitro cultures”. X Ogólnopolska Konferencja Kultur In vitro i Biotechnologii Roślin pt. „Biotechnologia roślinna w biologii, farmacji i rolnictwie”. 15-17. 09. 2003, Bydgoszcz: 111.

Budzianowski J., Morozowska M., Wesołowska M. (2004). “Lipophilic phenols of Primula veris L. from field cultivation and in vitro culture”. Abstracts of the 4th International Symposium on Chromatography of Natural Products: “The application of chromatographic methods in phytochemical & biomedical analysis”, 14-17. 06.2004, Lublin-Kazimierz Dolny: P-18: 78.

Morozowska M. (2004). “Rozwój wegetatywny, kwitnienie i owocowanie roślin Primula veris L. w uprawie polowej”. Streszczenia referatów i plakatów 53 Zjazdu P.T.B. pt. „Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury”. 06.-11. 09. 2004, Toruń – Bydgoszcz: 40.

Kluza-Wieloch M., Maciejewska-Rutkowska I., Gawron-Gzella A., Dudek-Makuch M., Morozowska M. (2010). Phytochemical analysis of leaves of selected Rubus species (Corylifolii Section, Rosaceae). Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society, Planta in vivo, in vitro et in silico. Wrzesień 6-12, Warszawa, Polska, 2010. Acta Societatis Botanicorum Poloniae, vol. 79 supplement 1: 41.

Morozowska M., Czarna A., Woźnicka A. (2010). Seed morphology and endosperm structure of selected species of Primulaceae and Myrsinaceae. Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society, Planta in vivo, in vitro et in silico. Wrzesień 6-12, Warszawa, Polska, 2010. Acta Societatis Botanicorum Poloniae, vol. 79 supplement 1: 102.

Morozowska M., Czarna A., Maria de Fatima Freitas. (2013). Mikromorfologia i anatomia owoców i nasion wybranych gatunków z rodzin Primulaceae i Myrsinaceae i ich znaczenie systematyczne. Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów 56. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego Olsztyn, 24-30 czerwca 2013: 385-386.

Morozowska M., Nowińska R., Gawrońska B. (2013). Erysimum pieninicum (Zapał.) Pawł. 1946 – próba znalezienia nowych cech diagnostycznych w oparciu o badania karpologiczne. Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów 56. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego Olsztyn, 24-30 czerwca 2013: 249-251.

Woźnicka A., Melosik I., Morozowska M. (2013). When morphology, distribution and molecular data tell us congruent stories: a case study of blue or white-fruited dogwoods (Cornus). Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów 56. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego Olsztyn, 24-30 czerwca 2013: 180-181.

Woźnicka A., Melosik I., Morozowska M. (2013). Wstępna ocena przydatności sekwencji trnH-psbA jako uniwersalnego barkodu dla gatunków rodzaju Cornus (Cornaceae). Materiały Naukowe - IV Warsztaty Naukowe Instytutu Biologii Eksperymentalnej uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, 14 czerwca 2013: 41.

Woźnicka A., Melosik I., Morozowska M. (2013). Znaczenie taksonomiczne wielkości, kształtu i asymetrii pestek owoców u blisko spokrewnionych gatunków z rodzaju Cornus L. Biologia i ekologia roślin drzewiastych. Konferencja Naukowa połączona z obchodami Jubileuszu 80-lecia Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku. Materiały konferencyjne, 21-23 października 2013, s. 279-280.

Czarna, M. Morozowska, I. Jędrzejczyk. (2014). Nowy rzeczny makrofit na terenie Polski -  Nasturtuim x sterile.- poster; Gospodarowanie w dolinach rzecznych na obszarach Natura 2000. Streszczenia wystąpień uczestników II Konferencji Naukowej pod patronatem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Poznań, 3-4 września 2014.

Morozowska M., de Fatima Freitas M. (2016). Mikromorfologia i anatomia nasion wybranych gatunków z Primulaceae S. L. Botanika - tradycja i nowoczesność : 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Lublin, 27 czerwca - 3 lipca 2016, Streszczenia referatów i plakatów / Pod red. Ewy Szczuki, Grażyny Szymczak, Magdaleny Śmigały i Rafała Marcińca, s. 268.

Forycka A., Morozowska M., Kitkowska S., Buchwald W. (2019). Zmienność morfologiczna owoców Angelica archangelica L. W: Botanika bez granic : Streszczenia Referatów i Plakatów 58. Zjazdu PTB / Red. Ludwik Frey. Warszawa, Kraków : Polskie Towarzystwo Botaniczne, Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, s. 267.

 8. Publikacje popularno-naukowe

 

Morozowska M., Ruszkowska E. (1981). Występowanie, szkodliwość i zwalczanie perzu. Poradnik Gospodarski 22: 3.

Morozowska M., Spława-Neyman A. (1981). Rola zadrzewień śródpolnych. Poradnik Gospodarski 8:16.

Morozowska M., Ruszkowska E. (1982). Trujące właściwości niektórych gatunków drzew i krzewów występujących na terenach zieleni miejskiej. Ogrodnictwo 6: 163-165.

Czekalski M., Morozowska M. (1984). Rośliny strączkowe w życiu człowieka. Wszechświat, 85, 2: 38-40.

Czekalski M, Morozowska M. (1985). Powstawanie korzeni przybyszowych w sadzonkach figowca pnącego. Ogrodnictwo l: 21-22.

Morozowska M. (1986). Poznajemy bliżej łubiny ozdobne. Ogrodnictwo 7: 18-20.

Czekalski M., Morozowska M. (1987). Pokrzywa - wartościowa roślina użytkowa. Wszechświat 88, 5-6: 101-102.

Antkowiak W., Morozowska M. (1997). Właściwości szkodliwe i trujące wybranych roślin uprawnych. Wszechświat 98(3): 59-64.

Morozowska M. (2003). 2nd ScanBalt Biotech Forum-Druga Międzynarodowa Konferencja państw należących do ScanBalt Bioregionu. Wieści Akademickie 2003, 12(75): 16.

 

9. Inne publikowane

 

Morozowska M., Urbański P. (2012). Henryk Szulc (1928-2012). Wieści Akademickie 2012, 9/10 (168/169): 35-36.

 Morozowska M., Urbański P. (2012). Czesław Mielcarski (1923-2007). Wieści Akademickie 2012, 12/12 (170/171): 30-31. 

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1