3. Działalność naukowa i dydaktyczna - Rośliny Ozdobne

Działalność naukowa:

Ocena przydatności nowych gatunków i odmian do produkcji wielkotowarowej, intensyfikacja rozmnażania wegetatywnego wybranych roślin ozdobnych, opracowanie i doskonalenie energooszczędnych technologii przez skrócenie cykli uprawowych, produkcja w nieogrzewanych tunelach, ograniczenie grubości warstwy podłoża i racjonalizacja nawożenia, sterowanie kwitnieniem.

Doskonalenie metod rozmnażania, uprawy drzew i krzewów owocowych oraz ozdobnych. Ocena zawartości związków prozdrowotnych w organach roślin sadowniczych i ozdobnych. Określenie zmienności roślin drzewiastych oraz wpływu warunków miejskich na wzrost i rozwój wybranych gatunków.

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1