Spis publikacji dr hab. Aleksander Stachowiak

 

Publikacje w czasopismach naukowych

Stachowiak, A. (2000). Możliwość okulizacji podkładek gatunków pestkowych w pierwszym roku wzrostu. Rocz. AR Poznań, 32, 3, 31-39.

Stachowiak, A. (2000). Porównanie wpływu dwóch metod okulizacji na jakość materiału szkółkarskiego gatunków pestkowych. Rocz. AR Poznań, 32, 3, 41-46.

Stachowiak, A., Świerczyński, S. (2001). The effect of Colt and F 12/1 rootstocks on growth and efficiency of young sweet cherry trees cultivars ‘Johana’, ‘Kordia’ and ‘Regina’. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 34, 93-99.

Stachowiak, A., Świerczyński, S. (2001). The growth and efficiency of young plum trees of Cacanska Najbolia and Valor cultivars in dependence on the rootstock applied and the budding method. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 34, 101-109.

Świerczyński, S., Stachowiak, A. (2002). Wzrost i plonowanie nowych odmian wiśni w pierwszych pięciu latach po posadzeniu. Zeszyty Problemowe Postępu Nauk Rolniczych, 488, 449-455.

Świerczyński, S., Stachowiak, A., Pietrakowski, D. (2002). Ocena przydatności szkółkarskiej wisienki kosmatej (Prunus tomentosa Thunb.) jako podkladki karłowej pod śliwy. Zeszyty Problemowe Postępu Nauk Rolniczych, 488, 443-449.

Świerczyński, S., Stachowiak, A. (2003). Comparision of two technologies of the production of ‘Early Queen’ and ‘Szampion Reno’ apple trees. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 36, 85-91.

Stachowiak, A., Świerczyński, S. (2004). Wzrost i rozgałęzianie się okulantów jabłoni odmian Delikates i Szampion na trzech podkładkach w szkółce. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, 240, 96, 163-166.

Świerczyński, S., Stachowiak, A. (2004). Usefulness of five sour cherry cultivars grafted on two different rootstocks for commercial orchard. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 38, 169-174.

Stachowiak, A., Świerczyński, S. (2004). Growth of six sweet cherry cultivars on ‘Colt’ and on Mazzard seedling (Prunus avium L.) rootstocks in a nursery. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 38, 149-156.

Świerczyński, S., Stachowiak, A. (2004). Evaluation of a nursery usefulness of new rootstock for ‘Delikates’ and ‘Elstar’ apple cultivars. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 38, 163-168.

Świerczyński, S., Stachowiak, A., Golcz, M. (2005). Effect of Promalin and foliar fertilizers on the growth of maiden tree of two apple cultivars in a nursery. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 39, 97-102.

Świerczyński, S., Stachowiak, A., Kołczyk, A. (2005). The growth and flowering of the selected cultivars of ornamental apple trees depending on rootstocks used. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 39, 87-95.

Stachowiak, A., Świerczyński, S. (2006). Application of double root system in a mother field of rootstocks for apple trees. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 40, 53-57.

Świerczyński, S., Stachowiak, A. (2006). Usefulness of four rootstocks in the production of ornamental apple trees (Malus x purpurea Rehd.) in a nursery. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 40, 59-65.

Stachowiak, A., Świerczyński, S. (2007). The influence of production technology on the growth of apple fruit trees in a nursery. Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Ion Ionescu de la Brad Iasi. Lucrari Stiintifice Anul L, 1, seria Horticultura, 687-692.

Stachowiak, A., Świerczyński, S. (2007). The nursery usefulness of selected rootstocks for the production of maiden peach trees. Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Ion Ionescu de la Brad Iasi. Lucrari Stiintifice Anul L, 1, seria Horticultura, 693-698.

Świerczyński, S., Stachowiak, A. (2007). Growth and yielding of five cultivars of sour cherry trees on different rootstocks in orchard. Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Ion Ionescu de la Brad Iasi. Lucrari Stiintifice Anul L, 1, seria Horticultura, 727-730.

Świerczyński, S., Stachowiak, A. (2007). The influense of rootstocks and cultivars on efficiency, growth and quality of maiden plum trees in a nursery. Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Ion Ionescu de la Brad Iasi. Lucrari Stiintifice Anul L, 1, seria Horticultura, 731-736.

Świerczyński, S., Stachowiak, A. (2007). Propagation efficiency of four cultivars of Prunus serrulata (Lindl.) on two rootstocks. Nauka Przyr. Technol., 1, 3, #45.

Stachowiak, A., Świerczyński, S. (2007). Estimation of growth, efficiency and quality of maiden peach trees depending on rootstocks and cultivars. Nauka Przyr. Technol., 1, 3, #43.

Świerczyński, S., Stachowiak, A., Gradinariu, G. (2007). Apple tree growth and mineral elements content from the leaves of grafted apple trees, cultivated in a nursery, and the influence of chemical treatments. Cercetari Agronomice in Moldova, XXXX, 3, 131, 33-38.

Stachowiak, A., Świerczyński, S., Gradinariu, G. (2007). Estimation concerning the growth of sweet cherry trees on four rootstocks in nursery. Cercetari Agronomice in Moldova, XXXX, 4, 132, 29-34.

Świerczyński, S., Stachowiak, A. (2009). Ocena wzrostu, kwitnienia i owocowania wybranych odmian ozdobnych jabłoni w drugim i trzecim roku uprawy. Zeszyty Problemowe Postępu Nauk Rolniczych, 539, 707-713.

Świerczyński, S., Stachowiak, A. (2009). The influence of three fertilizers and preparation Gibrescol used via the foliage on the growth and state of nourishment of maiden apple trees in a nursery. Annales UMCS, sectio E, 64, 2, 78-84.

Stachowiak, A., Świerczyński, S. (2009). The influence of mycorrhizal vaccine on the growth of maiden sweet cherry trees of selected cultivars in nursery. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 8, 1, 3-11.

Świerczyński, S., Stachowiak, A. (2009). The usefulness of four rootstocks for the production of maiden peach trees. Journal Fruit and Ornamental Plant Researches, 17, 1, 39-48.

Stachowiak, A., Świerczyński, S. (2009). Estimation of 15 new clones of apple rootstocks. Nauka Przyr. Technol., 3, 3, #77.

Świerczyński, S., Stachowiak, A. (2009). The usefulness of two rootstocks for some plum cultivars. Journal Fruit and Ornamental Plant Researches, 17, 2, 63-71.

Świerczyński, S., Stachowiak, A. (2010). Comparision of the growth of selected seedlings of rootstocks for peach and plum. Nauka Przyr. Technol., 4, 1, #2.

Świerczyński, S., Stachowiak, A. 2010. The influence of mycorrhizal vaccine on the growth and cropping of plum and sour cherry trees. Journal Fruit and Ornamental Plant Researches, 18, 2, 71-77.

Stachowiak, A., Świerczyński, S. (2011). Growth of maiden apple trees of ‘Galaxy’ and ‘Rubin’ on rootstocks clones originating from crossing A.2 x B.9. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 10, 2, 49-59.

Świerczyński, S., Stachowiak, A. (2011). Growth of three generative rootstocks in a ‘replant disease soil’ nursery after the use of different organic fertilizers. Nauka Przyr. Technol., 5, 1, #4.

Stachowiak a., Świerczyński S. 2012. Phenological, morphological and genetic variability of 15 clones of rootstocks for apple. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 11(1), 183-192.

 

 

Świerczynski S., Stachowiak A. 2012. Usefulness of four rootstocks and mycorhization treatment in production of sweet cherry maiden trees in a nursery. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus11(2), 149-159.

 

Świerczynski S., Stachowiak A. 2012. Usefulness of 'Frutana' interstock in the production of maiden sweet cherry trees in the nursery. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus11(2),263-273.

 

Stachowiak, A., Świerczyński, S., Kolasiński, M. (2014). Growth and yielding of sweet cherry trees grafted on new biotypes of Prunus mahaleb L. Acta Sci. Polo., Hortorum Cultus, 13, 5, 131-143.

Świerczyński, S. Stachowiak, A., Świerczyńska, I., Golcz-Polaszewska, M. (2014). Influence of rootstock, cultivar and Ergoplant biostymulant on the growth of maiden pear trees in nursery and physiological compatibility. Acta Sci. Polo., Hortorum Cultus, 13, 6, 3-14.

Stachowiak, A., Bosiacki, M., Świerczyński, S., Kolasiński, M. (2015). Influence of rootstocks on different sweet cherry cultivars and accumulation of heavy metals in leaves and fruit. Hort. Sci. (Prague), 42, 4, 193-202. doi: 10.17221/141/2014-HORTSCI.

Świerczyński, S., Stachowiak, A., Golcz-Polaszewska, M. (2015). Maiden pear trees growth in replant soil after inoculation of rootstocks with mycorrhizal inoculum. Nauka Przyr. Technol. doi: 10.17306/J.NPT.2015.1.3

Świerczyński S, Stachowiak A.,  Golcz-Polaszewska A. 2017. The influence of treatments applied to common ninebark (Physocarpus opulifolius (L.) Maxim.) ‘Diabolo’ cuttings on their rooting and growth. Vol 11, Issue 3, 315-323.

 

Monografie naukowe

Stachowiak, A. (2012). Nowe biotypy antypki (Prunus mahaleb L.) jako słabo rosnące podkładki dla czterech odmian uprawnych czereśni. UP Poznań

 

Patenty

Wpisanie trzech odmian podkładek dla jabłoni: ‘POZ1’, ‘POZ6’ i ‘POZ13’ do Krajowego Rejestru w dniu 17.02.2015 r.

 

Prace w materiałach konferencyjnych

Stachowiak, A. (1994). Przyspieszenie produkcji wybranych podkładek generatywnych drzew owocowych. Materiały III Międzynarodowego Seminarium Szkółkarskiego, Lublin’94, 23-25.

Maćkowiak, M., Stachowiak, A. (1994). Przydatność podkładki wisienka Besseya (Prunus besseyi Bailey) dla uprawnych odmian brzoskwini. Hodowla i nasiennictwo roślin ogrodniczych. Poznań, 404-406.

Stachowiak, A. (1995). Wzrost okulantów brzoskwini w zależności od grubości podkładek i sposobu okulizacji. Materiały I Ogólnopolskiego Seminarium Pracowników Katedr Sadownictwa. Poznań, 30.

Stachowiak, A. (1996). Wpływ różnych wariantów mnożenia wegetatywnego na produktywność podkładki SL 64. Materiały II Ogólnopolskiego Sympozjum, Poznań 1996, tom I, 271.

Świerczyński, S., Stachowiak, A. (1999). Przydatność szkółkarska czterech siewek brzoskwini jako podkładek pod jej odmiany uprawne. Materiały VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Naukowego Hodowców Roślin Ogrodniczych AR Lublin, 275-278.

Stachowiak, A., Świerczyński, S. (1999). Efektywność wzrostu nowych odmian czereśni na podkładce Colt w szkółce. Materiały VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Naukowego Hodowców Roślin Ogrodniczych AR Lublin, 253-256.

Świerczyński, S., Stachowiak, A., Maćkowiak, M. (2002). Wzrost i plonowanie nowych odmian wiśni w pierwszych pięciu latach po posadzeniu. Sympozjum Sekcji Hodowli i Nasiennictwa PTNO, pt. ‘Hodowla i nasiennictwo roślin ogrodniczych’. Kraków, 21-22 maja.

Świerczyński, S., Stachowiak, A., Pietrakowski, D. (2002). Ocena przydatności szkółkarskiej wisienki kosmatej (Prunus tomentosa Thunb.) jako podkładki karłowej pod śliwy. Sympozjum Sekcji Hodowli i Nasiennictwa PTNO, pt. ‘Hodowla i nasiennictwo roślin ogrodniczych’. Kraków, 21-22 maja.

Świerczyński, S., Stachowiak, A. (2003). Ocena wartości użytkowej czterech nowych odmian wiśni.  I Zjazd Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, Kraków, 9-11 września.

Świerczyński, S., Stachowiak, A. (2003). Zastosowanie Prunus besseyi (Bailey) i Prunus tomentosa (Thunb.) jako podkładek karłowych pod wybrane odmiany brzoskwini i śliwy. I Zjazd Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, Kraków, 9-11 września.

Stachowiak, A., Świerczyński, S. (2004). Wzrost i rozgałęzianie się okulantów jabłoni odmian Delikates i Szampion na trzech podkładkach w szkółce. Ogólnopolski Zjazd Naukowy Hodowców Roślin Ogrodniczych ‘Polskie ogrodnictwo po wstąpieniu do Unii Europejskiej’, Szczecin, 24-26 czerwca.

Korszun, St., Stachowiak, A. (2004). Szczepienie wybranych odmian świerków. IX Ogólnop. Konf. Szkółk., Skierniewice 18-19 luty, 95-101.

Stachowiak, A., Świerczyński, S. (2007). The influence of production technology on the growth of apple fruit trees in a nursery. Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Ion Ionescu de la Brad Iasi. Simpozionul Stiintific Annual ‘Horticultura, Stiinta, Calitate, Diversitate Si Armonie’, Iasi, Rumunia 24-25 maja.

Stachowiak, A., Świerczyński, S. (2007). The nursery usefulness of selected rootstocks for the production of maiden peach trees. Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Ion Ionescu de la Brad Iasi. Simpozionul Stiintific Annual ‘Horticultura, Stiinta, Calitate, Diversitate Si Armonie’, Iasi, Rumunia 24-25 maja.

Świerczyński, S., Stachowiak, A. (2007). Growth and yielding of five cultivars of sour cherry trees on different rootstochs in orchard. Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Ion Ionescu de la Brad Iasi. Simpozionul Stiintific Annual ‘Horticultura, Stiinta, Calitate, Diversitate Si Armonie’, Iasi, Rumunia 24-25 maja.

Świerczyński, S., Stachowiak, A. (2007). The influence of rootstocks and cultivars on efficiency, growth and quality of maiden plum trees in a nursery. Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Ion Ionescu de la Brad Iasi. Simpozionul Stiintific Annual ‘Horticultura, Stiinta, Calitate, Diversitate Si Armonie’, Iasi, Rumunia 24-25 maja.

Świerczyński, S., Stachowiak, A. (2008). Porównanie wzrostu wybranych odmian jabłoni ozdobnych w drugim roku uprawy. XII Ogólnopolska Konferencja Szkółkarska ‘Aktualne problemy w produkcji szkółkarskiej roślin ozdobnych’, Skierniewice, 5-6 lutego.

Świerczyński, S., Stachowiak, A. (2008). Wpływ trzech nawozów i preparatu Gibrescol stosowanych dolistnie na wzrost i stan odżywienia okulantów jabłoni w szkółce.
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa ‘Dolistne dokarmianie roślin’, Lublin, 18-19 września.

Świerczyński, S., Stachowiak, A. (2009). Ocena wzrostu, kwitnienia i owocowania wybranych odmian ozdobnych jabłoni w drugim i trzecim roku uprawy. Konferencja PTNO ‘Ogrodnictwo jutra’, Kraków, 10-11 września.

Świerczyński, S., Stachowiak, A. (2009). Wzrost trzech podkładek generatywnych w szkółce o zmęczonej glebie po zastosowaniu różnej materii organicznej. Konferencja PTNO ‘Ogrodnictwo jutra’, Kraków, 10-11 września.

Świerczyński, S., Stachowiak, A. (2010). Wpływ szczepionki mikoryzowej na wzrost i owocowanie drzew śliwy i wiśni. XLVI Ogólnopolska Naukowa Konferencja Sadownicza ‘Nauka praktyce’, Skierniewice, 29-30 września.

 

Streszczenia (abstrakty) w materiałach konferencyjnych

Świerczyński, S. Stachowiak, A. (2007). ‘Wpływ zabiegu mikoryzacji podkładek na wzrost okulantów jabłoni ozdobnej ‘Royalty’. II Konferencja ‘Mikoryza w architekturze krajobrazu’, Poznań, 22-23 października.

Stachowiak, A., Świerczyński, S. (2007). Wpływ mikoryzy na wzrost drzewek czereśni w szkółce. II Konferencja ‘Mikoryza w architekturze krajobrazu’, Poznań, 22-23 października.

 

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1