22. Spis publikacji - mgr inż. Mateusz Sowelo

 

2. Publikacje w czasopismach wymienionych w części B wykazu Ministra NiSzW

Sowelo M., Antkowiak W. (2017). Phenological observations of selected species from the genus Syringa L. (Oleaceae) in the botanical garden of the Adam Mickiewicz University in Poznań. Steciana 21 (2): 69-83.

6. Publikacje w materiałach konferencyjnych

Sowelo M. (2018). Rytmika rozwojowa wybranych azjatyckich gatunków klonów (Acer L.) z kolekcji Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Materiały Konferencyjne. II Konferencja Naukowa: Biologia i ekologia rośli drzewiastych. Kórnik - Poznań, 11 -15 czerwca 2018 roku, pp. 257-258.

 

baner ogrod wrazen

Najbliższe terminy

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1