Dr hab. Dorota Szopińska - informacje ogólne

Nauczyciel akademicki, zatrudniony na stanowisku adiunkta.

 

Edukacja

1996 r. Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego
Praca magisterska – „Oddziaływanie wybranych fungicydów i mikroorganizmów na główne patogeny oraz kiełkowanie nasion cebuli” pod kierunkiem dr hab. Krystyny Tylkowskiej

2002 r. Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego
Praca doktorska – „Wpływ wybranych metod uszlachetniania na wigor i zdrowotność nasion sałaty (Lactuca sativa L.)” pod kierunkiem dr hab. Krystyny Tylkowskiej

2018 r. – rozprawa habilitacyjna pt.: "Wybrane metody oceny jakości i uszlachetniania nasion cynii wytwornej (Zinnia elagans Jacq.)" - monotematyczny cykl ośmiu publikacji naukowych

Staże i pełnione funkcje

- 1998 r. staż naukowy – University of Aberdeen, Department of Agriculture w Szkocji –Wymiana naukowa w ramach realizacji projektu „Development of Professional 3-4 year B.Sc. Curriculum in Plant Breeding, Seed Technology and Agribusiness Management” (TEMPUS)
- 1-16.11.2008 r. staż naukowy – University of Pretoria, Department of Microbiology and Plant Pathology (Republic of South Africa) – Wymiana naukowa w ramach realizacji projektu „Seed pathological aspects of legumes and maize

- od 2003 roku członek Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych (PTNO)
- od 1999 roku członek Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego (PTFit):

  •  od 2009 roku członek Komisji Rewizyjnej Oddziału Poznańskiego oraz sekretarz Zarządu Głównego PTFit,
  • od lutego 2014 roku przewodniczenie Sekcji Patologii Nasion PTFit

- od czerwca 2013 roku członek Seed Health Committee ISTA ( International Seed Testing Association)
- od lutego 2014 roku członek Seed Pathology Committee ISPP (International Society for Plant Pathology)

 

Badania i zainteresowania

- uszlachetnianie i ocena jakości nasion roślin warzywnych, ozdobnych i zielarskich
- przydatność wybranych mikroorganizmów antagonistycznych oraz związków naturalnego pochodzenia do zaprawiania nasion
- metody oceny zdrowotności nasion
- patologia nasion
- kierowanie lub udział w pięciu międzynarodowych lub krajowych projektach badawczych:

  •  Safe organic vegetables and vegetable products by reducing risk factors and sources of fungal contaminants throughout the production chain: the carrot – Alternaria model” projekt finansowany przez Unię Europejską (QLK1-CT-1999-00986) oraz KBN (102/E-380-SPUB-M-5PR-UE/DZ 157/2000) w latach 2000-2004 – wykonawca części finansowanej przez KBN.
  • Zmiany cytologiczne w kondycjonowanych nasionach Brassica oleracea L. zakażonych grzybem Alternaria brassicicola (Schw.) Wiltshire, ich kiełkowanie i wigor” projekt interdyscyplinarny finansowany przez Uniwersytet A. Mickiewicza i Akademię Rolniczą w Poznaniu (realizacja w latach 2004-2005, UAM-AR PU=II/61) – wykonawca.
  • Seed health a criterion of quality – methods for determination and improvement” („Zdrowotność nasion jako kryterium jakości – metody jej oceny i poprawy”) – temat finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach ‘Bilateral Polish-Chinese Projects’ (nr 24/2007) – wykonawca.
  • Seed pathological aspects of legumes and maize" („Znaczenie patologii nasion u motylkowatych i kukurydzy”) – temat finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach współpracy naukowej i naukowo-technicznej z zagranicą – Agreement between the Government of the Republic of Poland and the Government of the Republic of South Africa on Scientific and Technological Co-operation (nr 6/2007-2008) (No at data base 7269/R07/R08) – wykonawca.
  • Zanieczyszczenie mikrobiologiczne powietrza w hali produkcyjnej przedsiębiorstwa nasiennego, jako potencjalne źródło alergii i wtórnego porażenia nasion, powstałego na skutek procesów czyszczenia i sortowania nasion marchwi (Daucus carota L.)” – projekt interdyscyplinarny finansowany przez Uniwersytet A. Mickiewicza i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (2/42/WI07/AR-UAM) – kierownik.

 

Aktywność dydaktyczna

 - prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunkach Ogrodnictwo i Medycyna roślin, w tym na anglojęzycznych studiach drugiego stopnia z zakresu Hodowli roślin i nasiennictwa
- udział w dwóch międzynarodowych programach dydaktycznych Tempus
- udział w VII edycji Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, 2005 r.
- organizacja Warsztatów Zdrowotności Nasion Komitetu Zdrowotności Nasion (Seed Health Committee), Międzynarodowej Organizacji Oceny Nasion (International Seed Testing Association) [ISTA Seed Health Testing Workshop], Poznań 4-7 września 2014
- organizacja 8th ISTA SHC Seed Health Symposium i 6th International Seed Health Conference, Poznań 4-7 września 2018
- współautorka podręcznika
- wypromowała 13 inżynierów, 34 magistrów (14 z Chin) i 1 doktora (promotor pomocniczy)

 

Nagrody i wyróżnienia

- Nagroda zespołowa II-go stopnia Rektora AR w Poznaniu za działalność naukową (2006)
- Nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu III-go stopnia za działalność organizacyjną (2014)
- Nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu III-go stopnia za działalność organizacyjną (2018)

 

Wykaz publikacji

 

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1