Spis publikacji dr inż. Piotr Czuchaj

 

Oryginalne prace twórcze:

1. Szczepaniak S., Czuchaj P. (2003). Wzrost i kwitnienie heterozyjnych odmian cyklamenu perskiego (Cyclamen persicum Mill.) z grupy Concerto w zależności od terminu uprawy. Acta Scientarum Polonowym Hortorum Cultus 2(2):131-136.

2. Szczepaniak S., Czuchaj P. (2004). Następczy wpływ nawożenia rozsady na wzrost i kwitnienie jastrunia wielkiego (Leucanthemum maximum DC.) ‘Polaris’. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, Agricultura 236(94):213-216.

3. Czuchaj P., Szczepaniak S. (2005). Wzrost i kwitnienie gailardii ościstej (Gaillardia aristata Pursh.) uprawianej w doniczkach w różnych podłożach. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 504:67-71.

4. Szczepaniak S., Czuchaj P. (2005). Następczy wpływ sposobu przygotowania rozsady i liczby roślin sadzonych do doniczek na wzrost i kwitnienie nachyłka wielkokwiatowego (Coreopsis grandiflora Hogg.). Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 504:299-305.

5. Czuchaj P., Szczepaniak S. (2006). Wpływ rodzaju i objętości podłoża oraz dawki nawozu Hydrocote Typ 40 na wzrost młodych roślin żurawki krwistej (Heuchera sanguinea Engelm.). Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 510:113-118.

6. Szczepaniak S., Czuchaj P. (2006). Wpływ nawozów na wzrost i kwitnienie heterozyjnych odmian cyklamenu perskiego (Cyclamen persicum Mill.) z grupy Concerto. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 510:645-653.

7. Cieciora M., Czuchaj P., Szczepaniak S. (2006). The effect of fertilizers on growth and flowering of heterosis cultivars of Cyclamen persicum Mill. from Halios group. Acta Scientarum Polonowym Hortorum Cultus 5(2):3-10.

8. Krzymińska A., Czuchaj P. (2006). Przedłużanie trwałości ciętych liści żurawek (Heuchera L.). Rocz. AR Pozn. CCCLXXIX, Ogrodn. 40:27-32.

9. Szczepaniak S., Czuchaj P. (2007). Wpływ rodzaju i objętości podłoża oraz dawki nawozu hydrocote typ 40 na wzrost młodych roślin żurawki amerykańskiej (Heuchera americana L.). Rocz. AR Pozn. CCCLXXXIII, Ogrodn. 41:207-212.

10. Czuchaj P., Szczepaniak S. (2008). Wpływ ściółkowania gleby na wzrost i kwitnienie kilku odmian żurawki drżączkowatej (Heuchera x brizoides hort. Ex Lemoine). Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 525:63-71.

11. Szczepaniak S., Czuchaj P., Trelka T. (2008). Growth and flowering of Cyclamen persicum ‘Libretto Scarlet F1’ depending on the pot size. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 525:405-410.

12. Szczepaniak S., Henschke M., Czuchaj P., Kozik E. (2008). Growth and flowering of lentem rose (Helleborus orientalis Lam.) depending on the dose of calcium carbonate and top dressing with Peters Professional Special. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus 7(4):13-22.

13. Henschke M., Szczepaniak S., Czuchaj P., Kozik E. (2009). The effect of calcium carbonate and top dressing with Peters Professional Special on the growth and flowering of Helleborus lividus Aiton. Folia Horticulturae Ann. 21/1:105-117.

14. Czuchaj P., Henschke M., Szczepaniak S. (2010). Wzrost i kwitnienie ciemiernika korsykańskiego (Helleborus argutifolius Viv.) w zależności od dawki i rodzaju nawozu wolnodziałającego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 551: 31-37.

15. Czuchaj P., Szczepaniak S. (2010). Przydatność czterech taksonów żurawek jako roślin okrywowych na stanowiska słoneczne i półcieniste. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 551:39-46.

16. Szczepaniak S., Czuchaj P. (2010). Wpływ objętości podłoża i terminu uprawy na wzrost i kwitnienie dwóch odmian cyklamenu perskiego (Cyclamen persicum Mill.) z grupy Concerto. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 551:351-357.

17. Henschke M., Czuchaj P., Szczepaniak S. (2014). Growth and flowering of Helleborus argutifolius (Viviani) grown In pots depending on substrate type. Acta Agrobotanica 67 (3):91-96.

18. Henschke M., Czuchaj P., Szczepaniak S. (2014). Wpływ regulatorów wzrostu na wzrost mieszańców ciemiernika wschodniego (Helleborus orientalis Lam.). Nauka Przyr. Technol. 8, 4, #50.

19. Czuchaj P., Grzesiek J. (2014). Wzrost i kwitnienie łubinu trwałego (Lupinus polyphyllus Lindl.) w zależności od rodzaju podłoża. Nauka Przyr. Technol. 8, 4, #60.

20. Czuchaj P. K., Szczepaniak S. J. (2014). Flowering of Heuchera L. cultivated in full sunlight and in semi-shade. Bulg. J. Agric. Sci., 20:1433-1437

21. Henschke M., Czuchaj P. K., Szczepaniak S. J. (2015). The Effect of Benzyladenine and Gibberellic Acid on the Growth and Flowering of Helleborus orientalis Lam. Bulg. J. Agric. Sci., 21(6):1198-1203

22. Janowska B., Czuchaj P., Rybus-Zając M. (2016). Post-harvest longevity of ×Heucherella L. leaves after the application of benzyladenine sprayed on maternal plants. Acta Agrobot 69(1):1649

23. Janowska, B., Czuchaj, P., Rybus-Zając, M. (2017). Vase life of Heuchera L. leaves following the application of benzyladenine. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 16(1), 113–120.

24. Czuchaj P., Szczepaniak S. (2017). Ocena przydatności 25 odmian żurawki (HeucheraL.) jako roślin okrywowych. Nauka Przyr. Technol., 11, 3, 325–331. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00221

 

  ROZDZIAŁ W MONOGRAFII

 

1. Krzymińska A., Czuchaj P., Henschke M., Janowska B., Schroeter-Zakrzewska A., Szczepaniak S. 2016. Badania nad roślinami ozdobnymi prowadzone w Katedrze Roślin Ozdobnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w latach 2006–2015 [W:] Współczesne kierunki badań nad roślinami ozdobnymi w Polsce. Monografia naukowa pod redakcją A. Bach, A. Kapczyńska, M. Malik, M. Maślanka. Polska Akademia Nauk - Komitet Nauk Agronomicznych, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Kraków, 51-74.Doniesienia konferencyjne:

1. Czuchaj P., Szczepaniak S. (2005). Wzrost i kwitnienie gailardii ościstej (Gaillardia aristata Pursh.) uprawianej w doniczkach w różnych podłożach. Ogóln. Konf. Postęp w produkcji roślin ozdobnych. Skierniewice, 31 stycznia-1 lutego 2005, str. 81

2. Szczepaniak S., Czuchaj P. (2005). Następczy wpływ sposobu przygotowania rozsady i liczby roślin sadzonych do doniczek na wzrost i kwitnienie nachyłka wielkokwiatowego (Coreopsis grandiflora Hogg.). Ogóln. Konf. Postęp w produkcji roślin ozdobnych. Skierniewice, 31 stycznia-1 lutego 2005, str. 82-83.


Artykuły popularno naukowe:

1. Czuchaj P. (2004). Wiosenne hity. Działkowiec. Numer specjalny: Kwitnąca wiosna 1:20.

2. Czuchaj P. (2004). Mniej znane byliny o ozdobnych liściach. Rośliny Ozdobne 6:14-15.

3. Czuchaj P. (2005). Anturium kwiat flamingów. Kwietnik 2:14-16.

4. Czuchaj P., Szczepaniak S. (2005). Ekspansja żurawek (cz I). Hasło Ogrodnicze 8:146-148.

5. Czuchaj P., Szczepaniak S. (2005). Ekspansja żurawek (cz II). Hasło Ogrodnicze 9:146-148

6. Szczepaniak S., Czuchaj P. (2005). Dzwonki do mieszkania i ogrodu. Rośliny Ozdobne 5:4-5

7. Szczepaniak S., Czuchaj P. (2005). Wczesność i przebieg kwitnienia cyklamenów. Owoce Warzywa Kwiaty 23:36-37.

8. Czuchaj P. (2006). Mandewilla cenne pnącze do mieszkań i ogrodów. Rośliny Ozdobne 1:4-5.

9. Czuchaj P. (2006). Floks byliną roku. Rośliny Ozdobne 5:15.

10. Szczepaniak S., Czuchaj P. (2006). Miodunki byliny o ozdobnych liściach. Rośliny Ozdobne 6:18-19.

11. Czuchaj P., Cieciora M. (2006). Cyklameny Concerto i Halios – nawożenie i termin uprawy. Owoce Warzywa Kwiaty 24:34-36.

12. Czekalski M., Czuchaj P. (2007). Wilczomlecz okazały. Hasło Ogrodnicze 12:137-139.

13. Czuchaj P. (2009). Żuraweczka bylina o ozdobnych liściach. Owoce Warzywa Kwiaty 11:56-58.

14. Czuchaj P. (2010). Żurawki – wciąż modne (cz. I). Hasło Ogrodnicze 9:130-133.

15. Czuchaj P. (2010). Żurawki – wciąż modne (cz. II). Hasło Ogrodnicze 10:129-132

16. Czuchaj P. (2010). Balkonowa wiosna (cz. II). Hasło Ogrodnicze 10:133-135

17. Czuchaj P. (2011). Czarne pożądanie. Działkowiec 1:8-9.

18. Czuchaj P. (2011). Żurawka, żuraweczka, Tiarella (cz. I). OWK 3:50-52.

19. Czuchaj P. (2011). Żurawka, żuraweczka, Tiarella (cz. II). OWK 4:46-47.

20. Czuchaj P. (2011). Kwitnący kwiecień. Działkowiec 4:4-7.

21. Czuchaj P. (2011). Balkonowe nowości. Działkowiec 5:24-25.

22. Czuchaj P. (2011). Amsonia – niebieska gwiazda. Szkółkarstwo 5:42-44.

23. Czuchaj P., Marosz A. (2012). Kwiatowe trendy. Działkowiec 3:4-8.

24. Czuchaj P. (2012). Pojemniki dla cebulowych. Działkowiec 4:53.

25. Czuchaj P. (2012). Chwast czy ozdoba? Działkowiec 9:15.

26. Czuchaj P. (2013). Jak dbać o rośliny doniczkowe? Działkowiec 2:54.

27. Czuchaj P. (2013). Przesadzamy doniczkowe. Działkowiec 3:45.

28. Czuchaj P. (2013). Pojemniki. Działkowiec 4:34.

29. Czuchaj P. (2013). Barwne wypełniacze. Działkowiec 5:19-21.

30. Czuchaj P. (2013). Żelazne rośliny. Działkowiec 8:16-18.

31. Czuchaj P. (2014). Bylina miesiąca: Ciemiernik wschodni. Rośliny Ozdobne 1:21.

32. Czuchaj P. (2014). Begonie do ogrodu. Działkowiec 2:10-11.

33. Czuchaj P. (2014). Bylina miesiąca: Serduszka okazała. Rośliny Ozdobne 2:29.

34. Czuchaj P. (2014). Bylina miesiąca: Skalnica. Rośliny Ozdobne 3:30-31.

35. Czuchaj P. (2014). Bylina miesiąca: Bergenia. Rośliny Ozdobne 4:36-37.

36. Czuchaj P. (2014). Gwiazdy na sezon. Działkowiec 5:4-8.

37. Czuchaj P. (2014). Recepta na balkon. Mój ogródek 2:4-7.

38. Czuchaj P. (2014). Bylina miesiąca: Orlik. Rośliny Ozdobne 5:40-41.

39. Czuchaj P. (2014). Bylina miesiąca: Piwonia chińska. Rośliny Ozdobne 6:30-31.

40. Czuchaj P. (2014). Nowe oblicze gerbery. Działkowiec 7:20.

41. Czuchaj P. (2014). Bylina miesiąca: Floks wiechowaty. Rośliny Ozdobne 7:23.

42. Czuchaj P. (2014). Ketmia bagienna. Rośliny Ozdobne 8:30-32.

43. Czuchaj P. (2014). Bylina miesiąca: Nachyłek wielkokwiatowy. Rośliny Ozdobne 8:36-37.

44. Czuchaj P. (2014). Bylina miesiąca: Sadziec plamisty. Rośliny Ozdobne 9:31.

45. Czuchaj P., Bąbelek R. (2014). Ściany z roślin. Działkowiec 10:31-32.

46. Czuchaj P. (2014). Bylina miesiąca: Cyklamen bluszczolistny. Rośliny Ozdobne 10:31.

47. Czuchaj P. (2014). Bylina miesiąca: Trytoma ogrodowa. Rośliny Ozdobne 11:22-23.

48. Czuchaj P. (2014). Bylina miesiąca: Gaura Lindheimera. Rośliny Ozdobne 12:30-31.

49. Czuchaj P. (2015). Bylina miesiąca: Koniczyna biała. Rośliny Ozdobne 1:22-23.

50. Czuchaj P. (2015). Bylina miesiąca: Szałwia omszona. Rośliny Ozdobne 2:30-31.

51. Czuchaj P. (2015). Z różnych stron świata. Działkowiec 3:20-21.

52. Czuchaj P. (2015). Nowości na targach w Essen – cz. I. Owoce Warzywa Kwiaty 3:76-77.

53. Czuchaj P. (2015). Żurawki i spółka. Działkowiec 4:14-16.

54. Czuchaj P. (2015). Nowości w Essen – cz. II. Owoce Warzywa Kwiaty 4:80-82.

55. Czuchaj P. (2015). Bylina miesiąca: Miodunka. Rośliny Ozdobne 4:44-45.

56. Czuchaj P. (2015). Bylina miesiąca: Ubiorek wiecznie zielony. Rośliny Ozdobne 5:46-47.

57. Czuchaj P. (2015). Bylina miesiąca: Łubin trwały. Rośliny Ozdobne 6:28-29.

58. Czuchaj P. (2015). Bylina miesiąca: Jastrun wielki. Rośliny Ozdobne 7-8:40-41.

59. Czuchaj P. (2015). Bylina miesiąca: Krwawnik pospolity. Rośliny Ozdobne 9:30-31.

60. Czuchaj P. (2015). Kalocefalus Browna – modny dodatek. Rośliny Ozdobne 10:12-13.

61. Czuchaj P. (2015). Bylina miesiąca: Gailardia. Rośliny Ozdobne 10:30-31.

62. Czuchaj P. (2015). Bylina miesiąca: Głowienka wielkokwiatowa. Rośliny Ozdobne 11:39.

63. Czuchaj P. (2015). ABC rozmnażania ozdobnych cz.1. Działkowiec 12:56-57.

64. Czuchaj P. (2015). Bylina miesiąca: Przywrotnik miękki. Rośliny Ozdobne 12:30-31.

65. Czekalski M., Czuchaj P. (2015). Naturalne obsiewanie się krzewów wrzosowatych w Ogrodzie Dendrologicznym w Laskach koło Kępna. Wiadomości Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 6: 26-29.

66. Czuchaj P. (2016). ABC rozmnażania ozdobnych cz.2. Działkowiec 1:48.

67. Czekalski M., Czuchaj P. (2016). Przyspieszona uprawa kaliny. Rośliny Ozdobne 1: 12-15.

68. Czuchaj P. (2016). Bylina miesiąca: Rozwar wielkokwiatowy. Rośliny Ozdobne 1:30-31.

69. Czuchaj P. (2016). ABC rozmnażania ozdobnych cz.3. Działkowiec 2:48.

70. Czuchaj P. (2016). Bylina miesiąca: Pysznogłówka dwoista. Rośliny Ozdobne 2:30-31.

71. Czuchaj P., Szczepaniak S. (2016). Uprawa dzwonka dalmatyńskiego w doniczkach. Rośliny Ozdobne 3:17-19.

72. Czuchaj P. (2016). Bylina miesiąca: Kuklik szkarłatny. Rośliny Ozdobne 3:29-30.

73. Czuchaj P. (2016). Bylina miesiąca: Żagwin. Rośliny Ozdobne 4:38-39

74. Czuchaj P. (2016). Bylina miesiąca: Konwalia majowa. Rośliny Ozdobne 5:38-39

75. Czuchaj P. (2016). Bidens. Działkowiec 6:11.

76. Czuchaj P. (2016). Bylina miesiąca. Mak wschodni. Rośliny Ozdobne 6:38-39.

77. Czuchaj P. (2016). Bylina miesiąca. Zawciąg nadmorski. Rośliny Ozdobne 7-8:46-47.

78. Czuchaj P. (2016). Bylina miesiąca. Dzielżan. Rośliny Ozdobne 9:28-30.

79. Czuchaj P. 2016. Bylina miesiąca. Odętka wirginijska. Rośliny Ozdobne 10:30-31.

80. Czekalski M., Czuchaj P. 2016. Dendroflora cmentarza Zasłużonych Wielkopolan. Zieleń Miejska 11:20-21.

81. Czuchaj P. 2016. Bylina miesiąca. Kocimiętka Fassena. Rośliny Ozdobne 11:28-29.

82. Czuchaj P. 2016. Bylina miesiąca. Szarotka alpejska. Rośliny Ozdobne 12:30-31.

83. Czekalski M., Czuchaj P. 2017. Dendroflora parku Moniuszki w Poznaniu. Zieleń Miejska 1:24-25.

84. Czuchaj P. 2017. Bylina miesiąca. Liatra kłosowa. Rośliny Ozdobne 1:30-31.

85. Czuchaj P. 2017. Pnącza w mieszkaniu. Działkowiec 2:34-35.

86. Czuchaj P. 2017. Rozmnażamy doniczkowe. Działkowiec 3:61.

87. Czuchaj P. 2017. Bylina miesiąca. Gęsiówka kaukaska. Rośliny Ozdobne 3:30-31.

88. Czuchaj P. 2017. Bylina miesiąca. Pierwiosnek ząbkowany. Rośliny Ozdobne 4:36-37.

89. Czuchaj P. 2017. Robimy sadzonki bylin. Działkowiec 6:59.

90. Czuchaj P. 2017. Bylina miesiąca. Aster alpejski. Rośliny Ozdobne 5:30-31.

91. Czuchaj P. 2017. Bylina miesiąca. Bodziszek czerwony. Rośliny Ozdobne 6:30-31.

92. Czuchaj P. 2017. Rozmnażamy hortensje. Działkowiec 6:51.

93. Czuchaj P. 2017. Bylina miesiąca. Tawułka. Rośliny Ozdobne 7-8:38-39.

94. Czuchaj P. 2017. V Poznańskie dywany kwiatowe. Rośliny Ozdobne 9:5.

95. Czuchaj P., Czekalski M. 2017. Rodohypoksis Baura – kwitnący klejnot. Rośliny Ozdobne 9:16-17.

96. Czuchaj P. 2017. Bylina miesiąca. Perowskia. Rośliny Ozdobne 9:30-31.

97. Czuchaj P. 2017. Bylina miesiąca. Dąbrówka rozłogowa. Rośliny Ozdobne 10:28-29.

98. Czuchaj P. 2017. Doniczkowe przed próbą. Mój Ogródek 11:20-21.

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1