Spis publikacji - prof. dr hab. Tadeusz Glaser

1. Zaleski K., Glaser T. 1953. Grzyby pasożytnicze i saprofityczne (z wyjątkiem Agaricaceae i Boletaceae) Państwowego Nadleśnictwa Wolsztyn, zebrane w latach 1949-1950. Acta Soc. Bot. Pol. 22 (3): 633-652.

2. Glaser T. 1953. Badania nad biologią grzyba Hydnum erinaceus (Bull.) Fr. na sztucznych pożywkach. Acta Soc. Bot. Pol. 22, (4): 787-804.

3. Glaser T. 1953. Rzadko spotykana forma koralowa grzyba Fomes applanatus (Pers.) Wallr. forma coralloides f. nova. Acta Soc. Bot. Pol. 22, (4): 804-810.

4. Glaser T., Grzeczyński T., Stolarski P. 1956. Badania nad odpornością sklejki brzozowej na działanie grzybów Trichoderma sp. i Polystictus versicolor (L.) Fr. w zależności od rodzaju kleju użytego do jej produkcji. Prace Inst. Techn. Drewna 3 (1): 3-29.

5. Glaser T., Sosna Z. 1956. Badania porównawcze huby korzeniowej (Fomes annosus Fr.) pochodzącej z sosny, świerka i brzozy na sztucznych pożywkach. Acta Soc. Bot. Pol. 25 (2): 285-303.

6. Glaser T., Spława-Neyman S., Stolarski P. 1956. Z badań nad czynnikami powodującymi kawowo-brunatne przebarwienie sosnowego drewna tartacznego. Sylwan A-1: 94-96.

7. Glaser T., Spława-Neyman S. 1957. Badania nad czynnikami powodującymi kawowo-brunatne przebarwienie sosnowego drewna tartacznego. Prace Inst. Techn. Drewna 4, 2, 11: 3-45.

8. Glaser T., Sosna Z. 1957. Zielenienie i proliferacja kwiatów u katranu abisyńskiego (Crambe abissinica L.) i rzepaku ozimego (Brassica napus L.). Acta Agrobot. 6: 3-16.

9. Glaser T., Spława-Neyman S. 1957. Sprawozdanie z badań nad kawowo-brunatnymi przebarwieniami sosnowego drewna tartacznego. Sylwan A-9: 105-108.

10. Glaser T., Ławniczak M., Spława-Neyman S. 1958. Wpływ parowania drewna bukowego na jego rozkład przez grzyb Polystictus versicolor (L.) Fr. Prace Inst. Techn. Drewna 5, 1, 14: 37-45.

11. Glaser T., Tarociński E., Bauza J. 1958. Badania nad wzajemnym oddziaływaniem na siebie grzyba Discula brunneotingens, H. Meyer i najważniejszych grzybów towarzyszących mu w procesie kawowo-brunatnego przebarwienia sosnowego drewna tartacznego. Prace Inst. Techn. Drewna, 2, 16: 45-48.

12. Zaleski K., Błaszczak W., Glaser T. 1959. Badania nad biologią i chorobotwórczością 4 gatunków Fusarium z łubinów i 4 szczepów Rhizoctonia solani K. oraz próby ich zwalczania w warunkach szklarniowych. PTPN, Prace Kom. Nauk Rol. i Kom. Nauk Leśn. 5, 7: 3-62.

13. Glaser T. 1959. Wpływ najważniejszych gatunków grzybów wyodrębnionych z bielu sosnowego o kawowo brunatnych przebarwieniach na rozwój Lentinus lepideus Fr. i Coniophora cerebella Pers. Prace Inst. Techn. Drewna 2 (18): 45-59.

14. Glaser T. 1960. Rakowate narośla na dębach. Pozn. Tow. Przyj. Nauk. Prace Kom. Nauk Roln. i Kom. Nauk Leśn. 7 (2): 3-72 (praca doktorska).

15. Glaser T., Schmidle A. 1960. Über Hypertrophien an Pfirsichzweigen. Phytopathologische Zeitschrift 40 (4): 373-378.

16. Schmidle A., Glaser T. 1961. Ein Verfahren zur Massenproduktion von Zoosporen bei Phytophthora cactorum (Leb. et Cohn.) Schroet. Phytopthologische Zeistchrift 41 (3): 283-290.

17. Glaser T., De Boer S. 1961. Inoculation trials with different Phytophthora species and a Pythium on Chamecyparis lavsoniana varieties and some Ericaceae. Institut voor Plantenziektenkunding Onderzoek. Wageningen, 5, 123: 1-9.

18. Glaser T., Trociński E. 1961. Badania zmierzające do wyodrębniania i oznaczania gatunków grzybów powodujących siniznę wewnętrzną drewna sosny. Sylwan A-1: 107-109.

19. Glaser T. 1961. Problem chorób wirusowych w sadach. PNR 6: 81-90.

20. Glaser T. 1962. Szara pleśń (Botrytis cinerea Pers.) jako pasożyt ranowy na różach szklarniowych. Ochrona Roślin 4: 8-9.

21. Glaser T. 1963. Wpływ środowiska miejskiego na rozwój i zdrowotność zadrzewień. Ekol. Pol. seria B 9, 3: 197-205.

22. Zaleski K., Glaser T., Głębczyński E. 1964. Wpływ środowiska na rozwój i zdrowotność kasztanowców. Pozn. Tow. Przyj. Nauk. Prace Kom. Nauk Roln. i Kom. Nauk Leśn. 17 (1): 47-65.

23. Glaser T., Wejland M., Zaleski K. 1964. Badania wstępne nad objawami, anatomią patologiczną i etiologią zgorzeli kwiatostanów i marnienia nasion zielarskich roślin baldaszkowatych. Wyd. Inst. Przem. Ziel. w Poznaniu: 13-20.

24. Glaser T. 1964. Grzyby rezerwatu "Wyspa Konwaliowa" na Jeziorze Przemęckim zebrane w latach 1958-1959. Przyroda Polski Zachodniej: 1-4, 27-30, 89-92.

25. Glaser T., Jankowski J. 1965. Grzyby Cytospora cincta Fr. i Cytospora leucostoma (Pers.) Sacc. jako pasożyty gałęzi pestkowych drzew owocowych. Rocz. WSR Pozn. 29: 75-84.

26. Glaser T. 1966. Etiologia i możliwości zwalczania więdnięcia goździka szklarniowego. Rocz. WSR Pozn. 31: 3-73 (praca habilitacyjna).

27. Glaser T. 1967. Nowe dla flory polskiej drobnoustroje chorobotwórcze na goździkach szklarniowych. Wiad. Bot. 11 (3): 213-222.

28. Glaser T., Wojciechowski M. 1968. Clasterosporium carpophilum (Lev.) Aderh., jako pasożyt gałęzi pestkowych drzew owocowych. Pozn. Tow. Przyj. Nauk Prace Kom. Nauk Roln. i Kom. Nauk Leśn. 24: 123-137.

29. Glaser T. 1968. Alternaria dianthi Stev. et Hall i Oidium dianthi Jacz. nowymi patogenami goździków szklarniowych w Polsce. Acta Agrobot. 21: 131-134.

30. Glaser T., Gapiński M. 1969. Choroby pieczarek. Biul. Prod. Piecz. 3/4: 3-10.

31. Glaser T., Pałys K. 1969. Botrytis cinerea Pers. jako pasożyt porzeczki złotej (Ribes aureum Pursh.). Rocz. WSR Pozn. 46: 59-69.

32. Mańka K., Gierczak M., Kowalski S., Przezbórski A., Burkot-Klonowa L., Bojarczuk M., Glaser T. 1971. Mikoflora grzybowa gleby na wybranych poletkach doświadczeń z monokulturą i zmianowaniem. Pozn. Tow. Przyj. Nauk Prace Kom. Nauk Roln. i Kom. Nauk Leśn. 31: 379-393.

33. Glaser T., Baranowski T. 1972. Nowy dla warunków polskich gatunek rdzy na pelargonii. Ochrona Roślin 10: 18-19.

34. Glaser T. 1973. Prosta, praktyczna metoda produkcji sadzonek goździków szklarniowych wolnych od patogenów naczyniowych. RNR s. E, Ochrona Roślin 3 (1): 69-77.

35. Glaser T. 1973. Zapobieganie czarnej zgniliźnie marchwi. Ogrodnictwo 9: 265-266.

36. Glaser T. 1973. Z badań nad zwalczaniem septoriozy selera. Ochrona Roślin 6: 15-17.

37. Glaser T., Skowroński Z. 1973. Z badań przyczyn i zwalczania zgnilizny róż kalafiorów nasiennych. Ogrodnictwo 11: 332-334.

38. Glaser T., Biliński W., Glaser J. 1974. Próby chemicznego zwalczania rdzy goździka szklarniowego (Uromyces caryophyllinus Schr. Wint.) i pelargonii (Puccinia pelargonii - zonalis Doidge). Prace Inst. Sadownictwa E, 4: 1-7.

39. Glaser T., Głębczyński E., Tatarynowicz B. 1974. Skuteczność niektórych fungicydów przeciw rdzy goździka szklarniowego (Uromyces caryophyllinus Schr. Wint.). Roczn AR Pozn. 69: 95-99.

40. Glaser T., Pudelski T. 1974. Uprawa pomidorów szklarniowych na podkładce KVFN. Ogrodnictwo 5: 147-150.

41. Seemüller E., Glaser T. 1974. Próby wyjaśnienia przyczyny plamistości opadzinowej liści jabłoni. Prace Inst. Sadownictwa, Biuletyn Informacyjny "Co nowego w sadownictwie" C-4 (48): 110-113.

42. Glaser T. 1974. Wyniki doświadczeń nad chemicznym zwalczaniem rdzy goździka szklarniowego (Uromyces dianthi). Biuletyn IOR w Poznaniu 71.

43. Glaser T., Gapiński M. 1976. Mikozy pieczarki w rejonie Poznania. Rocz. AR Pozn. 85: 59-66.

44. Glaser T., Pudelski T. 1976. Grzyb z rodzaju Phytophthora nowym, groźnym patogenem pomidorów szklarniowych w Polsce. Ochrona Roślin 12: 3-5.

45. Glaser T., Tatarynowicz B. 1977. Epidemia mączniaka prawdziwego Uncinula necator (Schwin.) Burr. na winorośli w Polsce. Ochrona Roślin 1: 12-14.

46. Glaser T. 1977. Kompleks chorobowy KVFN na pomidorze szklarniowym i aktualne możliwości jego zwalczania. Ochrona Roślin 6: 13-16.

47. Glaser T. 1977. Grzyb Phytophthora nicotianae v. Breda de Haau var. nicotianae nowym patogenem pomidora szklarniowego w Polsce. Ochrona Roślin 8/9: 14-16.

48. Glaser T. 1977. Problem zamierania róż szklarniowych. Ochrona Roślin. 8/9: 23-25.

49. Glaser T. 1977. Grzyb Puccinia croci Gm. et Terr. nowym patogenem krokusa w Polsce. Ochrona Roślin 11: 19-21.

50. Glaser T. 1977. Zwalczanie grzybów Phialophora cinerescens i Fusarium oxysporum na goździku szklarniowym. Biuletyn IOR w Poznaniu: 118-119.

51. Glaser T. 1978. Czarna zgnilizna marchwi. Rocz. AR Pozn. 98: 71-85.

52. Glaser T., Dynak J. 1978. Wpływ wywarów i soków różnych gatunków roślin na kiełkowanie i wzrost strzępek kiełkowych uredospor rdzy wyżlinu (Puccinia anthirrhini D. et H.) i próby wykorzystania ich do zwalczania patogena. Rocz. AR Pozn. 98: 87-95.

53. Pudelski T., Glaser T., Piróg J. 1978. Wpływ podkładki KVFN na plonowanie i zdrowotność 7 odmian pomidora szklarniowego. Rocz. AR Pozn. 98: 187-195.

54. Glaser T., Tatarynowicz B. 1978. The effect of various factors and substances on the germination and growth of germinating hyphae of uredospores of Uromyces dianthi and some investigations on the possibility of the use of some of them to control of the pathogen. 3rd International Congress of Plant Pathology in München: 117.

55. Glaser T., Glaser J. 1979. Próby zwalczania rdzy pelargonii środkami chemicznymi i za pomocą termoterapii. Rocz. AR Pozn. 114: 27-35.

56. Glaser T., Glaser J. 1979. Wybrane zagadnienia z biologii grzyba Puccinia pelargonii zonalis Doidge. Rocz. AR Pozn. 114: 37-49.

57. Glaser T., Tatarynowicz B., Werner M. 1979. Grzyb Cylindrocarpom radicicola Wollenweber na azalii. Ochrona Roślin 7: 16-18.

58. Glaser T., Fiedorow Z., Pudelski T., Piróg J. 1979. Wirus aspermii na pomidorach szklarniowych. Ogrodnictwo 7: 176-178.

59. Glaser T. 1979. Masowe wystąpienie fuzariozy naczyniowej na pomidorze szklarniowym. Ochrona Roślin 9: 7-9.

60. Glaser T., Pudelski T. 1979. Wirozy odmian pomidora odpornych na wirus mozaiki tytoniu. Ochrona Roślin 10: 12-15.

61. Werner M., Tatarynowicz B., Glaser T. 1980. Grzyby z rodzaju Alternaria jako patogeny goździka szklarniowego. Ochrona Roślin 7: 18-19.

62. Glaser T., Rybarczyk R., Jędrzejak Z. 1981. Przyczyny zamierania pędów róż i próby ich zwalczania. Rocz. AR Pozn. 129: 101-112.

63. Glaser T. 1982. Parch wikliny i jego zwalczanie. Ochrona Roślin 2: 19-21.

64. Glaser T. 1982. Występowanie i zwalczanie parcha (Venturia saliciperda Nüesch.) na wiklinie (Salix americana). Rocz. AR Pozn. 137: 27-36.

65. Glaser T., Tatarynowicz B., Werner M. 1982. Etiologia i próby zwalczania zgnilizny kopcowej marchwi. Rocz. AR Pozn. 137: 37-55.

66. Glaser T., Tatarynowicz B. 1982. Przyczyny zamierania krzewów wikliny i próby zwalczania choroby. Rocz. AR Pozn. 137: 57-67.

67. Glaser T., Skowroński Z. 1982. Z badań przyczyn i zwalczania zgnilizny róż kalafiorów nasiennych. Ogrodnictwo 5: 147-150.

68. Glaser T., Kaiser H.U. 1983. Nekrotyczna plamistość liści jabłoni odmiany Golden Delicious i możliwości zwalczania choroby. Ochrona Roślin 5: 6-8.

69. Glaser T. 1984. Próby chemicznego zwalczania grzyba Phytophthora nicotianae var. nicotianae na pomidorze szklarniowym. Ochrona Roślin 5: 15-16.

70. Glaser T. 1985. Zwalczanie grzyba Phytophthora nicotianae v. Breda de Haan var. nicotianae na pomidorze szklarniowym za pomocą fungicydów. Rocz. AR Pozn. 156: 109-125.

71. Glaser T., Kaiser H.U. 1986. Badania nad przyczyną i zwalczaniem nekrotycznej plamistości liści jabłoni odmiany Golden Delicious. Rocz. AR Pozn. 165: 49-62.

72. Glaser T. 1988. Przyczyny niepowodzeń w produkcji nasion sałaty kruchej odmiany Vanguard. Rocz. AR Pozn. 180: 65-77.

73. Glaser T., Mańka M., Frużyńska-Jóźwiak D. 1988. Masowe wystąpienie grzyba Peronospora cubensis Berk. et Cort. na ogórku w Polsce. Rocz. AR Pozn. 180: 79-87.

74. Glaser T., Tatarynowicz B., Werner M. 1988. Zwalczanie rdzy goździka szklarniowego (Uromyces dianthi (Pers.) Niessl.) za pomocą eksperymentalnych preparatów. Rocz. AR Pozn. 180: 89-100.

75. Glaser T., Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D. 1989. Skuteczność wybranych fungicydów zastosowanych do dezynfekcji zakażonego podłoża i podlewania roślin przeciw grzybowi Fusarium oxysporum f. dianthi na Dianthus caryophyllus semperflorens flore pleno. Rocz. AR Pozn. 202: 67-83.

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1