Spis publikacji - prof. dr hab. Roman Hołubowicz

Publikacje w czasopismach naukowych (oryginalne recenzowane prace)

Duczmal K., Hołubowicz R. 1982. Zmienność odporności kiełkujących nasion fasoli na chłód i mróz. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych 53: 39 - 45.

Hołubowicz R., Goffinet M.C. 1988. Polyethylene glycol embedment for histological studies of bean seed of low moisture content. Stain Technology 63: 33-37.   

Hołubowicz R., Taylor A.G., Goffinet M.C., Dickson M.H. 1988. Nature of semihard seed characteristic in snap beans. Journal of American Society for Horticultural Sciences 113: 248-252.

Hołubowicz R., Khan A.A. 1989. Ethylene production as a biochemical marker for bean cold tolerance. Folia Horticulturae 1: 5-19.

Hołubowicz R., Dickson M.H. 1989. Cold tolerance in beans (Phaseolus spp.) as analyzed by their exotherms. Euphytica, 41: 31-37.

Tylkowska K., Hołubowicz R. 1991. The relationship between mycoflora of radish seed and their vigour. Folia Horticulturae 3: 49-63.

Hołubowicz R., Ratajczak K., Kryślak K. 1992. Internal seed structure of selected vegetable species. Acta Botanica Hungarica 37: 267-277.

Hołubowicz R., Tylkowska K., Gruchała L. 1993. Ethylene production as a biochemical marker for radish seed vigour. Folia Horticulturae 5: 19-28.

Hołubowicz R., Legutko W. 1995. Low temperature tolerance of French bean (Phaseolus vulgaris L.). Folia Horticulturae 7: 27-36.

Hołubowicz R., Tylkowska K., Jankowska E. 1997. Methods of investigating seed vigour of selected ornamental plant species. Folia Horticulturae 9: 15-23.

Hołubowicz R. 1998. Wpływ regulatorów wzrostu na wzrost pędów nasiennych i wytwarzanie nasion przez cebulę, por, marchew i sałatę. Rozprawa habilitacyjna. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Rozprawy Naukowe,  280: 1-114.

Hołubowicz R., Rutkowska J., Bralewski T.W. 2000. Internal seed structure of selected ornamental species. Folia Horticulturae 12: 93-109.

Hołubowicz R., Wang X., Siutaj W. 2001. Use of tetrazolium [TTC], Germ`s and  plant emergencies methods for testing seed vigour of selected ornamental plant species. Acta Agrobotanica 54: 5-17.

Hołubowicz R., Bralewski T. W., Kaczmarek M., Zhao Y.B. 2002. Effect of etephon (CEPA) on the growth dynamics of seed stalks of onion (Allium cepa L.). Folia Horticulturae 14: 21-29.

Gu A. L., Hołubowicz R., Kryszak A., Broda Z. 2003. Eco–geographical distribution of perennial Triticeae rhizomatous species in the Northern hemisphere. Scientific Papers of Agricultural University of Poznań, Agriculture 4: 11-22.

Bralewski T.W., Hołubowicz R., Szopińska D. 2004. Effect of chemical scarification on germination and state of health of carrot (Daucus carrota L.) seeds. Folia Hortculturae 16: 39-45.

Hołubowicz R., Bralewski T.W., Fiebig M., Bocian S. 2004. Variability of selected characters of 18 local populations of bean (Phaseolus ssp.). Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Volume 7, Issue  1, Series Horticulture http://www.ejpau.media.pl/volume7/issue1/horticulture/art-08.html

Hołubowicz R., Bralewski T.W. 2004. Strategia rozwoju ogrodniczych firm hodowlano – nasiennych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, Agricultura 239: 127-130.

Hołubowicz R., Bralewski T.W., Wilk M. 2004. Tendencja w technologii i organizacji obróbki nasion ogrodniczych.  Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis,Agricultura 239: 131-136.

Bralewski T.W., Hołubowicz R., Hu J., Bocian S. 2004. Indexes of tolerance of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) seeds for germination at low temperatures. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 32: 35-42.

Hołubowicz R., Bralewski T.W., Dykas P. 2004. Selection of common bean (Phaseolus vulgaris L.) for tolerance to low temperatures in the laboratorial conditions. Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine – Cluj-Napoca  61: 26-33.

Gu A.L., Yi J., Hołubowicz R., Broda Z. 2005. Effects of Low temperatures on seed germination of Leymus chinensis and Pascopyrum smithii. Grassland of China 27: 50-54.

Bralewski T., Hołubowicz R. 2005. Importance of different form of advertising spots in promotion activities of Polish horticultural seed companies. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities volume 8 Issue 4. Topic Horticulture, http://www.ejpau.media.pl/volume8/issue4/art-05.html

Hołubowicz R., Bralewski T. W., Legutko W. 2005. Nasiennictwo roślin ozdobnych w Polsce. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 504: 601-610.

Bralewski T.W., Hołubowicz R. 2005. Seasonal pattern of advertising of seed companies in Polish horticultural magazines. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Economics Volume 8 Issue 4, http://www.ejpau.media.pl/volume8/issue4/abs-65.html

Bralewski T.W., Hołubowicz R. 2005. Rola reklamy radiowej, telewizyjnej i internetu w działaniach promocyjnych firm nasiennych na rynku polskim. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia 4: 17-26.

Bralewski T.W., Hołubowicz R. 2005. Strategies of introducing new cultivars of vegetables on the Polish market. Acta horticulturae et regiotecturae mimoriadne čislo 8: 76-78.

Bralewski T.W., Hołubowicz R. 2005. Selected elements of marketing strategy of horticultural seed companies on the Polish market. Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine – Cluj-Napoca  62: 15-20.

Bralewski T.W., Hołubowicz R. 2006. Price policy of horticultural seed companies operating on the Polish market. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Economics volume 9, Issue 1, art. 33, http://www.ejpau.media.pl/volume9/issue1/art-33.html

Bralewski T.W., Hołubowicz R. 2006. Retail small seed bags weights on the Polish market. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Economics volume 9, Issue 2, Art. 01, http://www.ejpau.media.pl/volume9/issue2/art-01.html

Bralewski T.W., Hołubowicz R., Duda D., Hu, J. 2006. Effect of the biostimulator Asahi SL on seed germination of a few cultivars of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 24: 40-47.

Bralewski T.W., Hołubowicz R. 2006. Seed quality of selected vegetable species on the Polish market. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 34: 34-39.

Bralewski T. W., Hołubowicz R. 2006. Vegetable seed distribution on the Polish market. Part I. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Economics volume 9, Issue 2, Art. 35, http://www.ejpau.media.pl/volume9/issue2/art-35.html

Bralewski T.W., Hołubowicz R. 2006. Vegetable seed distribution on the Polish market. Part II. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Economics volume 9, Issue 4, Art. 08, http://www.ejpau.media.pl/volume9/issue4/art-08.html

Hołubowicz R., Bralewski T.W., Zhang Z.L., Andrzejczak A., Królak M. 2006. Effect of etephon (CEPA) on height and flowering of leek (Allium ampeloprasum L. var. porrum)  seed stalks. Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine – Cluj-Napoca  63: 71-75.

Hołubowicz R., Bralewski T.W., Kozera–Stochaj L. 2007. Effect of Australian tea tree (Melaleuca alternifolia Ch.) oil on the organic carrot (Daucus carota L.) seed quality. Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine – Cluj-Napoca 64: 118-122.

Bralewski T.W., Hołubowicz R. 2007. Personal sales, additional promotion, public relations and publicity as elements of horticultural seed companies promotion on the Polish market. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia 6: 11-21.

Rosińska A., Hołubowicz R. 2008. Effect of pansy (Viola wittrockiana Gams) seeds colour and size on their germination. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 36(2): 47-50.

Hołubowicz R., Borysiak J. 2008. Specifics of ornamental seeds production in Poland based on China aster (Callistephus chinensis Nees) and pansy (Viola wittrockiana Hort.) Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine – Cluj-Napoca, Horticulture 61(1): 184-187.

Bralewski T.W., Hołubowicz  R. 2008. Relationship between Seed Germination Capacity of 10 Species of Vegetables and their Emergence in the Field. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 36(1): 68-72.

Bocian S., Hołubowicz R. 2008. Effect of reproduction place and way of harvesting fruits on quality of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) seeds. Polish Journal of  Naturals Science 23(3): 541-548.

Bocian S., Hołubowicz R. 2008. Effect of different ways of priming tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) seeds on their quality. Polish Journal of Natural Science 23(4): 729-740.

Ratajczak K., Hołubowicz R. 2008. Effect of common bean (Phaseolus vulgaris L.) seed viability on their drying dynamics. Folia Horticulturae 20(2): 85-92.

Hołubowicz R., Xiong R., Liu Y. 2009. Bitter guard and adzuki bean – rare in Europe vegetables originated from China can be grown in PolandBulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine – Cluj-Napoca, Horticulture 66: 420-423.

Hołubowicz R. 2009. Some unknown in Europe vegetables originated from China. Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine – Cluj-Napoca, Horticulture 66: 424-426.

Morozowska M. Hołubowicz R. 2009. Effect of bulb size on selected morphological characters of seed stalks, seed yield and quality of onion (Allium cepa L.) seeds.  Folia Horticulturae 21: 27-38.

Hołubowicz R. Wojtasiak J. 2009. Costs of organic and conventional production of common bean seed (Phaseolus vulgaris L.) in Poland. Acta hort. reg. 12: 183-185.     

Rosińska A., Rosiński G. Hołubowicz R. 2009. Effect of colour and size grading of China aster (Callistephus chinensis Nees) seeds on their germination. Acta Agrobotanica 62: 187-191.

Czapracki M., Hołubowicz R. 2010. Some factors influencing the germination of common hornbeam (Carpinus betulus L.) seedsBulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine – Cluj-Napoca, Horticulture 67: 422-429. 

Chen W.J., Hołubowicz R. 2010. Effect of treating lettuce (Lactuca sativa L.) seeds with solutions of ethereal oils from camphor tree (Cinnamonum camphora L.) and patchouli plant (Pogostemon cablin Benth.) on their germinationActa Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus 9(3): 69-83.

Hołubowicz R. 2011. Co-operation with China as an Element of a New Strategy of Management of Polish Horticultural Seeds Companiesulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine – Cluj-Napoca, Horticulture 68: 360-366.

Kubisz L. Hołubowicz R., Li H., Gauza M., Hojan-Jezierska D., Jaroszyk P. 2012. Effect of low frequency magnetic field (LFMF) on the germination of seeds of onion (Allium cepa L.). Acta Physica Polonica A 121: 49-53.

Liu Q., Hołubowicz R. 2012. Use of Organic Seeds in Selected Farms in the Area of Lublin (Eastern Poland). Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine – Cluj-Napoca, Horticulture 69: 213-218.

Zhang W.D., Hołubowicz R. 2012. Outsourcing in selected Polish seed companies. Guangdong Agricultural Sciences 39: 213-217.  

Xiong R., Hang W.D. Hołubowicz R. 2013. Marketing management of seed companies in Poland. China Seed Industry 1: 30-32.

Fohs A., Krejpcio Z., Król E., Xiong R., Hołubowicz R. 2014. The effect of cultivation ways on selected morphological characters of bitter gourd (Momordica charantia L.) transplants and plants, fruit yield and chemical content. Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine – Cluj-Napoca, Horticulture 7(1): 38-42.

Zhao P., Hołubowicz R. 2014. Effect of China aster (Callistephus chinensis Ness) seeds size and colour on their germination. Akt. Wopr. Agrarn. Nauki. Seria: Agron. Melior. 13: 5-10.

Hołubowicz R., Sklepowicz A., Rong. X. 2014. Seed quality of selected flower species on the Polish retail market. Wiestnik Irkuckoj GSA. Seria: Agron. Melior. 62: 33-38.

Hołubowicz R., Kubisz L., Gauza M., Tong Y.L., Hojan-Jezierska D. 2014. Effect of low frequency magnetic field (LFMF) on the germination of seeds and selected useful characters of onion (Allium cepa L.). Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 42(1): 168-172.

Nowicki P., Hołubowicz R. 2015. Rinsing Device for Separating Seeds of the Species from the Solanaceae Botanical Family. Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine – Cluj-Napoca, Horticulture 72(1): 146-150.

Szpakowska M., Hołubowicz R. 2015. Production of Organic Seeds in Poland. Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine – Cluj-Napoca, Horticulture 72(2): 411-417.

Górna B., Biesiada J., Nowak J., Hołubowicz R. 2016. Możliwość uprawy w Polsce oraz wybrane wskaźniki wartości odżywczej kapusty chińskiej kwitnącej (Brassica campestris (L.) ssp. chinensis var. utilis Tsen et Lee). Apar. Bad. i Dyd. 1: 38-48. 

Górna B., Szpakowska M., Nowak J., Hołubowicz R. 2016. Selected breeding characters and seed protein content of adzuki bean (Phaseolus angularis W.H. White) grown in Central Europe. Acta Agroph. 23(4): 503-511.

Wawrzyniak M., Szwengiel A., Stelmach-Mardach M., Hołubowicz R. 2016. Effect of Chlorocholine Chloride (CCC) on Plant Height and Inulin Content In Jerusalem Artichoke (Halianthus tuberosus L.). Bull. UASVM Hort. 73(2): 210-216.

Gałczyńska A., Trzcinska P., Gumienna M., Nowak J., Hołubowicz R. 2017. Production of Japanese horseradish (Wasabia japonica (Miq.) Matsumara) in Poland. Chemical contents of roots. Not. Bot. Horti. Agrobo. 45(2):466-472.

Xia X., Yin R., He W., Górna B., Hołubowicz R. 2017. Seed yield and quality of sword bean (Canavalia gladiata (Jacq.) DC.) produced in Poland. Not. Bot. Horti. Agrobo. 45(2): 561-568. 

Xianzong Xia, Słoma b., Hołubowicz R. 2017. Sugar and fodder beet industry and business in Poland. Agri. Sci. Technol., 18(10):1984-1988.
Zhao B., Xia X., Zkutlu F., Akyazi F., Hołubowicz R. 2017. Common hazelnut production and its multiplication in Turkey. Agri. Sci. Technol. 18(12):2567-2570.

Monografie naukowe

Hołubowicz R. 1991. Przewodnik do ćwiczeń z biologii nasion roślin ogrodniczych. Skrypty Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Hołubowicz R. 1993. Przewodnik do ćwiczeń z nasiennictwa roślin warzywnych. Skrypty Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Hołubowicz R. 1999. Marketing nasion. Skrypty Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.

Hołubowicz R., Hołubowicz T. 2003. Fruit trees and bushes nursery production. Skrypty Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.

Hołubowicz R. 2005. Przewodnik do ćwiczeń z nasiennictwa roślin warzywnych (nowe wydanie). Skrypty Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.

Hołubowicz R. 2009. Zarządzanie przedsiębiorstwem nasiennym. Wyd. Uniw. Przyrodniczego w Poznaniu.     

Hołubowicz R. 2011. Doradztwo w nasiennictwie. Wyd. Uniw. Przyrodniczego w Poznaniu. 

Hołubowicz R., Hołubowicz T. 2015. Pomological Nursery. Wyd. Uniw. Przyrodniczego w Poznaniu.   

Hołubowicz R. 2016. Seed Production and Technology. Wyd. Uniw. Przyrodniczego w Poznaniu.  

 

Rozdziały w monografiach naukowych

Hołubowicz R. 2000. Pakowanie i torebkowanie. W „Nasiennictwo” Tom 1. Redakcja: K.W. Duczmal i H. Tucholska. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne – Oddział w  Poznaniu, 287-295.

Hołubowicz R. 2007. Produkcja nasion roślin warzywnych. W „Ogólna uprawa warzyw” Redakcja: M. Knaflewski. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne – Oddział w  Poznaniu, 387-397.

Ren J.W., Hołubowicz R., Bai W.L. 2008. National parks and their arbor species in Poland. In “ Advances in Ornamental Horticulture in China” Beijing China Forestry Publication House, 79-85.  

Ren J.W., Hołubowicz R. 2008. Production situation of black currants (Ribes nigrum L.) in Poland. In “Advances in Ornamental Horticulture in China” Beijing China Forestry Publication House, 132-136.Hołubowicz R., Kubisz L., Ren Y.L., Gauza-Włodarczyk M., Hojan-Jezierska D. 2014. Wpływ pola magnetycznego na kiełkowanie nasion i wybrane cechy morfologiczne cebuli (Allium cepa L.). Mon. Nauk. „Biofizyka a medycyna” (red. M. Gauza-Włodarczyk, L. Kubisz, D. Hojan-Jezierska), Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 7-17.

Hołubowicz R. 2016. Plant breeding, seed production and technology. W: Selected Topics in Horticulture (red. R. Hołubowicz), Wyd. Uniw. Przyrodniczego w Poznaniu, 8-39.

 

Prace w materiałach konferencyjnych

Hołubowicz R. 1984. Laboratoryjna i polowa ocena zmienności odporności kiełkujących nasion fasoli na chłód i mróz. Komunikat. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 153: 241 – 243.

Hołubowicz R. 1985. A trial of increasing resistance to low temperature in bean by selection based on artificial freezing. Proceedings of the International Symposium on  Plant Low Temperatures. Norwegian University Press, Oslo, 316 – 321.

Hołubowicz R., Dickson M.H. 1986. Próba oceny tolerancji fasoli na chłód w oparciu o analizę krzywej zamarzania. Materiały V Ogólnopolskiej Grupy Roboczej ”Mrozoodporność”, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Radzików, 20–21 listopada 1986, 20 – 28.

Hołubowicz R. 1988. On the ability of using ethylene production in bean cold tolerance estimation. Proceedings of the 6th. All–Poland Seminar on Winter Hardiness, Poznań, May 11- 12 1988, 61 – 66.

Hołubowicz R., Taylor A.G., Goffinet M.C., and Dickson M.H.. 1988 .Physiological characteristic of the semi–hard seeds in snap beans (Phaseolus vulgaris L.). Qualitätssaatgut-produktion und Ertragsbeeinflussung. Herausgegeben von der Sektion Pflanzenproduktion Martin–Luther–Uuniversität Halle-Wittenberg. Wissenschaftliche Beitrage, Halle (Saale) 33: 74-78.

Hołubowicz R. 1992. New direction in breeding beans (Phaseolus vulgaris L.) - a literature review. Proc. of the 1st. All–Polish Working Group Session on “Bean Breeding and Seed Crops”, July 4, 1991, Baranowo, Poland, 25-38.

Hołubowicz R. 1994. Uszlachetnianie materiałów nasiennych roślin ogrodniczych. Materiały z Konferencji w Akademii Rolniczej w Olsztynie, Kortowo, czerwiec 1994: 41-46.

Hołubowicz R. 2000. Rola promocji w marketingu nasion. Warsztaty Nasienne, Kraków, 14-7 luty 2000, 49-55.

Hołubowicz R. 2000. Znaczenie sztucznych nasion w rolnictwie i ogrodnictwie. Warsztaty  Nasienne, Kraków, 14-17 luty 2000, 56-66.

Bralewski T.W., Hołubowicz R., 2003. Wpływ obniżonej temperatury na kiełkowanie nasion fasoli zwyczajnej (Phaseolus vulgaris L.). Komunikaty i doniesienia zgłoszone do prezentacji na XIII ogólnokrajowym seminarium Sekcji „Mrozoodporność” przy Komitecie Nauk Ogrodniczych Polskiej Akademii Nauk, 14-15 maja 2003, Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, Kórnik, 50-54.

Bralewski T.W., Hołubowicz R. 2003. Effect of thiourea on the germination of onion (Allium cepa L.) seeds. Proceedings of the 4th International Conference of Ph. D. Students, Agriculture, University of Miskolc, Hungary, 11-17 August 2003: 195-200.

Bralewski T.W., Hołubowicz R. 2003. Wpływ biostymulatorów na jakość nasion marchwi (Daucus carota L.) i kopru (Anethum graveolens L.), Materiały z I Zjazdu Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych pt. „Współczesne ogrodnictwo i jakość życia”, Kraków, 9-11 września, 2003, Folia Horticulturae, Suplement 2003(1): 117-119.

Holubowicz R., Bralewski T.W. 2005. Ocena uszkodzenia przez przymrozek w warunkach polowych 66 obiektów fasoli zwyczajnej (Ph. vulgaris L.) pochodzących z kolekcji zagranicznych. W „Zmienność genetyczna i jej wykorzystanie w hodowli roślin ogrodniczych”. Redakcja: B. Michalik i E. Żurawicz. Monografia 171-176.

Hołubowicz R., Cieślik Z. 2005. Technologie przedsiębiorstw przyszłości w nasiennictwie ogrodniczym. W: „Koncepcje zarządzania systemami wytwórczymi”. Redakcja: M. Fertsch, S. Trzcieliński. Monografia wydana przez Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, 308-312. 

Bralewski T.W., Hołubowicz R., Bigosińska R. 2005. Odporność wybranych odmian miejscowych fasoli zwyczajnej (Phaseolus vulgaris L.) na uszkodzenia nasion przez strąkowca fasolowego (Acanthoscelides obtectus Say.) w warunkach laboratoryjnych. X Naukowy Zjazd Hodowców Roślin Ogrodniczych pt. „Zmienność genetyczna – utrzymanie, tworzenie i wykorzystywanie w hodowli roślin.” Streszczenia. Skierniewice 15-16 II 2005, 98-99.

Hołubowicz R., Bralewski T.W., Fiebig M. 2005. Zasoby kolekcyjne winorośli. X Naukowy Zjazd Hodowców Roślin Ogrodniczych pt. „Zmienność genetyczna – utrzymanie, tworzenie i wykorzystywanie w hodowli roślin.” Streszczenia. Skierniewice 15-16 II 2005,167-168. 

Hołubowicz R., Hołubowicz T., Bralewski T.W. 2005. Wstępne wyniki oceny wpływu opryskiwań preparatami Asahi SL, Help i Tytanit na intensywność uszkodzeń mrozowych siewek fasoli zwyczajnej (Phaseolus vulgaris L.). Referaty i doniesienia na XIV  ogólnopolskim seminarium Sekcji „Mrozoodporność”, 17–18 maja, 2005. Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, Kórnik, 141-149.

Loftus S., Hołubowicz R. 2006. A view of Polish seed industry. Part 1.World Grower. www.worldgrower.com/feature_story.ehtml?0=201.

Loftus S., Hołubowicz R. 2006. A view of Polish seed industry. Part 2.World Grower. www.worldgrower.com/feature_story.ehtml?0=202.

Hołubowicz R., Bralewski T.W. 2006. Znaczenie logistyki w nasiennictwie ogrodniczym. W: „Zarządzanie produkcją i logistyka – koncepcje, metody i rozwiązania praktyczne.” Redakcja: M. Fertsch, K. Grzybowska, A. Stachowiak. Monografia wydana przez Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, 33-36.

Hołubowicz R., Bralewski T.W. 2006. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach nasiennych. W „Zarządzanie, produkcja i logistyka – koncepcje, metody i rozwiązania praktyczne”. Redakcja: M. Fertsch, K. Grzybowska, A. Stachowiak. Monografia wydana przez Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej,  412-417.

Bralewski T.W., Hołubowicz R. 2007. Present directions of Polish vegetable breeding. W: “Spontanous and Induced Varation for the Genetic Improvement of Horticultural Crops” Editor: Paweł Nowaczyk, University Press, University of Technology and Life Science, Bydgoszcz, 59-65.

Holubowicz R., Bralewski T. 2007. New technological solutions in horticultural seed processing technology. W: “Spontanous and Induced Varation for the Genetic Improvement of Horticultural Crops” Editor: Red. Paweł Nowaczyk, University Press, University of Technology and Life Science, Bydgoszcz, 161-166.

Bralewski T. W.,Hołubowicz R. 2007. Specifics of management of Polish horticultural companies. Zbornik radova 42. Hrvatski i 2. Medunarodnij Simpozji Agronoma. 13-16 veljače 2007. Opatija, Hrvatska, 204-207.

Hołubowicz R., Bralewski T.W. 2007. Legislation form of selected horticultural seed companies operating on the Polish market. Zbornik radova 42. Hrvatski i 2. Medunarodnij Simpozji Agronoma. 13-16 veljače 2007.Opatija, Hrvatska, 224-227.

Bralewski T.W., Hołubowicz R. 2007. Możliwości optymalizacji procesów produkcyjnych w nasiennictwie ogrodniczym. W: „Logistyka,  zarządzanie i produkcją – nowe wyzwania, odległe granice.” Redakcja: M. Fertsch, K. Grzybowska, A. Stachowiak. Monografia wydana przez Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, 19-24.

Hołubowicz R., Bralewski T.W. 2007. Wpływ wstąpienia Polski do Unii Europejskiej na logistyką i organizację produkcji w polskim sektorze nasiennym. W „Logistyka,  zarządzanie i produkcją – nowe wyzwania, odległe granice.” Redakcja: M. Fertsch, K. Grzybowska, A. Stachowiak. Monografia wydana przez Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, 204-209.

Bralewski T.W., Holubowicz R., Zhang Z. S., Xiong R. 2007. Ogród Botaniczny w Pekinie jako przykład funkcji naukowych i dydaktycznych terenów zieleni. W: „ Zieleń miast i wsi,  współczesna i zabytkowa” Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, 53-60.

Hołubowicz R., Bralewski T. 2008. Changes in Organization of the Polish Seed Sector After 1989. Zbornik radowa. 43 Hrvatski 3 Medunarodni  Sympozij Agronoma Opatia Croatia.s. 412-415.

Hołubowicz R. 2009. Organic seeds – challenges and threats for seed companies. Proc. of the conf. “Climate, Ecology and Agriculture of Euroasia” Irkuck, 25-29 May, 2009, 567-571.

Hołubowicz R. 2010. New methods to improve teaching effects of extension in agricultural and horticultural seed sector. Proc. of “Problems of Quality Management of the Higher Professional Training in the Context of Modern Realities. Irkutsk, Russia, Dec. 3, 2009, 30-35. 

Hołubowicz R. 2010. Specifics of extension works in seed industry. Proc. of the second intern. theor. and practical conference “Problems of Quality Management of the Higher Professional Training in the Context of Modern Realities.” Irkutsk, Russia, Dec. 1, 2010, 26-29.

Kubisz L., Hołubowicz R., Gauza M., Li H., Hojan-Jezierska D., Jaroszyk F. 2011. Effect of low frequency magnetic field on germination of onion (Allium cepa L.) seeds. Proc. of the 18th Conference on Acoustic and Biomedical Engineering, Kraków – Zakopane, 28 marca-1 kwietnia, 2011, 61-62.

Gałczyńska A., Wang J., Wawrzyniak M., Szwengiel A. Hołubowicz R. 2016. Effect of Chlorocholine Chloride (CCC) on the height of the plants, its selected stem size changes  and bulb’s inulin content of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.). Sci. Proc. of the 5th Intern. Sci. Hort. Conf. ISHC, Slovak Univ. of Agric., 21-23 Sept., 2016, Nitra, 15-22.

Trzcińska P., Hołubowicz R. 2016. Cultivation of Japanese horseradish (Wasabia japonica (Miq.) Matysumara) under polycarbonate cover in Poland. Sci. Proc. of the 5th Intern. Sci. Hort. Conf. ISHC, Slovak Univ. of Agric.,  21-23 Sept., 2016, Nitra, 136-147. 

 

Streszczenia (abstrakty) w materiałach konferencyjnych

Hołubowicz R. 1986. Common and runner bean resistance to low temperatures. Proceedings of  the 22nd  International Horticultural Congress, Davis, California, abstract, Acta Horticulturae 21: 709.

Hołubowicz R. 1990. Effect of growth retardants on generative development of onion and leek. Abstracts of contributed papers for the 23rd International Horticultural Congress, Firenze, Italy, August 27 – September 1 1990, 2: 1928.

Hołubowicz R. 1990. Effect of growth retardants of generative development of carrot and lettuce. Abstracts of the contributed papers for the 23rd International Horticultural Congress, Firenze, Italy, August 27 – September 1 1990, 1: 3161.

Hołubowicz R., Legutko W. 1994. Cold tolerance of snap beans. Programme and Abstracts Suplement of the 24th International Horticultural Congress, Kyoto, Japan.

Dorna H., Hołubowicz R., Duczmal K. 1994. Studies on selected problems of snap beans. Annual Report of Bean Improvement Cooperative 37: 192.

Hołubowicz R., Legutko W. 1995. Breeding snap beans for cold tolerance. Annual Report of Bean Improvement  Cooperative  38: 33.

Hołubowicz R., Tylkowska K., Jankowska E. 1995. Methods of investigating seed vigour of selected ornamental plants. Third French-Polish Symposium „Current Problems of Seed Physiology”, Olsztyn, 18-20 July 1995: 20.

Hołubowicz R., Żuradzka E. 1996. Bean breeding in Poland. Annual Report of Bean Improvement Cooperative 39: 220.

Hołubowicz R., Xian W. 1998. Methods of investigating seed vigour of tassel flower, sand pink, babies’ breath, sweet pea, marigold and zinnia. Proceedings of the 25th  International Horticultural Congress, Brussels, 2-7 August 1998, 320.  

Bralewski T.W., Hołubowicz R. 2003. Agricultural and horticultural seed production in Poland. Proceedings of the 2nd Intenational  Symposium “Prospects for the 3rd Millenium Agriculture”’ University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Cluj – Napoca, Romania, October, 9 – 11, 2003,  Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Horticulture  – Cluj-Napoca  60: 187.

Hołubowicz R., Fiebig M., Bralewski T.W. 2003. Kolekcja odmian winorośli.   Streszczenia II Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Zasoby genowe roślin w ochronie różnorodności biologicznej”, Skierniewice, 22 – 23 października 2003, Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach, s. 30.

Bralewski T.W., Hołubowicz R., Bigosińska R., Stawniak N., 2005. Wpływ przemrażania nasion fasoli zwyczajnej (Phaseolus vulgaris L.) na zasiedlanie ich przez strąkowce (Acanthoscelides spp.) Streszczenia, XLV Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, 3-4 luty 2005, s. 336.

Hołubowicz R., Bralewski T.W., Leski M., Zhu X., Tian S.Q., Chen L.B., 2006. Ocena 26 polskich genotypów traw w warunkach północnych Chin. III Ogólnopolska Konferencja pt. „Zasoby genowe w ochronie różnorodności biologicznej”. Lublin, 27-29 czerwca 2006, Akademia Rolnicza w Lublinie. Streszczenia,  s. 79.

Bralewski T. W., Hołubowicz R., Bukowska M. 2006. Wstępna waloryzacja wybranych cech obiektów Phaseolus pochodzących z Chin. III Ogólnopolska Konferencja pt. „Zasoby genowe w ochronie różnorodności biologicznej”. Lublin, 27-29 czerwca 2006, Akademia Rolnicza w Lublinie. Streszczenia,  s. 146.

Hołubowicz R. 2007. Katedra Nasiennictwa Ogrodniczego. Zjazd katedr jednoimiennych genetyki, hodowli roślin i nasiennictwa” Aktualne problemy hodowli roślin i nasiennictwa”, Olsztyn, 10-11 września, 2007. Streszczenia, s.14-15.

Bocian S., Hołubowicz R., 2007. Wpływ wybranych czynników na jakość nasion pomidora (Lycopersicon esculemntum Mill.) odmiany Etna F1. część I. Wpływ miejsca reprodukcji oraz sposobu zbioru i przerobu owoców. Zjazd katedr jednoimiennych genetyki, hodowli roślin i nasiennictwa. ”Aktualne problemy hodowli roślin i nasiennictwa”. Olsztyn, 10-11 września, 2007. Streszczenia, s. 64.

Bocian S., Hołubowicz R., 2007. Wpływ wybranych czynników na jakość nasion pomidora (Lycopersicon esculemntum Mill.) odmiany Etna F1. część II. Wpływ różnych sposobów kondycjonowania nasion. Zjazd Katedr Jednoimiennych Genetyki, Roślin i Nasiennictwa” Aktualne problemy hodowli roślin i nasiennictwa. Olsztyn, 10-11 września. Streszczenia, s. 65.

Fohs A., Krejpcio Z., Król E., Xiong R., Hołubowicz R. 2013. The effect of cultivation ways on selected morphological characters of bitter gourd (Momordica charantia L.) transplants and plants, fruit yield and its chemical content. The 12th Intern. Symp. “Prospects for the 3rd Millennium Agriculture, 26-28 Sept. 2013, Romania, 157.   

Szpakowska M., Hołubowicz R. 2014. Production of organic seeds in Poland. The 13th Internatinal Symposium “Prospects for the 3rd Millennium Agriculture, 25-27 September 2014, Romania, 282. (referat)

Gałczyńska A., Wei Z., Zhang X.Y., Król E., Krejpcio Z., Hołubowicz R. 2015. Effect of two different ways of cultivation bitter gourd (Momoridca charantia L.) on their seed yield and quality. 14th International Symposium “Prospects for the 3rd Millennium Agriculture”, Cluj-Napoca, Romania, 24-26 September. Book of abstracts: 172.

Wawrzyniak M., Szwengiel A., Stelmach-Mardas M., Hołubowicz R. 2015. September  Effect of chlorocholine (CCC) on the height and inuline content of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.). 14th International Symposium “Prospects for the 3rd Millennium Agriculture”, Cluj-Napoca, Romania, 24-26 Books of abstracts: 201.

Wojtasiak J., Szpakowska M., Hołubowicz R. 2015. Cost analysis of conventional and organic tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) seeds production in Poland. 14th International Symposium “Prospects for the 3rd Millennium Agriculture”, Cluj-Napoca, Romania, 24-26 September. Books of abstracts: 202.

 

Artykuły naukowe

Hołubowicz R. 1982. Wykorzystanie kultur in vitro do badań nad odpornością roślin na chłód i mróz. Hodowla Roślin. Biuletyn Branżowy Hodowli Roślin i Nasiennictwa. 2 -3: 29-34.
Hołubowicz R. 1984. Światło w procesie kiełkowania nasion (przegląd literatury). Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 154: 203-211.
Hołubowicz R., Duczmal K. 1991. [Horticultural seed production in Poland]. Biulletin of  Nanjing Botanical Garden Mem. Sun Yat Sen, 109-110 (po chińsku).
Hołubowicz R. 1992. Nowe kierunki w hodowli fasoli – przegląd literatury. Biuletyn Branżowy Hodowli Roślin i Nasiennictwa. 3: 18-24.
Hołubowicz R., Śliwińska E. 1996. [Production of sugar beet seeds in Poland.] Sugar Crops of China 3: 57-58 (po chińsku).
Hołubowicz R., Korszun S. 2000. Hard ornamental nursery production in the United Kingdom. Rocznik Dendroologiczny 48: 197-202.
Hołubowicz R.
, Braun-Młodecka U., Bralewski T.W., Hu J. 2003. [Horticultural seed industry in Poland.] China Seed Industry 4: 24-25 (po chińsku).
Hołubowicz R. Chen L.B., Bralewski T.W. 2003. [Fodder grasses breeding and seed production in Poland.] Grassland of China 25: 75-76 (po chińsku).
Hołubowicz R., Morozowska M., Bralewski T.W. 2003. Some agricultural aspects of seed longevity (literature review). Acta Agrobotanica 56: 5-20.
Bralewski T.W., Hołubowicz R. 2006. Tolerancja na niskie temperatury fasoli szparagowej w uprawie na wczesny zbiór. Postępy Nauk Rolniczych 2: 53-63.
Bralewski T.W., Hołubowicz R., 2006. Konkurencja na polskim rynku nasion ogrodniczych – geneza, stan i perspektywy. Postępy Nauk Rolniczych 3: 93-110.
Hołubowicz R., Frąckowiak M., Zhang W.S., Zhang B.L., Liu Y. 2007. Herbal plants production in Poland. Modern Chinese Medicine  9: 45, 52 (po chińsku).
Bralewski T.W. Hołubowicz R.  2008. Możliwości optymalizacji procesów produkcyjnych w nasiennictwie ogrodniczym. 2008. Logistyka 2/2008. stron 7.
Hołubowicz R. ,Bralewski T. 2008.Wpływ wstąpienia Polski do Unii Europejskiej na logistykę i organizację produkcji w polskim sektorze nasiennym. Logistyka 2/2008. stron 6.
Hołubowicz R.
2008.Challenges of the European Seed Industry. Bulletin UASVM, Horticulture 65/1/ 2008: 21-25.
Szpakowska M., Hołubowicz R. 2012. Selected new machines for seed sector. Bull. UASVM Hort., 69: 332-337.
Do Carmo I.E.P.,  Rochowiak R., Hołubowicz R. 2016. Por que a Polônia se tornou líder na produção se Maçãs na União Européia? Jornal da Fruta 7: 10-14.

 

Książki i artykuły popularno-naukowe

Hołubowicz R. 1976. Kilka uwag o uprawie malin w Norwegii. Ogrodnictwo 6: 165-167.
Duczmal K., Hołubowicz R. 1980. Badanie odporności nasion na chłód i mróz. Ogrodnictwo 3: 66-67.
Duczmal K., Hołubowicz R. 1981. Badania odporności kiełkujących nasion fasoli na chłód i mróz. Hodowla Roślin. Biuletyn Branżowy Hodowli roślin i Nasiennictwa. 4: 11-14.
Hołubowicz R. 1982.  Uprawa marchwi na nasiona. Służba Rolna 4: 26-29.
Hołubowicz R., Duczmal K. 1987. Tolerancja fasoli na chłód. Hodowla Roślin i Nasiennictwo. 1-2: 23-26.
Hołubowicz R. 1988. System nasienny Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Ogrodnictwo 1: 17-20.
Hołubowicz R. 1988. Przegląd najważniejszych firm nasiennych w USA. Ogrodnictwo 3: 18-22.
Hołubowicz R. 1988. Nasiennictwo i szkółkarstwo roślin ogrodniczych. Poradnik Rolniczy. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne – Oddział w Poznaniu: 208-210.
Hołubowicz R. 1989. Zasady kontroli produkcji nasiennej i obrotu nasionami ogrodniczymi w Polsce. Część1. Ocena odmian. Ogrodnictwo 10: 13-14.
Hołubowicz R. 1990. Zasady kontroli produkcji nasiennej i obrotu nasionami ogrodniczymi w Polsce. Część 2. Ocena Nasion. Ogrodnictwo 1 - 3 : 38-42.
Hołubowicz R. 1992. Uprawa melona na nasiona w nieogrzewanym tunelu foliowym. Ogrodnictwo 2: 21-22.
Hołubowicz R. 1993. Najstarszy chiński ogród botaniczny. Ogrodnictwo 1: 25-27.
Hołubowicz R. 1993. Nasiennictwo warzyw w Chinach. Hodowla Roślin i Nasiennictwo 3: 27-33.
Hołubowicz R. 1993. [Horticultural seed trade in Poland]. Seed Technology 1:18 (po chińsku).
Hołubowicz R. 1995. Nasiennictwo w Japonii. Hodowla Roślin i Nasiennictwo 1: 25-33.
Hołubowicz R. 1996. [Production of sugar beet seeds in Poland]. Sugar Crops of China 3: 57-58 (po chińsku).
Hołubowicz R., K. Wiatr, J. Grzesiek 1994. Nasiennictwo w Wielkiej  Brytanii. Hodowla Roślin i Nasiennictwo 4-5: 49-56.
Hołubowicz R. 1997. Przewidywane trendy rozwojowe i zmiany w polskim nasiennictwie ogrodniczym po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Hodowla  Roślin i Nasiennictwo. Numer specjalny, 32-35.
Hołubowicz R. 2000. Współpraca polsko – chińska w hodowli i nasiennictwie. Hodowla Roślin i Nasiennictwo 2: 25-29.
Holubowicz R. 2000. Znaczenie sztucznych nasion w rolnictwie i ogrodnictwie. Hodowla Roślin i Nasiennictwo 3: 9-15.
Hołubowicz R. 2000. Nowa technologia w nasiennictwie” Terminator”. Hodowla  Roślin i Nasiennictwo 4: 38-39.|
Hołubowicz R., Bralewski T.W., 2001. Agricoltura in Polonia: tradizione e innovazione. Culture 2: 3-4.
Hołubowicz R.,
Siutaj W. 2001. L’industria della semente di barbabietola da zucchero in Polonia. Sementi Elette  46: 19-20.
Hołubowicz R., Bralewski T.W. 2001. Francuska szkółka sadownicza – godna naśladowania. Owoce, Warzywa, Kwiaty 19: 16-18.
Hołubowicz R., Słoma B. 2002. Il seme di bietola in Polonia. Sementi Elette 48: 12-13.
Hołubowicz R., Bralewski T.W. 2002. Szkółkarstwo sadownicze we Francji. Część I. Szkółkarstwo, 4: 28-29.
Hołubowicz R., Bralewski T.W. 2002. Szkółkarstwo sadownicze we Francji. Część II. Szkółkarstwo 5: 32-34.
Hołubowicz R., Bralewski T.W. 2002. Zanim kupisz nasiona. Owoce, Warzywa, Kwiaty 7: 42-43.
Hołubowicz R., Bralewski T.W. 2002. W szkółkach roślin ozdobnych we Francji postawiono na specjalizację. Owoce, Warzywa, Kwiaty 8: 48-49.
Hołubowicz R., Bralewski T.W. 2002. Specjalizacja – hodowla róż. Szkółkarstwo 3: 37-38.
Hołubowicz R., Bralewski T.W. 2002. Rejon Almerii – 25 tysięcy hektarów pod osłonami. Część I. Owoce, Warzywa, Kwiaty 19: 30-31.
Hołubowicz R., Bralewski T.W. 2002. Rejon Almerii 25 tysięcy hektarów pod osłonami. Część II. Owoce, Warzywa, Kwiaty 20: 18.
Hołubowicz R., Bralewski T.W. 2002. Rejon Almerii – 25 tysięcy hektarów pod osłonami. Część III. ‘Las Palmerillas’ – ogrodnicza stacja doświadczalna. Owoce, Warzywa, Kwiaty 22: 34-35.
Hołubowicz R., Bralewski T.W. 2002. Wiele niejasności w nowym prawie nasiennym. Top Agrar Polska 4: 116, 118.
Hołubowicz R., Bralewski T.W. 2002. Nasiennictwo potrzebuje wsparcia! Top Agrar Polska 11: 52-53.
Hołubowicz R., Braun U. 2002. Promocja i jej znaczenie w handlu nasionami. Ogrodnictwo 1: 17-20.
Hołubowicz R., Bralewski T.W. 2003. Coraz wyższa jakość nasion. Owoce, Warzywa, Kwiaty 5: 42-43.
Hołubowicz R., Bralewski T.W. 2003. Chiny inwestują w nowoczesne ogrodnictwo. Owoce, Warzywa, Kwiaty 20: 33-34.
Hołubowicz R., Bralewski T.W. 2003. Europejski lider nasienny. Top Agrar Polska 10: 57-59.
Hołubowicz R., Bralewski T.W. 2004. Co nowego w nasiennictwie? Warzywa 2: 14-15.
Bralewski T.W., Hołubowicz R. 2004. Nasiona do produkcji ekologicznej. Owoce, Warzywa, Kwiaty 7: 44.
Hołubowicz R., Bralewski T.W. 2004. Ogrodnictwo w Maroku. Owoce, Warzywa, Kwiaty 13: 36.
Hołubowicz R., Hołubowicz T, Zhao B.Y. 2004. Głożyna - mało znane drzewo owocowe z Chin. Sad Nowoczesny 8: 30.
Hołubowicz R., Hardy A. 2005. Francja stawia na nasiona. Top Agrar Polska 5: 94-95.
Hołubowicz R., Bralewski T.W. 2005. Rynek nasion kwiatów w Polsce. Hasło Ogrodnicze 6: 165-168.
Hołubowicz R., Hardy A. 2005. Nasiennictwo ogrodnicze. Czego możemy nauczyć się od Francuzów? Hasło Ogrodnicze 7: 18-19.
Loftus S., Hołubowicz R. 2005. Wystawa w Chelsea. Hasło Ogrodnicze 11: 142-143.
Hołubowicz R., Bralewski T.W. 2005. Chiny - potentat ogrodniczy. Warzywa 9: 10-12.
Loftus S., Hołubowicz R., Cullum J. 2005. Polish vegetable growers: how strong are they really? The Vegetable Farmer 10: 18-21.

Loftus S., Hołubowicz R. 2005. Nowe trendy w brytyjskim nasiennictwie. Warzywa. 11-12: 38-40.
Hołubowicz R., A. Hardy. 2005. Les evolutions du secteur semencier en Pologne. Bulletin Semences 184: 14-16.
Bralewski T.W., Hołubowicz R. 2006. Z wizytą u Słowaków. Szkółkarstwo 1: 40-41.
Hołubowicz R., Bralewski T.W. 2006. Warzywa dyniowate uprawiane w Chinach. Hasło Ogrodnicze 8: 105-109.
Hołubowicz R., Bralewski T.W. 2006. Uprawa warzyw w Chinach. Hasło Ogrodnicze 10: 94-98.
Hołubowicz R., Bralewski T.W. 2006. Mało znane kapustne pochodzące z Chin. Warzywa 1: 14-17.
Hołubowicz R., Bralewski T.W., Cullum J. 2006. State–owned Polish seed companies due to be sold. The Vegetable Farmer 4: 41.
Hołubowicz R., Legutko W. Krzyżosiak M. 2007. Kierunki hodowli roślin ozdobnych. Hasło Ogrodnicze 1: 32-34.
Hołubowicz R. Bralewski T.W. 2007. Dwa miliony hektarów upraw warzyw. Hasło Ogrodnicze 1: 102-105.
Bralewski T.W., Hołubowicz R. 2007. Londyńska Giełda Owocowo-Warzywna ”Spitalfields Market”. Hasło Ogrodnicze 5: 40-41.
Hołubowicz R., Bralewski T.W. 2007. Giełda w Pekinie. Hasło Ogrodnicze 6: 39-40.
Hołubowicz R., Bralewski T.W. 2007. Francuskie nasiennictwo ogrodnicze coraz silniejsze. Hasło Ogrodnicze 6: 158-161.
Bralewski T.W., Hołubowicz R. 2007. Światowy rynek nasion ogrodniczych. Hasło Ogrodnicze 10: 140-144.
Hołubowicz R., Bralewski T.W. 2007. Brytyjskie szkółkarstwo. Część I. Ogólne tendencje. Szkółkarstwo 2: 54-58.
Hołubowicz R., Bralewski T.W. 2007. Brytyjskie szkółkarstwo część II. Wspólne działania. Szkółkarstwo 3: 36-38.
Bocian S., Hołubowicz R., Padula G., Tersi E. 2007. Il marcato delle sementi di pmidoro in Polonia. Del Seme 4: 45-49.
Xiong R., Hołubowicz R. 2007. [Polish seed industry]. China Seed Industry 5:23 (po chińsku).

Hołubowicz R., Bralewski T. 2008. Warzywa cebulowe uprawiane w Chinach cz. I. Hasło Ogrodnicze 1: 11-13.
Hołubowicz R. , Bralewski T. 2008. Warzywa cebulowe uprawiane w Chinach. Cz. II. Hasło ogrodnicze 2: 120-122.
Hołubowicz R. , Bralewski T. 2008. Nowe wyzwania dla nasiennictwa ogrodniczego w Polsce. Hasło Ogrodnicze 4:130-134.
Hołubowicz R. 2008. Szkółki róż w Chinach. Szkółkarstwo 4: 42-48.
Hołubowicz R., Bralewski T., Rosińska A. 2008. Mało znane warzywa kapustne pochodzenia chińskiego. Działkowiec 10: 52-53.
Hołubowicz R., Frąckowiak M. 2008. Jak można zwiększyć tolerancję fasoli na niską temperaturę? Hasło Ogrodnicze 8: 150-151.
Hołubowicz R., Bralewski T.W. 2009. Warzywa liściowe uprawiane w Chinach (cz. I). Hasło Ogrodnicze 3: 138-141.
Hołubowicz R., Bralewski T.W. 2009. Warzywa liściowe uprawiane w Chinach (cz. II). Hasło Ogrodnicze 4: 127-128.
Hołubowicz R., Bralewski T.W. 2009. Warzywa liściowe uprawiane w Chinach (cz. III). Hasło Ogrodnicze 5: 144-147.
Hołubowicz R., Bralewski T.W. 2009. Warzywa liściowe uprawiane w Chinach (cz. IV). Hasło Ogrodnicze 6: 119-120.Raček M., Hołubowicz R. 2009. Pol’sko – najväčšί producent ružzί v Európe. Zahradnictvi 3: 52-53.
Hołubowicz R., Bralewski T. 2009. Ciekawe ciekawostki. Działkowiec 12: 48-49.
Hołubowicz R., Kempińska J. 2009. Balsamka czyli przepękla ogórkowata. Działkowiec 12: 50-51.
Hołubowicz R. 2009. Brytyjskie szkółki róż na granicy opłacalności. Szkółkarstwo 5: 22-28.
Hołubowicz R., Bralewski T.W. 2009. Cebulowe ciekawostki. Działkowiec 12: 48-49.
Hołubowicz R. 2010. Rumunia – nowy konkurent na rynku róż. Szkółkarstwo 5: 32-36.
Hołubowicz R. 2010. Produkcja szkółkarska orzechów w Chinach. I. Orzech włoski. Szkółkarstwo 6: 50-54.
Hołubowicz R., Słoma B., Pompili F. 2010. Il marcato della barbietola da zucchero in Polonia. Dal Seme 3: 44-46.
Hołubowicz R. 2011. Produkcja szkółkarska orzechów w Chinach. 2. Orzech laskowy. Szkółkarstwo 1:  
Hołubowicz R. 2012. Wschodnia Syberia i Bajkał. Najważniejsza jest przyroda. Slow Life and Garden, 4: 78-80.
Hołubowicz R. 2012. Polskie nasiennictwo ogrodnicze. Warzywa 12: 12.
Hołubowicz R. 2012. Zielona herbata i chińskie niespieszne życie. Slow Life and Garden, 6: 48-53.
Hołubowicz R. 2013. Szkółki sadownicze w Wielkiej Brytanii. Szkółkarstwo, 3: 56-62.
Hołubowicz R. 2014. Produkcja leszczyny w Turcji. Hasło Ogrodnicze, 6: 59-61.
Legutko J., Hołubowicz R. 2015. Chiny stawiają na nasiona warzyw. Warzywa 5: 15.
Rochowiak R., Hołubowicz R. 2015. Nasiennictwo warzyw - jaka perspektywa? Warzywa 10: 20-23.
Rochowiak R., Hołubowicz R. 2016. Japonia - mistrzostwo w hodowli. Warzywa i Owoce Miękkie 2: 56-59.
Hołubowicz R. 2016. Tylko dla amatorów? (cz. 1 ). Warzywa i Owoce Miękkie 6: 20-22.
Hołubowicz R. 2016. Tylko dla amatorów? (cz. 2.). Warzywa i Owoce Miękkie 7: 20-22.
Hołubowicz R. 2016. Mało znane z Chin. Fasola adzuki - hongxiaodou.  Warzywa i Owoce Miękkie 8: 20-21.
Hołubowicz R. 2016. Mało znane z Chin. Przepękla ogórkowata – KUGUA. Warzywa i Owoce Miękkie 9: 40-42.
Hołubowicz R. 2016. Mało znane z Chin. Kapusta chińska kwitnąca. Warzywa i Owoce Miękkie 10: 20-21.
Misiak K., Hołubowicz R. 2016. Fasola mung. Warzywa i Owoce Miękkie. 12:49. 

 

Inne

Murtazow T.G. 1984. Produkcja papryki w Bułgarii. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, CL: 103-106. (tłumaczenie z języka angielskiego: Roman Hołubowicz).
Hołubowicz R. 1991. Wpływ retardantów wzrostu na rozwój generatywny wybranych gatunków warzyw. Synteza wyników badań. W „Przyrodnicze i techniczne czynniki zwiększenia produktywności roślin ogrodniczych” Problem Resortowy MEN R.R.II 15., Biuletyn Regionalnego Zakładu Upowszechniania Postępu. Dział Informacyjny. Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie, 294: 103-104.
Kozłowska M., Hołubowicz R., Łysiak  G. 1997. Informator Wydziału Ogrodniczego.  Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego –  Poznań.
Hołubowicz R. 2000. Nowa formuła ćwiczeń terenowych z nasiennictwa i szkółkarstwa. Wieści Akademickie. Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego  – Poznań 12: 20-21.
Hołubowicz R. 2001. Seminarium studentów chińskich. Wieści Akademickie, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego  – Poznań 7-8: 23-24.
Hołubowicz R. 2001. Nowe możliwości współpracy naukowej i dydaktycznej z Chinami. Wieści Akademickie, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego – Poznań 9-10: 12-13.
Hołubowicz R. 2002. Gościliśmy naukowców z Chin. Wieści Akademickie. Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego – Poznań 3: 15-16.
Hołubowicz R. 2002. Szóste seminarium studentów chińskich. Wieści Akademickie, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego – Poznań. 5: 20.
Hołubowicz R. 2002. Studenci hodowli i nasiennictwa ogrodniczego w Hiszpanii. Wieści Akademickie, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego – Poznań 7-8: 19.
Hołubowicz R. 2003. Studenci hodowli i nasiennictwa ogrodniczego w Szkocji. Wieści Akademickie, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego – Poznań 9 -10 : 9.
Hołubowicz R. 2003. Nowe możliwości współpracy dydaktycznej z Rumunią. Wieści Akademickie,  Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego – Poznań 9: 24.
Hołubowicz R. 2004. Współpraca z Chinami szansą dla naszej uczelni. Wieści Akademickie, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego - Poznań 9: 6-7.
Hołubowicz R., Bralewski T.W. 2005. Ćwiczenia terenowe studentów Hodowli Roślin i Nasiennictwa Ogrodniczego we Francji. Wieści Akademickie, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego - Poznań 5: 20.
Hołubowicz R. 2005. Współpraca z Chinami - trudna ale możliwa. Wieści Akademickie,  Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego – Poznań 9-10: 12.
Hołubowicz R. 2006. Chiny - ważny partner w badaniach i edukacji. Wieści Akademickie, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego – Poznań 9-10: 12-13.
Hołubowicz R. 2006. Mamy nowego partnera do współpracy z Rumunii. Wieści Akademickie,  Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego – Poznań 4: 9.
Hołubowicz R. 2006. Współpraca z Writtle rozpoczęta. Wieści Akademickie, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego – Poznań 2-3: 17.
Hołubowicz R., Bralewski T.W. 2007. Zagraniczne ćwiczenia terenowe studentów Hodowli Roślin i Nasiennictwa Ogrodniczego. Wieści Akademickie, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego – Poznań 2: 18-19. 
Hołubowicz R. 2007. Writtle College – przykład dobrej współpracy. Wieści Akademickie, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego – Poznań 3-4: 17.
Hołubowicz R. 2007. Wizyta naukowców z Mandżurii. Wieści Akademickie, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego – Poznań 5: 19.
Hołubowicz R., Bralewski T.W., Frąckowiak M. 2007. Studenci Hodowli  i Nasiennictwa ogrodniczego we Włoszech i Chorwacji. Wieści Akademickie, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego – Poznań 5: 22.
Hołubowicz R. 2007. Wizyta gości z Mandżurii. Wieści Akademickie, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego – Poznań 6: 18.
Hołubowicz R. 2007. Chiny – ważny partner w edukacji i badaniach. Wieści Akademickie, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego – Poznań 11: 20-21.
Hołubowicz R. 2009. Wizyta w Chinach. Wieści  Akademickie 9-10: 24-25.
Hołubowicz R. 2010. Akademia Rolnicza w Irkucku na Syberii ma 75 lat. Wieści Akademickie 1-2 :15-17.
Hołubowicz R. 2010. Czy studenci z Chin pojawia się na Wydziałach: Leśnym i Nauk o Żywności i Żywieniu? Wieści Akademickie 9-10: 12-13.
Hołubowicz R. 2010. Wizyta w Przybrodzie. Delegacja naukowców z Chin z wizytą w naszej uczelni. Wieści Akademickie 9-10: 17-19.
Hołubowicz R. 2011. Nowe możliwości współpracy dydaktycznej z Chinami. Wieści Akademickie 7-8: 7-8.
Hołubowicz R. 2011. Tragiczna śmierć prof. Xu Zhu. Wieści Akademickie 7-8: 38-39.
Hołubowicz R. 2012. Wizyta gości z Chin. Wieści Akademickie 5-6: 14-15.
Hołubowicz R. 2012. Dwa czołowe uniwersytety w Chinach chcą z nami współpracować. Wieści Akademickie 7-8: 16-17.
Hołubowicz R. 2014. Syberyjska apteka. Wieści Akademickie 3-4: 56-59.
Hołubowicz R. 2014. Chińska perspektywa. Forum Akademickie 5: 43-45.
Gałczyńska A., Hołubowicz R. 2015. Chiny – ważny gracz na światowym rynku żywności. Wieści Akademickie 3-4: 13-15.
Hołubowicz R. 2015. Szansa dla polskich uczelni rolniczych. Forum Akademickie 6: 53-55.
Hołubowicz R. 2016. Studenci leśnictwa z Chin szansa dla polskich Uczelni.  Forum Akademickie 7-8: 53-55.

 

 

 

 

 

 

 

 

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1