Spis publikacji - dr hab. Halina Tucholska

Artykuły naukowe

Tucholska, H. (1950). Opisy odmian zbóż ozimych i jarych. Poznań, maszynopis, wykonany dla Ministerstwa Rolnictwa, 353 str.
Tucholska, H., Bociański, Z. (1962). Osypywanie się polskich odmian pszenic w zależności od właściwości odmianowych i pory ich sprzętu. Hodowla Roślin Aklimatyzacja i Nasiennictwo, 2, 6.
Tucholska, H., Dobierska, E. (1963). Wiek ziarna a metody rozróżnienia formy jarej i ozimej pszenicy. Roczniki Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, 15, 149-161.
Tucholska, H. (1964). Wpływ pory siewu i intensywności nawożenia na wzrost, rozwój i plon włoskich odmian pszenic. Hodowla Roślin Aklimatyzacja i Nasiennictwo, 8, 2, 203-226.
Tucholska, H. (1964). Porównanie wartości różnych metod laboratoryjnych oznaczania żywotności ziarna siewnego kukurydzy. Hodowla Roślin Aklimatyzacja i Nasiennictwo, 8, 5, 331-339.
Tucholska, H., Dorywalski, J. (1965). Über den praktischen Wert einigen Verfahren zur Bestimmung der Lebensfähigkeit von Mais-Saatkörnern. Proc. Intern. Seed Test. 30, 4, 929-935.
Tucholska, H., Bartz, J. (1965). Beurteilung des Wertes der Methoden zur Bestimmung der Lebensfähigkeit von Erbsensamen. Proc. Intern. Seed Test. 30, 4, 937-943.
Tucholska, H., Dorywalski, J. (1966). Wartość różnych metod oznaczania żywotności ziarna kukurydzy. Przegląd Nasionoznawstwa, 12-13, 102-104.
Tucholska, H., Bartz, J. (1967). Ocena metod oznaczania żywotności nasion grochu. Przegląd Nasionoznawstwa, 14,
Tucholska, H., Dorywalski, J. (1968). Wpływ sposobów siewu oraz nawożenia NPK na plon pszenicy ozimej. RNR, 94/A3,
Tucholska, H. (1968). Dynamika zmian wilgotności w glebach pod lucerną mieszańcową i koniczyną czerwoną. RNR, 94/A3,
Tucholska, H., Bartz, J., Mackiewicz, T. (1971). Metody odróżniania owocków tymotki łąkowej (Phleum pratense L.) od tymotki kolankowatej (Phleum modosum Richt.). Zeszyty Problemowe PAN, 113, 175-186.
Tucholska, H. (1971). Kształtowanie się plonu lucerny mieszańcowej i koniczyny czerwonej na piaszczystej i gliniastej glebie w zależności od stosunków wodnych. RNR, 97A, 47-65.
Tucholska, H., Dorywalski, J. (1972). Wpływ chlorku chlorocholiny (CCC) na plon pszenicy ozimej w zależności od sposobu jej siewu. Roczniki WSR,
Bartz, J., Tucholska, H. (1972). Porównanie ręcznej metody oznaczania czystości owoców mietlicy białawej (Agrostis alba L.) z czystością przy pomocy dmuchawki. Przegląd Nasionoznawstwa,
Duczmal, K. W., Tucholska, H. Abramowska Z. (1989). Kiełkowanie fasoli zwyczajnej (Phaseolus vulgaris L.) i grochu (Pisum sativum L.). "Przyrodnicze i agrotechniczne uwarunkowania produkcji nasion roślin strączkowych" Puławy, 80-92.
Duczmal, K. W., Tucholska, H. (1990). Plonowanie 14 gatunków roślin warzywnych uprawianych na nasiona w latach 1979-1981. Biuletyn IHAR, 173-174, 225-228.
Duczmal, K. W., Tucholska, H. (1990). Problemy produkcji materiału siewnego roślin warzywnych. Biuletyn IHAR, 173-174, 137-153.
Duczmal, K. W., Tucholska, H. (1990). Vegetable seed production in Poland. XXIII International Horticultural Congress, Firenze (Italy), I, 1455.
Duczmal, K. W., Tucholska, H., Tylkowska, K. (1991). Carrot seed production in Poland - main problems and prospects. Eucarpia Carrot, Avignon (Francja), June 18-20, INRA, EUCARPIA, 149-150.
Duczmal, K. W., Tucholska, H. (1992). Kształtowanie się systemu nasiennego w Polsce. Hodowla Roślin, 4, 35-38.
Tucholska, H., Duczmal, K. W. (1992). Plonowanie i jakość materiału siewnego w dziesięcioleciu. II Ogólnopolski Zjazd Hodowców Roślin Ogrodniczych, Lublin, 57-60.
Duczmal, K. W., Tucholska, H., Kobielska, K. (1994). Wartość materiału siewnego warzyw na rynku wielkopolskim. IV Zjazd Hodowców Roślin Ogrodniczych, Poznań 10-11 luty 1994, 109.

 

Podręczniki, skrypty, broszury, rozdziały

Tucholska, H. (1956). Rozdz. Nasiona i owoce, Rośliny zbożowe, Rośliny motylkowe pastewne. W: Dorywalski, J. Nasionoznawstwo roślin uprawnych. Wyd. PWRiL, 5-150, 262-304.
Dorywalski, J., Tucholska, H. (1966). Przewodnik do ćwiczeń z oceny nasion siewnych. Dział Wydawnictw WSR, Poznań.
Duczmal, K. W., Tucholska, H., Bartz, J. (1985). Kwalifikacja roślin ozdobnych. AR Poznań.
Duczmal, K. W., Tucholska, H. (1988). Zagadnienia nasiennictwa w badaniach Akademii Rolniczej w Poznaniu. AR Poznań.
Duczmal, K. W., Tucholska, H. (1993). Nasiona i owoce. W: Duczmal, K. W. (red.) Nasiennictwo ogrodnicze. Wyd. AR Poznań.
Duczmal, K. W., Tucholska, H. (red.) (2000). Nasiennictwo. Tom 1. PWRiL, Poznań.
Duczmal, K. W., Tucholska, H. (red.) (2000). Nasiennictwo. Tom 2. PWRiL, Poznań.

 

Inne publikacje

Bartz, J., Tucholska, H. (1971). Praktyczne wskazówki odróżniania owocków tymotki łąkowej (Phleum pratense L.) od tymotki kolankowatej (Phleum modosum Richt.). Przegląd Nasionoznawstwa, 3-4, 115-120.
Duczmal, K. W., Tucholska, H. (1982). Konferencja na temat papryki. Ogrodnictwo, 1, 25-27.
Duczmal, K. W., Tucholska, H. (1990). Problemy produkcji materiału siewnego roślin warzywnych, Biuletyn IHAR, 173-174, 1337-153.
Duczmal, K. W., Tucholska, H. (1990). Academic training in Horticultural seed science and technology in Poznań. XXIII Int. Hort. Congress, Firenze (Italy), II, 4409.
Duczmal, K. W., Tucholska, H. (1991). Ważniejsze wyniki badań z nasiennictwa ogrodniczego w Poznaniu. Zesz. Nauk. AR im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 258, 31, 37-41.
Duczmal, K. W., Tucholska, H. (1992). Organizacja polskiego nasiennictwa. II Ogólnopolski Zjazd Hodowców Roślin Ogrodniczych, Lublin, 1992

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1