Spis publikacji dr hab. Sławomir Świerczyński

 

Publikacje w czasopismach naukowych:

Świerczyński S. (1998). Ocena przydatności szkółkarskiej podkładki Eruni dla odmian uprawnych śliwy. Zeszyty Naukowe AR Kraków, 57(2): 623-626.

Świerczyński S., Maćkowiak M. (2000). Wzrost i plonowanie nowo zarejestrowanych odmian wiśni. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 32: 47-52.

Stachowiak A., Świerczyński S. (2001). The effect of Colt and F 12/1 rootstocks on growth and efficiency of young sweet cherry trees cultivars ‘Johana’, ‘Kordia’ and ‘Regina’. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 34: 93-99.

Stachowiak A., Świerczyński S. (2001). The growth and efficiency of young plum trees of Cacanska Najbolia and Valor cultivars in dependence on the rootstock applied and the budding method. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 34:101-109.

Świerczyński S. (2001). Propagation of Prunus besseyi Bailey as a rootstock for peach and Prunus tomentosa Thunb. as a rootstock for plum. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 34: 127-135.

Świerczyński S. (2001). Influence of two rootstocks on the growth, efficiency and the content of mineral elements in the leaves of young peach trees in a nursery.  Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 34: 119-125.

Świerczyński S. (2001). Growth and content of mineral elements in leaves of young plum trees on Prunus cerasifera Ehrh. and Prunus tomentosa Thunb. seedlings. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 34: 111-117.

Świerczyński S., Stachowiak A. (2002). Wzrost i plonowanie nowych odmian wiśni w pierwszych pięciu latach po posadzeniu. Zeszyty Problemowe Postępu Nauk Rolniczych, 488: 449-455.

Świerczyński S., Stachowiak A., Pietrakowski D. (2002). Ocena przydatności szkółkarskiej wisienki kosmatej (Prunus tomentosa Thunb.) jako podkladki karłowej pod śliwy. Zeszyty Problemowe Postępu Nauk Rolniczych, 488: 443-449.

Świerczyński S., Stachowiak A. (2003). Comparision of two technologies of the production of ‘Early Queen’ and ‘Szampion Reno’ apple trees. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 36: 85-91.

Świerczyński S., Sękowska J. (2004). Wpływ dwóch podkładek na wzrost i plonowanie brzoskwini odmian Redhaven i 'Reliance'. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, 240 (96): 193-196.

Stachowiak A., Świerczyński S. (2004). Wzrost i rozgałęzianie się okulantów jabłoni odmian Delikates i Szampion na trzech podkładkach w szkółce. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, 240 (96):163-166.

Świerczyński S., Stachowiak A. (2004). Usefulness of five sour cherry cultivars grafted on two different rootstocks for commercial orchard. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 38: 169-174.

Stachowiak A., Świerczyński S. (2004). Growth of six sweet cherry cultivars on ‘Colt’ and on Mazzard seedling (Prunus avium L.) rootstocks in a nursery. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 38: 149-156.

Świerczyński S., Stachowiak A. (2004). Evaluation of a nursery usefulness of new rootstock for ‘Delikates’ and ‘Elstar’ apple cultivars. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 38: 163-168.

Świerczyński S. (2005). Ocena przydatności podkładki Colt dla dwóch odmian wiśni piłkowanej (Prunus serrulata Lindl.) Zeszyty Problemowe Postępu Nauk Rolniczych. 504: 515-519.

Świerczyński S., Stachowiak A., Golcz M. (2005). Effect of Promalin and foliar fertilizers on the growth of maiden tree of two apple cultivars in a nursery. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 39: 97-102.

Świerczyński S., Stachowiak A., Kołczyk A. (2005). The growth and flowering of the selected cultivars of ornamental apple trees depending on rootstocks used. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 39: 87-95.

Stachowiak A., Świerczyński S. (2006). Application of double root system in a mother field of rootstocks for apple trees. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 40: 53-57.

Świerczyński S., Stachowiak A. (2006). Usefulness of four rootstocks in the production of ornamental apple trees (Malus x purpurea Rehd.) in a nursery. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 40: 59-65.

Stachowiak A., Świerczyński S. (2007). The influence of production technology on the growth of apple fruit trees in a nursery. Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Ion Ionescu de la Brad Iasi. Lucrari Stiintifice Anul L, Vol 1, seria Horticultura: 687-692.

Stachowiak A., Świerczyński S. (2007). The nursery usefulness of selected rootstocks for the production of maiden peach trees. Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Ion Ionescu de la Brad Iasi. Lucrari Stiintifice Anul L, Vol 1, seria Horticultura: 693-698.

Świerczyński S., Stachowiak A. (2007). Growth and yielding of five cultivars of sour cherry trees on different rootstocks in orchard. Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Ion Ionescu de la Brad Iasi. Lucrari Stiintifice Anul L, Vol 1, seria Horticultura: 727-730.

Świerczyński S., Stachowiak A. (2007). The influense of rootstocks and cultivars on efficiency, growth and quality of maiden plum trees in a nursery. Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Ion Ionescu de la Brad Iasi. Lucrari Stiintifice Anul L, Vol 1, seria Horticultura: 731-736.

Świerczyński S., Stachowiak A. (2007). Propagation efficiency of four cultivars of Prunus serrulata (Lindl.) on two rootstocks. Nauka Przyroda Technologie 1(3), #45.

Świerczyński S. (2007). Influence of rootstocks and method of budding on the growth of maiden trees of ‘Pissardii’ cultivar in nursery production. Nauka Przyroda Technologie 1(3), #44.

Stachowiak A., Świerczyński S. (2007). Estimation of growth, efficiency and quality of maiden peach trees depending on rootstocks and cultivars. Nauka Przyroda Technologie 1(3), #43.

Świerczyński S., Stachowiak A., Gradinariu G. (2007). Apple tree growth and mineral elements content from the leaves of grafted apple trees, cultivated in a nursery, and the influence of chemical treatments. Cercetari Agronomice in Moldova, XXXX, 3(131): 33-38.

Stachowiak A., Świerczyński. S., Gradinariu G. (2007). Estimation concerning the growth of sweet cherry trees on four rootstocks in nursery. Cercetari Agronomice in Moldova, XXXX, 4(132): 29-34.

Świerczyński S. (2008). Influence of rootstocks and appling mycorrhizal vaccine on the growth of maiden trees and trees there years after planting of ‘Woodii’ cultivar. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus, 7(4): 3-11.

Świerczyński S., Stachowiak A. (2009). Ocena wzrostu, kwitnienia i owocowania wybranych odmian ozdobnych jabłoni w drugim i trzecim roku uprawy. Zeszyty Problemowe Postępu Nauk Rolniczych, 539: 707-713.

Świerczyński S., Stachowiak A. (2009). The influence of three fertilizers and preparation Gibrescol used via the foliage on the growth and state of nourishment of maiden apple trees in a nursery. Annales UMCS, sectio E, 64 (2): 78-84.

Stachowiak A., Świerczyński S. (2009). The influence of mycorrhizal vaccine on the growth of maiden sweet cherry trees of selected cultivars in nursery. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 8(1): 3-11.

Świerczyński S., Stachowiak A. (2009). The usefulness of four rootstocks for the production of maiden peach trees. Journal Fruit and Ornamental Plant Researches, 17 (1): 39-48.

Stachowiak A., Świerczyński S. (2009). Estimation of 15 new clones of apple rootstocks. Nauka Przyroda Technologie 3(3), #77.

Świerczynski S., Stachowiak A. (2009). The usefulness of two rootstocks for some plum cultivars. Journal Fruit and Ornamental Plant Researches, 17 (2): 63-71.

Świerczyński S., Stachowiak A. (2010). Comparision of the growth of selected seedlings of rootstocks for peach and plum. Nauka Przyroda Technologie 4(1), #2.

Świerczyński S. (2010). The influence of three seedling rootstocks on the growth and fruiting of peach trees in the first years after planting. Journal Fruit and Ornamental Plant Researches, 18 (2): 121-127.

Świerczyński S., Stachowiak A. (2010). The influence of mycorrhizal vaccine on the growth and cropping of plum and sour cherry trees. Journal Fruit and Ornamental Plant Researches, 18 (2): 71-77.

Stachowiak A., Świerczyński S. (2011). Growth of maiden apple trees of ‘Galaxy’ and ‘Rubin’ on rootstocks clones originating from crossing A.2 x B.9. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 10(2): 49-59.

Świerczyński S., Stachowiak A. (2011). Growth of three generative rootstocks in a ‘replant disease soil’ nursery after the use of different organic fertilizers. Nauka Przyroda Technologie 5(1), #4.

Stachowiak a., Świerczyński S. 2012. Phenological, morphological and genetic variability of 15 clones of rootstocks for apple. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 11(1), 183-192.

Świerczynski S., Stachowiak A. 2012. Usefulness of four rootstocks and mycorhization treatment in production of sweet cherry maiden trees in a nursery. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus11(2), 149-159.

Świerczynski S., Stachowiak A. 2012. Usefulness of 'Frutana' interstock in the production of maiden sweet cherry trees in the nursery. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus11(2),263-273.

Stachowiak A., Świerczyński S. Kolasiński M. (2014). Growth and yielding of sweet cherry trees grafted on new biotypes of Prunus mahaleb L. Acta Sci. Polo., Hortorum Cultus 13(5): 131-143.

Świerczyński S. Stachowiak A., Świerczyńska I., Golcz-Polaszewska M. (2014). Influence of rootstock, cultivar and Ergoplant biostymulant on the growth of maiden pear trees in nursery and physiological compatibility. Acta Sci. Polo., Hortorum Cultus 13(6): 3-14.

Stachowiak A., Bosiacki M., Świerczyński S. Kolasiński M. (2015). Influence of rootstocks on different sweet cherry cultivars and accumulation of heavy metals in leaves and fruit. Hort. Sci. (Prague) 42(4), 193-202, doi: 10.17221/141/2014-HORTSCI.

Świerczyński S. Stachowiak A., Golcz-Polaszewska M. (2015). Maiden pear trees growth in replant soil after inoculation of rootstocks with mycorrhizal inoculum. NPT 9 (1) # 3.

Świerczyński S., Malinowska A.,  Golcz-Polaszewska M. 2017. Comparison of the growth of the ‘Purpurea’ silver birch cultivar (Betula pendula Roth) propagated by grafting and with the in vitro culture method. NPT 11 (2), 197-205.

Świerczyński S, Stachowiak A.,  Golcz-Polaszewska A. 2017. The influence of treatments applied to common ninebark (Physocarpus opulifolius (L.) Maxim.) ‘Diabolo’ cuttings on their rooting and growth. NPT 11 (3), 315-323.

Robert Kurlus, Sławomir Świerczyński, Krzysztof Rutkowski, Henryk Ratajkiewicz, Agnieszka Malinowska, Aleksandra Wyrwał. 2017. Exogenus ‘GA3’ and ‘GA4+7’ effects on phenological indices, frost hardiness and quality properties of ‘English Morello’ sour cherry (Prunus cerasus L.) Acta Scientarium Polonorum, Hortorum Cultus 16(6); 99-109.

Świerczyński S., Stachowiak A., Golcz-Polaszewska M. 2017.  The influence of treatments applied to common ninebark (Physocarpus opulifolius (L.) Maxim.) ‘Diabolo’ cuttings on their rooting and growth. Nauka Przyroda Technologie 11 (3), 315-323.

Świerczyński S., Malinowska A., Golcz-Polaszewska M. 2017.  Porównanie wzrostu drzew brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth.) odmiany ‘Purpurea’ rozmnażanych przez szczepienie oraz metodą kultur in vitro. Nauka Przyroda Technologie 11 (2), 197-205.

Agnieszka Malinowska, Magdalena Urbaniak, Sławomir Świerczyński. 2018. Wpływ wybranych preparatów stosowanych dolistnie na ukorzenianie sadzonek pędowych dwóch odmian gatunków nagozalążkowych. Nauka Przyroda Technologie 12(3); 261-272.

Świerczyński S. , Kolasiński M. , Urbaniak M. , Stachowiak A. , Nowaczyk N. 2018. Influence of rootstock and grafting date on the success and grafts growth of two cultivars of pines, Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, 21(4), # 6.

Sławomir Świerczyński, Klaudia Borowiak, Maciej Bosiacki, Mgdalena Urbaniak, Agnieszka Malinowska. 2019. Estimation of the growth of ‘Vanda’ maiden sweet cherry trees on three rootstocks and after application of foliar fertilization in nursery. Acta Scientarium Polonorum, Hortorum Cultus 18(1); 109-118.

Świerczyński Sławomir, Kolasiński Marcin, Urbaniak Magdalena, Stachowiak Aleksander, Rybus-Zając Magdalena. 2019. Influence of rootstock and grafting method on the grafts success and growth of Cedrus deodara (Roxb. Exlamb.) Karl Fuchs plants. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus. 18 (5), 63-72.

Zydlik Zofia, Rutkowski Krzysztof, Świerczyński Sławomir, Morkunas Iwona, Yoon Hong-Ki, Seo Jong-Hak, Kleiber Tomasz. 2020. The effect of climatic conditions in successive plant growing seasons on the response of selected varieties of apple trees (Malus domestica Borkh.). J. Elementology 25 (1), 205-224.

Yoon Hong-Ki, Kleiber Tomasz, Zydlik Zofia, Rutkowski Krzysztof, Woźniak Agnieszka, Świerczyński Sławomir, Bednarski Waldemar, Kęsy Jacek, Marczak Łukasz, Seo Jeong-Hak, Taeg-Yong Choi, Kang Kyeong-Jin, Ebru Kafkas Neisbe, Bocianowski Jan, Jeandet Philippe, Morkunas Iwona. 2020. A comparison of selected biochemical and physical characteristics and yielding of fruits in apple cultivars (Malus domestica Borkh.). Agronomy-Basel. 10 (4), art. no. 458.

Świerczyński Sławomir, Kolasiński Marcin, Stachowiak Aleksander, Rybus-Zając Magdalena. 2020. Influence of rootstocks and the time of grafting procedure on the efficiency of propagation by grafting two cultivars of mountain pine (Pinus mugoturra) and estimation of chloroplast pigments level in the needles. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus.  19 (2), 75-85.

Świerczyński Sławomir, Antonowicz Agnieszka, Bykowska Joanna. 2021. The effect of the foliar application of biostimulants and fertilisers on the growth and physiological parameters of maiden apple trees cultivated with limited mineral fertilisation.  Agronomy-Basel. 11 (6), art. no 1216.

 

Książki i rozdziały w monografiach

Świerczyński S. 2011. Badania wartości szkółkarskiej i sadowniczej dwóch nowych klonów pigwy (Cydonia oblonga Mill.). Wydawnictwo UP w Poznaniu 432: 1-120.

Hołubowicz R. Komosa A., Lisiecka J., Kurlus R. Świerczyński S. 2017. Selected topics of horticulture. Wydawnictwo UP w Poznaniu, s.130-151.

Malinowska A., Świerczyński S. 2017. Wpływ przyspieszania podkładki i dodatkowego okrywania folią na przyjęcia zrazów i wzrost dwóch odmian jałowców, W: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce, Nauki przyrodnicze, Część II; 84-89. ISBN: 978-83-65362-48-3.

Malinowska A., Świerczyński S. 2017. Zmiany w układzie, zabudowie i zieleni po przekształceniu wsi na osiedle, na przykładzie Górczyna, W: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce, Architektura; 84-92. ISBN: 978-83-65677-19-8.

Malinowska A., Świerczyński S. 2017. Projektowanie przestrzeni miejskiej w oparciu o zagadnienia psychologii środowiskowej, W: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce, Architektura; 93-98. ISBN: 978-83-65677-19-8.

Urbaniak M., Świerczyński S. (2017). Miłorząb dwuklapowy (Ginkgo biloba L.)- charakterystyka i zastosowanie. Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce, Nauki przyrodnicze część III. 134-138, ISBN: 978-83-65677-19-8.

Urbaniak M., Świerczyński S. 2017. Tereny zieleni w miastach- zagrożenia, funkcje oraz zasady kształtowania. Badania i Rozwój Młodych Naukowców, Architektura, 138-143, ISBN: 978-83-65677-19-8.

Urbaniak M., Świerczyński S.; 2018, Tereny edukacji przyrodniczej jako obszary zieleni o charakterze dydaktycznym, W: Edukacja przyrodnicza - klasyka czy nowoczesność? Uniwersytet Zielonogórski; 285-292 ISBN: 978-83-7842-338-6.

Malinowska  Agnieszka, Świerczyński Sławomir. 2018. Edukacja przyrodnicza poza salą dydaktyczna. Edukacja przyrodnicza-klasyka czy nowoczesność?, Uniwersytet Zielonogórski, 257-270. ISBN: 978-83-7842-339-3.

Kleiber Tomasz, Morkunas Iwona, Rutkowski Krzysztof, Świerczyński Sławomir, Zydlik Zofia, Woźniak Agnieszka, Choi Taeg-Yong, Kang Kyeong-Jin, Seo Jong-Hak, Yoon Hong-Ki. 2018. Porównanie plonowania i wybranych cech fizyko-biochemicznych owoców odmian jabłoni (Malus domestica Borkh.). Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne trendy w uprawie i żywieniu roślin ogrodniczych’’, 61-63. ISBN: 978-83-7160-896-4.

 

Prace w materiałach konferencyjnych

Świerczyński S., Stachowiak A. Maćkowiak M. (2002). Wzrost i plonowanie nowych odmian wiśni w pierwszych pięciu latach po posadzeniu. Sympozjum Sekcji Hodowli i Nasiennictwa PTNO, pt. ‘Hodowla i nasiennictwo roślin ogrodniczych’. Kraków, 21-22 maja.

Świerczyński S., Stachowiak A., Pietrakowski D. (2002). Ocena przydatności szkółkarskiej wisienki kosmatej (Prunus tomentosa Thunb.) jako podkładki karłowej pod śliwy. Sympozjum Sekcji Hodowli i Nasiennictwa PTNO, pt. ‘Hodowla i nasiennictwo roślin ogrodniczych’. Kraków, 21-22 maja.

Świerczyński S., Stachowiak A. (2003). Ocena wartości użytkowej czterech nowych odmian wiśni.  I Zjazd Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, Kraków, 9-11 września.

Świerczyński S., Stachowiak A. (2003). Zastosowanie Prunus besseyi (Bailey) i Prunus tomentosa (Thunb.) jako podkładek karłowych pod wybrane odmiany brzoskwini i śliwy. I Zjazd Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, Kraków, 9-11 września.

Świerczyński S, Sękowska J. (2004). Wpływ dwóch podkładek na wzrost i plonowanie brzoskwini odmian ‘Redhaven’ i ‘Reliance’. Ogólnopolski Zjazd Naukowy Hodowców Roślin Ogrodniczych ‘Polskie ogrodnictwo po wstąpieniu do Unii Europejskiej’, Szczecin, 24-26 czerwca.

Stachowiak A., Świerczyński S. (2004). Wzrost i rozgałęzianie się okulantów jabłoni odmian Delikates i Szampion na trzech podkładkach w szkółce. Ogólnopolski Zjazd Naukowy Hodowców Roślin Ogrodniczych ‘Polskie ogrodnictwo po wstąpieniu do Unii Europejskiej’, Szczecin, 24-26 czerwca.

Świerczyński S. (2005). Ocena przydatności podkładki Colt dla dwóch odmian szczepionych wiśni piłkowanej (Prunus serrulata Lindl.) Ogólnopolska Konferencja ‘Postęp w produkcji roślin ozdobnych’, Skierniewice, 31stycznia -1 luty: 129-130.

Stachowiak A., Świerczyński S. (2007). The influence of production technology on the growth of apple fruit trees in a nursery. Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Ion Ionescu de la Brad Iasi. Simpozionul Stiintific Annual ‘Horticultura, Stiinta, Calitate, Diversitate Si Armonie’, Iasi, Rumunia 24-25 maja.

Stachowiak A., Świerczyński S. (2007). The nursery usefulness of selected rootstocks for the production of maiden peach trees. Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Ion Ionescu de la Brad Iasi. Simpozionul Stiintific Annual ‘Horticultura, Stiinta, Calitate, Diversitate Si Armonie’, Iasi, Rumunia 24-25 maja.

Świerczyński S., Stachowiak A. (2007). Growth and yielding of five cultivars of sour cherry trees on different rootstochs in orchard. Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Ion Ionescu de la Brad Iasi. Simpozionul Stiintific Annual ‘Horticultura, Stiinta, Calitate, Diversitate Si Armonie’, Iasi, Rumunia 24-25 maja.

Świerczyński S., Stachowiak A. (2007). The influence of rootstocks and cultivars on efficiency, growth and quality of maiden plum trees in a nursery. Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Ion Ionescu de la Brad Iasi. Simpozionul Stiintific Annual ‘Horticultura, Stiinta, Calitate, Diversitate Si Armonie’, Iasi, Rumunia 24-25 maja.

Świerczyński S., Stachowiak A. (2008). Porównanie wzrostu wybranych odmian jabłoni ozdobnych w drugim roku uprawy. XII Ogólnopolska Konferencja Szkółkarska ‘Aktualne problemy w produkcji szkółkarskiej roślin ozdobnych’, Skierniewice, 5-6 lutego.

Świerczyński S., Stachowiak A. (2008). Wpływ trzech nawozów i preparatu Gibrescol stosowanych dolistnie na wzrost i stan odżywienia okulantów jabłoni w szkółce. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa ‘Dolistne dokarmianie roślin’, Lublin, 18-19 września.

Świerczyński S., Stachowiak A. (2009). Ocena wzrostu, kwitnienia i owocowania wybranych odmian ozdobnych jabłoni w drugim i trzecim roku uprawy. Konferencja PTNO ‘Ogrodnictwo jutra’, Kraków, 10-11 września.

Świerczyński S., Stachowiak A. (2009). Wzrost trzech podkładek generatywnych w szkółce o zmęczonej glebie po zastosowaniu różnej materii organicznej. Konferencja PTNO ‘Ogrodnictwo jutra’, Kraków, 10-11 września.

Świerczyński S. (2010). Wpływ trzech podkładek na wzrost i plonowanie drzew wybranych odmian brzoskwini w sadzie. XLVI Ogólnopolska Naukowa Konferencja Sadownicza ‘Nauka praktyce’, Skierniewice, 29-30 września.

Świerczyński S., Stachowiak A. (2010). Wpływ szczepionki mikoryzowej na wzrost i owocowanie drzew śliwy i wiśni. XLVI Ogólnopolska Naukowa Konferencja Sadownicza ‘Nauka praktyce’, Skierniewice, 29-30 września.

Yoon Hong-Ki, Kleiber Tomasz, Woźniak Agnieszka, Kęsy Jacek, Marczak Łukasz, Bednarski Waldemar, Zydlik Zofia, Rutkowski Krzysztof, Świerczyński Sławomir, Seo Jong-Hak, Taeg-Yong Choi, Kang Kyeong-Jin, Morkunas Iwona. 2019. A comparison of biochemical composition and yielding of fruits in apple cultivars (Malus domestica Borkh). 9th Conference of the Polish Society of Experimental Plant Botany, 9-12 September 2019 Toruń : New trends in plants reproduction and growth regulation.

Streszczenia w materiałach konferencyjnych

Świerczyński S. (2006). Rozmnażanie i przydatność dla terenów zieleni wybranych odmian jabłoni ozdobnych. XXXV Zjazd Ogrodów Botanicznych w Polsce ‘Ogrody botaniczne w Unii Europejskiej- nowe zadania i wyzwania’, Przelewice, 9-11 października.

Świerczyński S. Stachowiak A. (2007). Wpływ zabiegu mikoryzacji podkładek na wzrost okulantów jabłoni ozdobnej ‘Royalty’. II Konferencja ‘Mikoryza w architekturze krajobrazu’, Poznań, 22-23 października.

Stachowiak A., Świerczyński S. (2007). Wpływ mikoryzy na wzrost drzewek czereśni w szkółce. II Konferencja ‘Mikoryza w architekturze krajobrazu’, Poznań, 22-23 października.

Kleiber Tomasz, Morkunas Iwona, Rutkowski Krzysztof, Świerczyński Sławomir, Zydlik Zofia, Woźniak Agnieszka, Choi Taeg-Yong, Kang Kyeong-Jin, Seo Jong-Hak, Yoon Hong-Ki. 2018. Porównanie plonowania i wybranych cech fizyko-biochemicznych owoców odmian jabłoni (Malus domestica Borkh.). Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne trendy w uprawie i żywieniu roślin ogrodniczych" ISBN: 978-83-7160-896-4, s.61-62.

Yoon Hong-Ki, Kleiber Tomasz, Woźniak Agnieszka, Kęsy Jacek, Marczak Łukasz, Bednarski Waldemar, Zydlik Zofia, Rutkowski Krzysztof, Świerczyński Sławomir, Seo Jong-Hak, Taeg-Yong Choi, Kang Kyeong-Jin, Morkunas Iwona. 2019. A comparison of biochemical composition and yielding of fruits in apple cultivars (Malus domestica Borkh). 9th Conference of the Polish Society of Experimental Plant Botany, 9-12 September 2019 Toruń : New trends in plants reproduction and growth regulation, s.171

 

Publikacje popularno-naukowe

Świerczyński S. (1997). Rośliny sadownicze uprawiane na działce z nasion. Działkowiec, 1: 26.

Rakowski R., Świerczyński S. (1997).  Letnie cięcie drzew owocowych Top Agrar Polska, 7/8: 116-117.

Świerczyński S., Stachowiak A. (1997). Podkładki dla brzoskwini Hui-Hun-Tao i Minesota seedling. Szkółkarstwo, 3: 20-21.

Świerczyński S. (1997). Jak chronić rośliny ozdobne przed mrozem? Top Agrar Polska, 11: 72-73.

Stachowiak A., Świerczyński S. (1997). Wisienka besseya- wegetatywna podkładka dla brzoskwini. Szkółkarstwo, 4: 6-7.

Świerczyński S. (1998). Jak przycinać zimą grusze i jabłonie? Top Agrar Polska, 2: 132-134.

Świerczyński S. (1998). Kwatery pod truskawki. Top Agrar Polska, 9: 128.

Świerczyński S. (1998). Którą odmianę malin warto mieć w ogrodzie. Top Agrar Polska, 10: 118-119.

Świerczyński S. (1999). Przeszczepianie sposobem na lepsze owocowanie drzew. Top Agrar Polska, 1: 94-96.

Świerczyński S. (1999). Czy uprawiać leszczynę. Top Agrar Polska, 2:36.

Świerczyński S. (1999). Jak przygotować wiosną pole pod truskawki. Top Agrar Polska, 2:136.

Świerczyński S. (1999). Wysokie plony efektem starannej pielęgnacji. Top Agrar Polska, 5:66-69.

Świerczyński S. (1999). Jak chronić wiśnie. Top Agrar Polska, 5: 69.

Świerczyński S. (1999). Czy nawozić iglaki. Top Agrar Polska, 6:56.

Świerczyński S. (1999). Więcej owoców. Top Agrar Polska, 7/8:39.

Świerczyński S. (1999). Krzewy całe w kwiatach. Top Agrar Polska, 10:118-119.

Świerczyński S. (1999). Zaplanować sad. Top Agrar Polska 12: 33.

Świerczyński S. (2000). Jaką odmianę wybrać? Top Agrar Polska, 2:118-119.

Świerczyński S. (2000). Jaką wybrać odmianę magnolii. Top Agrar Polska, 2:50.

Świerczyński S. (2000). Kwaśne podłoże dla borówki. Top Agrar Polska, 3:68.

Świerczyński S. (2000). Wierzba na opał. Top Agrar Polska, 4:52-53.

Świerczyński S. (2000). Sadzić wiosną czy latem. Top Agrar Polska, 5:50.

Świerczyński S. (2000). Wierzchołki pędów brunatnieją. Top Agrar Polska 6: 54.

Świerczyński S. (2000). Mszyce na czereśniach i wiśniach. Top Agrar Polska, 6: 55.

Świerczyński S. (2000). Jak przycinać porzeczki.Top Agrar Polska, 7/8:144.

Świerczyński S. (2000). Borówka lubi kwaśne gleby. Top Agrar Polska, 9:46-47.

Świerczyński S. (2000). Krzewy z własnej szkółki. Top Agrar Polska, 10:120.

Świerczyński S. (2000). Brzoskwinie do sadu przydomowego. Top Agrar Polska, 12:31.

Świerczyński S. (2001). Które iglaki sadzić wiosną. Top Agrar Polska, 2: 123.

Świerczyński S. (2001). Przeciwko szkodnikom. Top Agrar Polska 5:126.

Świerczyński S. (2002). Krzewy obficie kwitnące. Top Agrar Polska, 2: 132-133.

Świerczyński S. (2002). Okulizowanie wymaga precyzji. Top Agrar Polska, 7-8:165-166.

Świerczyński S. (2004). Wisienka kosmata- nowa podkładka dla śliw. Szkółkarstwo, 2: 54-56.

Świerczyński S. (2004). Plantację agrestu najlepiej zakładać jesienią. Top Agrar Polska -Warzywa, 3: 36-37.

Świerczyński S. (2004). Racjonalne nawożenie. Top Agrar Polska- Warzywa, 4:26-28.

Świerczyński S. (2005). Nowalijki na przydomowe grządki. Top Agrar Polska, 1:117.

Świerczyński S. (2005). Odmiany, które warto wysiać. Top Agrar Polska, 2: 178-179.

Świerczyński S. (2005). Jak formować i ciąć śliwy. Top Agrar Polska – Warzywa, 2: 26-28.

Świerczyński S. (2005). Plantacja porzeczek wolna od chwastów. Top Agrar Polska – Warzywa, 3: 59-61.

Świerczyński S. (2005). Cięcie porzeczek po zbiorze owoców. Top Agrar Polska – Warzywa, 7: 20-21.

Świerczyński S. (2005). Szeroka gama odmian. Top Agrar Polska, 10: 122-124.

Świerczyński S. (2006). Róże wymagają pielęgnacji. Top Agrar Polska, 6: 146.

Świerczyński S. (2006). Zaprawiaj kłącza przed sadzeniem. Top Agrar Polska, 9:173.

Świerczyński S. (2006). Przechytrzyć mróz. Top Agrar Polska, 10:114-115.

Świerczyński S. (2006). Brunatnienie igieł. Top Agrar Polska, 11: 117.

Kotyrba W., Świerczyński S. (2007). Flamandzka jakość. Szkółkarstwo, 4:44-50.

Świerczyński S. (2008). Szczepienie ozdobnych odmian jabłoni na podkładkach wegetatywnych. Szkółkarstwo, 4: 20-25.

Świerczyński S. (2008). Pełne zalet odmiany jabłoni. Top Agrar Polska, 10: 142-143.

Świerczyński S. (2010). Produkcja okulantów czereśni na różnych podkładkach. Szkółkarstwo, 1: 65-67.

Świerczyński S. (2011). Porównanie ozdobnych odmian jabłoni. Szkółkarstwo, 5:16-21.

Świerczyński S. (2014). Mój ogród wiosną. Piękno & pasje, 2-3: 38-40.

Świerczyński S. (2014). Mój ogród latem. Piękno & pasje, 4-5: 36-38.

Świerczyński S. (2014). Mój ogród jesienią. Piękno & pasje, 6: 30-31.

Świerczyński S. (2015). Odmiany z licencją czy bez. Warzywa i owoce miękkie, 10: 14-16

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1