Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska - Polskie Towarzystwo Entomologiczne

  logo_pte

   Pracownicy Katedry już od dziesięcioleci angażują się w działalność jednego z najstarszych (ponad 90 lat) Towarzystw naukowych Polski jakim jest Polskie Towarzystwo Entomologiczne. Zapisaliśmy się przez to trwale w historii tej organizacji podejmując liczne inicjatywy konsolidujące środowisko polskich entomologów. To w Poznaniu, w siedzibie Katedry mieści się już od 1998 roku Zarząd Główny Towarzystwa oraz działają jego  agendy, takie jak Redakcja recenzowanego czasopisma naukowego „Wiadomości Entomologiczne” (od 1990 roku) czy Redakcja cyklu wydawniczego „Polish Entomological Monographs” (od 2000 roku). Prezesem Towarzystwa w latach 1998 – 2010 był prof. dr hab. Janusz Nowacki, a obecnie jest nim dr hab. Marek Bunalski (od 2010 roku). W Katedrze mieści się również od lat siedziba zarządu Oddziału Poznańskiego Towarzystwa.

  

   Działalność na rzecz środowiska polskich entomologów przejawiała się również w organizacji licznych sympozjów i konferencji naukowych, w tym co trzy lata Zjazdów PTEnt. (od 1998 roku było ich już siedem). Z inicjatywy prof. dr hab. Janusza Nowackiego odbywa się również od 1999 roku cykl konferencji naukowych pod hasłem „Ochrona owadów w Polsce”.

Osoby zainteresowane szczegółami zapraszamy do odwiedzenia strony PTEnt. Polskie Towarzystwo Entomologiczne

XLVIII Zjazd PTEnt. w Hucie Szklanej – Prezesi (od lewej): prof. dr hab. Andrzej Warchałowski (1989-1995), prof. dr hab. Jarosław Buszko (1995-1998), prof. dr hab. Janusz Nowacki (1998-2010), dr hab. Marek Bunalski (2010 – obecnie)

XLVIII Zjazd PTEnt. w Hucie Szklanej – Prezesi (od lewej): prof. dr hab. Andrzej Warchałowski (1989-1995), prof. dr hab. Jarosław Buszko (1995-1998), prof. dr hab. Janusz Nowacki (1998-2010), dr hab. Marek Bunalski (2010 – obecnie)

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1