Spis publikacji - prof. UPP dr hab. Zbigniew Karolewski

1. Oryginalne prace twórcze:

1. Karolewski Z., Weber Z. (1991). Wpływ temperatury i rodzaju pożywki na wzrost grzyba Phoma lingam i na jego zdolność do porażania siewek rzepaku. Zeszyty Problemowe IHAR - Rośliny Oleiste: 109-117.

2. Karolewski Z., Weber Z. (1993). Podatność odmian rzepaku na sztuczne i naturalne zakażenie przez Phoma lingam. Rośliny Oleiste XIV: 219-225.

3. Weber Z., Karolewski Z. (1993). Podatność odmian i rodów rzepaku ozimego na Phoma lingam w szklarni i wpływ niektórych czynników na występowanie suchej zgnilizny w polu. Postępy Nauk Rolniczych 5/245: 133-140.

4. Fiedorow Z., Karolewski Z., Bieńkowska E. (1993). Ocena podatności nowych odmian i rodów łubinu żółtego na choroby wirusowe. Roczniki AR w Poznaniu 247: 123-132.

5. Weber Z., Karolewski Z. (1994). Skuteczność chemicznej ochrony pszenicy ozimej przed chorobami w zależności od terminu zabiegu i rodzaju fungicydów. Materiały XXXIV Sesji IOR cz. II: 177-181.

6. Karolewski Z., Weber Z. (1994). Podatność siewek 30 odmian rzepaku na Phoma lingam. Rośliny Oleiste XV, 2: 105-110.

7. Karolewski Z., Szelerska M., Foremska E., Goliński P., Weber Z. (1994). The phytotoxicity of metabolites of Phoma lingam non-aggressive isolate. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria E, t.24, z.1/2: 9-13.

8. Karolewski Z. (1995). Charakterystyka czterech izolatów Cylindrosporium concentricum. Rośliny Oleiste XVI, 2: 251-254.

9. Weber Z., Karolewski Z. (1995). Występowanie cylindrosporiozy na rzepaku w rejonie Poznania. Rośliny Oleiste XVI, 2: 245-249.

10. Weber Z., Karolewski Z., Wiśniewska K. (1996). Podatność różnych gatunków roślin krzyżowych na Phoma lingam w warunkach sztucznego i naturalnego zakażania. Rośliny Oleiste XVII, 2: 201-206.

11. Weber Z., Gołębniak B., Karolewski Z., Bakuniak E., Ptaszkowska J. (1996). Badania nowych fungicydów do ochrony zbóż w Wielkopolsce. Progress in Plant Protection 36, 2: 167-170.

12. Ptaszkowska J., Bakuniak E., Korbas M., Weber Z., Karolewski Z., Turos-Biernacka M. (1996). Badania nad zastosowaniem preparatu Funaben 500 SC w ochronie zbóż i rzepaku. Progress in Plant Protection 36, 2: 251-253.

13. Karolewski Z. (1997). Ograniczający wpływ zapraw nasiennych na wzrost grzybni i na porażenie siewek rzepaku przez Phoma lingam (Tode ex Fr.) Desm. Rośliny Oleiste XVIII, 2: 325-332.

14. Weber Z., Karolewski Z. (1997). Porażone fragmenty roślin rzepaku ozimego z poprzedniego sezonu wegetacyjnego jako źródło suchej zgnilizny roślin kapustnych (Leptosphaeria maculans Desm. Ces. et de Not.). Rośliny Oleiste XVIII, 2: 321-324.

15. Weber Z., Karolewski Z. (1998). Host range of Phoma lingam isolates from the region of Poznań. IOBC/WPRS Bulletin 21, 5: 27-31.

16. Karolewski Z. (1998). The influence of fungicides on Phoma lingam mycelium growth. IOBC/WPRS Bulletin 21, 5: 33-39.

17. Karolewski Z., Goliński P., Wnuk S., Li O., Weber Z. (1998). Chemical and biological characteristics of metabolite of non-aggressive Phoma lingam isolate. Phytopathologia Polonica 15: 15-23.

18. Karolewski Z., Weber Z. 1998. Skuteczność zaprawiania nasion i opryskiwania roślin w ochronie rzepaku ozimego przed porażeniem przez Leptosphaeria maculans. Rośliny Oleiste XIX, 1:51-59.

19. Karolewski Z. (1999a). Characteristic of Leptosphaeria maculans isolates occurring in Western Poland in 1991-1996. Phytopathologia Polonica 18: 103-111.

20. Karolewski Z. (1999b). The occurrence of light leaf spot on winter oilseed rape in Western Poland in 1991-1996 and the characteristic of Pyrenopeziza brassicae isolates. Phytopathologia Polonica 18: 113-121.

21. Weber Z., Karolewski Z. (2000). Wpływ terminu stosowania fungicydów na skuteczność ochrony rzepaku ozimego przed cylindrosporiozą (Pyrenopeziza brassicae). Rośliny Oleiste XXI (1): 97-104

22. Karolewski Z., Weber Z., Najder K. (2001) Porażenie różnych odmian rzepaku ozimego przez Pyrenopeziza brassicae Sutton et Rawlinson w warunkach sprzyjających epidemicznemu rozwojowi. Rośliny Oleiste XXII (2): 463-468.

23. Weber Z., Karolewski Z. (2001). Wpływ wybranych fungicydów triazolowych na wzrost roślin rzepaku ozimego oraz na ich ochronę przed chorobotwórczymi grzybami. Progress In Plant Protection 41 (2): 773-775.

24. Karolewski Z., Kosiada T., Hylak-Nowosad B., Nowacka K. (2002). Changes in population of Leptosphaeria maculans in Poland. Phytopathologia Polonica 25. 27-34.

25. Karolewski Z., Evans N., Fitt B.D.L., Todd A., Baierl A. (2002). Sporulation of Pyrenopeziza brassicae (light leaf spot) on oilseed rape leaves inoculated with ascospores or conidia at different temperatures and wetness durations. Plant Pathology 51: 654-665.

26. Karolewski Z., Evans N, Fitt B.D.L., Baierl A., Todd A.D., Foster S.J. (2004). Comparative epidemiology of Pyrenopeziza brassicae (light leaf spot) ascospores and conidia from Polish and UK populations. Plant Pathology 53: 29-37.

27. Evans N., Fitt B., van den Bosch F., Eckert M., Huang Y.-J., Pietravalle S., Karolewski Z., Rouxel T., Balesdent M.-H, Ross S., Gout L., Brun H., Andrivon D., Bousset L., Gladders P., Pinochet X., Penaud A., Jedryczka M., Kachlicki P., Stachowiak A., Olechnowicz J., Podlesna A., Happstadius I., Renard M. (2004). SECURE – possibilities for durable resistance to stem canker. IOBC/WPRS Bulletin 27, 10: 17-21.

28. Karolewski Z., Arkell D., Fitt B.D.L. (2004). Field and controlled environment assessment of winter oilseed rape resistance to Pyrenopeziza brassicae (light leaf spot). IOBC/WPRS Bulletin 27, 10: 77-82.

29. Karolewski Z. 2005. Podatność odmian rzepaku na cylindrosporiozę (Pyrenopeziza brassicae). Prog. in Plant Protection / Post. w Ochr. Roślin 45 (2): 768-771.

30. Karolewski Z., Fitt B.D.L., Latunde-Dada A.O., Foster S.J., Todd A.D., Downes K., Evans N. 2006. Visual and PCR assessment of light leaf spot (Pyrenopeziza brassicae) on winter oilseed rape (Brassica napus) cultivars. Plant Pathology 55: 387-400.

31. Karolewski Z., Fitt B.D.L., Latunde-Dada A.O., Evans N., Foster S.J. 2006. Detection of Pyrenopeziza brassicae (light leaf spot) infection of winter oilseed rape. IOBC/WPRS Bulletin 29, 7: 233-238.

32. Evans N., Fitt B., van den Bosch F., Eckert M., Huang Y.-J., Pietravalle S., Karolewski Z., Rouxel T., Balesdent M.-H, Ross S., Gout L., Brun H., Andrivon D., Bousset L., Gladders P., Pinochet X., Penaud A., Jedryczka M., Kachlicki P., Stachowiak A., Olechnowicz J., Podlesna A., Happstadius I., Renard M. 2006. SECURE – possibilities for durable resistance to stem canker. IOBC/WPRS Bulletin 29, 7: 43-48.

33. Karolewski Z., Walczak D., Kosiada T., Lewandowska D. (2007). Occurrence of Leptosphaeria maculans and L. biglobosa in oilseed rape leaves with different symptoms of stem canker. Phytopathologia Polonica 44: 43-50.

34. Irzykowska L., Karolewski Z., Weber Z. (2007). Porównanie występowania grzybów na materiale siewnym i na roślinach marchwi pochodzących z tego materiału. Prog. in Plant Protection / Post. w Ochr. Roślin 47 (2): 109-113.

35. Weber Z., Karolewski Z., Irzykowska L., Knaflewski M., Kosiada T. (2007). Occurrence of Fusarium species in spears of asparagus (Asparagus officinalis). Phytopathologia Polonica 45: 9-15.

36. Karolewski Z., Grzegorzewski A., Werner M. 2008. Choroby bakteryjne i grzybowe występujące na różnych odmianach pomidora uprawianych w gruncie. Prog. Plant       Protection/Post. Ochr. Roślin, 48 (1): 190-193.

37. Gołębniak B., Karolewski Z. 2008. Wpływ warunków atmosferycznych na występowanie chorób na ozdobnych krzewach liściastych w wybranych parkach Poznania w latach 2006-        2007. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 531: 51-56.

38. Karolewski Z., Wachowiak M., Ratajkiewicz H., Kierzek R. 2009. Effect of adjuvants, spray volume and nozzle type on metconazole activity against Leptosphaeria biglobosa and L. maculans during late spring treatments in winter oilseed rape. Journal of Plant Protection Research 49 (1): 113-117.

39. Jędryczka M., Brachaczek A., Kaczmarek J., Dawidziuk A., Mączyńska A., Podleśna A., Kasprzyk I., Karolewski Z., Lewandowski A. 2009. SPEC - system wspomagania decyzji w ochronie rzepaku przed suchą zgnilizną kapustnych w Polsce. Studia i raporty IUNG-PIB, Systemy wspomagania decyzji w zrównoważonej produkcji roślinnej. nr 16: 19-32.

40. Waśkiewicz A., Irzykowska L., Karolewski Z., Bocianowski J., Goliński P., Weber Z. 2009. Mycotoxins biosynthesis by Fusarium oxysporum and F. proliferatum isolates of asparagus origin. Journal of Plant Protection Research 49 (4): 369-372.

41. Ratajkiewicz H., Kierzek R., Karolewski Z., Wachowiak M. 2009. The effect of adjuvants, spray volume and nozzle type on azoxystrobin efficacy against Leptosphaeria maculans and L. biglobosa on winter oilseed rape. Journal of Plant Protection Research 49 (4): 440-445.

42. Kosiada T., Kaczmarkiewicz P., Karolewski Z. 2009. Wpływ sztucznej inokulacji na wystąpienie głowni kukurydzy [Ustilago maydis]. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 49 (2): 655-659.

43. Ratajkiewicz H., Karolewski Z., Werner M. 2009. Ocena możliwości wykorzystania patogenów ostrożenia polnego [Cirsium arvense.] do biologicznego zwalczania tego chwastu. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 49 (2): 878-882.

44. Werner M., Karolewski Z., Andrzejak R. 2009. Mączniak prawdziwy (Erysiphe flexuosa) nowym zagrożeniem dla kasztanowców Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 49 (2): 759-762.

45. Jędryczka M., Stachowiak A., Olechnowicz J., Karolewski Z., Podleśna A. 2009. Porównanie zestawu genów awirulencji i ras w kolekcjach izolatów chorobotwórczego grzyba Leptosphaeria maculans w Polsce. Rośliny Oleiste-Oilseed Crops 30 (2): 197-206.

46. Waśkiewicz A., Irzykowska L., Bocianowski J., Karolewski Z, Kostecki M.,Weber Z, Golinski P. 2010. Occurrence of Fusarium fungi and mycotoxins in marketable Asparagus spears. Polish Journal of Environmental Studies 19 (1): 219-225.

47. Waśkiewicz A., Goliński P., Karolewski Z., Irzykowska L., Bocianowski J., Kostecki M., Weber Z. 2010. Formation of fumonisins and other secondary metabolites by Fusarium oxysporum and F. proliferatum: a comparative study. Food Additives and Contaminants 27 ( 5): 608 - 615.

48. Karolewski Z. 2010. Development of light leaf spot (Pyrenopeziza brassicae) on brassicas. Phytopathologia 55: 13-20.

49. Karolewski Z., Kosiada T. 2010. Sensitivity of Pyrenopeziza brassicae (light leaf spot) populations to fungicides recommended for the fungus control. Phytopathologia 56: 59-65.

50. Ratajkiewicz H., Werner M., Karolewski Z. 2010. Grzyby chorobotwórcze występujące na Cirsium arvense i innych chwastach oraz możliwości ich wykorzystania w ochronie biologicznej. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 50 (4): 2008-2012.

51. Karolewski Z., Werner M., Andrzejak R., Kosiada T. 2010. Rozprzestrzenianie epidemii mączniaka prawdziwego (Erysiphe flexuosa U. Braun & S. Takamatsu) na kasztanowcach w Wielkopolsce. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 50 (4): 1797-1800.

52. Werner M., Karolewski Z. 2010. The occurrence of powdery mildew on deciduous Rhododendron in Poland. Phytopathologia 57: 31-38.

53. Ratajkiewicz H., Kierzek R., Karolewski Z., Werner M. 2010. Ocena możliwości zwalczania ostrożenia polnego z wykorzystaniem grzybów patogenicznych w rolnictwie ekologicznym i konwencjonalnym. Journal of Research and Application in Agricultural Engineering 55 (4): 61-66.

54. Dobosz B., Drzewiecka K., Waskiewicz A., Irzykowska I., Bocianowski J., Karolewski Z., Kostecki M., Kruczynski Z., Krzyminiewski R., Weber Z., Golinski P. 2011. Free radicals, salicylic acid and mycotoxins in asparagus after inoculation with Fusarium proliferatum and F. oxysporum. Applied Magnetic Resonance 41:19–30.

55. Karolewski Z., Waskiewicz A., Irzykowska I, Bocianowski J, Kostecki M., Golinski P., Knaflewski M., Weber Z. 2011. Fungi presence and their mycotoxins distribution in Asparagus Sears. Polish Journal of Environmental Studies 20 (4): 911-918.

56. Ratajkiewicz H., Krawczyk R., Kierzek R., Karolewski Z., Werner M. 2011. Perspektywy regulacji zachwaszczenia upraw polowych Polski z wykorzystaniem mikroorganizmów w integrowanej ochronie roślin. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 50, 3: 1269-1281.

57. Irzykowska L., Bocianowski J., Waskiewicz A., Weber Z., Golinski P., Karolewski Z., Kostecki M., Irzykowski W. 2012. Genetic variation of Fusarium oxysporum isolates forming fumonisin B1 and moniliformin. Journal of Applied Genetics 53: 237-247.

58. Werner M., Irzykowska L., Karolewski Z. 2012. The occurrence and harmfulness of Erysiphe flexuosa and Cameraria ohridella on Aesculus spp. Phytopathologia 65: 5-11.

59. Karolewski Z., Kaczmarek J., Jędryczka M., Cools H.J., Fraaije B.A., Lucas J.A., Latunde-Dada A.O. 2012. Detection and quantification of airborne inoculum of Pyrenopeziza brassicae in Polish and UK winter oilseed rape crops by real-time PCR assays. Grana 51, 4: 270-279.

60. Jędryczka M., Brachaczek A., Kaczmarek J., Dawidziuk A., Kasprzyk I., Mączyńska A., Karolewski Z., Podleśna A. Sulborska A. 2012. System for Forecasting Disease Epidemics (SPEC) – decision support system in Polish agriculture, based on aerobiology. Alergologia Immunologia 9: 89-91.

61. Irzykowska L., Werner M., Bocianowski J., Karolewski Z., Frużyńska-Jóźwiak D. 2013. Genetic variation of horse chestnut and red horse chestnut and susceptibility on Erysiphe flexuosa and Cameraria ohridella. Biologia 68(5): 851-860.

62. Waśkiewicz A., Irzykowska L., Bocianowski J., Karolewski Z., Weber Z., Goliński P. 2013. Fusariotoxins in asparagus – their biosynthesis and migration. Food Additives and Contaminants Part A 30(7): 1332-1338.

63. Waśkiewicz A., Irzykowska L., Drzewiecka K., Bocianowski J., Weber Z., Karolewski Z., Dobosz B., Krzyminiewski R., Golinski P. 2013. Plant-pathogen interactions during infection process of asparagus with Fusarium spp. Central European Journal of Biology 8(11): 1065-1076.

64. Ratajkiewicz H., Werner M., Karolewski Z., Kierzek R. 2014. Zdrowotność Cirsium arvense (L.) Scop. na wybranych naturalnych siedliskach. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 54 (2), 240-245.

65. Wieczyński M. Karolewski Z. 2016. Ocena wirulencji izolatów Leptosphaeria maculans i Leptosphaeria biglobosa pochodzących z rzepaku ozimego wobec wybranych roślin z rodziny Brassicaceae. Progress in Plant Protection 56 (3), 336-342.

66. Mleczek M., Goliński P., Krzesłowska M, Gąsecka Z., Magdziak Z., Rutkowski P., Budzyńska S., Waliszewska B., Kozubik T., Karolewski Z., Niedzielski P. 2017. Phytoextraction of potentially toxic elements by six tree species growing on hazardous mining sludge. Environmental Science and Pollution Research 24(28): 22183-22195.

67. Formela-Luboińska M., Remlein-Starosta D, Waśkiewicz A., Karolewski Z., Bocianowski J., Stępień Ł, Labudda M., Jeandet P., Morkunas I. 2020. The role of saccharides in the mechanisms of pathogenicity of Fusarium oxysporum f. sp. lupini in yellow lupine (Lupinus luteus L.). International Journal of Molecular Sciences. 21, 7258; doi:10.3390/ijms21197258

 

2. Prace i komunikaty naukowe w materiałach z konferencji

1. Karolewski Z. (1995). The susceptibility to Phoma lingam of oilseed rape cultivars tested in Poland. Rapeseed Today and Tomorrow, 9th International Rapeseed Congress, Cambridge, UK, 4-7 July: 1269-1271.

2. Kachlicki P., Jędryczka M., Stobiecki M., Karolewski Z., Goliński P. (1996). Grzybowy patogen rzepaku Phoma lingam i fitotoksyczne metabolity jego szczepów Tox0. VI Sympozjum Grzyby Mikroskopowe - patogeny roślin i ich toksyczne metabolity, Poznań 15.06: 11.

3. Karolewski Z. (1996). Reakcja odmian rzepaku ozimego na zakażenie grzybem Phoma lingam. Materiały z Sympozjum „Nowe kierunki w fitopatologii, Kraków 11-13.09: 53-255.

4. Weber Z., Karolewski Z. (1997). Wpływ różnych czynników na występowanie suchej zgnilizny roślin kapustnych (Leptosphaeria maculans [Desm.] Ces et de Not.). Materiały z Sympozjum Naukowego "Fitopatologia wczoraj, dziś i jutro", Warszawa 23-24 09: 106.

5. Karolewski Z., Weber Z. (1998). Efficacy of some selected fungicides in the protection of winter oilseed rape against Leptosphaeria maculans. 7th International Congress of Plant Pathology, Edinburgh, UK, 9-16 August, Abstracts vol. 3: 5.6.9.

6. Karolewski Z. (1999). Ecology and control of light leaf spot (Pyrenopeziza brassicae) and stem canker (Leptosphaeria maculans) of oilseed rape. Abstract of Ph. D. thesis. Phytopathologia Polonica 17: 107-108.

7. Karolewski Z. (2000). Control of light leaf spot (Pyrenopeziza brassicae) Sutton et Rawlinson in winter oilseed rape. Proceedings of the XVth Czech and Slovak Plant Protection Conference in Brno, 12-14.09: 360-361.

8. Toscano-Underwood C., Huang J-J., Fitt B.D.L., Jedryczka M., Karolewski Z. (2001). Effects of temperature on germination of UK and Polish Leptosphaeria maculans ascospores and on Phoma leaf spot development. GCIRC Bulletin 18: http://195.101.239.21/index.html.

9. Karolewski Z., Evans N., Fitt B.D.L. (2003). Development of Pyrenopeziza brassicae on oilseed rape leaves at different temperatures and wetness durations. Proceedings of the 11th International Rapeseed Congress; Copenhagen, Denmark 6-10 July: 1079-1081.

10. Evans N., Fitt B., van den Bosch F., Eckert M., Huang Y-J., Pietravalle S., Karolewski Z., Rouxel T., Balesdent M-H., Ross S., Gout L., Brun H., Andrivon D., Bousset L., Gladders P., Pinochet X., Jedryczka M., Kachlicki P., Stachowiak A., Olechnowicz J., Podlesna A., Happstadius I., Meyer J, Renard M. (2003). Stem canker of oilseed rape: molecular tools and mathematical modelling to deploy durable resistance. Proceedings of the 11th International Rapeseed Congress; Copenhagen, Denmark 6-10 July: 36-38.

11. Karolewski Z., Fitt B.D.L., Evans N. 2005. Metody oceny porażenia rzepaku ozimego przez Pyrenopeziza brassicae (cylindrosporioza). XXVII Konferencja Naukowa "Rośliny Oleiste". Poznań, 12-13 kwietnia 2005, Streszczenia: 130-132.

12. West J.S., Fitt B.D.L., Jędryczka M., Karolewski Z. 2005. Evidence for the eastward spread of the aggressive oilseed rape pathogen Leptosphaeria maculans in Europe. Plant Protection and Plant Health in Europe. Introduction and Spread of Invasive Species. Berlin, Germany 9-11 June 2005, Symposium Proceedings no. 81: 293-294.

13. Olechnowicz J., Stachowiak A., Karolewski Z., Podleśna A., Jędryczka M., Renard M., Chèvre A-M., Evans N. 2006. Gen Rlm6 niesie odporność na Leptosphaeria maculans, lecz nie chroni przed blisko spokrewnionym gatunkiem L. biglobosa. XXVIII Konferencja Naukowa "Rośliny Oleiste". Poznań, 12-13 czerwca 2006, Streszczenia: 91-93.

14. Kaczmarek J., Dawidziuk A., Brachaczek A., Lewandowski A., Kasprzyk I., Mączyńska A., Karolewski Z., Podleśna A., Jędryczka M., 2006. Monitoring of Leptosphaeria maculans and L. biglobosa ascospore concentration in air samples as a tool for optimization of fungicide treatments of winter oilseed rape against stem canker. 9th European Society for Agronomy Congress (ESA), 4-7 września 2006, Warszawa. Book of proceedings 11 (2): 665-666.

15. Evans N, Fitt BDL, van den Bosch F, Huang YJ, Eckert M, Pietravalle S, Demon I, Papastamati K, Karolewski Z, Rouxel T, Balesdent MH, Ross S, Fudal I, Gout L, Brun H,     Andrivon D, Bousset L, Besnard AL, Gladders P, Pinochet X, Penaud A, Jedryczka M,      Kachlicki P, Irzykowski W, Stachowiak A, Olechnowicz J, Podlesna A, Happstadius I, Renard M, 2007. The SECURE project – Stem Canker of oilseed rape: Molecular methods       and mathematical modeling to deploy durable resistance. 12th International Rapeseed        Congress, 26-30 March 2007, Wuhan, China.

16. Karolewski Z., Waskiewicz A., Kostecki M., Irzykowska L., Bocianowski J., Golinski P., Knaflewski M., Weber Z. 2008. Occurrence of Fusarium species and mycotoxins in          Asparagus spears. Journal of Plant Pathology, 90 (2, Supplement), S2.321.

17. Waskiewicz A., Irzykowska L., Karolewski Z., Bocianowski J., Kostecki M., Golinski P., Knaflewski M., Weber Z. 2008. Fusarium spp. and mycotoxins present in Asparagus spears.        Cereal Research Communications, vol. 36, 2008, Supplement B, 405-407.

18. Ratajkiewicz H., Werner M., Karolewski Z., Kierzek R. Creeping tistle Cirsium arvense (L.) Scop.) healthiness and pathogens perspectives of biological weed control. Future IPM in Europe, 19-21 March, 2013, Italy, Book of Abstracts: 177.

19. Karolewski Z., Werner M., Ratajkiewicz H. 2014. Pathogenic fungi against creeping thistle (Cirsium arvense (L.) Scop.) and possibilities of their application in control of this weed. 11th Conference of the European Foundation for Plant Pathology 8–13 September 2014, Kraków, Poland, Book of Abstracts, Healthy plant – healthy people, 309.

20. Werner M., Andrzejak R., Karolewski Z. 2014. The new pathogens decreasing decorative values of trees and shrubs in urban green areas in Poland. 11th Conference of the European Foundation for Plant Pathology 8–13 September 2014, Kraków, Poland, Book of Abstracts, Healthy plant – healthy people, 271.

21. Jędryczka M., West J., Kaczmarek J., Latunde-Dada O., Karolewski Z., Fitt B.D.L. 2014. Healthy air – healthy plants – healthy people: Methods for detection of air-borne pathogens and allergens. 11th Conference of the European Foundation for Plant Pathology 8–13 September 2014, Kraków, Poland, Book of Abstracts, Healthy plant – healthy people, 101.

22. Formela M., Olejnik P, Waśkiewicz A., Remlein-Starosta D., Urbaniak M., Stepień Ł., Karolewski Z., Morkunas I. 2017. The role of sugars in the mechanism of Fusarium oxysporumf.sp. lupini pathogenicity. 8th Conference of the Polish Society of Experimental Plant Biology Communication in plants: from cell to environment: 12-15 September 2017, Białystok, Poland / Ed. Iwona Ciereszko, Andrzej Bajguz.

23. Olejnik P., Formela M., Woźniak A., Narożna D., Marczak Ł., Kęsy J., Karolewski Z., Bednarski W., Kuhn C., Morkunas I. 2017. Cross-talk between brassinosteroid and sucrose signaling during Pisum sativum L. - Fusarium oxysporum f.sp. pisi interactions. 8th Conference of the Polish Society of Experimental Plant Biology Communication in plants: from cell to environment: 12-15 September 2017, Białystok, Poland / Ed. Iwona Ciereszko, Andrzej Bajguz.

24. Olejnik P., Formela M., Urbaniak M., Stępień Ł., Waśkiewicz A., Goliński P., Karolewski Z., Morkunas I. 2017. Udział sacharydów w regulacji aktywności hydrolitycznych enzymów produkowanych przez Fusarium oxysporum f.sp. lupini. Konferencja naukowa Dziś i Jutro Fitopatologii: Materiały konferencyjne, 13-15 września 2017 r. Olsztyn / [Red. Urszula Wachowska, Adrian Duba].

25. Morkunas I., Woźniak A., Formela M, Grossman K., Karolewski Z. 2018. Whether epibrassinolide and sucrose jointly affect defense responses of pea embryo axes during infection caused by pathogenic fungus Fusarium oxysporum? Acta Physiol. Plant. - 2018, vol. 40, art. 193 11th International Conference, Plant Functioning Under Environmental Stress, September 12-15, 2018, Cracow, Poland, Book of Abstracts. 

26. Kühn Ch., Formela-Luboińska M., Woźniak A., Karolewski Z., Morkunas I. 2019 Brassinosteroid and sucrose interaction regulate sugar transporters and defense responses in pea seedlings (Pisum sativum L. cv. Cysterski) infected with Fusarium oxysporum f.sp. pisi. 9th Conference of the Polish Society of Experimental Plant Botany, September 2019, Torun, Poland. Book of abstract, p. 99.

 

3. Artykuły popularno-naukowe:

1. Karolewski Z. (1992). Cylindrosporioza rzepaku. Ochrona Roślin 5: 12-13.

2. Weber Z., Karolewski Z., Zygmunt B. (1992). Występowanie chorób na rzepaku ozimym w rejonie Poznania. Ochrona Roślin 5: 10-12.

3. Weber Z., Karolewski Z. (1994). Niechemiczna ochrona rzepaku ozimego. Poradnik Gospodarski 3: 12-13.

4. Weber Z., Karolewski Z., Pawłowski A. (1999). Ochrona rzepaku ozimego przed chorobami. Poradnik Gospodarski 3: 30.

5. Karolewski Z. 2005. Cylindrosporioza – nowe zagrożenie dla plantacji rzepaku ozimego (cz.1). Rolnik Dzierżawca nr 10 (103): 30-32.

6. Karolewski Z. 2005. Cylindrosporioza – nowe zagrożenie dla plantacji rzepaku ozimego (cz.2). Rolnik Dzierżawca nr 11 (104): 34-35.

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1