09. Spis publikacji - dr Sofia Celewicz

 

1. Publikacje w czasopismach wymienionych w części A wykazu Ministra NiSzW

 

Kuczyńska-Kippen N., Messyasz B., Nagengast B., Celewicz S., Klimko M. (2005). Comparative study of periphyton communities on rush complex and Chara tomentosa in three shallow lakes of Wielkopolska area, Poland. Biologia, Bratislava 60/4: 349-355.

Kuczyńska-Kippen N., Nagengast B., Celewicz-Gołdyn S., Klimko M. (2009). Zooplankton community structure within various macrophyte stands of a small water body in relation to seasonal changes in water level. Oceanological and Hydrobiological Studies 38 (3): 125-133.

DOI:10.2478/v10009-009-0035-3

Celewicz-Gołdyn S. (2010). Influence of Ceratophyllum demersum L. on phytoplankton structure in a shallow eutrophic lake. Oceanological and Hydrobiological Studies 39, 3: 121-128.

DOI: 10.2478/v10009-010-0043-3

Celewicz-Gołdyn S., Klimko M., Kuczyńska-Kippen N. (2010). Phycological investigations of pelagic vs. littoral zones of shallow lake ecosystems. Biologia, Bratislava 65, 3: 438-443.

Celewicz-Gołdyn S., Klimko M., Kuczyńska-Kippen N., Nagengast B. (2010). Relationship between plankton assemblages and habitat charakteristics of stands of Typha angustifolia and Chara hispida in Lake Wielkowiejskie. Oceanological and Hydrobiological Studies, 39, 1: 127-135.

DOI: 10.2478/v10009-010-0011-y

Gołdyn B., Chudzińska M., Barałkiewicz B., Celewicz-Gołdyn S. (2015). Heavy metal contents in the sediments of astatic ponds: Influence of geomorphology, hydroperiod, water chemistry and vegetation. Ecotoxicology and Environmental Safety 118: 103-111.

doi: 10.1016/j.ecoenv.2015.04.016

Gołdyn B., Kowalczewska-Madura K., Celewicz-Gołdyn S. (2015). Drought and deluge: Influence of environmental factors on water quality of kettle holes in two subsequent years with different precipitation. Limnologica 54: 14-22. doi.org/10.1016/j.limno.2015.07.002

Kaczmarek Ł., Jakubowska N., Celewicz-Gołdyn S., Zawierucha K. (2016). The microorganisms of cryoconite holes (algae, Archaea, bacteria, cyanobacteria, fungi, and Protista): a review. Polar Record 52(2): 176-203. doi: 10.1017/S0032247415000637.

Celewicz-Gołdyn S., Kuczyńska-Kippen N. (2017). Ecological value of macrophyte cover in creating habitat for microalgae (diatoms) and zooplankton (rotifers and crustaceans) in small field and forest water bodies. PLoS One 12(5): e0177317

Celewicz S., Czyż M. J., Gołdyn B. (2018): Feeding patterns in Eubranchipus grubii (Dybowski 1860) (Branchiopoda: Anostraca) and its potential influence on the phytoplankton communities of vernal pools. Journal of Limnology 77 (2): 276-284.

Lawniczak-Malińska A., Ptak M., Celewicz S., Choiński A. (2018). Impact of lake morphology and shallowing on the rate of overgrowth in hard-water Eutrophic Lakes. Water. 10(12): art. 1827.

Kozak A., Celewicz-Gołdyn S., Kuczyńska-Kippen N. 2019. Cyanobacteria in small water bodies: The effect of habitat and catchment area conditions.

Science of the Total Environment 646: 1578-1587.

 

2. Publikacje w czasopismach wymienionych w części B wykazu Ministra NiSzW

 

Celewicz S., Messyasz B., Burchardt L. (2001). Struktura zbiorowisk fitoplanktonu w strefie szuwaru i pelagialu w Jeziorze Budzyńskim. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 334, Seria B - Botanika 4: 3-11.

Celewicz S., Klimko M., Kuczyńska-Kippen N., Nagengast B. Gramowska H., Sobczyński T. (2004). Wpływ zróżnicowanej struktury płatów roślinnych na zespoły planktonowe trzech płytkich jezior Wielkopolski. Badania fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria B – Botanika, 53: 95-106.

Celewicz-Gołdyn S. (2005). Abundance of Dinobryon divergens Imhoff in the eutrophic Lake Rosnowskiego Duże in 2002 i 2003. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 373, Botanika-Steciana 9: 23-30.

Celewicz-Gołdyn S. (2005). Pelagic phytoplankton in four basins of the Rosnowskie Duże Lake in the Wielkopolska National Park. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 372, Botanika-Steciana 8: 11-25.

Celewicz-Gołdyn S. (2006). Diatoms of the Rosnowskie Duże Lake in the Wielkopolska National Park in the years 2002 and 2003. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 378, Botanika-Steciana 10: 11-21.

CELEWICZ-GOŁDYN S. (2006). Phycoflora in the basin ofthe Rosnowskie Duże Lake exposed to anthropopressure. Roczniki Akademii Rolniczej 378, Botanika-Steciana 10: 23-35.

Kuczyńska-Kippen N., Nagengast B., Celewicz-Gołdyn S. (2006). Physical-chemical and biological parameters of two neighbouring post-exploitation clay-pits. International Agrophysics, 20: 183-187.

Kuczyńska-Kippen N., Nagengast B., Stefaniak K., Celewicz-Gołdyn S. (2007). Monitoring examination of the structure of phytoplankton community of a mid-forest water body. Teka, Commission of Protection and Formation of Natural Environment 4: 125-131.

Celewicz-Gołdyn S., Kuczyńska-Kippen N. (2008). Spacial distribution of phytoplankton communities in a small water body. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 387, Botanika-Steciana 12: 15-21.

Celewicz-Gołdyn S., Kuczyńska-Kippen N., Nagengast B. (2008). Phytoplankton community structure in two types (forest vs. field) of small water bodies. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 387, Botanika-Steciana 12: 23-28.

Celewicz-Gołdyn S., Ratajkiewicz H., Bosiacki M., Przybyła M. (2008). Temporal changes in phytoplankton structure in a small garden pond containing pine bark. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 387, Botanika-Steciana 12: 29-33.

Kuczyńska-Kippen N., Celewicz-Gołdyn S., Nagengast B., Nowosad R. (2010). Rotifer and cladoceran diversity in small water bodies undergoing different anthropogenic impact in the Wielkopolska region. Badania Fizjograficzne, Seria C – Zoologia (C 51), 33-45.

Celewicz-Gołdyn S., Boryca I. (2012). The phytoplankton community in the permanent pond of the Dendrological Garden, the Poznań University of Life Sciences in springtime 2011. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 391, Botanika-Steciana 16: 67-74.

Celewicz-Gołdyn S., Kamińska A. (2013). Water quality assessment in the Poznań Sołackie Ponds based on phycological studies conducted in 2012. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 392, Botanika-Steciana 17: 149-156.

Celewicz-Gołdyn S., Dotka A. (2014). Phytoplankton succession in an artificial, periodically drained small water body. Steciana 18(4): 191-197. doi: 10.12657/steciana.018.021

 

4. Publikacje w czasopismach naukowych nie wymienionych w wykazie Ministra NiSzW

 

Celewicz S., Klimko M., Kuczyńska-Kippen N., Messyasz B., Nagengast B. (2004). Charakterystyka hydrobiologiczna jeziora Dębiniec w Parku Krajobrazowym Promno. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski. Zeszyt 10 (12): 54-67.

Celewicz S., Klimko M., Kuczyńska-Kippen N., Nagengast B. (2004). Sezonowe zróżnicowanie zbiorowisk fito- i zooplanktonu Jeziora Budzyńskiego. Prace Wielkopolskiego Parku Narodowego, Morena 11: 127-137.

5. Monografie naukowe i rozdziały w monografiach naukowych

Celewicz-Gołdyn S., Klimko M. (2008). Algal flora of the ecological area „Jezioro Umultowskie” (Lake Umultowskie). The functioning and protection of water ecosystems, (Eds. Gołdyn R., Klimaszyk P., Kuczyńska-Kippen N., Piotrowicz R.,). Department of Water Protection. Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, Poznań: 17-20.

ISBN 978-83-89621-71-9

Celewicz-Gołdyn S., Joniak T., Kuczyńska-Kippen N., Messyasz B., Nagengast B., Stefaniak K. (2009). Funkcjonowanie zbiorowisk planktonu w zróżnicowanych siedliskowo drobnych zbiornikach wodnych Wielkopolski. W: N. Kuczyńska-Kippen (red.), BONAMI Wydawnictwo-Drukarnia, Poznań.

ISBN 978-83-89621-89-4

 

7. Publikowane streszczenia konferencyjne

 

Celewicz S., Messyasz B. (2000). Przestrzenne rozmieszczenie letniego zbiorowiska glonów w polimiktycznym Jeziorze Budzyńskim. XIX Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Fykologicznej PTB, 11-14.05., Tleń, Wyd. FIL, Bydgoszcz: 111-114.

Celewicz S. (2001). Zróżnicowanie fitoplanktonu w izolowanej toni wodnej płytkiego jeziora eutroficznego. 52 Zjazd PTB, 24-28.09., Poznań: 89.

Celewicz S., Jurgońska M., Kałuski T., Messyasz B. (2001). Diatoms in freshwater ecosystems of the Wielkopolska Region. Treffen Deutschsprachiger Diatomologen. 22-25.03., Łukęcin: 96.

Celewicz S., Piskorz R. (2002). Biology, ecology and control of foreign invasive plant species in protected forest ecosystems. MPI - PhD Students Meeting, 16-18.01., Poznań.

Klimko M., Celewicz S. (2002). Fitoplankton pelagialu basenów Jeziora Rosnowskiego Dużego (WPN). XXI Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Fykologicznej PTB, 13-16.06., Sosnówka Górna – Karpacz, Wyd. Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin AR we Wrocławiu: 104.

Celewicz S., Klimko M. (2003). Charakterystyka wiosennego zbiorowiska fitoplanktonu basenów Jeziora Rosnowskiego Dużego (WPN). 12 Międzynarodowe  Sympozjum Sekcji Fykologicznej PTB, 15-18.05., Olsztyn – Mierki: 142.

Celewicz S., Kuczyńska–Kippen N., Nagengast B., Sobczyński T. (2003). Struktura zespołów Rotifera w płatach ramienicowych i z pałką wąskolistną płytkich jezior Wielkopolski. 19 Zjazd PTH, 9-12.09., Warszawa: 21.   

Celewicz S., Klimko M., Kuczyńska–Kippen N., Nagengast B. (2004). Charakterystyka planktonu strefy litoralu i pelagialu Jeziora Budzyńskiego w Wielkopolskim Parku Narodowym. Seminarium z okazji 15 lat funkcjonowania Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach: „Stan i przemiany środowiska przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego”, 7.05., Jeziory.

Celewicz-Gołdyn S. (2006). Seasonal changes of pelagic phytoplankton in lake Rosnowskie Duże in the Wielkopolski National Park. XXV International Phycological Conference “Algae and their changes over time”, 16-19.05., Poznań-Łagów-Słubice: 106.

Celewicz-Gołdyn S. (2006). The influence of Ceratophyllum demersum L. on phytoplankton structure in a shallow eutrophic lake. The International Conference “The function of water ecosystems and their protection”, 27-28.10., Poznań.

Celewicz-Gołdyn S., Klimko M., Kuczyńska-Kippen N. (2006). The impact of macrophyte species and seasons in the habitat choice of phytoplankton in three shallow lakes. XXV International Phycological Conference “Algae and their changes over time”, 16-19.05., Poznań-Łagów-Słubice: 107.

Celewicz-Gołdyn S., Klimko M., Kuczyńska-Kippen N., Nagengast B. (2006). The structure of phytoplankton assemblages in the stands of  Typha angustifolia and Chara hispida of Wielkowiejskie Lake. The International Conference “The function of water ecosystems and their protection”, 27-28.10., Poznań: 51.

Celewicz-Gołdyn S., Kuczyńska-Kippen N., Nagengast B., Stefaniak K. (2007). Badania monitoringowe roślinności wodnej i struktury zbiorowisk zooplanktonu stawu śródleśnego. Konferencja Naukowa w Lublinie.

Nagengast B., Kuczyńska-Kippen N., Celewicz-Gołdyn S., Klimko M. (2007). The changes in the aquatic vegetation cover as a result of a sudden water level decrease in a small water body. The 4th International Kettle Hole Workshop “Biodiversity and bioindication”, 30.-31.03. University of Applied Sciences Neubrandenburg.

Nagengast B., Kuczyńska-Kippen N., Celewicz-Gołdyn S., Klimko M. (2007). Relationship between zooplankton community structure and physical-chemical features within various macrophyte stands of a small water body. The 4th International Kettle Hole Workshop “Biodiversity and bioindication”, 30.-31.03. University of Applied Sciences Neubrandenburg.

Celewicz-Gołdyn S., Kowalczewska-Madura K., Gołdyn B. (2009). Dynamics of phytoplankton community in a small field pond. 28th International Phycological Conference “Algal biodiversity in ecosystems of protected areas. 21-24 May, Szczecin-Cieszyno Drawskie.

Nagengast B., Kuczyńska-Kippen N., Joniak T., Celewicz-Gołdyn S., Messyasz B., Stefaniak K. (2009). Zróżnicowanie biocenotyczne drobnych zbiorników wodnych Wielkopolski. 21 Zjazd Hydrobiologów Polskich “21 wiek – czy zabraknie nam czystej wody?”, 9-12 września, Lublin.

Stefaniak K., Celewicz-Gołdyn S., Kuczyńska-Kippen N., Nagengast B., Joniak T., Messyasz B. (2009). Phytoplankton structure in field and forest ponds of the Wielkopolska Lakeland (Western Poland). 28th International Phycological Conference “Algal biodiversity in ecosystems of protected areas. 21-24 May, Szczecin-Cieszyno Drawskie.

Celewicz-Gołdyn S., Gołdyn B., Kowalczewska-Madura K. (2010). Structure and dynamics of phytoplankton communities of astatic ponds of the Wielkopolska Lakeland (W Poland). 4 th Conference of the European Pond Conservation Network (EPCN) Berlin (Erkner), Germany, 1st-4th June.

Celewicz-Gołdyn S., Gołdyn B. (2011). Temporal changes in phytoplankton structure of small water bodies. 30th International Conference of the Polish Phycological Society “The past, present,  future of phycological research. Its signification for man and environment protection.” 19-21 maj, Wrocław.

Arczyńska-Chudy E., Celewicz-Gołdyn S., Gołdyn H., Pińskwar P. (2013). Diversity of small field ponds flora. Scientific Symposium: Biodiversity without frontiers Symposium, 25 th October 2013, Iasi, Romania: 35-36.

Ławniczak A. E., Przybyła C., Celewicz-Gołdyn S., Achtenberg K., Kutyła S. (2015). Problemy eksploatacji nizinnych zbiorników na przykładzie akwenów Jeżewo, Jutrosin, Rydzyna i Pakosław. XXIII Zjazd Hydrobiologów Polskich. Koszalin 8-12 września: 148-150.

  

8. Publikacje popularno-naukowe

 

Celewicz-Gołdyn S. (2012). Fitoplankton zbiorników wodnych w krajobrazie rolniczym. W: Potrzeba ochrony zbiorników śródpolnych. Red. R. Gołdyn, A. Kędziora, Poznań: 30-32.

Celewicz-Gołdyn S. (2012). Struktura i specyfika fitoplanktonu różnych typów zbiorników wodnych na obszarach rolniczych. W: Rola zbiorników wodnych w krajobrazie rolniczym. Red. R. Gołdyn, N. Kuczyńska-Kippen, Poznań: 65-74.

Messyasz B., Celewicz-Gołdyn S. (2014). Glony małych zbiorników wodnych. W: Małe zbiorniki wodne jako ostoja bioróżnorodności. Materiały edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej. Red. R. Gołdyn, Fundacja Biblioteka Ekologiczna, Zakład Ochrony Wód, Wydział Biologii UAM, Poznań: 20-25.

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1