Wykaz prac doktorskich zrealizowanych pod kierunkiem pracowników zajmujących się nasiennictwem

 Wykaz prac doktorskich realizowanych pod kierunkiem pracowników zajmujących się nasiennictwem.

2019

1. Magdalena Jarosz
Wpływ wybranych substancji pochodzenia roślinnego na jakość przechowywanych nasion cebuli (Allium cepa L.), marchwi (Daucus carota L.) i sałaty (Lactuca sativa L.)
Promotor: dr hab. Hanna Dorna

2015

1. Agnieszka Rosińska
Wpływ wybranych metod przedsiewnego traktowania na jakość nasion ostropestu plamistego (Silybum marianum (L.) Gaertn.).
Promotor: dr hab. Hanna Dorna
Promotor pomocniczy: dr inż. Dorota Szopińska

 

2007

1. Sławomir Bocian
Wpływ wybranych czynników na jakość nasion pomidora (Lycopersicon esculentum Mill.) odmiany Etna F1.
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

 

2005

1. Tomasz W. Bralewski
Wybrane czynniki wpływające na jakość marketingową nasion.
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

 

2002

1. Urszula Braun-Młodecka
Wybrane elementy postępu odmianowego warzyw w Polsce.
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

2. Wiesław Siutaj
Rynek nasion buraka cukrowego w Polsce.
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

3. Dorota Szopińska
Wpływ wybranych metod uszlachetniania na wigor i zdrowotność nasion sałaty (Lactuca sativa L.).
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

 

1994

1. Hanna Dorna
Wpływ warunków klimatycznych na formowanie i zawartość włókna w strąkach fasoli zwyczajnej (Phaseolus vulgaris L.).
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

 

1991

1. Mariola Bereśniewicz
Wpływ warunków glebowo-klimatycznych na zdrowotność nasion marchwi.
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

 

1989

1. Krzysztof Ratajczak
Wytrzymałość korzeni marchwi na niską temperaturę.
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

 

1987

1. Wiesław Legutko
Uzyskiwanie i charakterystyka mieszańców oddalonych w rodzaju Kalanchoe adans.
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

 

1985

1. Roman Hołubowicz
Reakcja fasoli na niską temperaturę w badaniach laboratoryjnych i polowych.
Promotor: prof dr ha. Karol W. Duczmal

 

1978

1. Krystyna Tylkowska
Zdrowotność nasion fasoli reprodukowanych w różnych rejonach Polski w latach 1972-1974.
Promotor: prof dr hab. Karol W. Duczmal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1