14. Spis publikacji - dr Magdalena Kluza-Wieloch

 

 

1. Publikacje w czasopismach wymienionych w części A wykazu Ministra NiSzW

 

Klimko M., Boratynska K., Montserrat J. M., Didukh Y., Romo A., Gomez D., Kluza-Wieloch M., Boratyński A. (2007). Morfological variation of Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus I (Cupressaceae) in the Mediterranean region. Flora: 202: 133-147.

Kluza-Wieloch M., Drapikowska M., Wojtowicz W. (2013). Analysis of Morphological Variability in Leaves of Polish Species from the Genus Linum L. Journal of Natural Fibers 10(4): 353-364.

Kluza-Wieloch M., Wyrzykiewicz-Raszewska M., Drapikowska M., Celka Z., Maciejewska-Rutkowska I. (2017). Differentiation of Epipactis palustris (L.) Crantz (Orchidaceae) in habitatsalteredby man based on species populations within Poznań city (Poland). Pak. J. Bot. 49 (1): 207-214.

Kluza-Wieloch M., Maciejewska-Rutkowska I., Wysakowska I. (2018). Comparitative research of pollen morphology of common flax cultivars (Linum usitatissimum L., Linaceae). J. Nat. Fibers. 15(6): 830–842

 Kluza-Wieloch M., Waśkiewicz A., Bednorz L., Nowińska R. (2020). The content of selected elements in common flax seeds (Linum usitatissimum L.) depending on the cultivar and weather conditions. J. Elem. 25 (3): 1029-1044.

 

 

2. Publikacje w czasopismach wymienionych w części B wykazu Ministra NiSzW

 

Kluza M., Muśnicki Cz. (1998). Zmienność i odziedziczalność niektórych cech morfologicznych u dwóch mieszańców liniowych słonecznika zwyczajnego (Helianthus annuus L.) na tle odmiany populacyjnej. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops. 19 (2): 423-428.

Król S., Kluza M., Maciejewska I. (1998). Wykaz roślin naczyniowych i ich ugrupowania ekologiczne w dolinie Strumienia Junikowskiego w Poznaniu (Użytki ekologiczne “Kopanina I” i “Kopanina II”). Rocz. AR Pozn. 301, Ogrodn. 26: 49-78.

Kluza M., Król S., Maciejewska I. (1999). Present condition and some threats of vegetation within the area of given up excavations of varve loams and boulder-clays in the south-west part of Poznań city. Scientific Papers of Agricultural University of Poznań. Rocz. AR Pozn. 310, Melior. Inż. Środ. 20 (1): 257-266.

Kluza M., Maciejewska I. (1999). Struktura populacji listery jajowatej (Listera ovata) oraz kukułki krwistej (Dactylorhiza incarnata) w obrębie użytków ekologicznych w południowo-zachodniej części Poznania. Rocz. AR Pozn. 316, Bot. 2: 67-76.

Kluza M., Muśnicki Cz. (1999). Jakość niełupek różnych typów odmian słonecznika zwyczajnego (Helianthus annuus L.) w zależności od miejsca ich położenia w koszyczku. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops. 20 (1): 275-280.

Kluza M., Zientarska A. (1999). Obserwacje fenologiczne fazy kwitnienia wybranych gatunków krzewów w Ogrodzie Dendrologicznym Akademii Rolniczej w Poznaniu. Bibliotheca Fragmenta Agronomica 6: 117-124.

Kluza M., Zientarska A. (1999). Obserwacje fenologiczne wybranych gatunków drzew i krzewów z rodziny Celastraceae i Rosaceae introdukowanych w Ogrodzie Dendrologicznym Akademii Rolniczej w Poznaniu. Rocz. AR Pozn. 309, Bot. 1: 31-54.

Klimko M., Kluza M., Kreft A. (2000). Morphology of pollen grains in three varieties of Helianthus annuus L. Rocz. AR Pozn. 322, Bot. 3: 134-142.

Kalinowski A., Klimko M., Liping H., Kluza M. (2001). Protein and eight enzymatic systems in three varieties of Helianthus annuus L. Rocz. AR Pozn. 334, Bot. 4: 55-66.

Kalinowski A., Klimko M., Liping He, Kluza M. (2002). Two-dimensional electrophoresis patterns of total proteins, esterases and acid phosphases from pollen, seeds and leaves of three cultivars of Helianthus annuus L. J. Appl. Genet. 43 (4): 437-450.

Kluza-Wieloch M. (2002). Developmental disturbances in sunflower (Helianthus annuus L.) cultivars of various origin. Rocz. AR Pozn. 347, Bot. 5: 103-108.

Kluza-Wieloch M. (2003). Plant height at different developmental stages in observed types of sunflower (Helianthus annuus L.) cultivars. Rocz. AR Pozn. 354., Bot. 6: 93-105.

Kluza-Wieloch M., Muśnicki Cz. (2003). Wpływ czynników siedliskowych i agrotechnicznych na kształtowanie wybranych cech morfologicznych u oleistych form słonecznika zwyczajnego (Helianthus annuus L.). Rośliny Oleiste – Oilseed Crops. 24 (1): 101-114.

Kluza-Wieloch M., Wojciechowski A. (2003). Biologia kwitnienia różnych odmian słonecznika zwyczajnego (Helianthus annuus L.). Ann. Univ. MCS, Hort. 13:23-30.

Kluza-Wieloch M. (2004). Zmienność i odziedziczalność cech łodyg i liści u badanych typów odmian słonecznika zwyczajnego (Helianthus annuus L.). Rocz. AR Pozn., Bot. 7. 149-165.

Kluza-Wieloch M., Muśnicki Cz. (2004). Wpływ czynników siedliskowo-agrotechnicznych na wybrane cechy niełupek z różnych partii koszyczka u oleistych form słonecznika zwyczajnego (Helianthus annuus L.). Rośliny Oleiste – Oilseed Crops. 25: 461-477.

Kluza-Wieloch M., Muśnicki Cz. (2004). Zmienność wybranych cech morfologicznych i użytkowych owoców z całego koszyczka oraz z poszczególnych jego partii różnych typów odmian oleistych słonecznika zwyczajnego (Helianthus annuus L.). Rośliny Oleiste – Oilseed Crops. 25: 439-460.

Kluza-Wieloch M., Muśnicki Cz. (2004). Zmienność wybranych cech morfologicznych i użytkowych pędów i kwiatostanów różnych typów odmian oleistych słonecznika zwyczajnego (Helianthus annuus L.). Rośliny Oleiste – Oilseed Crops. 25: 423-438.

Kluza-Wieloch M. (2005). Variability in inflorescences in various variety types of common sunflower (Helianthus annuus L.). Rocz. AR Pozn. 372, Bot.-Stec. 8: 97-111.

Kluza-Wieloch M., Klimko M., Janyszek M., Janyszek S. (2005). Flora of ecological areas “Różany Młyn” and “Wilczy Młyn” in Poznań. Rocz. AR Pozn. 373, Bot.-Stec. 9: 149-170.

Kluza-Wieloch M., Muśnicki Cz. (2005). Dynamika zmian ilościowych niełupek słonecznika zwyczajnego (Helianthus annuus L.) podczas ich dojrzewania. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops. 26 (2): 349-359.

Kluza-Wieloch M., Muśnicki Cz. (2006). Dynamika zmian jakościowych niełupek słonecznika zwyczajnego (Helianthus annuus L.) w trakcie ich dojrzewania. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops. 27: 211-223.

Kluza-Wieloch M., Szewczak J. (2006). Flowering phenology of selected wind pollinated allergenic deciduous tree species. Acta Agrobotanica, vol. 59, z.1: 309-316.

Stach A., Kluza-Wieloch M., Zientarska A. (2006). The phenology of flowering and fluctuations of airborne pollen concentrations of selected trees in Poznań, 2003-2004. Acta Agrobotanica, vol. 59, z.1: 301-308.

Kluza-Wieloch M., Maciejewska-Rutkowska I. (2008). Dendroflora of three complexes of afforestations in south-western part of Poznań city. Rocz. AR Pozn. 387, Bot.-Stec. 12: 101-109.

Maciejewska-Rutkowska I., Rutkowski P., Kluza-Wieloch M., Andrzejewska M. (2008). Population of Epipactis palustris (L.) Crantz (Orchidaceae) and its participation in local plant communities within the ecological useland “Kopanina I” in Poznań city. Rocz. AR Pozn. 387, Bot.-Stec. 12: 45-51.

Kluza-Wieloch M., Maciejewska-Rutkowska I. (2009). Population of Dactylorhiza incarnata (L.) Sóo (Orchidaceae) in south-western part of Poznań („Kopanina I”) – results of monitoring in the years 1997-2009. Rocz. AR Pozn. 388, Bot.-Stec. 13: 125-132.

Kluza-Wieloch M., Maciejewska-Rutkowska I. (2009). Rhythmic development of some native species of blackberries (Rubus L., Corylifolii, Rosaceae) from the collection of Dendrological Garden of University of Life Sciences in Poznań. Herba Polonica. Vol.55. No 3: 38-46.

Kluza-Wieloch M. (2010). A study on capitulum flowering rates on experimental plots and flowering rates of florets in flower heads of different cultivars of common sunflower (Helianthus annuus L.). Rocz. AR Pozn. 389, Bot.-Stec. 14: 93-100.

Kluza-Wieloch M., Bednorz L. (2010). Stanowisko kukułki szerokolistnej – Dactylorhiza majalis i kukułki krwistej – Dactylorhiza incarnata na terenie dawnego użytku ekologicznego Psarskie w Poznaniu. Acta. Sci. Pol., Biologia 10 (1-4): 3-9.

Kluza-Wieloch M., Maciejewska-Rutkowska I. (2010). Population of Listera ovata (L.) R. Br. (Orchidaceae) in the south-western part of Poznań (former ecological useland „Kopanina II”) – results of monitoring in the years 1997-2009. Rocz. AR Pozn. 389, Bot.-Stec. 14: 101-105.

Kluza-Wieloch M., Muśnicki Cz. (2010). Tempo kwitnienia koszyczków i kwiatów u różnych odmian słonecznika zwyczajnego (Helianthus annuus L.). Rośliny Oleiste – Oilseed Crops. 31: 35-48.

Kluza-Wieloch M. (2011). Biology of fructification – quantitative changes of achenes in common sunflower (Helianthus annuus L.) Rocz. AR Pozn. 390., Bot.-Stec. 15: 65-71.

Kluza-Wieloch M. (2012). Biology of fructification – qualitative changes of achenes in common sunflower (Helianthus annuus L.) during their ripening. Rocz. AR Pozn. 391, Bot. Stec. 16: 15-19.

Kluza-Wieloch M., Maciejewska-Rutkowska I. (2013). A comparative analysis of dynamics of stem growth and phenological stages of Rubus species in cultivation. Rocz. AR Pozn. 392, Bot.-Stec. 17: 157-166.

Kluza-Wieloch M., Maciejewska-Rutkowska I., Gawron-Gzella A., Dudek-Makuch M., Drapikowska M. (2013). Variability of leaf morphology from generative and vegetative shoots of Rubus capitulatus and R. kuleszae (Corylifolii section, Rosaceae). Rocz. AR Pozn. 392, Bot.-Stec. 17: 25-31.

Kluza-Wieloch M. (2014). Zmienność nasion różnych typów odmian lnu zwyczajnego Linum usitatissimum Rośliny Oleiste – Oilseed Crops. 35(1): 87-102

Kluza-Wieloch M., Maciejewska-Rutkowska I., Sitek M. (2014). Zmienność ziarn pyłku u różnych typów odmian lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum, Linaceae) Rośliny Oleiste – Oilseed Crops. 35(1): 71-86

Maciejewska-Rutkowska I., Kluza-Wieloch M. (2014). Site of spiny restharrow (Ononis spinosa Fabaceae) in the south-western part of Poznań. Steciana 18(4): 199-206

Kluza – Wieloch M., Maciejewska – Rutkowska I. (2015). Population Epipactis palustris (L.) Crantz (Orchidaceae) in south – western part of Poznań. Steciana 19(4): 231-238.

Kluza-Wieloch M., Maciejewska-Rutkowska I., Wójtowicz W., Wiland-Szymańska J. (2015). Pollen morphology of rare species of Linum L. (Linaceae) from Poland. Biodiversity: Research and Conservation 40: 1-10

Kluza-Wieloch M., Owczarek S. (2015). Monitoring of orchid population in the area of Pierzchno, county of Środa Wielkopolska (Wielkopolska). Steciana 19(3): 203-210.

Kluza-Wieloch M., Maciejewska-Rutkowska I., Wysakowska I., Silska G. (2016). Zmienność morfologiczna ziarn pyłku odmian lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum L.), pochodzących z różnych części świata. Rośl. Oleiste 36: 83-96.

Kluza-Wieloch M., Wyrzykiewicz-Raszewska M. (2016). Current status of the population of Epipactis palustris (L.) crantz (Orchidaceae) in the Wielkopolska National Park. Steciana 20 (4): 201-207.

Kluza-Wieloch M., Wrońska-Pilarek D., Maciejewska-Rutkowska I. (2017). Trees with monumental dimensions in the south-western part of the Poznań agglomeration. Steciana 21 (4), s. 139-145.

Celewicz Sofia, Kluza-Wieloch Magdalena, Pertek Agnieszka (2021). Struktura zbiorowisk fitoplanktonu jeziora Chrzypskiego (Sierakowski Park Krajobrazowy, Wielkopolska). Steciana 25, 4: 31-44.

 

4. Publikacje w czasopismach naukowych nie wymienionych w wykazie Ministra NiSzW

 

Kluza M. (1997). Interesujące stanowisko grzybów w Poznaniu. Przegl. Przyr. 8 (4): 65-68.

Kluza M. (1997). Kwitnienie, zapylanie i zapłodnienie u populacyjnych i mieszańcowych odmian oleistych słonecznika zwyczajnego (Helianthus annuus L.). Lubelskie Towarzystwo Naukowe. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Biologia kwitnienia, nektarowania i zapylania roślin”. Lublin: 72-76.

Kluza M., Maciejewska I. (1998). Nowe stanowiska Listera ovata (L.) R. Br. i Dactylorhiza incarnata (L.) Soó w Poznaniu. Rocz. nauk. Pol. Tow. Ochr. Przyr. “Salamandra” T. 2: 135-137.

 

5. Monografie naukowe i rozdziały w monografiach naukowych

 

Kluza-Wieloch M., Bednorz L. (2011). Aktualny stan, zagrożenia i problemy ochrony storczykowatych na terenie Poznania. W: Storczykowate w Polsce. Biologia i ochrona. Brzosko E., Wróblewska A., Jermakowicz E. (red). Wojew. Fund. Ochr. Środ i Gosp. Wod. w Białymstoku: 99-105.

Kluza-Wieloch M., Wiland-Szymańska J. Kolasińska A. (2015). Gene resources of native species of the genus Linum L. in ex situ collections in Poland. W: Genetic resources conservation – scientific and social challenges/Ochrona zasobów genowych – wyzwania naukowe i społeczne. Kozioł Cz., Duda D., Beza M., Pałucka M. (Eds.). Wyd. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Leśny Bank Genów Kostrzyca, Miłków: 55-61.

 

6. Publikacje w materiałach konferencyjnych

 

Klimko M., Kluza M., Kreft A. (2000). Analiza porównawcza ziarn pyłku różnych typów odmian Helianthus annuus L. Mat. Konf. III Krajowej Konferencji “Pyłek, interakcja pyłek znamię: badania molekularne i cytologiczne”. Poznań: 3-7.

 

7. Publikowane streszczenia konferencyjne

 

Kluza M., Maciejewska I., Szczepanik-Janyszek M. (1998). Nowe stanowiska storczyków w Poznaniu. Mat. 51 Zjazdu PTB, Gdańsk: 218.

Kluza M., Muśnicki Cz. (1998). Zmienność i odziedziczalność niektórych cech morfologicznych u mieszańców liniowych słonecznika zwyczajnego (Helianthus annuus L.) na tle odmiany populacyjnej. Mat. XX Konf. Nauk. “Rośliny oleiste”. Poznań: 6-7.

Kluza M., Muśnicki Cz. (1999). Jakość niełupek różnych typów odmian słonecznika zwyczajnego (Helianthus annuus L.) w zależności od miejsca ich położenia w koszyczku. Mat. XXI Konf. Nauk. “Rośliny oleiste”. Poznań: 35.

Kluza M., Zientarska A. (1999). Obserwacje fenologiczne fazy kwitnienia wybranych gatunków krzewów w Ogrodzie Dendrologicznym Akademii Rolniczej w Poznaniu. Mat. II Ogólnopol. Konf. Nauk. “Biologia kwitnienia, nektarowania i zapylania roślin”. Lublin: 16.

Klimko M., Kalinowski A., Kluza M. (2001). Białka ogólne, esterazy i kwaśna fosfataza z pyłku, nasion i liści trzech odmian Helianthus annuus L. Po 2-D elektroforezie. Mat. 52 Zjazdu PTB, Poznań: 46.

Kluza M., Klimko M., Kalinowski A. (2001). Polimorfizm układów enzymatycznych w siewkach trzech odmian Helianthus annuus L. Mat. 52 Zjazdu PTB, Poznań: 66.

Kluza-Wieloch M., Muśnicki Cz. (2003). Wpływ czynników siedliskowych i agrotechnicznych na kształtowanie wybranych cech morfologicznych u oleistych form słonecznika zwyczajnego (Helianthus annuus L.). Mat. Jub. XXV Konf. Nauk. “Rośliny oleiste”. Poznań: 44-45.

Kluza-Wieloch M., Wojciechowski A. (2003). Biologia kwitnienia różnych odmian słonecznika zwyczajnego (Helianthus annuus L.). Mat. IV Ogólnop. Konf. Nauk. “Biologia kwitnienia, nektarowania i zapylania roślin”. Lublin: 46.

Kluza-Wieloch M., Muśnicki Cz. (2004). Analiza zmienności wybranych cech morfologicznych i użytkowych u różnych typów odmian oleistych słonecznika zwyczajnego (Helianthus annuus L.). Mat. XXVI Konf. Nauk. “Rośliny oleiste”. Poznań: 65-66.

Kluza-Wieloch M., Muśnicki Cz. (2004). Wpływ czynników siedliskowo-agrotechnicznych na wybrane cechy niełupek z różnych partii koszyczka u oleistych form słonecznika zwyczajnego (Helianthus annuus L.). Mat. XXVI Konf. Nauk. “Rośliny oleiste”. Poznań: 109-110.

Kluza-Wieloch M., Szkudlarz P. (2004). Metamorfoza kwiatów słonecznika zwyczajnego (Helianthus annuus L.) w trakcie zapylania, zapłodnienia i formowania owoców. [W]: Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Mat. 53 Zjazdu PTB Toruń-Bydgoszcz, 6-11 wrzesień 2004: 10-11

STACH A., KLUZA-WIELOCH M., ZIENTARSKA A. (2004). The phenology of flowering and airborne pollen concentrations of selected trees in Poznan (Poland), 1995-1997. Proc. Intern. Palynological Cong. 4-9 July 2004. Granada. Spain. Polen 14: 346-347.

Kluza-Wieloch M. (2005). Pochodzenie słonecznika zwyczajnego (Helianthus annuus L.) historia jego uprawy oraz plonowanie i zawartość tłuszczu w niełupkach. Streszcz. XXVII Konf. Nauk. “Rośliny oleiste”. Poznań: 113-115.

Kluza-Wieloch M., Muśnicki Cz. (2005). Dynamika zmian ilościowych niełupek słonecznika zwyczajnego (Helianthus annuus L.) podczas ich dojrzewania. Streszcz. XXVII Konf. Nauk. “Rośliny oleiste”. Poznań: 81-82.

Kluza-Wieloch M., Szewczak J. (2005). Obserwacje fenologiczne kwitnienia wybranych gatunków wiatropylnych, alergonennych drzew liściastych. Streszcz. V Ogólnop. Konf. Nauk. “Biologia kwitnienia roślin i alergie pyłkowe”. Lublin, 9-10 listopada 2005: 93.

Stach A. Kluza-Wieloch M., Zientarska A. (2005). Fenologia kwitnienia wybranych drzew a wahania stężenia pyłku w powietrzu Poznania w latach 2003-2004. Streszcz. V Ogólnop. Konf. Nauk. “Biologia kwitnienia roślin i alergie pyłkowe”. Lublin, 9-10 listopada 2005: 85.

Kluza-Wieloch M., Muśnicki Cz. (2006). Dynamika zmian jakościowych niełupek słonecznika zwyczajnego (Helianthus annuus L.) w trakcie ich dojrzewania. Streszcz. XXVIII Konf. Nauk. “Rośliny oleiste”. Poznań: 52-54.

Kluza-Wieloch M., Muśnicki Cz. (2008). Zmienność cech morfologicznych kwiatów różnych typów odmian słonecznika zwyczajnego (Helianthus annuus L.) oraz tempo ich rozwoju. Variation of morphological traits of flowers in different types of sunflower (Helianthus annuus L.) and their development rate. Streszcz. XXIX Konf. Nauk. “Rośliny oleiste”. Poznań:.

Kluza-Wieloch M., Maciejewska-Rutkowska I. (2009). Rytmika rozwojowa wybranych, krajowych gatunków jeżyn (Rubus L., Corylifolii, Rosaceae), z kolekcji Ogrodu Dendrologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Streszcz. XXXVIII Zjazdu Polskich Ogrodów Botanicznych: 37.

Kluza-Wieloch M. (2010). Zmienność nasion różnych typów odmian lnu zwyczajnego Linum ussitatissimum L. Streszcz. XXX Konf. Nauk. „Rośliny oleiste”. Poznań: 73-75.

Kluza-Wieloch M., Maciejewska-Rutkowska I., Gawron-Gzella A., Dudek-Makuch M., Morozowska M. (2010). Analiza morfologiczna i fitochemiczna liści wybranych gatunków Rubus L. z sekcji Corylifolii (Rosaceae). Streszcz. LV Zjazdu PTB. Warszawa: 48.

Kluza-Wieloch M., Maciejewska-Rutkowska I. (2011). Analiza porównawcza dynamiki wzrostu pędów oraz pojawów fenologicznych rodzimych gatunków jeżyn (Rubus L.) w warunkach uprawy. III Zjazd Polskiego Tow. Nauk Ogrodn. Nauka i praktyka ogrodnicza dla zdrowia i środowiska. Lublin 14-16 IX 2011: 205-207.

Gawron-Gzella A., Dudek-Makuch M., Matławska I., Maciejewska-Rutkowska I., Kluza-Wieloch M. (2012). Działanie antyoksydacyjne i zawartość sumy związków polifenolowych w dwóch gatunkach jeżyn. 14 Sejmik Zielarski. Zioła – leki, żywność, kosmetyki. Żerków 25-25.05.2012. Antioxidant activity and total content of polyphenolic compounds of two blackberry species. 14th Herbal Symposium. Herbs – Medicines, Foods and Cosmetics: 45.

Kluza-Wieloch M. (2012). Zmienność morfologiczna liści u różnych gatunków i odmian z rodzaju Linum L Streszcz. XXXI Konf. Nauk. “Rośliny oleiste”. Poznań: 82-84.

Kluza-Wieloch M., Czarna A. (2013). Porównanie populacji Dactylorhiza maculata (L.) Soó i D. fuchsii (Druce) Soó w południowej Wielkopolsce. A comparison of Dactylorhiza maculata (L.) Soó and D. fuchsii (Druce) Soó populations in the southern Wielkopolska region. Streszcz. LVI Zjazdu PTB. Olsztyn: 312-313.

Kluza-Wieloch M., Maciejewska-Rutkowska I., Sitek M. (2014). Zmienność ziarn pyłku u różnych typów odmian lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum L., Linaceae). Variability of pollen of selected cultivars of common flax (Linum usitatissimum L., Linaceae). Streszcz. XXXII Konf. Nauk. “Rośliny oleiste”. Poznań: 67-69.

Kluza-Wieloch M., Wiland-Szymańska J., Kolasińska A. (2015). Gene resources of native species of the genus Linum L. in ex situ collections in Poland. Zasoby genowe rodzimych gatunków z rodzaju Linum L. w kolekcjach ex situ w Polsce. Genetic resources conservation – scientific and social challenges/Ochrona zasobów genowych – wyzwania naukowe i społeczne”, The Kostrzyca Forest Gene Bank, 25th June 2015/Leśny Bank Genów, Kostrzyca 25 czerwca 2015: 24-25. 

Kluza--Wieloch M., Kolasińska A., Wiland--Szymańska J., Płachno B. J. (2016). Morfologia kwiatów Linum flavum L. z uwzgłędnieniem występowania heterostylii. Floral morphology of Linum flavum L. including the occurence of heterostyly. Streszczenia Referatów i Plakatów 57. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego Lublin 27 czerwca 3 lipca 2016. Botanika - tradycja i nowoczesność: 262.

Kluza-Wieloch M., Maciejewska-Rutkowska I., Wysakowska I., Silska G. (2016). Zmienność morfologiczna ziaren pyłku odmian lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum L.), pochodzących z różnych części świata. Morphological variability of flax cultivars (Linum usitatissimum L.) of different geographical origin. Streszcz. XXXIII Konf. Nauk. “Rośliny oleiste – postępy w genetyce, hodowli, technologii i analityce lipidów. Poznań: 69-71.

 

8. Publikacje popularno-naukowe

 

Kluza M. (1996). Osobliwe “grzybobranie” w Poznaniu. Biul. Pol. Tow. Ochr. Przyr. “Salamandra” II/1996(5): 13-14.

Kluza M. (1997). Fenologiczne pory roku. Biul. Pol. Tow. Ochr. Przyr. “Salamandra” I/1997(6): 15-16.

Kluza M., Maciejewska I. (1997). Pyłek – wróg czy przyjaciel. Biul. Pol. Tow. Ochr. Przyr. “Salamandra” I/1997(6): 9-10.

 

9. Inne publikowane

 

Kluza M. (1995). Drzewa. Seria: Mój Album. Podsiedlik-Raniowski i Spółka. Poznań.

 

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1