Spis publikacji prof. dr hab. Mieczysław Czekalski

 

 

Oryginalne prace twórcze:

1. Czekalski M., 1997. Propagation of Sea buckthorn by hardwood cuttings in an unheated plastic tunnel. Rocznik Dendrologiczny, 45: 57-63.

2. Czekalski M., 1997. Wpływ sposobu przygotowania sadzonek różaneczników zawsze zielonych na ich ukorzenienie i jakość nowych roślin. Rocznik Akademii Rolniczej w Pozaniu, 296, 25: 13-21.

3. Czekalski M., Danielewicz W., 1997. Glediczja trójcierniowa (Gleditsia triacanthos L.) w Polsce. Rocznik Dendrologiczny, 45: 5-34

4. Czekalski M., 1998. Kultury izolowanych liści sukulentów ozdobnych w warunkach in vivo. Rocznik Akademii Rolniczej w Poznaniu 301, Ogrodn. 26: 31-48.

5. Czekalski M., 1998. Rozmnażanie bukszpanu wieczniezielonego (Buxus sempervirens L.) za pomocą sadzonek pędowych w 24 terminach. Rocznik Dendrologiczny 46: 45-56.

6. Czekalski M., Grzeszczak-Nowak H., 1998. Miłorząb dwuklapowy (Ginkgo biloba L.) w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Rocznik Dendrologiczny 46: 113-124.

7. Krzymińska A., Czekalski M., 1998. Dwukrotne wykorzystanie podłoża do ukorzeniania sadzonek różaneczników. Rocznik Akademii Rolniczej w Poznaniu 304, Ogrodn. 27: 171-176.

8. Czekalski M., 1999. Rozmnażanie runianki japońskiej (Pachysandra terminalis Sieb. et Zucc.) za pomocą sadzonek pędowych w dwudziestu czterech terminach. Rocznik Dendrologiczny 47: 85-96.

9. Czekalski M., 1999. Park pałacowy w Konarzewie koło Poznania i zmiany w składzie jego dendroflory po 182 latach. Rocznik Dendrologiczny 47: 97-122.

10. Czekalski M., Hyży G., 1999. Rozmnażanie czterech odmian różaneczników zawsze zielonych za pomocą sadzonek pędowych. Erica Polonica 10: 23-34.

11. Czekalski M., Szuman P., 1999. Rozmnażanie kiścienia wawrzynowego – Leucothoë fontanesiana (Steudel) Sleumer za pomocą sadzonek różnego typu. Erica Polonica 10: 41-49.

12. Czekalski M., Gruszka A., 1999. Zdolność kiełkowania jednorocznych i dwuletnich nasion różanecznika żółtego (Rhododendron luteum Sweet) oraz wzrost uzyskanych z nich siewek. Erica Polonica 10: 51-59.

13. Czekalski M., 2000. Owocowanie, owoce i zdolność kiełkowania nasion różanecznika żółtego (Rhododendron luteum Sweet). Erica Polonica, 11: 33-43.

14. Czekalski M., 2000. Drzewa i krzewy ozdobne w 21 parkach wiejskich Wielkopolski. Rocznik Dendrologiczny, 48: 111-130.

15. Czekalski M., 2000. Park pałacowy w Objezierzu w województwie wielkopolskim. Rocznik Dendrologiczny, 48: 131-140.

16. Krzymińska A., Czekalski M., 2000. Porównanie wzrostu różaneczników rozmnożonych za pomocą sadzonek pędowych liściowych i in vitro. Roczn. Ak. Roln. w Poznaniu 323, Ogrodnictwo 31: 101-1105.

17. Krzymińska A., Czekalski M., 2000. Rozmnażanie różaneczników za pomocą krótkich sadzonek pędowych i liściowych. Roczn. Ak. Roln. w Poznaniu 323, Ogrodnictwo 31: 107-110.

18. Czekalski M., Furmańczak K., 2000. Jednoroczne i dwuletnie rośliny ozdobne stosowane do dekoracji grobów na cmentarzu parafialnym w Lesznie. Roczn. AR Poznań 318, Ogrodn. 29: 19-27.

19. Czekalski M., 2005. Wzrost młodych różaneczników zawsze zielonych w Arboretum Leśnym w Laskach. Zeszyty Problem. Post. Nauk Rolniczych, 504:385-391.

20. Czekalski M., 2006. Wzrost i kwitnienie pwonii chińskiej (Paeonia lactiflora L.) w pierwszym i drugim roku po podziale i przesadzeniu. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 510:105-112.

21. Czekalski M., 2006. Postęp w rozmnażaniu różaneczników za pomocą sadzonek pędowych. X Ogólnopolska Konferencja Szkółkarska – Aktualne problemy w szkółkarstwie ozdobnym, Puławy, 22-23 lutego 2006r. Opracowanie redakcyjne ISK, s:118-126.

22. Czekalski M., 2007. Przegląd bylin ozdobnych rosnących dziko w Izraelu. Rocz. AR Poznań, 383, Ogrodnictwo 41:23-28.

23. Weber-Siwirska M., Czekalski M. 2007. Odnawianie się generatywne drzew i krzewów na terenie Wrocławia. Rocznik Dendrologiczny 55: 97-112.

24. Czekalski M., 2008. Ulistnienie – ozdoba różaneczników zawsze zielonych poza okresem kwitnienia. Zeszyty Prob. Post. Nauk Roln. 525:55-62.


Artykuły naukowe:

1. Czekalski M., 1997. Pycnostachys – nowa roślina ozdobna na kwiat cięty. Ogrodnictwo, 1: 29.

2. Czekalski M., 1997. Różanecznik wschodniokarpacki – Rhododendron myrtifolium Schott et Kotschy. Erica Polonica, 8: 7-13.

3. Czekalski M., 1997. Różanecznik kaukaski – Rhododendron caucasicum Pall. Erica Polonica, 8: 13-19.

4. Czekalski M., 1997. Kalmia wielkolistna. IV. Rozmnażanie za pomocą sadzonek pędowych. Erica Polonica, 8: 20-25.

5. Czekalski M., 1997. Różaneczniki na terenach zieleni. Ogrodnictwo, 2: 21-22.

6. Czekalski M., 1997. Nowe odmiany roślin ozdobnych. Ogrodnictwo, 3: 20-23.

7. Czekalski M., 1997. Przegląd literatury (5 pozycji o roślinach wrzosowatych). Erica Polonica, 8: 50-53.

8. Czekalski M., 1997. Korzenie przybyszowe w próchniejących pniach i na koronach drzew. Rocznik Dendrologiczny, 45: 139-146.

9. Czekalski M., 1997. Odrosty korzeniowe buka pospolitego – Fagus sylvatica L. Rocznik Dendrologiczny, 45: 153-156.

10. Czekalski M., 1998. Rhododendron in the former Soviet Union, Caucasian species. Journal American Rhododendron Society 52 (2): 81-89.

11. Czekalski M., 1998. Acer platanoides L. ‘Autumn Red’ a new cultivar of Norway maple.
Rocznik Dendrologiczny 46: 65-66.

12. Czekalski M., 1998. Okazała trzmielina zwyczajna (Euonymus europaeus L.) w parkach wiejskich Wielkopolski. Rocznik Dendrologiczny 46: 75-80.

13. Czekalski M., 1998. Jakość wody w uprawie roślin wrzosowatych. Erica Polonica 9: 23-35.

14. Werner M., Frużyńska-Jóźwiak D., Czekalski M., 1998. Analiza mikologiczna nie rozkwitających kwiatostanów różaneczników. Erica Polonica 9: 60-63.

15. Czekalski M., 1999. Nie wykorzytane możliwości rozmnażania wegetatywnego roślin. Prace Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego 5 (1): 325-347.

16. Pokojowczyk K., Pokojowczyk W., Czekalski M., 1999. Próba rozmnażania różaneczników zawsze zielonych za pomocą sadzonek w czerwcu w nieogrzewanym tunelu foliowym. Erica Polonica 10: 35-39.

17. Czekalski M., 1999. Zdolności regeneracyjne drzew i krzewów. Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew, 5: 3-26.

18. Czekalski M., Florkowska M.A., Lindstrom O.M., 2000. Rhododendrons in the former Soviet Union: Eastern Carpathian species Rhododendron myrtifolium Schott et Kotschy. Journal American Rhododendron Society 54, 2: 99-105.

19. Czekalski M., 2000. Anomalie u drzew i krzewów. Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew, 6: 32-46.

20. Czekalski M., 2000. Naturalne ukorzenienie się pnia brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth). Rocznik Dendrologiczny 48: 185-188.

21. Czekalski M., Butowski Z., 2000. Rosliny wrzosowate w Gołubieńskim Ogrodzie Botanicznym na Pojezierzu Kaszubskim. Erica Polonica 11: 59-64.

22. Czekalski M., 2007/2008 (wydrukowane w 2008). Azalie doniczkowe. Erica Polonica 18:35-31

23. Czekalski M., 2007/2008 (wydrukowane w 2008). Profesor Władysław Bugała (1924-2008). Erica Polonica 18:65-67.

24. Czekalski M., 2007/2008 (wydrukowane w 2008). Dr Kazimierz Pliszka nie żyje (1935-2008). Erica Polonica 18:67-68.

25. Czekalski M., 2007/2008 (wydrukowane w 2008). Dziewięć pozycji literatury. Erica Polonica 18:49-56.


Artykuły przeglądowe:

a/ artykuły naukowe (prace recenzowane w czasopismach naukowych)

1. Czekalski M., 2005. Mało rozpowszechnione drzewa i krzewy liściaste przydatne do uprawy w parkach i ogrodach. Uprawa i Ochrona Drzew 14:17-30 + 4 barwne fotografie.


Prace konferencyjne:

a/ w języku polskim

1. Czekalski M., 2005. Wzrost młodych różaneczników zawsze zielonych w Arboretum Leśnym w Laskach. Ogólnopolska Konferencja „Postęp w produkcji Roślin Ozdobnych”. Skierniewice 31 stycznia – 1 lutego 2005r.:121-122.

2. Czekalski M., 2005. Ozdobne rośliny bulwiaste dziko rosnące w Polsce. Biuletyn Stowarzyszenia Producentów Ozdobnych Roślin Cebulowych 17:55-59.

3. Czekalski M., 2006. Postęp w rozmnażaniu różaneczników za pomocą sadzonek. X Ogólnopolska Konferencja Szkółkarska – Aktualne problemy w szkółkarstwie ozdobnym, Puławy, 22-23 lutego 2006r. Opracowanie redakcyjne ISK, s:118-126.

4. Czekalski M., 2007. Dzikie róże. XI Ogólnopolska Konferencja Szkółkarska – Problemy i perspektywy produkcji szkółkarskiej roślin ozdobnych. Skierniewice, 20-21 lutego 2007. Red. Wydawnictwa ISiK:14-24.

5. Czekalski M., 2007. Czynniki i warunki skutecznej powtarzalności ukorzeniania się sadzonek roślin. Tamże:135-142.

6. Czekalski M., 2007. Wybrane rośliny cebulowe, kłączowe i bulwiaste flory Izraela. Ogólnopolska Konferencja Stowarzyszenia Producentów Ozdobnych Roślin Cebulowych. Chrzypsko Wielkie. Materiały z Konferencji 19:13-21.

7. Czekalski M., 2007. Rośliny okrywowe dla miejskich terenów zieleni. Ogólnopolska Konferencja – Zieleń Miejska „Drzewa a infrastruktura miejska”, Poznań, 21-22 maja 2007 r.:59-65.

8. Czekalski M., 2007. Ściółkowanie gleby – poprawa warunków uprawy drzew i krzewów. Tamże:67-73.

9. Czekalski M., 2007. Kasztanowce dla terenów zieleni. Ogólnopolska Konferencja „Uprawa i ochrona drzew”. Przelewice, 11-13.09.2007 str. 65-75 + 4 barwne fotografie.

10. Czekalski M., 2007. Pomnikowa lipa drobnolistna Proślicach, pow. Kluczbork. Tamże: 76-78 + 4 barwne fotografie. Czekalski M., 2007. Zabytki i ogrody Ziemi Lwowskiej. Tamże:79-88 + 10 barwnych fotografii.

11. Czekalski M., 2008. Rośliny wrzosowate rosnące w Polsce dziko. XII Ogólnopolska Konferencja Szkółkarska – Aktualne problemy w produkcji szkółkarskiej roślin ozdobnych. Skierniewice, 5-6 lutego 2008 r. Red. Wydawnictwa ISiK:5-14.

12. Czekalski M., 2008. Klon polny – uniwersalne drzewo rodzime dla terenów zieleni. III Konferencja Naukowo-Techniczna „Od promenady do autostrady, czyli komunikacja z naturą”. Kalsk, 23-24 październik 2008 r. Red. A. Greinert i M.E. Drozdek: 254-263.

13. Czekalski M., 2008. Dolny Śląsk – kraina różaneczników. Zjazd Sekcji Dendrologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego i Konferencja „Dendrologia w badaniach środowiska przyrodniczego oraz dziedzictwa kulturowego – historia, stan obecny i wizja przyszłości”. Szklarska Poręba, 25-27 czerwca 2008 r. Red. W. Danielewicz:77-86.

14. Czekalski M., 2009. Piwonie krzewiaste - propozycja dla szkółkarstwa. XIII Ogólnopolska Konferencja Szkółkarska „Produkcja drzew i krzewów ozdobnych oraz ich wykorzystanie w terenach zurbanizowanych”. Skierniewice, 3-4 marca 2009r. Ss. 5-14


Książki naukowe:

d) redakcja pracy zbiorowej

1. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 318, Ogrodnictwo 29, ss. 150, ark. druk. 9,44. Redaktor tomu. Prace konferencyjne w języku niekongresowym

1. Czekalski M., 1997. Drzewa i krzewy ozdobne wytrzymałe na suszę. III Szkółkarska Konferencja Naukowa „Poprawa zdrowotności i jakości drzew i krzewów zdrowotnych”. ISiK Skierniewice, PTNO. Skierniewice, 22-23.01.1997. s. 15-29.

2. Czekalski M., 1997. Ukorzenianie sadzonek różaneczników pobranych z roślin matecznych rozmnożonych in vitro. Konferencja nt. Rozmnażanie roślin ogrodniczych. Warszawa 15.03.1997. ss. 62-64.

3. Czekalski M., 1997. Różaneczniki na terenach zieleni. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Sztuka ogrodów w krajobrazie miasta. Wrocław 20-22.06.1997. ss. 227-230.

4. Czekalski M., 1998. Rośliny okrywowe dla miejskich terenów zieleni. Materiały z Międzynarodowej Konferencji „Miasto w zieleni – jak to osiągnąć”. Kalisz 12.06.1998. ss. 59-68.

5. Czekalski M., 1998. Krzewy okrywowe dla terenów zieleni. [w]: Miasto – ogród, sto lat rozwoju idei. red. A. Drapella-Hermansdorfer, F. Gospodarczyk, J. Weber. Materiały z konferencji naukowej, 18-20.06.1998, VII Targi Zieleni Miejskiej i Ogrodnictwa, Wrocław, ss. 85-89.

6. Czekalski M., 1998. Nowe i mniej rozpowszechnione rośliny ozdobne do dekoracji balkonów i wnętrz. Referat wygłoszony na posiedzeniu Komisji Nauk Rolniczych Oddziału PAN we Wrocławiu. Nauka Wrocławska – Biuletyn Informacyjny Oddziału PAN we Wrocławiu, 9-10: 9-10.

7. Czekalski M., Bąbelewski P., 1998. Rozmnażanie czterech gatunków krzewów ozdobnych za pomocą sadzonek zdrewniałych różnego typu w nie ogrzewanych tunelach foliowych. Materiały z konferencji „Rozmnażanie roślin ogrodniczych. Szkółkarstwo roślin ozdobnych”. Skierniewice 18-19.06.1998. ss. 79-83.

8. Czekalski M., 1999. Rozmnażanie bukszpanu wieczniezielonego i runianki japońskiej za pomocą sadzonek pędowych w ciągu całego roku. Konferencja – Szkółkarstwo Roślin Ozdobnych, red. B. Matysiak, Skierniewice 9-10 lutego 1999 r. ss. 31-39.

9. Czekalski M., 1999. Drzewa i krzewy ozdobne mało rozpowszechnione i do upraw specjalnych. Ibidem, ss. 71-92.

10. Czekalski M., 1999. Wybór stanowiska, sadzenie i pielęgnacja różaneczników na terenach zieleni. Konferencja Naukowa nt. Kształtowanie, pielęgnacja i ochrona zieleni miejskiej. Wrocław 28-29 maja 1999 r. ss. 13-20.

11. Czekalski M., 1999. Trzy mało rozpowszechnione gatunki olszy. VI. Konferencja Szkółkarska – Nowe tendencje w szkółkarstwie ozdobnym. Skierniewice 18-19 listopada 1999 r. ss. 39-44. 12. Czekalski M., Bąbelewski P., 1999. Rozmnażanie męskiej i żeńskiej rośliny cisa pospolitego za pomocą sadzonek pędowych w ciągu całego roku. Ibidem, ss. 107-114.

13. Bąbelewski P., Czekalski M., 1999. Przyspieszona produkcja krzewów ozdobnych w nieogrzewanym tunelu foliowym. Konferencja Szkółkarstwo Roślin Ozdobnych, red. B. Matysiak, Skierniewice 9-10 lutego 1999 r. ss. 109-114.

14. Czekalski M., 2000. Fabiana imbricata Ruiz et Pav. – nowa roślina ozdobna. Roczn. Ak. Roln. w Poznaniu 323, Ogrodnictwo 31. cz. II.: 193-196. III Ogólnopolskie Seminarium Nowe Rośliny i Technologie w Ogrodnictwie, Poznań 25-26.09.2000.

15. Czekalski M., 2000. Ptilotus exaltatus Ness 1845 – nowa w Europie roślina ozdobna. Roczn. Ak. Roln. w Poznaniu 323, Ogrodnictwo 31. cz. II.: 197-202. III Ogólnopolskie Seminarium Nowe Rośliny i Technologie w Ogrodnictwie, Poznań 25-26.09.2000.

16. Czekalski M., 2000. Robinie – drzewa do uprawy w miastach i ogrodach. Konferencja: Nowe technologie w szkółkarstwie ozdobnym, Poznań-Kórnik 8-9.09.2000. ss. 70-72.

17. Czekalski M., 2005. Liściaste krzewy ozdobne o wszechstronnym zastosowaniu 1. PWRiL w Poznaniu , Ss.223.

18. Czekalski M., 2005. Ogólna uprawa roślin ozdobnych, wyd. II AR Wrocław, ss. 268.

19. Czekalski M., 2006. Liściaste krzewy ozdobne o wszechstronnym zastosowaniu cz. 2. PWRiL. Poznań, ss. 200.

20. Czekalski M., 2006. Rośliny uprawiane na zieleń ciętą. PWRiL. Ss 179 + 65 barwnych ilustracji.

21. Czekalski M., 2006. Zieleń miasta Kluczborka. Wydawca Urząd miejski w Kluczborku. Ss. 142.

22. Czekalski M., 2007. Magnolie. Plantpress, Kraków, ss. 104

23. Czekalski M., 2007. Arboretum w Laskach Przewodnik. Wyd. Prodruk, Poznań, ss. 77.

24. Czekalski M., 2008. Wrzosy, wrzośce i inne rośliny wrzosowate. PWRiL, Oddział w Poznaniu. Ss. 236 + 49 barwnych fotografii na wklejkach. Ark. wyd. 15,75.

25. Czekalski M., 2009. Park dworski w Iłowej. Monografia z przewodnikiem,. Wyd. M. Czekalski z Prodruk, Poznań Ss. 152.


Publikacje popularnonaukowe:

1. Czekalski M., 1997. Sosna – radość w ogrodzie. Działkowiec 1: 10-11.

2. Czekalski M., 1997. Sosna górska i inne sosny w ogrodzie. Działkowiec 2: 8.

3. Czekalski M., 1997. Jak ciąć krzewy ozdobne. Działkowiec 3: 8-9.

4. Czekalski M., 1997. Drzewa wokół zagród gospodarskich. Poradnik Gospodarski 2: 43.

5. Czekalski M., 1997. Drzewo roku 1997 – kasztanowiec (Aesculus sp.), Cz. I. Szkólkarstwo, 1: 21-23.

6. Czekalski M., 1997. Niskie byliny kwitnące wczesną wiosną. Działkowiec, 4: 11.

7. Czekalski M., 1997. Nowe petunie ozdobą balkonów i ogrodów. Działkowiec, 5: 12-13.

8. Czekalski M., 1997. Pustokrężnik różnobarwny. Działkowiec, 6: 19.

9. Czekalski M., 1997. Drzewo roku 1997 – kasztanowiec, cz. II. Najważniejsze drzewo ozdobne obcego pochodzenia. Szkółkarstwo, 2: 8-9.

10. Czekalski M., 1997. Bakterie stymulują powstawanie korzeni przybyszowych. Szkółkarstwo, 2: 31-32.

11. Czekalski M., 1997. Przegląd literatury szkółkarskiej – ze świata. Szkółkarstwo, 2: 4, 9, 26.

12. Czekalski M., 1997. Kolorowe krwawniki. Działkowiec, 7: 13.

13. Czekalski M., 1997. Syzygium wiechowate – do dekoracji wnętrz i na zieleń ciętą. Owoce, Warzywa, Kwiaty, 14: 20.

14. Czekalski M., 1997. Piwonie – byliny piękne lecz kapryśne. Działkowiec, 8: 11.

15. Czekalski M., 1997. Drzewo roku 1997 – kasztanowiec, cz. III. Rozmnażanie z nasion. Szkółkarstwo, 3: 9.

16. Czekalski M., 1997. Przegląd literatury szkółkarskiej – ze świata. Szkółkarstwo, 3: 26, 35.

17. Czekalski M., 1997. Krzewy kwitnące u schyłku lata. Działkowiec, 9: 16-17.

18. Czekalski M., 1997. Krzewy wokół zagród wiejskich. Poradnik Gospodarski, 9: 50.

19. Czekalski M., Strzelecka K., 1997. Liriope – interesująca bylina. Ogrodnictwo 4: 27-28.

20. 3.200. Czekalski M., 1997. Przygotowanie krzewów zawsze zielonych do zimowania. Działkowiec, 11: 12-13.

21. Czekalski M., 1997. Mahonia. Owoce, Warzywa, Kwiaty, 20: 21.

22. Czekalski M., 1997. Drzewo roku 1997 – kasztanowiec, cz. IV. Rozmnażanie wegetatywne. Szkółkarstwo, 4: 22-23.

23. Czekalski M., 1997. Przegląd literatury szkółkarskiej – ocena wierzb słabo rosnących. Szkółkarstwo, 4: 28.

24. Czekalski M., 1997. O wodzie dla różaneczników. Kwiaty, 2: 34.

25. Czekalski M., Strzelecka K., 1997. Osteospermum – roślina ozdobna o wszechstronnym zastosowaniu. Ogrodnictwo, 5: 30-31.

26. Czekalski M., Bojarczuk T., 1997. Skoczek różanecznikowy już w Polsce. Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, 7: 7-8.

27. Czekalski M., 1998. Koguci grzebień (Erythrina crista-galli). Kwietnik, 1: 12-13.

28. Czekalski M., 1998. Krzewy ozdobne mało rozpowszechnione. Działkowiec 3: 17.

29. Czekalski M., 1998. O sadzeniu róż. Poradnik Gospodarski 3: 36.

30. Czekalski M., 1998. Rolnicy – nie ogławiajcie wierzb. Poradnik Gospodarski 10: 34.

31. Czekalski M., 1998. Sadzimy róże. Kwietnik 9: 33-35.

32. Czekalski M., 1998. Drzewo roku 1998 – buk. Cz. I. Szkółkarstwo 1: 29-31.

33. Czekalski M., 1998. Drzewo roku 1998 – buk. Cz. II. Król lasów (o znaczeniu i zastosowaniu). Szkółkarstwo 2: 24-25.

34. Czekalski M., 1998. Drzewo roku 1998 – buk. Cz. III. Produkcja z nasion. Szkółkarstwo 3: 13-14.

35. Czekalski M., 1998. Drzewo roku 1998 – uk. Cz. IV. Rozmnażanie wegetatywne. Szkółkarstwo 4: 28-29.

36. Czekalski M., 1998. Przegląd literatury szkółkarskiej – jarzęby europejskie – drzewa obficie owocujące, o małych wymaganiach; nowa forma lipy drobnolistnej. Szkółkarstwo 1: 33.

37. Czekalski M., 1998. Przegląd literatury szkółkarskiej – jarzęby obcego pochodzenia. Szkółkarstwo 2: 36.

38. Czekalski M., Strzelecka K., 1998. Melampodium błotne nowa w Polsce roślina ozdobna. Owoce Warzywa Kwiaty 16: 20.

39. Czekalski M., 1998. Drzewa i krzewy do uprawy w miastach. Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew. Kluczbork, s. 12-43.

40. Czekalski M., 1998. VII Seminarium Grupy „Rośliny Wrzosowate”. Erica Polonica 9: 7-13.

41. Czekalski M., 1999. Krzew miesiąca – mikrobiota syberyjska. Działkowiec 1: 12.

42. Czekalski M., 1999. Krzew miesiąca – choina kanadyjska. Działkowiec 2: 9.

43. Czekalski M., 1999. Krzew miesiąca – leszczynowiec. Działkowiec 3: 10.

44. Czekalski M., 1999. Krzew miesiąca – enkiant dzwonkowaty. Działkowiec 4: 11.

45. Czekalski M., 1999. Krzew miesiąca – różanecznik jakuszimański. Działkowiec 5: 10.

46. Czekalski M., 1999. Krzew miesiąca – magnolia Siebolda. Działkowiec 6: 10.

47. Czekalski M., 1999. Krzew miesiąca – tawulce. Działkowiec 7: 8.

48. Czekalski M., 1999. Własne róże (o rozmnażaniu przez okulizację). Działkowiec 7: 16-17.

49. Czekalski M., 1999. Krzew miesiąca – janowce. Działkowiec 8: 10.

50. Czekalski M., 1999. Krzew miesiąca – stewarcja nibykamelia. Działkowiec 9: 11.

51. Czekalski M., 1999. Krzew miesiąca – pięciornik krzewiasty. Działkowiec 10: 15.

52. Czekalski M., 1999. Krzew miesiąca – ostrokrzew. Działkowiec 11: 7.

53. Czekalski M., 1999. Krzew miesiąca – wrzosiec darlejski. Działkowiec 12: 13.

54. Czekalski M., 1999. Jaśmin – pachnące pnącze. Kwietnik 1: 16-19.

55. Czekalski M., 1999. Piękne i dzikie (o dzikich gatunkach róż). Kwietnik 8: 43-47.

56. Czekalski M., 1999. Wdzięczna hebe. Kwietnik 9: 20-23.

57. Czekalski M., 1999. Drzewo roku 1999 – wiąz. cz. I. Szkółkarstwo 1: 31-33.

58. Czekalski M., 1999. Drzewo roku 1999 – wiąz. cz. II. Holenderska choroba wiązów. Szkółkarstwo 2: 38-40.

59. Czekalski M., 1999. Drzewo roku 1999 – wiąz. cz. III. Produkcja z nasion. Szkółkarstwo 3: 36.

60. Czekalski M., 1999. Drzewo roku 1999 – wiąz. cz. IV. Rozmnażanie wegetatywne. Szkółkarstwo 4: 34-35.

61. Czekalski M., 1999. Przygotowanie krzewów ozdobnych do zimowania. Poradnik Gospodarski 9: 58.

62. Czekalski M., 1999. Krzewy ozdobne kwitnące zimą. Poradnik Gospodarski 11: 33.

63. Czekalski M., 1999. Drzewka choinkowe. Poradnik Gospodarski 12: 35.

64. Czekalski M., 2000. Pnącze miesiąca – bluszcz. Działkowiec 1: 7.

65. Czekalski M., 2000. Pnącze miesiąca – jaśmin nagokwiatowy. Działkowiec 2: 9.

66. Czekalski M., 2000. Pnącze miesiąca – powojnik górski. Działkowiec 3: 7.

67. Czekalski M., 2000. Pnącze miesiąca – kokornak. Działkowiec 4: 6.

68. Czekalski M., 2000. Pnącze miesiąca – aktinidia. Działkowiec 5: 14.

69. Czekalski M., 2000. Pnącze miesiąca – glicynia. Działkowiec 6: 18.

70. Czekalski M., 2000. Pnącze miesiąca – powojnik tangucki. Działkowiec 7:

71. Czekalski M., 2000. Iskora – kapryśny klejnot. Kwietnik 2: 21-23.

72. Czekalski M., 2000. Renesans hortensji. Kwietnik 4: 7-10.

73. Czekalski M., 2000. Ołownik. Kwietnik 5: 13-15.

74. Czekalski M., 2000. Drzewo roku 2000 – brzoza. Szkółkarstwo 2: 7-9.

75. Czekalski M., 2000. Drzewo roku 2000 – brzoza. Cz. II. Gatunki i odmiany zagraniczne. Szkółkarstwo 3: 22-23.

76. Czekalski M., 2000. Małe wierzby w ogrodzie. Poradnik Gospodarski 3: 45.

77. Czekalski M., 2000. Pnącze miesiąca – winobluszcz. Działkowiec 8: 12.

78. Czekalski M., 2000. Pnącze miesiąca – milin amerykański. Działkowiec 9: 12.

79. Czekalski M., 2000. Pnącze miesiąca – rdestówka. Działkowiec 10: 14.

80. Czekalski M., 2000. Pnącze miesiąca – hortensja pnąca. Działkowiec 11: 9.

81. Czekalski M., 2000. Pnącze miesiąca – przywarka japońska. Działkowiec 12: 8.

82. Czekalski M., 2000. Drzewo roku 2000 – brzoza. cz. III. Zastosowanie i wymaga

nia. Szkółkarstwo 4: 27-29. 83. Czekalski M., 2000. Drzewo roku 2000 – brzoza. cz. IV. Produkcja z nasion. Szkółkarstwo 5: 38-39.

84. Czekalski M., 2000. Drzewo roku – brzoza. cz. V. Rozmnażanie wegetatywne. Szkółkarstwo 6: 22-23.

85. Czekalski M., 2000. Kosmata roślina (o Cyanotis somaliensis i C. kewensis). Kwietnik 9: 20-21.

86. Czekalski M., 2000. Palmy w mieszkaniu. Poradnik Gospodarski 11: 28-29.

87. Czekalski M., 2000. Gwiazda betlejemska na świątecznym stole. Poradnik Gospodarski 12: 29.

88. Czekalski M., 2000. Australia – źródłem nowych roślin ozdobnych dla Europy. Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych 10: 11-12.

89. Czekalski M., 2005. Drzewo roku 2005 – wierzba, cz. 1 Gatunki rodzime. Szkółkarstwo 1:10 i 12-13.

90. Czekalski M. 2005. Drzewo roku 2005 – wierzba, cz. 2. Gatunki rodzime, c.d. Szkółkarstwo 2:12-13.

91. Czekalski M., 2005. Drzewo roku 2005 – wierzba, cz. 3. Gatunki zagraniczne. Szkółkarstwo 3:8-9.

92. Czekalski M., 2005. Drzewo roku 2005 – wierzba, cz. 4. Rozmnażanie, Szkółkarstwo 4:10-11.

93. Czekalski M., 2005. Hortensja ogrodowa – roślina z przyszłością , cz. I. Rośliny Ozdobne 2:8-10.

94. Czekalski M., 2005. Hortensja ogrodowa – roślina z przyszłością, cz. II. Rośliny Ozdobne 3:9-11.

95. Czekalski M., 2005. Hortensja na terenach zieleni,. Rośliny Ozdobne 4:4-6.

96. Czekalski M., 2005. Wrzośce w doniczkach, cz. I. Gatunki i odmiany. Hasło Ogrodnicze 4:160-163.

97. Czekalski M., 2005. Wrzośce w doniczkach , cz. II. Zasady uprawy. Hasło Ogrodnicze 5:150-154.

98. Czekalski M., 2005. Roślina warta uwagi: Ruselia skrzypowata. Hasło Ogrodnicze 10:162.

99. Czekalski M., 2005. Wyżlin większy w uprawie na kwiaty cięte. Hasło Ogrodnicze 11:136-139.

100. Czekalski M., 2005. Roślina warta uwagi: Korokia irgowata. Hasło Ogrodnicze 11:150.

101. Czekalski M., 2005. Pędzenie i przyspieszanie kwitnienia forsycji. Rośliny ozdobne 6:10-11

102. Czeaksli M., 2005. Wilczomlecz lśniący. Hasło Ogrodnicze 12:151.

103. Czeklaksi M., 2005. Protea i rośliny pokrewne. Biuletyn informacyjny Polskiego towarzystwa Nauk Ogrodniczych 15:15-16.

104. Czekalski M., 2006. Azalie doniczkowe. Rośliny Ozdobne 1: 8-9.

105. Antkowiak W., Czekalski M., 2006. Najgrubsza jabłoń domowa w Polsce. Szkółkarstwo 1: 50.

106. Czekalski M., 2006. Zasady uprawy azalii doniczkowych. Rośliny Ozdobne 2: 16-17.

107. Czekalski M., 2006. Rozmaryn lekarski. Rośliny Ozdobne 2: 29.

108. Czekalski M., 2006. Zielistka storczykowata. Rośliny Ozdobne 2: 37.

109. Czekalski M., 2006. Drzewo roku 2006. Robinia biała, cz. I. Szkółkarstwo 2: 16-19.

110. Czekalski M., 2006. Cykle produkcji azalii doniczkowych. Rośliny Ozdobne 3: 20-21.

111. Czekalski M., 2006. Przyspieszona uprawa lewkonii na kwiaty cięte (cz. I). Hasło Ogrodnicze 5: 164-166.

112. Czekalski M., 2006. Przyspieszona uprawa lewkonii na kwiaty cięte (cz. II). Hasło Ogrodnicze 6: 134-135.

113. Czekalski M., 2006. Koprosma ‘Fire Burst’. Hasło Ogrodnicze 5: 182.

114. Czekalski M., 2006. Drzewo roku 2006. Robinia cz. II. Wymagania i zastosowanie. Szkółkarstwo 3: 10-11.

115. Czekalski M., 2006. Drzewo roku 2006. Robinia cz. III. Gatunki mniej znane/ Szkółkarstwo 5: 10-13.

115. Szczepaniak St., Czekalski M.2006. Buwardia na kwiaty cięte. Rośliny Ozdobne 5:18-20.

116 Czekalski M., 2006. Roślina warta uwagi. Chrepotemis piękny. Hasło Ogrodnicze 11: 154.

117. Czekalski M., 2006. Drzewo roku 2006. Robinia cz. IV. Rozmnażanie. Szkółkarstwo 6: 12-15.

118. Czekalski M., 2006. Ogrodnicy dla przyrody. Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, 16: 18-20.

119. Czekalski M., 2007. Dzikie róże. XI Ogólnopolska Konferencja Szkółkarska – Problemy i perspektywy produkcji szkółkarskiej roślin ozdobnych. Skierniewice, 20-21 lutego 2007r. Red. Wyd. ISiK. Ss. 14-24.

120. Czekalski M., 2007. Czynniki i warunki skutecznej powtarzalności ukorzeniania się sadzonek roślin. ISiK:135-142.

121. Czekalski M., 2007. Drzewa mniej znane cz. 1. Cypryśnik błotny. Zieleń Miejska 2:14.

122. Czekalski M., 2007. Łyszczec wiechowaty, czyli gipsówka. Hasło Ogrodnicze 3:166-169.

123. Czekalski M., 2007. Drzewo roku 2007 – topola. Cz. I. Gatunki rodzime. Szkółkarstwo 2:6-11.

124. Czekalski M., 2007. Wybrane rośliny cebulowe, kłączowe i bulwiaste flory Izraela. Biuletyn Stowarzyszenia Producentów Ozdobnych Roślin Cebulowych. 19:13-21.

125. Czekalski M., 2007. Drzewa mniej znane cz. 2. Tulipanowiec. Zieleń Miejska 3:28.

126. Czekalski M., 2007. Rośliny na skarpę południową. Zieleń Miejska 3:30-32.

127. Czekalski M., 2007. Rośliny okrywowe dla miejskich terenów zieleni. Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa, Zieleń Miejska – „Drzewa a infrastruktura miejska”, Poznań, 21-22 maja 2007. ss. 59-65.

128. Czekalski M., 2007. Ściółkowanie gleby – poprawa warunków uprawy drzew i krzewów. Poznań, 21-22 maja 2007, ss. 67-73.

129. Czekalski M., 2007. Drzewo roku 2007 – topola. Cz. II. Gatunki i odmiany zagraniczne – topola kanadyjska. Szkółkarstwo 3:12-15.

130. Czekalski M., 2007. Drzewo roku 2007 – topola. Cz. III. Szkółkarstwo 5:15-17.

131. Czekalski M., 2007. Drzewo roku 2007 – topola. Cz. IV. Rozmnażanie. Szkółkarstwo 6: 10-13.

132. Czekalski M., 2007. Nowy mieszaniec międzyrodzajowy drzew iglastych (xTaxodiomeria peizkongii Peizhong). Szkółkarstwo 4:10-11.

133. Czekalski M., Szczepaniak S., 2007. Aster chiński w uprawie pod osłonami. Cz. II. Hasło Ogrodnicze 8:162-163.

134. Szczepaniak S., Czekalski M., 2007. Aster chiński w doniczkach. Hasło Ogrodnicze 9:162-163.

135. Czekalski M., 2007. Drzewa mniej znane cz. 4 – Leszczyna turecka. Zieleń Miejska 5:27.

136. Czekalski M., Szczepaniak S., 2007. Aster chiński w uprawie pod osłonami. Cz. I. Hasło Ogrodnicze 7:138-142.

137. Czekalski M., 2007. Kasztanowce dla terenów zieleni. Uprawa i Ochrona Drzew 17:65-75+4 barwne fotografie.

138. Czekalski M., 2007. Pomnikowa lipa drobnolistna w Proślicach, pow. Kluczbork. Uprawa i Ochrona Drzew 17:76-78+4 barwne fotografie

139. Czekalski M., 2007. Zabytki i ogrody Zieleni Lwowskiej. Uprawa i Ochrona Drzew 17:79-88+10 barwnych fotografii.

140. Czekalski M., 2007. Drzewa mniej znane cz. 3. Surmia. Zieleń Miejska 4:24-25.

141. Czekalski M., Czuchaj P.,2007. Wilczomlecz okazały. Hasło Ogrodnicze 12:137-139.

142. Czekalski M., 2007. Najpopularniejsze gatunki palm (cz. I). Owoce Warzywa Kwiaty 21:43-44.

143. Czekalski M., 2007. Najpopularniejsze gatunki palm (cz. II). Owoce Warzywa Kwiaty 22:39-40.

144. Czekalski M., 2007. Palmy mniej znane (cz. III). Owoce Warzywa Kwiaty 24: 35-36

145. Czekalski M., 2007. Drzewa mniej znane. Cz. 5. Mamutowiec olbrzymi. Zieleń Miejska 7:22.

146. Czekalski M. 2007. Ogród niezwykły. Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych 17: 15-16.

147. Czekalski M., 2008. Drzewa mniej znane, cz. 6. Platan klonolistny. Zieleń Miejska 1:22.

148. Czekalski M., 2008. Drzewa mniej znane, cz. 7. Bożodrzew gruczołkowaty. Zieleń Miejska 2:28.

149. Czekalski M., 2008. Drzewa mniej znane, cz. 8. rójcieni rójcieniowa. Zieleń Miejska 3:30.

150. Czekalski M., 2008. Drzewa mniej znane, cz. 9. Wiązowiec zachodni. Zieleń Miejska 4:46.

151. Czekalski M., 2008. Drzewa mniej znane, cz. 10. Kasztan jadalny. Zieleń Miejska 5:28.

152. Czekalski M., 2008. Drzewa mniej znane, cz. 11. Sofora chińska. Zieleń miejska 6:20.

153. Czekalski M., 2008. Drzewa mniej znane, cz. 12. Miłorząb dwuklapowy. Zieleń Miejska 7-8:36-37.

154. Czekalski M., 2008. Drzewa mniej znane, cz. 13. Mydleniec wiechowaty. Zieleń Miejska 9:26.

155. Czekalski M., 2008. Drzewa mniej znane, cz. 14. Kłęk amerykański. Zieleń Miejska 10:32.

156. Czekalski M., 2008. Drzewa mniej znane, cz. 15. Świerk serbski. Zieleń Miejska 11-12:33.

157. Czekalski M., 2008. Renesans palm (cz. IV). Wymagania uprawowe. Owoce Warzywa Kwiaty 5:42-43.

158. Czekalski M., 2008. Renesans palm (cz. IV). Wymagania uprawowe. Owoce Warzywa Kwiaty 6:45-46.

159. Czekalski M., 2008. Sansewierię warto uprawiać. Owoce Warzywa Kwiaty 23:42-44.

160. Czekalski M., 2008. Drzewo roku 2008 – platan, cz. I. Platan klonolistny. Szkółkarstwo 2:10-14.

161. Czekalski M., 2008. Drzewo roku 2008 – platan, cz. II. Platany rzadziej uprawiane. Szkółkarstwo 4:16-18.

162. Czekalski M., Drzewo roku 2008 – platan, cz. III. Rozmnażanie. Szkółkarstwo 15:14-17.

163. Czekalski M., 2008. Parki i ogrody Pragi. Zieleń Miejska 10:20-22.

164. Czekalski M., 2008. Bronię wierzby naturalnej. Zieleń Miejska 7-8:10.

165. Czekalski M., 2008. Roślina warta uwagi: Metrosideros. Hasło Ogrodnicze 3:179.

166. Czekalski M., 2008. Roślina warta uwagi: Chamelaucium. Hasło Ogrodnicze 5:20.

167. Czekalski M., 2008. Roślina warta uwagi: Maczugowiec gładki (Corynocarpus laevigatus). Hasło ogrodnicze 10:143.

168. Czekalski M., 2008. Czas roślin wrzosowatych. Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa nauk Ogrodniczych 18:14-16.

169. Czekalski M., 2009. Draceny (cz. I). Hasło Ogrodnicze 1:118-123.

170. Czekalski M., 2009. Iłowski Skarb. Zieleń Miejska 1:18-19.

171. Czekalski M., 2009. Drzewa mniej znane, cz. 16. Skrzydłorzech kaukaski. Zieleń Miejska 1:23.

172. Czekalski M., 2009. Draceny (cz. II). Hasło Ogrodnicze 2:150-152.

173. Czekalski M., 2009. Drzewa mniej znane, cz. 17. Magnolia – drzewiasta. Zieleń Miejska 2:20.

174. Czekalski M., 2009. Drzewa mniej znane, cz. 18. Grujecznik japoński. Zieleń Miejska 3:38.

175. Czekalski M., 2009. Drzewa mniej znane, cz. 19. Dawidia chińska. Zieleń Miejska 4:20.

176. Czekalski M., 2009. Drzewa mniej znane, cz. 20. Korkowiec amurski. Zieleń Miejska 5:32.

177. Czekalski M., 2009. Drzewa mniej znane cz. 21. Ambrowiec amerykański. Zieleń Miejska 6:26.

178. Czekalski M., 2009. Drzewa mniej znane, cz. 22. Lipa srebrzysta. Zieleń Miejska 7/8:40.

179. Czekalski M., 2009. Drzewa mniej znane, cz. 23. Brzoza Maksymowicza. Zieleń Miejska 9:31.

180. Czekalski M., 2009. Drzewa mniej znane, cz. 24. Orzech czarny. Zieleń Miejska 10:30.

181. Czekalski M.,2009. Drzewa mniej znane, cz. 25. Klon polny. Zieleń Miejska 11:38-39.

182. Czekalski M., 2009. Drzewa mniej znane, cz. 26. Świerk Brewera. Zieleń Miejska 12:26.

183. Czekalski M., 2009. Hortensje do uprawy w mieście. Zieleń Miejska 6:32-34.

184. Czekalski M., 2009. Drzewa i krzewy dla osiedli. Zieleń Miejska 3:20-21.

185. Czekalski M., 2009 Draceny (cz. III). Hasło Ogrodnicze 3:166-168.

186. Czekalski M., 2009. Drzewo roku 2009 – surmia cz. I. Surmia bignoniowa. Szkółkarstwo 2:12-14.

187. Czekalski M., 2009. Drzewo roku 2009 – surmia cz. II. Kolejne gatunki z rodzaju Catalpa. Szkółkarstwo 4:24-28.

188. Czekalski M., 2009. Drzewo roku 2009 – surmia cz. III. Rozmnażanie, wymagania i zastosowanie. Szkółkarstwo 6:14-18.

189. Czekalski M., 2009. Kordyliny, cz. I. Hasło Ogrodnicze 10:130-134.

190. Czekalski M., 2009. Kordyliny, cz. II. Hasło Ogrodenicze 11:143-145.

191. Czekalski M., 2009. Kordyliny cz. III. Hasło Ogrodnicze 12:136-138.

192. Czekalski M., 2009. Ozdobne szparagi i ich prawidłowe nazwy. Hasło Ogrodnicze 5:177-181 i 193.

193. Czekalski M., 2009. Informacja (porady) „Czy wiesz, że”- na każdy tydzień roku w Poradniku ogrodnika miejskiego z kalendarzem na 2010 rok, Wydawca Abrys Sp. z o.o Poznań.

194.Czekalski M., 2009. Inwazyjne rośliny ozdobne. Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa nauk Ogrodniczych. 19:14-16.


Inne publikacje:

Czekalski M., 1997. Zjazd członków Sekcji Dendrologicznej PTB w Szczecinie. Rocznik Dendrologiczny 45: 1995-1996.


Przegląd literatury:

1. Czekalski M., 2005. Ze świata – Niemcy: „Pienne krzewinki wrzosowate”. Szkółkarstwo 2:24.


Podręczniki:

1. Czekalski M., 1999. Ogólna uprawa roślin ozdobnych. Wyd. I. ark. druk. 12,5. ss. 199. Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

2. Aichele D. i R., Schwegler H-W. i A., 1992. Welcher Baum ist das? 24 Aufflage, Stuttgart: Franckh – Kosmos. Czekalski M. i Przymęska J., 1998. Jakie to drzewo? PWRiL, Warszawa.

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1