Prace magisterskie zrealizowane pod kierunkiem pracowników zajmujących się nasiennictwem

 Wykaz prac magisterskich zrealizowanych pod kierunkiem pracowników zajmujących się nasiennictwem, od roku 1948.

2019

1. Xiao Yu - Effect of chlorocholine chloride (CCC) on Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) plants' height and inulin content in their bulbs
Promotor: prof dr hab. Roman Hołubowicz

2. Yitong Li - The effect of microwave irradiation on germination and health of zinnia (Zinnia elegans Jacq.) seeds
Promotor: dr hab. Dorota Szopińska

3. Yue Li - The effect of acetic acid on germination, vigour and health of cabbage (Brassica oleracea L. var. capitata L.) seeds
Promotor: dr hab. Hanna Dorna

 

2018

1. Jiarui Zhao - Seed yield and quality of mung bean (Vigna radiata (L.) R. Wilczek) produced in Poland.
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

2. Jiajun Xing - Effect of chlorocholine chloride (CCC) on the height of plants and inuline content of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.)
Promotor: Prof. dr hab. Roman Hołubowicz
3. Jie Wang - The effect of acetic acid and storage on germination, vigour and health of onion (Allium cepa L.) seeds
Promotor: dr hab. Hanna Dorna
4. Jiuyan He - The effect of hydrogen peroxide treatment on germination, vigour and health of onion (Allium cepa L.) seeds
Promotor: dr hab. Dorota Szopińska
5. Zhiqi Hu - The effect of selected plant origin preparations on germination, vigour and health of milk thistle (Silybum marianum (L.) Gaertn.) seeds
Promotor: dr inż. Agnieszka Rosińska

 

2017

1. Heng Xie - Effect of chlorocholine chloride (CCC) on the height of the plants and stem cells size changes of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.).
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

2. Zhouran Cao - Quality of seeds of selected vegetable species on the retail market in Poland.
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

3. Wantong Zhang - Effect of low-frequency magnetic field (LFMF) on seed germination and selected useful characters of wheat (Tricticum aestivum L.) and triticale (Triticosecale).
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

4. He Wei - Seed yield and quality of sword bean (Canavalia gladiata (Jacq.) DC.) produced in Poland.
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

5. Huijing Geng –  The effect of hydrogen peroxide treatment on germination, vigour and health of onion (Allium cepa L.) seeds
Promotor: dr inż. Dorota Szopińska

6. Liu Junrui – Comparison of methods for detecting fungi associated with onion (Allium cepa L.) seeds
Promotor: dr inż. Dorota Szopińska

7. Yukun Zhang - The effect of acetic acid and storage on germination, vigour and health of carrot (Daucus carota L.) seeds
Promotor: dr hab. Hanna Dorna
8. Paulina Trzcinska - Produkcja chrzanu japońskiego (Wasabia japonica (Miq.) Matsumara) pod odsłonami w Polsce
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

9. Kamil Misiak - Plon i jakość nasion fasoli mung (Vigna radiata (L.) R. Wilczek) uprawianej w Polsce
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

10. Kinga Marciniec - Wpływ promieniowania mikrofalowego na kiełkowanie i zdrowotność nasion marchwi (Daucus carota L.)
Promotor: dr inż. Dorota Szopińska

 

2016

1. Noor Nazar Ramzi RAMZI - Seed yield and quality of snake melon (Cucumis melo (L.) Naud. Var. flexuosus) of the Kurdish origin.
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

2. Jian Wang - Effect of chlorocholine chloride (CCC) on the height of the plants and inulin content of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.).
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

3. Xianzong Xia - Seed yield and quality of Chinese flowering cabbage (Brassica campestris L. spp.. chinensis (L.) var. ulitis Tsen et Lee).
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

4. Ruoxi Yin - Seed yield and quality of sword bean (Canavalia gladiata (Jacq.) D. C.).
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

5. Wue Rui - Seed yield and quality of common loofah (Luffa aegyptica (L.) Roxb.).
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

6. Yajun Fu - The effect of hydrogen peroxide treatment on germination, vigour and health of onion (Allium cepa L.) seeds.
Promotor: dr inż. Dorota Szopińska

7. Daifeng Cui - The effect of essentials oils treatment on germination, vigour and health of zinnia (Zinnia elegans Jacq.) seeds.
Promotor: dr inż. Dorota Szopińska

8. Yangyang Qi - The effect of selected Essentials oils, Biosept Active and acetic acid on germination, vigour and health of carrot (Daucus carota L.) seeds.
Promotor: dr hab. Hanna Dorna

9. Robert Rochowiak - Wpływ pola magnetycznego o stałym gradiencie (PMSG) na kiełkowanie nasion i wybrane cechy użytkowe cebuli (Allium cepa L.).
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

 

2015

1. Paweł Nowicki - Płuczka do nasion pomidora (Lycopersicon esculentum Mill.).
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

2. Andrzej Mrugalski - Wpływ wybranych biostymulatorów na kiełkowanie nasion i jakość siewek orzecha mandżurskiego (Juglans mandshurica Maxi.).
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

3. Juan Li - The effects of hydrogen peroxide treatment on germination, vigour and health of onion (Allium cepa L.) seeds.
Promotor: dr inż. Dorota Szopińska

4. Beata Sławińska - Wpływ nadtlenku wodoru na kiełkowanie, wigor i zdrowotność nasion marchwi (Daucus carota L.).
Promotor: dr inż. Dorota Szopińska

5. Daria Kasperek - Porównanie metod wykrywania grzybów na nasionach cebuli (Allium cepa L.).
Promotor: dr inż. Dorota Szopińska

6. Przemysław Felczak - Wpływ wybranych olejków eterycznych na kiełkowanie i wigor nasion cebuli (Allium cepa L.).
Promotor: dr hab. Hanna Dorna

11. Wei Zhang - Effect of two different ways of cultivation of bitter gourd (Momordica charantia L.) on their seed yield and quality.
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

12. Meiyu Lin - The effect of Citrogrep and storage on germination, vigour and health of carrot (Daucus carota L.) seeds.
Promotor: dr hab. Hanna Dorna

 

2014

1.Yi Xiao - Selected seed and breeding characters of cultivars and breeding lines of adzuki bean (Phaseolus angularis W.F. Wight) of Chinese origin.
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

2.Yan Liu - The effect of hydrogen peroxide and organic acids on germination, vigour and health of China aster (Callistephus chinensis Nees.).
Promotor: dr inż. Dorota Szopińska

3. Lei Han - The effect of hydrogen peroxide and organic acids on germination, vigour and health of onion (Allium cepa L.) seeds.
Promotor: dr inż. Dorota Szopińska

4. Jonasz Biesiada - Możliwość uprawy w Polsce, wartość odżywcza oraz produkcja i jakość kapusty chińskiej (Brassica campestris (L.) spp. chinensis var. utilis Tsen et Lee).
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

5. Xueyuan Zhang - Effect of cultivation metod on seed yield and quality of bitter gourd (Momordica charantia L.).
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

6. Szymon Paczyński - Wpływ kwasów organicznych na kiełkowanie, wigor i zdrowotność nasion cynii (Zinnia elegans Jacq.).
Promotor: dr inż. Dorota Szopińska

7. Natalia Kończal - Wpływ wybranych olejków eterycznych na kiełkowanie, wigor i zdrowotność nasion cebuli (Allium cepa L.).
Promotor: dr hab. Hanna Dorna

8. Anna Magdalena Skrzypczak - Wpływ wybranych olejków eterycznych na kiełkowanie, wigor i zdrowotność nasion marchwi (Daucus carota L.).
Promotor: dr hab. Hanna Dorna

9. Youlian Ren - Effect of low frequency magnetic field (LFMF) on seed germination and selected useful characters of onion (Allium cepa L.).
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

10. Xueyuan Zhang - Effect of cultivation method on seed yield and quality of bitter gourd (Momordica charantia L.).
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

11. Yingshuai Hao - The effect of Citrogrep and storage on germination, vigour and health of carrot (Daucus carota L.) seeds.
promotor: dr hab. Hanna Dorna

 

2013

1. Ang Xie - Effect of magnetic field on the vigour of sugar beet (Beta vulgaris L.) seeds.
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

2. Hao Sun - Effect of low frequency magnetic field (LFMF) on vigour of sugar beet (Beta vulgaris L.) seeds.
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

3. Xueke Wang - The effects of hydrogen peroxide and organic acids treatment on germination, vigour and health of zinnia (Zinnia elegans Jacq.) seeds.
Promotor: dr inż. Dorota Szopińska

4. Magda Nawrocka - Porównanie metod wykrywania grzybów na nasionach cebuli (Allium cepa L.).
Promotor: dr inż. Dorota Szopińska

5. Bartłomiej Meres - Porównanie metod wykrywania grzybów na nasionach sałaty (Lactuca sativa L.).
Promotor: dr inż. Dorota Szopińska

6. Yuqian Zhang - The effect of Biosept Active and storage on germination, vigour and health of carrot  (Daucus carota L.) seeds.
Promotor: dr hab. Hanna Dorna

7. Anita Kamila Woźniak - Wpływ wybranych olejków eterycznych na kiełkowanie, wigor i zdrowotność nasion marchwi (Daucus carota L.).
Promotor: dr hab. Hanna Dorna

8. Katarzyna Anna Cwalina - Wpływ wybranych olejków eterycznych na kiełkowanie, wigor i zdrowotność nasion cebuli (Allium cepa L.).
Promotor: dr hab. Hanna Dorna

9. Magdalena Szpakowska - Charakterystyka hodowlano-nasienna odmian i linii hodowlanych rodzaju Phaseolus spp. pochodzenia chińskiego.
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

10. Arkadiusz Fohs - Wpływ metod uprawy na plon i wybrane cechy jakościowe przepękli ogórkowatej (Momordica charantia L.).
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

11. Magdalena Szychowiak - Dynamika plonowania materiałów hodowlanych ogórka (Cucumis sativus L.) wysiewanych w różnych terminach.
Promotor: dr inż. Tomasz W. Bralewski

12. Małgorzata Graczyk - Wpływ wybranych metod uszlachetniania na zdrowotność, kiełkowanie i wigor nasion marchwi (Daucus carota L.).
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

 

2012

1. Weiding Zhang - Outsourcing in selected polish seed companies.
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

2. Yilin Tong - Effect of low-frequency magnetic field (LFMF) on germination of seeds and selected useful characters of onion (Allium cepa L.).
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

3. Qing Liu - Use of organic seeds in selected organic farms in the area of Lublin (Eastern Poland).
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

4. Cheng Lin - Comparison of methods for detecting fungi in onion (Allium cepa L.) seeds.
Promotor: dr inż Dorota Szopińska

5. Dominika Rosada - Wpływ nadtlenku wodoru i kwasów organicznych na kiełkowanie, wigor i zdrowotność nasion astra chińskiego (Callistephus chinensis Nees.).
Promotor: dr inż. Dorota Szopińska

6. Ewa Słupińska - Wpływ nadtlenku wodoru i kwasów organicznych na kiełkowanie, wigor i zdrowotność nasion cebuli (Allium cepa L.).
Promotor: dr inż. Dorota Szopińska

7. Ying Zhang - Comparison of methods for detecting fungi in lettuce (Lactuca sativa L.) seeds.
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

8. Paweł Serbiak - Porównanie metod oceny zasiedlenia przez grzyby nasion kminku zwyczajnego (Carum carvi L.).
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

9. Xinyi Zhang - Effects of Grevit 200 SL on germination, vigour and health of carrot (Daucus carota L.) seeds.
Promotor: dr hab. Hanna Dorna

10. Kacper Korczyński - Wpływ olejków eterycznych na kiełkowanie, wigor i zdrowotność nasion cebuli (Allium cepa L.).
Promotor: dr hab. Hanna Dorna

11. Magdalena Bartkowiak - Wpływ terminu zbioru nasion ślazowca pensylwańskiego  (Sida hermaphrodita Rusby) na ich plon i jakość.
Promotor: dr inż. Tomasz W. Bralewski

12. Ada Bogusławska - Wpływ kondycjonowania nasion ślazowca pensylwańskiego (Sida hermaphrodita Rusby) na ich kiełkowanie i zdrowotność.
Promotor: dr inż. Tomasz W. Bralewski

13. Paulina Pempera - Wpływ olejków eterycznych na kiełkowanie, wigor i zdrowotność nasion marchwi (Daucus carota L.).
Promotor: dr hab. Hanna Dorna

 

2011

1. Chenyao Cai - The effects of organic acids treatment on germination, vigour and health on onion (Allium cepa L.) seeds.
Promotor: dr inż. Dorota Szopińska

2. Chunrui Song - Comparison of methods for detecting fungi in dill seeds (Anethum graveolens L.) cv. Amat and Ambrozja.
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

3. Song Zhenyu - Effects of pre-sowing treatments on germination, vigour and health of pansy (Viola x wittrockiana Gams.) seeds.
Promotor: dr hab. Hanna Dorna

4. Łukasz Helka - Wpływ wodorotlenku wodoru i kwasów organicznych na zdolność kiełkowania, wigor i zdrowotność nasion astra chińskiego (Callistephus chinensis Nees).
Promotor: dr inż. Dorota Szopińska

5. Anna Błochowiak - Wpływ wyciągów oraz olejku eterycznego z konopi siewnych (Cannabis sativa L.) na kiełkowanie, wigor i zdrowotność nasion cebuli (Allium cepa L.).
Promotor: dr hab. Hanna Dorna

6. Daria Guettai - Wpływ wyciągów oraz olejku eterycznego z konopi siewnych (Cannabis sativa L.) na kiełkowanie, wigor i zdrowotność nasion marchwi (Daucus carota L.).
Promotor: dr hab. Hanna Dorna

7. Stefan Kropacz - Zależności między kiełkowaniem i wigorem nasion kopru (Anethum graveolens L.) a wschodami roślin.
Promotor: dr inż. Dorota Szopińska

8. Yaohua Hou - Effect of colour grading Sida hermaphrodita Rusby seeds on their quality.
Promotor: dr inż. Tomasz W. Bralewski

 

2010

1. Elżbieta Jędrzejczak - Wpływ wyciągów z konopi siewnych (Cannabis sativa L.) na kiełkowanie, wigor i zdrowotność nasion cebuli (Allium cepa L.).
Promotor: dr hab. Hanna Dorna

2. Dorota Zwolenkiewicz - Wpływ wyciągów z konopi siewnych (Cannabis sativa L.) na kiełkowanie, wigor i zdrowotność nasion marchwi (Daucus carota L.).
Promotor: dr hab. Hanna Dorna

3. Anna Bednarz - Wpływ promieniowania mikrofalowego na zdolność kiełkowania, wigor i zdrowotność nasion astra chińskiego (Callistephus chinensis Nees.).
Promotor: dr inż. Dorota Szopińska

4. Anna Grelak - Wpływ promieniowania mikrofalowego na zdolność kiełkowania, wigor i zdrowotność nasion cynii (Zinnia elegans Jacq.).
Promotor: dr inż. Dorota Szopińska

5. Łukasz Ratajczak - Jakość nasion wybranych gatunków roślin ozdobnych reprodukowanych w Polsce i zagranicą.
Promotor: dr inż. Tomasz W. Bralewski

6. Zbigniew Waligóra - Wpływ taśmowania nasion wybranych gatunków warzyw na ich wschody.
Promotor: dr inż. Tomasz W. Bralewski

 

2009

1. Mirosław Czapracki - Niektóre czynniki wpływające na kiełkowanie nasion grabu pospolitego (Carpinus betulus L.).
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

2. Mateusz Jankowski - Wpływ preparatu biologicznego CROPAID na kiełkowanie nasion i rozwój nasion fasoli zwyczajnej (Phaseolus vulgaris L.).
Promotor: prof. dr hab. Rom,an Hołubowicz

3. Peng Zhao - Some factors affecting germination of China aster (Callistephus chinensis Ness) and pansy (Viola x wittrockiana Gams) seeds.
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

4. Xiangyun Zou - Effect of rape seed (Brassica napus L.) oil on the germination of carrot (Daucus carota L.) seeds.
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

5. Lele Peng - Extension methods in horticultural seed companies in Shandong province in China.
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

6. Hao Li - Effect of extremely low frequency magnetic field on the germination of selected vegetable species seeds.
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

7. Natalia Staszak - Wpływ nad tlenku wodoru i kwasów organicznych na zdolność kiełkowania, wigor i zdrowotność nasion słonecznika zwyczajnego (Helianthus annus).
Promotor: dr inż. Dorota Szopińska

8. Yang Gao - Comparison of methods for detecting fungi in Zinnia elegans Jacq. seeds.
Promotor: dr inż. Dorota Szopińska

9. Weijing Chen - Effect of camphor tree (Cinnamomum camphora L.) oil and Patchouli Plant (Pogostemon cablin Benth.) oil on the seed germination of lettuce (Lactuca sativa L.) seeds.
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

10. Ilona Szczupakowska - Porównanie metod oceny zasiedlania przez grzyby nasion wybranych gatunków zielarskich z rodziny Apiaceae.
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

11. Alina Szyszyńska - Wpływ wyciągów oraz olejku eterycznego z konopi siewnych (Cannabis sativa L.) na wigor, kiełkowanie i zdrowotność nasion marchwi.
Promotor: dr hab. Hanna Dorna

12. Katarzyna Pawłowska - Kiełkowanie, wigor i zdrowotność kondycjonowanych nasion cebuli po przechowywaniu.
Promotor: dr hab. Hanna Dorna

13. Wanshuo Li - The effect of priming on germination, vigour and health of pansy (Viola x wittrockiana Gams) seeds.
Promotor: dr hab. Hanna Dorna

14. Yuan Zhang- Selected aspects of foreign multiplication of horticultural seeds.
Promotor: dr inż. Tomasz W. Bralewski

 

2008

1. Justyna Wojtasiak - Analiza kosztów w uprawie ekologicznej i konwencjonalnej nasion fasoli zwykłej (Phaseolus vulgaris L.) oraz pomidora gruntowego (Lycopersicon esculantum Mill.).
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

2. Anna Sklepowicz - Jakość nasion wybranych gatunków roślin ozdobnych w obrocie detalicznym w Polsce.
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

3. Grzegorz Rosiński - Wpływ wybranych czynników na zdolność kiełkowania nasion bratka ogrodowego (Viola x wittrockiana Gams) oraz astra chińskiego (Callistephus chinensis Nees).
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

4. Anna Borysiak - Specyfika produkcji nasion roślin ozdobnych w Polsce na przykładzie astra chińskiego (Callistephus chinensis Nees) i bratka ogrodowego (Viola wittrockiana Hort.).
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

5. Dagmara Grupa - Wpływ frakcjonowania nasion wybranych gatunków ziół na ich jakość.
Promotor: dr inż. Tomasz W. Bralewski

6. Monika Anna Rurarz - Wpływ frakcjonowania nasion nagietka lekarskiego (Calendula officinalis L.) na ich jakość.
Promotor: dr inż. Tomasz W. Bralewski

7. Joanna Idziak - Porównanie metod oceny zasiedlenia nasion nagietka lekarskiego (Calendula officinalis L.) przez grzyby.
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

8. Hanna Stelmach - Porównanie metod oceny zasiedlenia przez grzyby nasion wybranych gatunków roślin zielarskich z rodziny Apiaceae.
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

9. Piotr Matczyński - Wpływ kondycjonowania na wigor, kiełkowanie i zdrowotność nasion bratka (Viola x wittrockiana Gams).
promotor: dr hab. Hanna Dorna

10. Izabela Szulc - Kiełkowanie, wigor i zdrowotność kondycjonowanych nasion cebuli po przechowywaniu.
Promotor: dr hab. Hanna Dorna

11. Marta Turek - Ocena efektywności zaprawiania nasion fasoli zwykłej (Phaseolus vulgaris L.) metodami niechemicznymi.
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

12. Klaudia Kapalska - Zależność między zdrowotnością czyszczonych i sortowanych nasion marchwi (Daucus carota L.), cebuli (Allium cepa L.) i kopru ogrodowego (Anethum graveolens L.) a występowaniem zarodników grzybów w powietrzu.
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

13. Chunjie Deng - Comparison of methods for detecting fungi in Zinnia elegans Jacq. seeds.
Promotor: prof. dr hab. Krsytyna Tylkowska

14. Mariusz Szczepaniak - Wpływ wybranych metod fizycznego traktowania nasion cynii (Zinnia elegans  Jacq.) na ich zdolność kiełkowania, wigor i zdrowotność.
Promotor: dr inż. Dorota Szopińska

15. Yujie Li - Effects of priming on vigour, germination and health of China aster (Callistephus chinensis L. Nees.) seeds.
Promotor: dr hab. Hanna Dorna

16. Feng Han - The effect of microware treatment on germination, vigour and health of China aster (Callistephus chinensis Nees.) seeds.
Promotor: dr inż. Dorota Szopińska

17. Xin Meng - Effect of Pansy (Viola x wittrockiana Gams.) and common Mignonette (Reseda odorata L.) seeds size and colour on their germination.
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

18. Jingfeng Zhang - Effect of Some factors on seeds germination of China rose (Rosa chinensis L.).
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

19. Xiwa Yang - Marketing activities of horticultural seed companies on chinese market.
Promotor: dr inż. Tomasz W. Bralewski

20. Łukasz Wojciechowski - Analiza marketingowa rynku detalicznego nasion ogrodniczych w Polsce.
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

21. Stanisław Roszkowiak - Wpływ promieniowania mikrofalowego na zdolność kiełkowania, wigor i zdrowotność nasion cynii (Zinnia elegans Jacq.).
Promotor: dr inż. Dorota Szopińska

 

2007

1. Jolanta Marszałek - Wpływ kondycjonowania i traktowania Bioseptem na wigor, kiełkowanie i zdrowotność nasion cebuli (Allium cepa L.).
Promotor: dr hab. Hanna Dorna

2. Marta Łabenska - Wpływ hydro- i osmokondycjonowania na wigor, kiełkowanie i zdrowotność nasion bratka (Viola x wittrockiana Gams).
Promotor: dr hab. Hanna Dorna

3. Anna Wojtaszek - Wpływ hydrokondycjonowania na lokalizacją grzybów w nasionach cynii (Zinnia elegans Jacq.).
Promotor: dr inż. Dorota Szopińska

4. Sandra Tylkowska - Wpływ osmokondycjonowania na lokalizację grzybów w nasionach cynii (Zinnia elegans Jacq.).
Promotor: dr inż. Dorota Szopińska

5. Agata Gomółka - Ocena podatności wybranych obiektów fasoli z Chin na strąkowca fasolowego (Acanthoscelides obtectus Say.) w warunkach laboratoryjnych.
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

6. Karolina Chabros - Wpływ kondycjonowania nasion astra chińskiego (Callistephus chinensis Ness) na ich jakość.
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

7. Liu Yang - Effect of gibberellic acid (GA3) and low temperature treatments on germination of lavender (Lavandula officinalis Chaix) seeds.
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

8. Lucyna Kozera-Stochaj - Wpływ olejku eterycznego uzyskiwanego z drzewa herbacianego (Melaleuca alternifolia Ch.) na jakość nasion ekologicznych marchwi (Daucus carota L.).
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

9. Michał Jankowski - Analiza kosztów hodowli wybranych gatunków warzyw w polskich firmach hodowlano- nasiennych.
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

10. Szymon Buchowski - Ocena przydatności przetworów z mleka do zaprawiania nasion marchwi.
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

11. Aneta Pustkowiak - Porównanie metod oceny zasiedlania przez grzyby nasion nagietka lekarskiego (Calendula officinalis L.).
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

12. Krzysztof Rurek - Wpływ zdrowotności nasion marchwi (Daucus carota L.) na stężenie zarodników grzybów w powietrzu podczas czyszczenia.
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

 

2006

1. Ewelina Bęcal - Wpływ osmokondycjonowania oraz traktowania nasion cynii (Zinnia elegans Jacq.) Bioseptem na ich kiełkowanie, wigor i zdrowotność.
Promotor: dr inż. Dorota Szopińska

2. Artur Bielerzewski -Oddziaływanie preparatu Biosept i hydrokondycjonowania na kiełkowanie, wigor i zdrowotność nasion cynii (Zinnia elegans Jacq.).
Promotor: dr inż. Dorota Szopińska

3. Ewa Pliszczyńska -Wpływ przedsiewnego traktowania nasion wybranych gatunków roślin zielarskich na ich kiełkowanie i wschody.
Promotor: dr hab. Hanna Dorna

4. Ewelina Siudzińska - Wpływ hydrokondycjonowania i traktowania Bioseptem na kiełkowanie, wigor i zdrowotność nasion cebuli.
Promotor: dr hab. Hanna Dorna

5. Mariusz Krzyżosiak - Wpływ niektórych czynników na kiełkowanie nasion petunii ogrodowej (Petunia x hybrida) w przeznaczonej jako rozsada dla terenów zieleni.
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

6. Piotr Waligóra - Wpływ kondycjonowania nasion cebuli (Allium cepa L.) preparatem Asahi SL na ich jakość.
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

7. Agnieszka Rosińska - Niektóre czynniki wpływające na kiełkowanie nasion bratka ogrodowego (Viola x wittrockiana Gams) i facelii wrotycznej (Phacelia tanacetifolia Benth.).
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

8. Kamila Bartkowiak - Porównanie metod oceny zasiedlenia nasion nagietka lekarskiego (Calendula officinalis L.) przez grzyby.
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

9. Magdalena Jarosz - Ocena efektywności traktowania nasion marchwi (Daucus carota L.) wybranymi związkami chemicznymi i preparatem Biosept 33 SL.
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

10. Karolina Grypczyńska - Porównanie metod oceny zasiedlenia nasion marchwi (Daucus carota L.) przez grzyby.
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

11. Anna Gajewska - Porównanie metod oceny zasiedlenia nasion melisy lekarskiej (Melissa officinalis L.) przez grzyby.
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

12. Xiong Rong - Selected factors affecting the germination of China aster (Callistephus chinensis L. Ness) and common mignonette (Reseda odorata L.) seeds.
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

 

2005

1. Agnieszka Frankowska - Wpływ etephonu (CEPA) na wzrost i jakość nasion życicy mieszańcowej (Lolium boucheanum Kunth.).
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

2. Dorota Pranke - Wpływ kondycjonowania oraz traktowanie nasion cebuli Bioseptem na ich kiełkowanie i zdrowotność.
Promotor: dr hab. Hanna Dorna

3. Urszula Bąk - Zmienność morfologiczna wybranych cech pędu nasiennego kopru (Anethum graveolens L.).
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska, dr hab. Maria Morozowska

4. Ewa Matraszek - Wpływ traktowania nasion marchwi mlekiem i bioseptem na ich kiełkowanie, wigor i zdrowotność.
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

5. Agnieszka Matlak - Wpływ traktowania mikrofalami nasion marchwi na ich kiełkowanie, wigor i zdrowotność.
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

6. Magdalena Bukowska - Waloryzacja wybranych chińskich linii odmian fasoli (Phaseolus spp.).
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

7. Justyna Rejmaniak - Wpływ sposobu uprawy oraz różnych warunków klimatycznych i glebowych na wybrane cechy hodowlane sałaty siewnej (Lactuca sativa L.).
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

8. Justyna Andrzejewska - Wpływ nawożenia azotowego na plon i jakość sałaty siewnej (Lactuca sativa L.).
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

9. Maria Hirowska - Wpływ dodatku nasion zapylacza do nasion odmian uprawnych ogórka (Cucumis sativus L.) na ich plonowanie.
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

10. Marta Domińska - Wpływ cukrów na toksynotwórczość grzybów z rodzaju Alternaria izolowanych z nasion marchwi.
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

 

2004

1. Marianna Goc - Wpływ etephonu na plon i jakość nasion cebuli (Allium cepa L.).
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

2. Baojun Zhao - Effect of ethephon on hybrid ryegrass (Lolium x hybridum) “Agata” plants, height, seed yield and quality.
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

3. Paulina Dykas - Selekcja wybranych materiałów hodowlanych fasoli zwyczajnej (Phaseolus vulgaris L.) pod kątem tolerancji na chłód.
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

4. Marta Solarska - Wpływ kondycjonowania i traktowania bioseptem na kiełkowanie i zdrowotność nasion cebuli.
Promotor: dr hab. Hanna Dorna

5. Agata Szatkowska - Wpływ kondycjonowania i traktowania bioseptem na zdrowotność, kiełkowanie i wigor nasion marchwi.
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

6. Ewelina Tomaszewska - Wpływ kondycjonowania i traktowania bioseptem na zdrowotność, kiełkowanie i wigor nasion kapusty.
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

7. Marta Wilk - Wpływ traktowania mlekiem na zdrowotność, kiełkowanie i wigor nasion astra chińskiego (Callistephus chinensis Nees.).
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

8. Paulina Nawrocka - Wpływ traktowania mikrofalami na zdrowotność, kiełkowanie i wigor nasion marchwi.
Promotor: prof dr hab. Krystyna Tylkowska

9. Bartłomiej Meissner - Wpływ hydro- i osmokondycjonowania na kiełkowanie i wigor nasion cynii (Zinnia elegans Jacq.).
Promotor: dr inż. Dorota Szopińska

10. Jagna Frankowska - Wpływ nawożenia azotowego na plon i jakość sałaty siewnej (Lactuca sativa L.).
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

11. Ewa Pawlak - Wpływ wielkości cebul na wybrane cechy morfologiczne pędu nasiennego cebuli zwyczajnej (Allium cepa L.).
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

12. Karolina Matysiak - Zmienność wybranych cech morfologicznych pędu nasiennego kopru ogrodowego (Anethum graveolens L.).
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

 

2003

1. Zbigniew Walczak - Wpływ etephonu na wzrost pędów nasiennych cebuli (Allium cepa L.).
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

2. Monika Kużma - Wpływ nawożenia azotowego na plon i jakość wybranych linii ogórka (Cucumis sativus L.) odmiany Lider.
Promotor: prof dr hab. Roman Hołubowicz

3. Anna Kortus - Niektóre czynniki wpływające na kiełkowanie nasion petunii ogrodowej (Petunia x hybrida Vilm.).
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

4. Bartosz Nawrocki - Niektóre czynniki wpływające na kiełkowanie nasion lwiej paszczy (Antirrhinum majus L.).
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

5. Zhang Dongsheng - Comparison of methods for detecting fungi in linseed (Linum usitatissimum L.).
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

6. Joanna Kosińska - Wpływ kondycjonowania i traktowania mikrofalami na zdrowotność, zdolność kiełkowania oraz wigor nasion marchwi.
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

7. Yoamin Han - Germination and health of primed onion (Allium cepa L.) seeds after two – month storage.
Promotor: dr hab. Hanna Dorna

8. Kamila Łowkiewicz - Tolerancja fasoli zwyczajnej (Phaseolus vulgaris L.) na chłód.
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

9. Donata Budzińska - Wpływ kondycjonowania i traktowania mikrofalami na zdrowotność, kiełkowanie oraz wigor nasion kapusty.
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

 

2002

1. Canhong Gao - Influence of organic chemical compounds spray on growth, yield and cold tolerance of tomato, cucumber and common bean plants.
Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Hołubowicz, prof. dr hab. Roman Hołubowicz

2. Katarzyna Buszka - Wpływ zabiegów fizycznych i biopreparatów na zdrowotność i kiełkowanie nasion marchwi.
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

3. Rafała Marciniak - Wpływ kondycjonowania i traktowania fungicydami i biopreparatami na zdrowotność i kiełkowania nasion cebuli.
Promotor: dr hab. Hanna Dorna

4. Dominika Wasilewska - Wpływ ekstraktów roślinnych na zdrowotność i kiełkowanie nasion kapusty.
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

5. Konrad Włodarczyk - Wpływ etephonu na wzrost pędów nasiennych cebuli (Allium cepa L.).
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

6. Małgorzata Królak - Dynamika wzrostu pędu nasiennego wybranych odmian pora (Allium ampeloprasum L. var porrum).
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

7. Błażej Serkowski - Analiza cyklu komórkowego w powstających nasionach marchwi (Daucus carota L.).
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

8. Yongliang Lu - Small retail seed bags and seed quality of selected species of vegetables.
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

9. Hanna Matuszak - Wpływ kondycjonowania i traktowania mikrofalami na zdrowotność i kiełkowanie nasion marchwi.
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

10. Katarzyna Sokołowska-Garczyńska - Wpływ zabiegów fizycznych oraz biopreparatów na zdrowotność i kiełkowanie nasion kapusty.
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

11. Wenyan Shan - Effects of plant origin material and way of their application on onion seed health, germination and vigour.
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

 12. Yahong Wei - Effects of priming and fungicide and biological treatments on health and germination of onion (Allium cepa L.) seeds.
Promotor: dr hab. Hanna Dorna

13. Dorota Kardasz - Wpływ nawożenia azotowego na plonowanie i wartość siewną nasion buraka ćwikłowego (Beta vulgaris L. ssp. esculata).
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

 

2001

1. Małgorzata Jastrzębska - Zależność między zdrowotnością a kiełkowaniem i wigorem nasion Brassica oleracea L. oraz wschodami roślin.
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

2. Qingchun Zhao - Small retail seed bags and seed quality of selected flower species.
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

3. Chenyi Lin - Incidence of fungi in common bean (Phaseolus vulgaris L.) seed from Polish Gene Bank.
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

4. Tichen Wang - Small retail seed bags and seed quality of selected species of vegetables.
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

5. Li Weihua - The effects of hydro- and osmopriming on health and germination of onion (Allium cepa L.) seeds and seedling emergence.
Promotor: dr hab. Hanna Dorna

 

2000

1. Adam Fryca - Czynniki ograniczające zdolność kiełkowania nasion werbeny ogrodowej.
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

2. Zhengliang Zhang - Dynamics of leek seed stalks growth.
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

3. Jianhua Wang - Incidence of fungi in common bean (Phaseolus vulgaris L.) seed from Polish Gene Bank.
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

 

 

1999

1. Yuhong Xu - Effects of priming and fungicide treatment on germination and health of china aster (Callistephus chinensis L.) seeds.
Promotor: dr hab. Hanna Dorna

2. Senhong Weng - Effects of natural products as seed coating on seed quality of chosen vegeteble species.
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

3. Songlin Ruan - Effects of priming on germination and health of rice (Oryza sativa L.) seeds and seedling emergence inflooded soil.
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

4. Yingbo Zhao - Dynamics of onion seed stalks growth.
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

5. Bogna Wróbel - Wpływ wybranych fungicydów i biopreparatów na główne patogeny, kiełkowanie nasion i wschody marchwi.
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

6. Katarzyna Fujar - Wpływ traktowania nasion cebuli materiałem pochodzenia roślinnego na ich zdrowotność i kiełkowanie oraz wschody.
Promotor: dr hab. Hanna Dorna

7. Joanna Szwochertowska - Masa nasion roślin ogrodniczych w opakowaniach jednostkowych w obrocie detalicznym.
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

8. Iwona Kędziora - Wpływ traktowania nasion marchwi materiałem pochodzenia roślinnego na  zdrowotność i kiełkowanie oraz wschody.
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

9. Sabina Hybza - Wpływ traktowania nasion kalafiora materiałem pochodzenia roślinnego na  zdrowotność i kiełkowanie oraz wschody.
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

 

1998

1. Jacek Czachorek - Badanie wartości dekoracyjnych i użytkowych wybranych linii hodowlanych słonecznika.
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

2. Izabela Polewiak - Charakterystyka wybranych odmian winorośli.
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

3. Daria Samela - Oddziaływanie kondycjonowania i fungicydów na kiełkowanie i zdrowotność nasion cebuli.
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

4. Agnieszka. Bartoszak - Zależności między zasiedleniem nasion marchwi przez grzyby a ich zdrowotnością, kiełkowaniem i wigorem.
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

5. Małgorzata Buczyńska - Oddziaływanie wybranych grzybów i preparatów na główne patogeny oraz na zdrowotność i kiełkowanie nasion marchwi.
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

6. Renata Drzazga - Wpływ materiału pochodzenia roślinnego i fungicydów na wzrost wybranych patogenów oraz na zdrowotność i kiełkowanie nasion kapusty.
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

7. Joanna Rutkowska - Budowa wewnętrzna nasion wybranych gatunków roślin ozdobnych.
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

8. Radosław Suchorzewski - Wpływ materiału pochodzenia roślinnego na wzrost grzybów występujących na nasionach cebuli oraz na kiełkowanie nasion.
Promotor: dr hab. Hanna Dorna

9. Zhao Xin - Effects of priming and fungicide treatment on germination and health of china aster (Callistephus chinensis L.) seeds.
Promotor: dr hab. Hanna Dorna

10. Siyuan Zhang - Factors affecting seed germination of verbena (Verbena x hybrida Voss) seeds.
Promotor: prof . dr hab. Roman Hołubowicz

11. Xianmin Chang - Effects of natural products as seed coating on seed quality of chosen vegeteble species.
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

 

1997

1. Wiesław Siutaj - Wpływ długości dnia i temperatury na inicjację kwitnienia i plonowanie Salvia splendens.
Promotor: prof dr hab. Karol W. Duczmal

2. Jacek Jaworek - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Agronas sp.zoo – szanse i zagrożenia rozwoju.
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

3. Dorota Szopińska - Oddziaływanie wybranych fungicydów i mikroorganizmów na główne patogeny oraz kiełkowanie nasion cebuli.
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

4. Hanna Iwanowska - Oddziaływanie wybranych fungicydów i mikroorganizmów na główne patogeny oraz kiełkowanie nasion cebuli.
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

5. Hu Jin - Oddziaływanie wybranych fungicydów i mikroorganizmów na główne patogeny oraz kiełkowanie nasion cebuli.
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

6. Zhisheng Zhang - Effects of plant growth regulators and osmopriming on seed germination and seedling emergence of chosen flover species.
Promotor: dr hab. Hanna Dorna

7. Wang Xian - Methods of inverstigating seed vigour of tassel flower, sandbink “Babies” breath, sweat pea, marigold and zinnia.
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

8. Paulina Bartłomiejczyk - Porównanie wpływu hydro- i osmokondycjonowania na kiełkowanie i wigor nasion cebuli.
Promotor: dr hab. Hanna Dorna

9. Natasza Macyszyn - Koncepcja urządzenia zieleni w RZD Baranowo.
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

 

1996

1.  Anna Adamczyk - Zdolność kombinacyjna linii wsobnych cyklamena perskiego (Cyclamen persicum M.I.).
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

2. Ewa Kaliszewska - Przyspieszone starzenie oraz określenie wigoru nasion wybranych gatunków roślin ozdobnych.
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

3. Bogumiła Kotwicka - Ocena wartości dekoracyjnych wybranych linii i odmian koleusa blumego (Coleus blumei Benth.).
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

 

1995

1. Anna Lewandowska - Charakterystyka wybranych form szarłatu (Amaranthus ssp.).
Promotor: prof. dr ba. Karol W. Duczmal

2. Daniel Kipkorir Sigei - Mechanical harvesting of onion seeds.
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

 

1994

1. Jacek Sikorski - Chemiczne zwalczanie chwastów w uprawie wiesiołka.
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

2. Bożena Bończyk - Wpływ retardantów wzrostu na wysokość pędów nasiennych i rozwój generatywny cebuli.
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

3. Katarzyna Kobierska - Wartość materiału siewnego warzyw na wielkopolskim rynku w roku 1993.
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

4. Urszula Braun - Wstępna ocena możliwości samofinansowania się polskiej hodowli warzyw.
Promotor: dr hab. Halina Tucholska

5. Marzena Cierpikowska - Wpływ wyciągów z różnych roślin na kiełkowanie i mikroflorę nasion marchwi.
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

 

1993

1. Aleksandra Krok - Organizacja i produkcja nasienna w Polsce w latach 1918-39.
Promotor: dr hab. Halina Tucholska

2. Marek Sprengel - Wpływ chemicznego zaprawiania na mikroflorę i kiełkowanie nasion marchwi.
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

3. Irena Serek - Wpływ uszkodzeń powodowanych przez zmienniiki (Lygus spp.) oraz zaprawianie na kiełkowanie i mikroflorę nasion fasoli (Phaseolus vulgaris L.).
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

4. Renata Brzezińska - Mechaniczny zbiór nasion cebuli.
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

5. Małgorzata Mocarska - Wpływ retardantów wzrostu na wysokość i rozwój generatywny marchwi i sałaty.
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

 

1992

1. Renata Pawlik - Możliwości poprawy zdolności kiełkowania nasion sałaty.
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

2. Anna Osiecka - Produkcja materiału siewnego w 1990 roku w Polsce podstawowych gatunków warzyw z odmianami.
Promotor: dr hab. Halina Tucholska

3. Robert Natkowski - Wpływ retardantów wzrostu na wysokość i rozwój generatywny marchwi i sałaty.
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

4. Jolanta Dłużyńska - Charakterystyka wybranych odmian fasoli szparagowej z Polskiego Banku Genów.

5. Joanna Kuźmicka - Możliwości poprawy zdolności kiełkowania nasion wybranych gatunków roślin warzywnych.
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

6. Małgorzata Horała - Wpływ warunków klimatycznych na zawartość włókna w strąkach fasoli zwyczajnej.

 

1991

1. Katarzyna Janczak - Kiełkowanie i mikroflora nasion rzodkiewki.
Promotor: dr hab. Halina Tucholska

2. Jolanta Bach - Mikroflora nasion rzodkiewki.
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

3. Katarzyna Kozanecka - Charakterystyka wybranych odmian fasoli szparagowej z Polskiego Banku Genów.
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

 

1990

1. Tomasz Rzepczyk - Charakterystyka wybranych odmian fasoli szparagowej z Polskiego Banku Genów.
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

2. Alina Semrau - Wpływ retardantów wzrostu na wysokość i rozwój generatywny wybranych gatunków roślin warzywnych.
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

3. Cezary Stępień - Produkcja materiału siewnego w 1988 roku w Polsce podstawowych gatunków warzyw z odmianami.
Promotor: dr hab. Halina Tucholska

4. Hanna Najda - Znaczenie uszkodzeń powodowanych przez zmienniiki (Lygus spp.) w materiale siewnym fasoli (Phaseolus vulgaris L.).
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

5. Anna Słupińska - Wady materiału siewnego grochu i fasoli w latach 1983 i 1984 oraz 1986 i 1987.
Promotor: dr hab. Halina Tucholska

6. Jagna Szaflarska - Wpływ zdrowotności nasion fasoli na zdolność kiełkowania i wschody.
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

7. Anna Stolarczyk - Kiełkowanie i mikroflora nasion rzodkiewki.
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

 

1989

1. Aleksandra Cieślewicz - Wpływ porażenia nasion grochu przez mikroflorę na zdolność kiełkowania i wschody w polu.
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

2. Jolanta Adamczak - Znaczenie uszkodzeń powodowanych przez zmienniki w materiale siewnym fasoli.
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

3. Katarzyna Chojnacka - Wpływ warunków meteorologicznych i glebowych na zdrowotność materiału siewnego marchwi odm. Perfekcja.
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

4. Zyta Gierszewska - Uszkodzenia mechaniczne nasion fasoli, a ich wschody w polu.
Promotor: dr hab. Halina Tucholska

5. Magdalena Kotek - Produkcja materiału siewnego w 1987 roku w Polsce podstawowych gatunków warzyw.
Promotor: dr hab. Halina Tucholska

6. Adam Streubel - Zależność między barwą nasion rzodkiewki a ich dorodnością i kiełkowaniem.
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

7. Jolanta Gehrke - Wpływ retardantów wzrostu na wysokość i rozwój generatywny wybranych gatunków roślin warzywnych.
Promotor: prof. dr hab. Roman Hołubowicz

 

1988

1. Anna Moczko - Ocena odporności wybranych odmian i linii marchwi na Alternaria radicina.
Promotor: prof dr hab. Krystyna Tylkowska

2. Anna Koblańska - Wpływ jakości materiału siewnego marchwi odm. Nantejska  na wschody i zdrowotność roślin.
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

3. Anna Amborska - Wpływ jakości materiału siewnego marchwi odm. Amsterdamska i Perfekcja na wschody i zdrowotność roślin.
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

4. Małgorzata Gorzoń - Produkcja materiału siewnego w 1986 roku w Polsce podstawowych gatunków warzyw wraz z odmianami.
Promotor: dr hab. Halina Tucholska

5. Dariusz Tylak - Ocena jakości nasion podstawowych gatunków warzyw w PNOS-ie we Wrocławiu w latach 1979, 1980, 1981, 1982, 1984.
Promotor: dr hab. Halina Tucholska

 

1987

1. Bogusława Smaborska - Wpływ jakości materiału siewnego marchwi odm. Nantejska  na wschody i zdrowotność roślin.
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

2. Krzysztof Janik - Produkcja materiału siewnego czternastu gatunków roślin warzywnych w latach 1979-84.
Promotor: dr hab. Halina Tucholska

3. Małgorzata Jędrzejewska - Produkcja materiału siewnego w 1985 roku w Polsce podstawowych gatunków warzyw wraz z odmianami.
Promotor: dr hab. Halina Tucholska

4. Tomasz Cagara - Wpływ materiału siewnego na wigor oraz plon i cechy odmianowe korzeni marchwi.
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

5. Bogumiła Kruczkowska - Wpływ jakości materiału siewnego marchwi odm. Perfekcja  na wschody i zdrowotność roślin.
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

6. Beata Nehrig - Wielkość i jakość zarodka oraz zależności między różnymi cechami nasion marchwi.
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

7. Krystyna Bożyczko - Wpływ jakości materiału siewnego marchwi odm. Amsterdamska  na wschody i zdrowotność roślin.

8. Przemysław Mikuła - Właściwości nasion siewnych  podstawowych gatunków warzyw z różnych rejonów Polski.
Promotor: dr hab. Halina Tucholska

 

1986

1. Violetta Kozłowicz - Wpływ zmienności topofizycznej nasion na wigor i cechy odmianowe marchwi.
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Ducznal

2. Beata Szarf - Przerywanie spoczynku nasion traw na przykładzie wiechliny łąkowej (Poa pratensis L.).
Promotor: dr hab. Halina Tucholska

3. Małgorzata Kostrzewska-Urbanowicz - Produkcja materiału siewnego w 1984 roku w Polsce podstawowych gatunków warzyw wraz z odmianami.
Promotor: dr hab. Halina Tucholska

4. Aurelia Janicka - Wpływ jakości materiału siewnego marchwi odm. Nantejska  na wschody i zdrowotność roślin.
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

5. Piotr Lewandowski - Wpływ bezwysadkowego sposobu produkcji nasion marchwi odmiany Perfekcja na wschody i zdrowotność roślin.
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

6. Anna Czarnopolska - Wpływ jakości materiału siewnego marchwi odm. Perfekcja  na wschody i zdrowotność roślin.
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

7. Gizela Skitek-Jefremienko - Wpływ jakości materiału siewnego marchwi odm. Amsterdamska  na wschody i zdrowotność roślin.
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

 

1985

1. Małgorzata Burdon - Wpływ jakości materiału siewnego marchwi odm. Nantejska na wschody i zdrowotność roślin.
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

2. Mariola Bereśniewicz - Ocena zdrowotności nasion elit Brassica oleracea i Raphanus sativus L. var. radicula.
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

3. Iwona Pietrusewicz - Wpływ jakości materiału siewnego marchwi odm. Amsterdamska na wschody i zdrowotność roślin.
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

4. Hanna Dorna - Wpływ jakości materiału siewnego marchwi odm. Perfekcja na wschody i zdrowotność roślin.
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

5. Iwona Chrostowska - Wpływ bezwysadkowej uprawy na cechy odmianowe marchwi.
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

6. Krystyna Suchocka-Fulara - Wpływ bezwysadkowej uprawy na cechy odmianowe marchwi.
Promotor: dr hab. Halina Tucholska

7. Joanna Tymicka-Bakyrycz - Wielkość zarodka i zależność między różnymi cechami nasion marchwi.
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

8. Teresa Lasota-Jachowicz - Laboratoryjna ocena żywotności nasion marchwi a ich wschody w polu.
Promotor: dr hab. Halina Tucholska

 

1984

1. Elżbieta Fejfer - Laboratoryjna ocena żywotności nasion marchwi a ich wschody w polu.
Promotor: dr hab. Halina Tucholska

2. Małgorzata Bartlitz, Elżbieta Lachowicz - Wpływ jakości materiału siewnego na wschody i zdrowotność marchwi w pierwszym roku uprawy na
nasiona.
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

3. Jerzy Gajda - Bezwysadkowa uprawa marchwi na nasiona.
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

4. Elżbieta Krause - Wpływ retardantów wzrostu i Florovitu na wartość siewną i plon nasion marchwi.
Promotor: dr Anna Biniek

5. Ludmiła Drojecka-Minicka, Teresa Suchecka-Matuszczak - Wpływ położenia nasion marchwi na plon, wartość i zmienność nasion.
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

6. Przemysław Kural - Produkcja materiału siewnego w 1982 roku podstawowych gatunków warzyw wraz z odmianami.
Promotor: dr hab. Halina Tucholska

7. Hanna Chuda - Mechaniczny zbiór nasion astra chińskiego (Callistephus chinensis L.).
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

 

1983

1. Alina Snopko-Stasińska - Analiza kwalifikacji laboratoryjnej wybranych roślin warzywnych.
Promotor: dr hab. Halina Tucholska

2. Krystyna Kryślak - Wpływ porażenia nasion marchwi przez Alternaria radicina na kiełkowanie, wschody i zainfekowanie siewek.
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

3. Grażyna Kruszkowska-Lewicka - Próba opracowania normy kwalifikacji polowej i laboratoryjnej roślin ozdobnych.
Promotor: dr hab. Halina Tucholska

4. Barbara Brejska-Jamroż - Produkcja materiału siewnego w 1981 roku podstawowych gatunków warzyw wraz  z odmianami.
Promotor: dr hab. Halina Tucholska

 

1982

1. Maria Nowak-Grześkowiak - Zależność między stopniem kwalifikacji i miejscem reprodukcji a zdrowotnością nasion fasoli.
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

2. Maria Basałyga, Jolanta Czejgis-Majchrzak - Technologia produkcji papryki na nasiona.
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

3. Grażyna Wojtkowiak - Chemiczne odchwaszczanie floksa i kocanek uprawianych na nasiona.
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

4. Halina Białkowska - Wpływ jakości materiału siewnego na wschody i zdrowotność marchwi w I roku uprawy na nasiona.
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

5. Iwona Łagońska - Kształtowanie się plonu korzeni marchwi w zależności od sposobu produkcji nasion (Daucus carota odm. Nantejska).
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

6. Elżbieta Pienio-Witkowska - Przygotowanie nasion do siewu w roztworach glikolu polietylenowego (PEG 6000) z zastosowaniem fungicydów.
Promotor: dr Anna Biniek

7. Alicja Skibińska - Przedsiewne przygotowanie nasion niektórych gatunków warzyw w glikolu polietylenowym (PG 6000).
Promotor: dr Anna Biniek

8. Maciej Witkowski - Obrót materiałem siewnym w 1979 r. podstawowych gatunków warzyw wraz z odmianami.
Promotor: dr hab. Halina Tucholska

9. Stanisław Roszak - Wpływ czasu sadzenia rozsady na plon nasion kalafiora.
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal, prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

 

1981

1. Elżbieta Tomasiewicz - Chemiczne zwalczanie chwastów w plantacjach nasiennych nagietka i maciejki.
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

2. Maria Lubomska, Aleksandra Pohl - Chemiczne zwalczanie chwastów w produkcji nasion bratka ogrodowego (Viola x wittrockiana).
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

3. Danuta Koszarek - Możliwości poprawienia zdrowotności nasion marchwi.
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

4. Urszula Thomas - Współdziałanie nawożenia mineralnego i herbicydów w astrach.
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

5. Krystyna Orzechowska - Sugestie do modelu specjalistycznego gospodarstwa nasiennego w oparciu o charakterystykę wybranych gospodarstw nasiennych.
Promotor: dr hab. Halina Tucholska

6. Sławomir Bocian - Wpływ desykacji na wartość siewną nasion marchwi.
Promotor: dr Anna Biniek

7. Kornelia Skrzypiec - Mechanizacja sprzętu rzodkiewki w uprawie na nasiona.
Promotor: dr Anna Biniek

 

1980

1. Elżbieta Kowalska - Zależność między stopniem kwalifikacji i miejscem reprodukcji a zdrowotnością nasion fasoli.
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Tylkowska

2. Elżbieta Rataj - Mechanizacja sprzętu rzodkiewki w uprawie na nasiona.
Promotor: dr Anna Biniek

3. Maria Grobelna-Matyaszczyk, Małgorzata Cywińska-Pełczyńska -  Wpływ nawożenia organicznego na właściwości fizyczne i chemiczne gleby oraz plon fasoli, jęczmienia i sadzonek marchwi.
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

4. Anna Zabel - Uproszczenie produkcji marchwi (Daucus carota odm. Nantejska).
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

5. Aleksandra Sobieszczyk - Wpływ desykacji na wartość siewną nasion marchwi.
Promotor: dr Anna Biniek

 

1979

1. Roman Hołubowicz - Metody badania odporności nasion na chłód i mróz oraz zmienność tej cechy u fasoli.
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

2. Lucyna Pawlak - Doskonalenie metod produkcji materiału siewnego sałaty kruchej.
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

3. Renata, Jerzy Gałęzewscy - Wpływ nawożenia organicznego na właściwości fizyczne i chemiczne gleby oraz plon nasion fasoli, sałaty i sadzonek marchwi.
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

4. Teresa Iwanowska-Wiatrowska - Wpływ różnych sposobów sortowania na podniesienie zdolności kiełkowania nasion marchwi.
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

5. Anna Skowrońska - Analiza zdrowotności nasion marchwi.
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

6. Teresa Idziak - Chemiczne zwalczanie chwastów w produkcji nasion bratka ogrodowego.
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

 

1978

1. Ryszard Zakrocki - Wpływ desykacji preparatem Reglone na wartość siewną nasion marchwi.

2. Ewa Wiznerowicz - Wpływ nawożenia mineralnego na aktywność i przemieszczanie się herbicydów w glebie.
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

3. Elżbieta Strzelczyk - Chemiczne zwalczanie chwastów w sałacie kruchej uprawianej na nasiona.
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

4. Dobrosława Dzierzgowska-Herman - Próba rozmieszczenia produkcji nasion fasoli w Polsce.
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

5. Felicja Barczok - Analiza produkcji materiału siewnego marchwi, sałaty, rzodkiewki i kopru w Polsce w latach 1973-75.
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

 

1977

1. Aleksandra Guttmann - Produkcja nasion sałaty kruchej przy zastosowaniu gibereliny.
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

2. Małgorzata Sroka - Wpływ nawożenia organicznego na właściwości fizyko-chemiczne gleby oraz na plon nasion jęczmienia, sałaty i wysadków marchwi.
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

3. Laura Rydzewska - Zdrowotność nasion fasoli odm. Biała Wyborowa z plonów 1974 r.
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

4. Grażyna Niwińska-Stankiewicz - Wpływ desykacji na wartość siewną sałaty.
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

5. Grażyna Kalemba - Stopień kwalifikacji a zdrowotność nasion.
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

6. Aleksandra Piasecka-Drzewicka - Chemiczne zwalczanie chwastów w sałacie uprawianej na nasiona.
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

 

1976

1. Beatrycze Szmyt - Wpływ wapnia na poprzeczne pękania liścieni fasoli.

2. Irena Rucińska-Schweiger - Zawartość białka w nasionach fasoli.
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

3. Mariola Pruska - Wpływ następczy desykacji na plonowanie i wartość siewną nasion fasoli.
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

 

1975

1. Małgorzata Drgas-Górzna - Wpływ wapnia na poprzeczne pękania liścieni fasoli.
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

2. Adela Anioła - Wpływ następczy desykacji na plonowanie i wartość siewną nasion fasoli.
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

 

1974

1. Andrzej Kwiatkowski - Występowanie strąkowca fasolowego (Acanthosceldes obtectus Say.) i próby jego zwalczania.
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

2. Sławomira Rydzewska - Plonowanie warzyw w uprawie na nasiona w woj. poznańskim w latach 1965-69.
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal, dr K.Peplińska

3. Elżbieta Kobusińska - Wpływ desykacji na termin sprzętu, sposobu postępowania po zabiegu oraz wartość siewną nasion fasoli karłowej.
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

4. Aleksandra Kalińska - Wpływ mineralnego żywienia wapnem na poprzeczne pękania liścieni fasoli.
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

5. Izabella Knie - Wpływ nawożenia organicznego na plon nasion fasoli karłowej odm. Biała Wyborowa.
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

 

1973

1. Bogumiła Ziarniak - Wpływ zwiększonego nawożenia potasowego na intensywność kwitnienia i zawiązywania nasion u grochu pachnącego (Lathyrus odoratus L.).
Promotor: dr K. Grabowski

2. Krystyna Majewska - Zwalczanie strąkowca fasolowego (Acanthosceldes obtectus  Say.) w warunkach polowych i laboratoryjnych.
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

3. Anna Kot - Wpływ mineralnego żywienia wapnem na poprzeczne pęknięcia liścieni fasoli.
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

4. Ruta Rypińska - Wpływ desykacji preparatem Reglone na termin sprzętu oraz wartość siewną fasoli karłowej.
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

5. Piotr Grodzki - Badania nad omłotem i odpornością na uszkodzenia mechaniczne nasion fasoli.
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

6. Jolanta Sobańska - Badania nad omłotem i odpornością na uszkodzenia mechaniczne nasion fasoli.
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

 

1972

1. Halina Kubiak-Szafarz - Kiełkowanie rozwijających się nasion grochu.
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

2. Maria Pływaczyk - Wpływ żywienia wapnem i potasem na poprzeczne pęknięcia liścieni fasoli.
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

3. Ewa Kalinowska - Wpływ różnych poziomów wilgotności stałej i zmiennej warstwy ornej na plonowanie fasoli szparagowej.
Promotor: Borna

4. Danuta Homińska - Wpływ desykacji preparatem Reglone na termin sprzętu oraz wartość siewną fasoli karłowej.
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

5. Bogdana Lisowska - Chemiczne zwalczanie chwastów w fasoli uprawianej na nasiona odm. Biała Wyborowa.
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

6. Adam Dziwosz - Analiza produkcji fasoli w uprawie na nasiona w woj. poznańskim, łódzkim i zielonogórskim w latach 1968-1970.
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

7. Jolanta Beisert - Zdrowotność nasion fasoli z plantacji nasiennych w województwach poznańskim i łódzkim w 1970 r.
Promotor: prof. dr hab. Karol w. Duczmal

8. Jadwiga Kukielska-Dubicka - Wpływ wilgotności nasion i temperatur nagrzania na zdolność kiełkowania nasion fasoli.
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

9. Ewa Łamża - Wpływ desykacji preparatem Reglone na plon i zawartość kwasu askorbinowego w nasionach fasoli (Phaseolus vulgaris L.).
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

 

1971

1. Elżbieta Flisiak - Wpływ różnych terminów i sposobów zbioru na plon i wartość siewną trzech odmian sałaty głowiastej.

2. Kazimiera Kiepek - Wpływ desykacji chemicznej szpinaku (Spinacia oleracea L.) na przyspieszenie zbioru i wartość siewną nasion.
Promotor: prof. dr hab. Marian Lityński

3. Wanda Kubiak - Wpływ różnych dawek azotu przy wzrastającym nawożeniu fosforowym na owocowanie szpinaku.

4. Maria Lorenc - Wartość reprodukcyjna nasion szpinaku różnej wielkości i ciężaru pochodzących z odmiennych sposobów uprawy roślin.
Promotor: prof. dr hab. Marian Lityński

5. Ewa Maliczak - Wpływ terminów i gęstości siewu na owocowanie szpinaku (Spinacia oleracea L.).
Promotor: prof. dr hab. Marian Lityński

6. Wiesława Morawska-Pietrzyk - Wpływ desykacji chemicznej grochu (Pisum sativum L.) trzech odmian na przyspieszenie zbioru przy zachowaniu optymalnej wartości siewnej nasion.
Promotor: prof. dr hab. Marian Lityński

7. Barbara Siemionow - Wpływ desykacji grochu trzech odmian na przyspieszenie zbioru przy zachowaniu optymalnej wartości siewnej nasion.
Promotor: prof. dr hab. Marian Lityński

8. Maria Tyliszczak - Wpływ desykacji preparatem Reglone na przyspieszenie zbioru oraz na wartość siewną nasion fasoli karłowej (Phaseolus vulgaris L.).
Promotor: prof. dr hab. Marian Lityński

9. Jan Sieg - Produkcja i technologia przerobu nasion szpinaku w Zjednoczeniu Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa.
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

 

1970

1. Iwona Danecka - Wpływ nawożenia na wzrost, rozwój i plonowanie rzodkiewki odmiany Saxa w uprawie na nasiona.
Promotor: prof. dr hab. Marian Lityński

2. Krystyna Dudzińska - Wpływ desykacji chemicznej szpinaku (Spinacia oleracea L.) na dojrzewanie oraz ilość i jakość plonu nasion.
Promotor: prof. dr hab. Marian Lityński

3. Aleksandra Kubacka -Wpływ przyspieszonych terminów i sposobów zbioru na plon nasion trzech odmian sałaty głowiastej.

4. Beata Spychalska - Wpływ różnych dawek azotu przy wzrastającym nawożeniu fosforowym na plon nasion szpinaku z siewu wiosennego.

5. Wacław Wesoły - Wpływ terminu i gęstości siewu na plon nasion szpinaku.
Promotor: prof. dr hab. Marian Lityński

 

1969

1. Marcin Bąkowski - Wpływ różnych dawek azotu przy wzrastającym nawożeniu fosforowym na plon nasion szpinaku z siewu wiosennego.
Promotor: prof. dr hab. Marian Lityński

2. Alina Felczak - Wpływ defoliacji chemicznej na termin zbioru roślin oraz na wartość siewną szpinaku (Spinacia oleracea L.) odm. Fruher glattblottrige.
Promotor: prof dr hab. Marian Lityński

3. Maria Jeszka - Wpływ desykacji preparatem Reglone na termin zbioru roślin oraz na wartość siewną nasion fasoli kilku odmian.
Promotor: prof. dr hab. Marian Lityński

4. Iwona Mieszało - Wpływ wartości siewnej nasion rzodkiewki gruntowej na jej plon surowcowy.
Promotor: prof. dr hab. Marian Lityński

5. Jolanta Nowicka - Wpływ desykacji preparatem Reglone na termin zbioru roślin oraz na wartość siewną nasion grochu (Pisum sativum) kilku odmian.
Promotor: prof. dr hab. Marian Lityński

6. Barbara Pankiewicz-Paczyńska - Wpływ desykacji i terminów zbioru na plon nasion sałaty kilku odmian.
Promotor: prof. dr hab. Marian Lityński

7. Emila Wiernicka - Wpływ nawożenia na wzrost, rozwój i plonowanie rzodkiewki odmiany Saxa w uprawie na nasiona.
Promotor: prof. dr hab. Marian Lityński

8. Józef Balcerzak - Chemiczne zwalczanie chwastów w fasoli nasiennej odm. Biała Wyborowa.
Promotor: prof. dr hab. Marian Lityński

9. Barbara Wituchowska - Wpływ desykacji preparatem Reglone na przyspieszenie zbioru oraz wartość siewną nasion fasoli karłowej (Phaseolus vulgaris L.).
Promotor: prof. dr hab. Marian Lityński

 

1967

1. Mirosława Bartkowiak - Niektóre właściwości dojrzewających nasion grochu (Pisum sativum).
Promotor: prof. dr hab. Marian Lityński

2. Mirosława Nowak - Niektóre właściwości dojrzewających nasion grochu (Pisum sativum).
Promotor: prof. dr hab. Karol W. Duczmal

3. Bożena Kasprzak - Wpływ różnego poziomu nawożenia na wzrost i rozwój roślin  marchwi (Daucus carota L.) odm. Lenka w uprawie na nasiona.
Promotor: prof. dr hab. Marian Lityński

4. Łucja Wiśniewska - Obserwacje biologii wzrostu i rozwoju marchwi (Daucus carota L.) odm. Lenka w uprawie na nasiona.
Promotor: prof. dr hab. Marian Lityński

5. Janina Marzec - Wpływ zwiększonych dawek nawożenia mineralnego na wzrost i rozwój roślin rzodkiewki odm. Ognista Kula w uprawie na nasiona.
Promotor: prof. dr hab. Marian Lityński

6. Lucyna Kościelniak - Biologia wzrostu i rozwoju rzodkiewki (Raphanus sativus L.) odm. Ognista Kula w uprawie na nasiona.
Promotor: prof. dr hab. Marian Lityński

 

1966

1. Roman Bielicki - Wpływ rozstawy i nawożenia roślin na plon i jakość nasion rzodkiewki (Raphanus sativus L. var. radicula L.) odm. Ognista Kula.
Promotor: prof. dr hab. Marian Lityński

2. Mirosława Cieślewicz - Obserwacje nad biologią kwitnienia i owocowania nasienników marchwi odm. Lenka oraz wartością siewną nasion.
Promotor: prof. dr hab. Marian Lityński

3. Franciszek Daniel - Wpływ terminów siewu, nawożenia i rozstawy roślin na wysokość i jakość plonu nasion fasoli (Phaseolus vulgaris L.).
Promotor: prof. dr hab. Marian Lityński

4. Mirosława Machała - Wpływ rozstawy roślin i nawożenia na rozwój, dojrzewanie i jakość nasion cebuli (Allium cepa L.) odm. Wolska.
Promotor: prof. dr hab. Marian Lityński

 

1965

1. Barbara Krakowska-Adamkiewicz - Wpływ hydrazydu maleinowego na rozwój nasienników cebuli i buraków ćwikłowych oraz na żywotność ich nasion.
Promotor: prof. dr hab. Marian Lityński

2. Anna Stobiecka - Wpływ rozstawy na wysokość plonu cebuli nasiennej odm. Wolska.
Promotor: prof. dr hab. Marian Lityński

3. Elwira Zalwert - Wpływ podłoża i gęstości siewu na kiełkowanie nasion rzodkiewki (Raphanus sativus L. var. radicula D.C.) i szpinaku (Spinacia oleracea).
Promotor: prof. dr hab. Marian Lityński

4. Zygmunt Zawada - Wpływ sposobu uprawy (rozstawy) na plon i jakość nasion rzodkiewki (Raphanus sativus L. var. radicula D.C.) odm. Ognista Kula.
Promotor: prof. dr hab. Marian Lityński

 

1964

1. Kazimierz Czajkowski - Wpływ różnej gęstości sadzenia nasienników kapusty głowiastej białej (Brassica oleracea var. capitata f. alba) na wzrost, kwitnienie oraz wysokość i jakość plonu nasion.
Promotor: prof. dr hab. Marian Lityński

2. Gabriela Bakalus-Sanocka - Wartość siewna nasion brukwi w zależności od ich wilgotności i sposobu opakowania w czasie składowania.
Promotor: prof. dr hab. Marian Lityński

3. Kazimierz Zgoła - Wpływ wilgotności środowiska, w którym przechowywano nasiona kapusty głowiastej (Brassica oleracea var. capitata) odm. Amager na żywotność, wzrost i plonowanie roślin.
Promotor: prof. dr hab. Marian Lityński

 

1948

1. Katarzyna Jeleńska - Produkcja nasion roślin warzywnych w miejscowości Iłówiec pow. Śrem.

baner na strone

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1