Spis publikacji - prof. dr hab. Karol W. Duczmal

Artykuły naukowe:

Duczmal, K. W., Łapiński, M. (1959). Wstępne obserwacje nad oddychaniem, aktywnością beta-amylaz i proteaz w rozwijających się ziarnach kukurydzy (Zea mays). Hodowla Roślin Aklimatyzacja i Nasiennictwo, 3, 16, 737-750.
Duczmal, K. W., Urbaniak, Z. (1960). Wpływ zbioru kombajnowego oraz różnych terminów zbioru na wartość siewną i technologiczną ziarna pszenicy i jęczmienia. Hodowla Roślin Aklimatyzacja i Nasiennictwo, 4, 1, 1-32.
Duczmal, K. W., Duczmal T. (1963). Wpływ różnych zabiegów na przerywanie spoczynku nasion jabłoni. Biuletyn IHAR, 1, 95-103.
Duczmal, K. W. (1963). Badania nad przemianami fizjologicznymi w stratyfikowanych nasionach jabłoni. Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, 18, 2, 149.
Duczmal, K. W. (1964). Badania nad wtórnym dojrzewaniem jabłoni. Biuletyn IHAR, 3, 60, 45-53.
Duczmal,  K. W., Dmochowski J. (1965). Wpływ suszy na procesy fizjologiczne rzepaku jarego. Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, 25, 4, 3-65.
Duczmal, K. W. (1967). Physiologische Studien uber die Ursachen der Keimruche von Apfelsamen.  Physiologie, Ökologie und Biochemie der Keimung. Greifswald, I, 309-317.
Duczmal, K. W. (1968). Przemiany związków azotowych kiełkujących nasion i rozwijających się siewek Pisum sativum L. Hodowla Roślin Aklimatyzacja i Nasiennictwo, 12, 5, 523-549.
Dickson, M. H., Shannon, S., Duczmal, K. W. (1973). Imbibition rate and seed composition as factors affecting transverse cotyledon cracking in bean seed. Journal of the American Society for Horticultural Science, 98, 5, 509-513.
Duczmal, K. W., Ciechorski, Z. (1975). Wpływ terminu siewu i sposobu przechowywania wysadków na plon nasion selera korzeniowego. Hodowla Roślin, 2, 40-45.
Duczmal, K. W. (1975). Zastosowanie gibereliny w produkcji nasion sałaty kruchej. Hodowla Roślin, 6, 16-19.
Duczmal, K. W., Tylkowska, K. (1975). Zdrowotność materiału siewnego fasoli ze zbiorów 1971 r. Hodowla Roślin, 3, 5-9.
Duczmal, K. W. (1976). Uptake and transport of nutrients and transverse cracking of bean cotyledons. Acta Soc. Bot. Pol., 45, 4, 401-410.
Duczmal, K. W., Guliński, J. (1976). Ca transport and transverse cracking of bean cotyledons. Seed Science and Technology,
Duczmal, K. W., Śmierzchalski, J. (1976). Wpływ terminu siewu i gibereliny na przyspieszenie zbioru nasion późnych odmian sałaty. Hodowla Roślin, 5
Duczmal, K. W., Balcerzak, J. (1976). The influence of fertilizing with manure, straw and brown coal on physico-chemical properties of soil, collecting nutrients and yield of some cultivated plants. VIII Int. Fertilizer Congress, Moskwa
Duczmal, K. W., Bartosiewicz, A., Guliński, J. (1976). The influence of varied abundance of N, P, K and Mg in soil on crop of bean seeds. VIII Int. Fertilizer Congress, Moskwa
Duczmal, K. W. (1977). Produkcja materiału siewnego fasoli w Polsce w latach 1968-1972. Hodowla Roślin, 1, 29-34.
Duczmal, K. W. (1977). Zawartość i skład białka w nasionach fasoli. Hodowla Roślin,4, 17-20.
Duczmal, K. W., Balcerzak, J. (1977). Badania nad omłotem nasion fasoli i odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Hodowla Roślin, 4, 24-29.
Duczmal, K. W., Bartosiewicz, A. (1977). Basagran - nowy herbicyd dla fasoli. Hodowla Roślin, 4, 20-24.
Duczmal, K. W., Kozłowska, A. (1977). Wpływ Afalonu na uszkodzenia roślin, plonowanie i wartość siewną fasoli. Hodowla Roślin, 2, 35-39.
Duczmal, K. W. (1981). Mechanical injury in seeds. Acta Horticulturae, 111, 235-242.
Balcerzak, J., Duczmal, K. W., Piechocka-Kaczmarkiewicz, M., Sroka, M. (1981). Wpływ nawożenia organicznego na plon nasion fasoli na tle zróżnicowanego nawożenia mineralnego i nawadniania. Roczniki AR w Poznaniu, CXXIX, 3-13.
Duczmal, K. W. , Piechocka-Kaczmarkiewicz, M. (1981). Przydatność odmian fasoli dla mechanicznego zbioru nasion. Hodowla Roślin, 4, 25-29.
Balcerzak, J., Duczmal, K. W., Sroka, M. (1981). Wpływ stałej i zmiennej wilgotności podłoża przy zróżnicowanym nawożeniu na plon nasion fasoli odmiany Biała Wyborowa. Roczniki AR w Poznaniu, CXXIX, 15-26.
Duczmal, K. W., Hołubowicz, R. (1982). Zmienność odporności kiełkujących nasion fasoli na chłód i mróz. PTPN Prace Kom. Nauk Rol. i Kom. Nauk Leś., 53, 39-45.
Duczmal, K. W., Śmierzchalski, J. (1982). Wpływ terminu siewu i gibereliny na przyspieszenie zbioru nasion późnych odmian sałaty. Hodowla Roślin, 2,3, 24-29.
Duczmal, K. W. (1983). Produkcja materiału siewnego marchwi jadalnej w Polsce w latach 1959-1982. Hodowla Roślin,1, 1-7.
Duczmal, K. W., Ratajczak, K., Ratajczak, K. (1983). Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotowego na szybkość zanikania Treflanu i Satecidu w glebie. PTPN, Pr. Komis. Nauk. Rol. Leś. 55, 51-61.
Duczmal, K. W. (1984). Wpływ uszkodzeń mechanicznych na kiełkowanie nasion kapusty głowiastej. Biuletyn IHAR, 153, 67-73.
Duczmal, K. W., Kaczmarkiewicz, M. (1984). Wpływ terminu siewu i sposobu zbioru papryki na plon i wartość siewną nasion. Roczniki AR, CL, 19-26.
Kozak, M., Michalik, B., Tylkowska, K., Duczmal, K.W. (1985). Genetic and environmental influences on the level of infection of carrot seeds with Alternaria radicina Meier, Dreschler et Eddy. Proceedings of the Symposium EUCARPIA: Breeding of Root Vegetables, Olomouc, Czechoslovakia, pp. 89-91.
Duczmal, K. W. (1986). Mechanical harvest of Callistephus seeds. Meeting on breading and propagation of ornamental plants. Eucarpia, Praha, 78-83,
Duczmal, K. W. (1986). Uprawa bezwysadkowa w produkcji materiału siewnego marchwi. Hodowla Roślin, 1-3, 33-40.
Duczmal, K. W., Ratajczak, K., Wojciech-Ratajczaj, K. (1986). Wytrzymałość korzeni marchwi na niską temperaturę a zawartość w nich sacharozy. Roczniki PTPN, LXI, 37-48.
Duczmal, K. W., Minicka, L. (1987). Pea seed quality and seedling emergence in the field. Acta Horticulturae, 215, 69-76.
Duczmal, K. W., Ratajczak, K. (1987). The effect of sugar concentration on surviving of roots in carrot seed to seed production. Symposium "60 Years of Horticultural Researcg in Czechoslovakia", Praha, 247-284.
Duczmal, K. W., Ratajczak, K. (1988). Znaczenie terminu siewu w bezwysadkowej produkcji nasion marchwi jadalnej. Biuletyn IHAR, 166, 109-117.
Duczmal, K. W., Ratajczak, K. (1988). Zanikanie trifluraliny i propachloru w warunkach polowych. PTPN, Wydz. Nauk Rol. i Leśn. prace Kom. Nauk Roln. i Kom. Nauk Leśn., LXV, 51-59.
Duczmal, K. W. (1988). Reprodukcja nasion marchwi z siewu późnoletniego. Roczniki AR w Poznaniu, CXCIV, 27-45.
Duczmal, K. W., Bereśniewicz, M. (1988). Effect of meteorological conditions of carrot infection by Alternaria alternata M.D. et E. "Qualitätssaatgut-Produktion und Ertragsbeeinflussung" Halle, cz. 2, 285-292.
Duczmal, K. W., Minicka, L. (1988). The usefulness of laboratory seed testing methods for predicting pea seed emergence. "Qualitätssaatgut-Produktion und Ertragsbeeinflussung" Halle, cz.1, 139-146.
Duczmal, K. W., Ratajczak, K. (1988). Effect of sugar concentration and anatomical structure of root in production of carrot seeds in seed to seed method. Qualitätssaatgut-Produktion und Ertragsbeeinflussung" Halle, cz. 2, 277-284.
Duczmal, K. W. (1988). Polish ornamental plant breeding in last 40 years. 15th Meeting of the Section for Ornamentals in the Eucarpia, September 1988, Erfurt,
Duczmal, K. W., Tylkowska, K. (1988). The causes of low the germination in the seeds of carrot (Daucus carota L. ssp. sativus Hoffm. Thell.). Sbornik UVTK, Zahradnictvi, 15/XVIII, 283-291.
Duczmal, K. W., Minicka, L. (1989). Further studies on pea seed quality and seedling emergence in the field. Acta Horticulturae, 253, 239-246.
Duczmal, K. W., Tucholska, H. Abramowska, Z. (1989). Kiełkowanie fasoli zwyczajnej (Phaseolus vulgaris L.) i grochu (Pisum sativum L.). "Przyrodnicze i agrotechniczne uwarunkowania produkcji nasion roślin strączkowych" 8-9.11. 1989, Puławy, 80-92.
Duczmal, K. W., Minicka, L. (1989). Rozmieszczenie produkcji materiału siewnego roślin warzywnych. Biuletyn IHAR, 170, 97-106.
Duczmal, K. W. (1989). Zastosowanie kombajnu do zbioru nasion astra chińskiego. Biuletyn IHAR, 169, 49-58.
Duczmal, K. W. (1989). Zastosowanie herbicydów w roślinach ozdobnych uprawianych na nasiona. Biuletyn IHAR, 169, 59-76.
Duczmal, K. W., Bereśniewicz, M. (1989). Ocena polskiej hodowli i nasiennictwa roślin kapustnych. Biuletyn IHAR, 171-172, 97-101.
Kozak, M., Tylkowska K., Duczmal, K. W., Michalik, B. (1989). Mikroflora nasion pięciu linii marchwi pochodzących z różnych warunków uprawy w latach 1981-1983. Roczniki AR w Poznaniu, 194, 151-158.
Duczmal, K. W., Ratajczak, K. (1990). Zanikanie Treflanu i Satecidu w warunkach polowych. Roczniki PTPN, LXV,
Duczmal, K. W., Tylkowska, K. (1990). Możliwości poprawienia zdolności kiełkowania nasion marchwi. Biuletyn IHAR, 176, 83-91.
Duczmal, K.W., Tylkowska, K. (1990). Badania nad kiełkowaniem nasion marchwi II. Możliwości poprawienia zdolności kiełkowania. Biuletyn IHAR, 176, 93-98.
Duczmal, K. W., Tucholska, H. (1990). Plonowanie 14 gatunków roślin warzywnych uprawianych na nasiona w latach 1979-1981. Biuletyn IHAR, 173-174, 225-228.
Duczmal, K. W., Tucholska, H. (1990). Problemy produkcji materiału siewnego roślin warzywnych. Biuletyn IHAR, 173-174, 137-153.
Duczmal, K. W., Tucholska, H. (1990). Vegetable seed production in Poland. XXIII International Horticultural Congress, Firenze (Italy), I, 1455.
Duczmal, K. W., Tucholska, H., Tylkowska, K. (1991). Carrot seed production in Poland - main problems and prospects. Eucarpia Carrot, Avignon (Francja), June 18-20, INRA, EUCARPIA, 149-150.
Duczmal, K. W., Ratajczak, K. (1991). Badania wigoru nasion metodą konduktometryczną. Biuletyn IHAR, 180, 181-188.
Duczmal, K. W. (1991). Hodowla i nasiennictwo wybranych gatunków roślin ozdobnych. Biuletyn AR Kraków, 294-188-192.
Ratajczak, K., Duczmal, K. W. (1992). Badania wigoru nasion metodą konduktometryczną. Biuletyn IHAR, 180/91.
Duczmal, K. W., Tucholska, H. (1992). Kształtowanie się systemu nasiennego w Polsce. Hodowla Roślin, 4, 35-38.
Duczmal, K. W., Dorna, H., Rzepczyk, T. (1991). The world genetic resources of Phaseolus vulgaris L. Proceeding of the 1st All-Polish Working Group Session on "Bean Breeding and Seed Crops" Poznań, 7-11.
Tucholska, H., Duczmal, K. W. (1992). Plonowanie i jakość materiału siewnego w dziesięcioleciu. II Ogólnopolski Zjazd Hodowców Roślin Ogrodniczych, Lublin, 57-60.
Duczmal, K. W., Dorna, H., Hołubowicz, R. (1993). Phaseolus bean breeding in Poland. Ann. Rpt. Bean Improv. Coop., 36, 36-37.
Duczmal, K. W., Ratajczak, K. (1993). Conductometric test for single pea seeds. Fourth International Workshop on Seeds, Angers (France), 997-1002.
Minicka, L., Duczmal, K. W. (1993). Correlation between pea seed laboratory testing methods and field emergence. Fourth International Workshop on Seeds, Angers (France), 1003-1007.
Duczmal, K. W., Ratajczak, K. (1993). Emergence and conductometric test for single seed peas. Folia Horticulturae, V/1, 39-49.
Dorna, H., Hołubowicz, R., Duczmal, K. W. (1994). Studies on selected problems of snap beans. Ann. Rpt. Bean Improv. Coop. 37, 192.
Dorna, H., Duczmal, K. W. (1994). Wpływ warunków klimatycznych na formowanie włókna w szwach strąków fasoli zwykłej (Phaseolus vulgaris L.). Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Strączkowe rośliny białkowe. I. Fasola", Lublin, 25 listopada 1994.
Duczmal, K. W., Czernik L., Braun, U. (1994). Wstępna ocena możliwości samofinansowania się polskiej hodowli warzyw. IV Zjazd Hodowców Roślin Ogrodniczych, Poznań 10-11 luty 1994, 20.
Duczmal, K. W., Tucholska, H., Kobielska, K. (1994). Wartość materiału siewnego warzyw na rynku wielkopolskim. IV Zjazd Hodowców Roślin Ogrodniczych, Poznań 10-11 luty 1994, 109.
Bereśniewicz, M., Duczmal, K. W. (1994). The effect of environmental conditions on carrot seed health. Plant Varieties and Seeds, 7, 151-160.
Duczmal, K. W., Legutko W. (1994). 15 lat hodowli roślin ozdobnych w Katedrze Szkółkarstwa i Nasiennictwa Ogrodniczego AR w Poznaniu. IV Zjazd Hodowców Roślin Ogrodniczych, Poznań 10-11 luty 1994, 84.
Duczmal, K. W., Ratajczak, K., Wojciech-Ratajczak, K. (1994). Wpływ wernalizacji i płukania nasion Oenothera paradoxa Hudziok na ich kiełkowanie. Herba Polonica, 40, 4, 149-158.
Duczmal, K. W., Ratajczak, K., Wojciech-Ratajczak, K. (1994). Zawartość kwasu γ-linolenowego w oleju z nasion trzech gatunków rodzaju Oenothera L. Herba Polonica, 39, 4, 179-186.
Duczmal, K. W., Tylkowska, K. (1997). Carrot seed market and prospects for carrot seed production in Poland. Jounal of Applied Genetics, 38 A, 5-12.
Duczmal, K. W. (1998). Polski przemysł nasienny przed integracją z rynkiem międzynarodowym. Materiały z Konferencji "Wieś i rolnictwo w procesie integracji Polski z Unią Europejską, Poznań 27-28.03.1998, 425-442.
Duczmal, K. W. (1998). Perspektywy i kierunki rozwoju polskiego przemysłu nasiennego z punktu widzenia PIN. Materiały z konferencji "Nasiennictwo roślin ogrodniczych w Polsce - perspektywy integracji nauki z praktyką", Skierniewice 22-23.04.1998, 6-10.
Duczmal, K. W. (1998). The polish seed industry: Entering the world market. "A Round Table Discussion - Seed Policy Options for Poland in the Context of EU Integration and Global Markets", Warszawa 3.02.1998.
Chang Xianmin, Duczmal, K.W., Tylkowska, K., Dorna, H. (2000). Effects of natural products as seed coatings on seed quality of Cucumis sativus (w języku chińskim). Seed (Zhongzi), 5, 10-12.
Chang Xianmin, Duczmal, K.W., Tylkowska, K., Dorna, H. (2000). Effects of natural products as seed coatings on seed quality of Daucus carota (w języku chińskim). Seed Science & Technology, 18, 4, 221-223.

 

Podręczniki, skrypty, broszury, rozdziały

Du  Dmochowski, J., Duczmal, K. W. (1965). Wpływ suszy na procesy fizjologiczne rzepaku jarego odmiany Bronowski. Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, 4, XXV.
Duczmal, K. W., Kowalski, S., Lityński, M., Strutyńska, K., Wiłkojć, A. (1968). Biologia nasion i nasiennictwo, podręcznik pomocniczy. PWN, Warszawa.
Duczmal, K. W., Kowalski, S., Lityński, M., Strutyńska, K., Wiłkojć, A. (1972). Biołogia siemian i siemionodostwa, podręcznik. Izd. "Kołos" (wyd. rosyjskie).
Duczmal, K. W. (1974). Urządzenia suszarnicze w gospodarstwach nasiennych. Broszura AR Poznań.
Duczmal, K. W., Ciechorski, Z. (1975). Uprawa selera korzeniowego na nasiona.
Broszura AR Poznań.
Duczmal, K. W., Tucholska, H., Bartz, J. (1985). Kwalifikacja roślin ozdobnych. AR Poznań.
Duczmal, K. W. (1987). Podstawowe problemy nasiennictwa roślin ozdobnych. W: Cholewa, R., Duczmal, K. W., Jakubiec, A., Majer, S., Michalik, B., Woyke, H., Zacna, W. M. (red.) Nasionoznawstwo i kwalifikacja laboratoryjna materiału siewnego. Z 1, 79-98.
Duczmal, K. W., Tucholska, H. (1988). Zagadnienia nasiennictwa w badaniach Akademii Rolniczej w Poznaniu. AR Poznań.
Duczmal, K. W. (1988). Rozmieszczenie produkcji nasion warzyw. W: Korohoda, J., Dobrzański, A. (red). Nasiennictwo roślin warzywnych. Warszawa, PWRiL.
Duczmal, K. W. (1988). Gospodarstwa nasienne. W: Korohoda, J., Dobrzański, A. (red). Nasiennictwo roślin warzywnych. Warszawa, PWRiL.
Duczmal, K. W. (1988). Zbiór, omłot, suszenie i czyszczenie nasion. W: Korohoda, J., Dobrzański, A. (red). Nasiennictwo roślin warzywnych. Warszawa, PWRiL.
Duczmal, K. W., Tucholska, H. (1993). Nasiona i owoce. W: Duczmal, K. W. (red.) Nasiennictwo ogrodnicze. Wyd. AR Poznań.
Duczmal, K. W., Tucholska, H. (red.) (2000). Nasiennictwo. Tom 1. PWRiL, Poznań.
Duczmal, K. W., Tucholska, H. (red.) (2000). Nasiennictwo. Tom 2. PWRiL, Poznań.

 

Inne publikacje (artykuły naukowe, komunikaty)

Duczmal, K. W. (1959). Wartość zbóż siewnych sprzątanych kombajnem. Nowe Rolnictwo, 10, 14-16.
Duczmal, K. W., Duczmal, T. (1963). Obserwacje nad kiełkowaniem nasion jabłoni. Biuletyn IHAR, 1, 89-93.
Duczmal, K. W. (1963). Badania nad przemianami fizjologicznymi w stratyfikowanych nasionach jabłoni. Postępy Biochemii, 9, 1, 140-141.
Duczmal, K. W., Duczmal, T. (1964). Wpływ suszenia ziarna pszenicy na zdolność kiełkowania, aktywność katalazy i beta-amylazy. Zeszyty Naukowe WSR Szczecin, 14, 33-37.
Duczmal, K. W., Duczmal, T. (1964). Wpływ suszenia ziarna na pobieranie wody i potencjał Redox. Zeszyty Naukowe WSR Szczecin, 14, 38-41.
Duczmal, K. W., Duczmal, T. (1964). Wpływ suszenia ziarna na plony pszenicy. Zeszyty Naukowe WSR Szczecin, 14, 42-45.
Duczmal, K. W., Gwizdek, S., Rajewski, J. (1964). Wpływ nawożenia miedziowego na rozwój i plonowanie katranu abisyńskiego. Zeszyty Naukowe WSR Szczecin, 13, 120-123.
Duczmal, K. W., Gwizdek, S. (1964). Wpływ nawożenia miedziowego na fotosyntezę i zawartość chlorofilu w katranie abisyńskim. Zeszyty Naukowe WSR Szczecin, 13, 124-126.
Duczmal, K. W. (1967). Przyczyny trudnego kiełkowania nasion w świetle dotychczasowych wyników badań. Pods. Nauk Roln., 1, 67, 59-71.
Duczmal. K. W. (1967). Wpływ różnych sposobów i terminów zbioru na wartość siewną ziarna pszenicy i jęczmienia. Rolnicze Zakłady Doświadczalne WSR w Szczecinie w latach 1955-1961, 81-84.
Duczmal, K. W. (1968). Możliwość przyspieszenia zbioru nasion grochu. Ogrodnictwo, 7, 202-205.
Duczmal, K. W. (1968). Przyspieszenie sprzętu roślin uprawianych na nasiona przy pomocy defoliacji i desykacji. Ogrodnictwo, 9
Duczmal, K. W. (1972). Uprawa fasoli na suche ziarno. Poradnik Gosp. 83, 7, 9.
Duczmal, K. W. (1973). Suszenie nasion. Hasło Ogrodnicze, 10, 22-23.
Duczmal, K. W. (1975). Nawożenie nasiennych roślin warzywnych. Hodowla Roślin, 3, 22-24.
Duczmal, K. W., Ciechorski, Z. (1975). Produkcja i przechowywanie wysadków selerów. Ogrodnictwo, 11, 283-286.
Duczmal, K. W. (1975). Wpływ środowiska w okresie wykształcania i dojrzewania nasion na ich wartość siewną. Ogrodnictwo, 12, 313-314.
Duczmal, K. W., Tylkowska, K. (1975). Można poprawić zdrowotność nasion. Poradnik Gosp., 86, 18, 13.
Duczmal, K. W., Śmierzchalski, J. (1975). Sprzęt i suszenie materiału siewnego grochu, bobiku i fasoli. Poradnik Gosp. 86, 16, 15.
Duczmal, K. W., Śmierzchalski, J. (1975). Giberelina przyspiesza dojrzewanie nasion sałaty. Poradnik Gosp. 86, 22, 13.
Duczmal, K. W., Ciechorski, Z. (1975). Termin siewu i sposób przechowywania wysadków decydują o plonie nasion selera. Poradnik Gosp., 86, 9, 23.
Duczmal, K. W., Ziombra, M. (1976). Chemiczne zwalczanie chwastów na plantacjach nasiennych fasoli. Poradnik Gosp., 87, 7, 14.
Duczmal, K. W., Bartosewicz, A. (1976). Leguraem i Kerb 5 niszczą chwasty w sałacie na nasiona. Poradnik Gosp., 87, 8, 5.
Duczmal, K. W. (1976). Otoczkowanie nasion z punktu widzenia technologii i ekonomiki. Nowości Warzywnicze, 7, 53-67.
Duczmal, K. W. , Tyszkiewicz, S. (1978). Ocena nasion leśnych w Polsce (recenzja), Sylwan, 73-75.
Duczmal, K. W. (1981). Dotychczasowe badania nad wytwarzaniem materiału siewnego fasoli w Polsce. Hodowla Roślin, 4, 1-5.
Duczmal, K. W., Babczyszyn, M., Balcerzak, J. (1981). Wpływ nawożenia organicznego na właściwości gleby oraz plon nasion fasoli odmiany Biała Wyborowa. Hodowla Roślin, 4, 14-16.
Duczmal, K. W., Hołubowicz, R. (1981). Badania odporności kiełkujących nasion fasoli na chłód i mróz. Hodowla Roślin, 4, 11-14.
Duczmal, K. W. (1982). Przyczyny słabego kiełkowania nasion marchwi. Hasło Ogrodnicze, 10, 20-21.
Duczmal, K. W., Hołubowicz, R. (1982). Wykorzystanie metody kultur in vitro do badań nad odpornością roślin na chłód i mróz. Hodowla Roślin, 2/3, 29-34.
Duczmal, K. W., Michalik, B. (1982). Co trzeba zmienić w nasiennictwie ogrodniczym. Hasło Ogrodnicze, 9, 18-19.
Duczmal, K. W., Tucholska, H. (1982). Konferencja na temat papryki. Ogrodnictwo, 1, 25-27.
Duczmal, K. W. (1984). Bezwysadkowa produkcja nasion warzyw baldaszkowatych. Materiały Seminarium, Instytut Warzywnictwa, Skierniewice
Duczmal, K. W. (1984). Zdolność kiełkowania nasion wybranych gatunków roślin ozdobnych traktowanych herbicydami. Biuletyn IHAR, 153, 263-265.
Duczmal, K. W. (1985). Mechaniczny zbiór nasion kapusty. "Produkcja Nasion Roślin Kapustnych" 8-9.06.1983, AR Szczecin, 60-64.
Duczmal, K. W. (1985). Rozwój produkcji nasion roślin ozdobnych w latach 1952-1984. Hodowla Roślin, 1/2, 69-74.
Duczmal, K. W. (1985). Wpływ uderzeń i zgniatania nasion na uszkodzenia mechaniczne i kiełkowanie nasion. "Produkcja Nasion Roślin Kapustnych" 8-9.06.1983, AR Szczecin, 69-72.
Duczmal, K. W., Bartosewicz, A., Muszyński, A. (1985). Niektóre praktyczne aspekty i zalecenia stosowania herbicydów i mechanicznego zbioru na większych plantacjach nasiennych roślin ozdobnych. Hodowla Roślin, 1/2, 74-77.
Duczmal, K. W., Ratajczak, K. (1985). Elektroprzewodnictwo właściwe wyciągów wodnych nasion grochu w standardowej ocenie materiału siewnego. Hodowla Roślin, 5/6, 6-11.
Duczmal, K. W., Ratajczak, K. (1985). Wytrzymałość korzeni marchwi na niską temperaturę. Hodowla Roślin, 4, 8-11.
Duczmal, K. W., Ratajczak, K. (1985). Resistance of carrot roots to the low temperatures. XII International Horticultural Congress, Davis, California,
Duczmal, K. W., Ratajczak, K., Wojciech-Ratajczak, K. (1986). Zanikanie herbicydów w warunkach doświadczeń polowych. Hodowla Roślin, 4-6, 45-51.
Duczmal, K. W., Hołubowicz, R. (1987). Tolerancja fasoli na chłód. Hodowla Roślin i Nasiennictwo, 112, 23-26.
Duczmal, K. W., Perz-Hauke, H., Ratajczak, K., Minicka, L. (1987). Przewidywanie wschodów polowych grochu. Hodowla Roślin i Nasiennictwo, 4, 18-22.
Duczmal, K. W., Ratajczak, K. (1987). Odporność korzeni marchwi na niską temperaturę a stężenie cukrów. Ogrodnictwo, 1, 18-20.
Duczmal, K. W., Bereśniewicz, M. (1988). Dorobek krajowej hodowli i nasiennictwa roślin kapustnych. Hodowla Roślin i Nasiennictwo, 1, 23-32.
Duczmal, K. W., Minicka, L. (1988). Wykorzystanie rejonizacji w produkcji nasiennej warzyw. Hodowla Roślin i Nasiennictwo, 1, 19-24.
Duczmal, K. W., Bereśniewicz-Dudała, M. (1989). O polskiej hodowli i nasiennictwie roślin kapustnych. Biuletyn IHAR, 171-172, 91-101.
Duczmal, K. W., Dorna, H. (1989). Kolekcja fasoli szparagowej. Biuletyn informacyjny 1989, IHAR, Radzików, 52.
Duczmal, K. W., Tucholska, H. (1990). Problemy produkcji materiału siewnego roślin warzywnych, Biuletyn IHAR, 173-174, 1337-153.
Duczmal, K. W., Michalik, B. (1990). Uwagi do ustawy nasiennej. Hasło Ogrodnicze, 12, 2-3.
Duczmal, K. W., Tucholska, H. (1990). Academic training in Horticultural seed science and techmology in Poznań. XXIII Int. Hort. Congress, 27.08-1.09.1990, Firenze (Italy), II, 4409.
Duczmal, K. W., Minicka, L. (1990). The effect of meteorological conditions and seed quality on garden pea seedling emergence. International Conference on Seed Science and Technology, Hangzhou, China, 52.
Duczmal, K. W., Ratajczak, K. (1991). Uwagi do pracy pt. "Próba zastosowania elektroprzewodnictwa jako wskaźnika wigoru ziarniaków pszenicy jarej" Ewy Zdradzisz i Zbigniewa Urbaniaka. Biuletyn IHAR, 180, 241-243.
Duczmal, K. W., Tucholska, H. (1991). Ważniejsze wyniki badań z nasiennictwa ogrodniczego w Poznaniu. Zesz. Nauk. AR im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 258, 31, 37-41.
Duczmal, K. W., Tucholska, H. (1992). Organizacja polskiego nasiennictwa. II Ogólnopolski Zjazd Hodowców Roślin Ogrodniczych, Lublin, 1992
Duczmal, K. W., Legutko, W. (1994). 15 lat hodowli roślin ozdobnych w Katedrze Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego AR w Poznaniu. IV Zjazd Hodowców Roślin Ogrodniczych, Poznań, 84.
Duczmal, K. W. (1994). Dorobek polskiej hodowli i nasiennictwa fasoli. Mat. z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Strączkowe rośliny białkowe", Lublin, 12-20.
Dorna, H., Duczmal, K. W. (1994). Wpływ warunków klimatycznych na formowanie włókna w szwach strąków fasoli zwykłej (Phaseolus vulgaris L.). Mat. z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Strączkowe rośliny białkowe", Lublin, 135-138.
Duczmal, K. W. (1995). Prawne uregulowania w nasiennictwie ogrodniczym. Polskie nasiennictwo dziś i jutro, SITO, Warszawa, 31-41.
Duczmal, K. W. (1996). Studia wyższe w Wielkiej Brytanii. Materiały Seminarium Dydaktycznego zorganizowanego w ramach realizowanego programu TEMPUS. Przybroda, 18-19.03. 1996, 83-114.
Duczmal, K. W. (1997). Polskie nasiennictwo ogrodnicze u progu Unii Europejskiej. Materiały VII Ogólnopolskiego Zjazdu Hodowców Roślin Ogrodniczych, Szczecin, 14-28.
Duczmal, K. W. (1997). Węzłowe problemy polskiego nasiennictwa. Hodowla Roślin i Nasiennictwo (nr specjalny), 2-17.
Duczmal, K. W. (1997). Węzłowe problemy polskiego nasiennictwa ogrodniczego. Ogrodnictwo, 6, 7-10.
Duczmal, K. W. (1998).  Polish seed industry. Bulletin of the Eastern European Seed Trade Meeting, 7-8.10.1998, 27-34.

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1