Prof. dr hab. Roman Hołubowicz - informacje ogólne

 Nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku profesor nadzwyczajnego.

 

Edukacja

1979 r. Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
Praca magisterska – „Metody badania odporności nasion na chłód, mróz, oraz zmienność tej cechy u fasoli” pod kierunkiem prof. dr hab. Karola W. Duczmala

1985 r. Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
Praca doktorska – „Reakcja fasoli na niską temperaturę w badaniach laboratoryjnych i polowych” pod kierunkiem prof. dr hab. Karola W. Duczmala

1999 r. Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
Rozprawa habilitacyjna pt: „Wpływ regulatorów wzrostu na wzrost pędów nasiennych i wytwarzanie nasion przez cebulę, por, marchew i sałatę

2005 r. profesor nauk rolniczych

 

Staże i pełnione funkcje

- 1979 r. staż w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Swadzimiu
- 1979 r. asystent-stażysta w Katedrze Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego
- 1997-1998 pracownik 3 polskich firm hodowlano-nasiennych
- 1999-2000 członek grupy doradców Głównego Inspektora Inspekcji Nasiennej w Warszawie
- 2000-2004 kierownik Katedry Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego
- 2005-2009 kierownik Katedry Nasiennictwa Ogrodniczego
- 2001-2016 pełnomocnik Rektora ds. współpracy z Chińską Republiką Ludową
- członek Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych
- członek komitetu redakcyjnego Bulletin of Univeristy of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca Horticulture

 

Badania i zainteresowania

- wpływ nowych metod hodowli fasoli zwyczajnej na tolerancję na niskie temperatury
- poprawa jakości nasion
- produkcja nasion mało znanych gatunków pochodzenia chińskiego
- marketing nasion

Aktywność dydaktyczna

- prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku Ogrodnictwo, w tym na anglojęzycznych studiach drugiego stopnia z zakresu Hodowli roślin i nasiennictwa
- współtwórca i główny wykładowca anglojęzycznych studiów drugiego stopnia z hodowli roślin i nasiennictwa
- wypromował 11 inżynierów (1 praca w j. angielskim), 94 magistrów (41 prac w j. angielskim) i 2 doktorów
- współorganizator wyjazdów studyjnych i wyjazdów zawodowych dla studentów do krajów Unii Europejskiej, Chin i Japonii

 

Nagrody i wyróżnienia

- Srebrny Krzyż Zasługi
- nagrody Rektora AR

 

Wykaz publikacji

 

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1