Spis publikacji prof. UPP dr hab. Grzegorz Łysiak

 

Prace oryginalne

 1. Radajewska B., Łysiak G., Zaworska A. (1992): Wpływ chemicznych zabiegów ochrony na zdrowotność brzoskwini posadzonych w rejonie zwiększonego ryzyka porażenia drzew. Roczn. AR Poznań 238: 71-81.
 2. Pacholak E., Łysiak G. (1993): Wpływ nawożenia i nawadniania na zmiany zawartości składników mineralnych w glebie, wzrost i plonowanie jabłoni po replantacji. PTPN, Pr. Kom. Nauk Rol. I Kom. Nauk Leśn., 75: 93-101.
 3. Łysiak G.P., Pacholak E. (1994): The influence of different doses of fertilization on storage of apples cv. Cortland. Acta Horticulturae 368: 546-551.
 4. Łysiak P.G., Pacholak. E (1997): Influence of 13 years fertilization on storability of Cortland apples. International Symposium on Effect of preharvest and Postharvest factors on Storage of Fruit. August 3 -7, 1997, Acta Horticulturae 485: 265-271.
 5. Łysiak G.(1998): Ocena metod określania dojrzałości zbiorczej jabłek. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im H. Kołłątaja w Krakowie Zeszyt 57, Tom 2, 505-513, Kraków 1998,
 6. Łysiak G. (1999): Ocena wartości produkcyjnej 10 odmian śliw rosnących na dwóch podkładkach. PTPN, Prace Kom. Nauk Roln. i Kom. Nauk Leśn. 87: 95-101.
 7. Łysiak G., Ben J. (1999): Niektóre właściwości przechowalnicze czeskich odmian jabłek. Zeszyty Naukowe AR im. H. Kołłątaja w Krakowie. Zeszyt 66: 275-279.
 8. Łysiak G. (1999): Wpływ podkładki na dojrzewanie owoców oraz zdolność przechowalniczą odmiany Šampion. Zeszyty Naukowe AR im. H. Kołłątaja w Krakowie, Zeszyt 66: 281-286.
 9. Kurlus R., Lysiak G. (2000): Rootstock effect on mineral composition in Jonagold apple leaves. Fruit Science. Estonian Agricultural University. 207: 68-71.
 10. Lysiak G., Kurlus R. (2000): Rootstock effect on optimum harvest date and storability on two apple cultivars. Fruit Science. Estonian Agricultural University. 207: 72-75.
 11. Łysiak G., Ben J. (2000). Zmiany jakościowe czeskich odmian jabłek podczas przechowywania w chłodni. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu – CCCXXIII, Ogrodnictwo 31 cz.2, 111-116.
 12. Łysiak G., Kurlus R. (2000). Tempo przemian fizjologicznych w jabłkach odmiany Jonagold i Jonagored w okresie dojrzewania oraz ich zdolność przechowalnicza. PTPN, Prace Kom. Nauk Roln. i Kom. Nauk Leśn. 89:145-152.
 13. Hołubowicz T., Łysiak G. (2001). Wpływ systemu utrzymania gleby w sadzie na zmianę temperatury w glebie. II. Jesień i zima 1999-2000. PTPN, Prace Kom. Nauk Roln. i Kom. Nauk Leśn. 91: 147-153.
 14. Łysiak G., Hołubowicz T. (2001). Wpływ systemu utrzymania gleby w sadzie na zmianę temperatury w glebie. III. Lato i Jesień 2000. PTPN, Prace Kom. Nauk Roln. i Kom. Nauk Leśn. 91: 155-162.
 15. Błaszczyk J., Łysiak G. (2001): Storage Properties of Czech Pear Cultivars ‘Erica’ and Dicolor’. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research. Vol. IX No.1-4, 71-76.
 16. Lysiak, G., Florkowski, W.J. and Prussia, S.E. (2003). Temperature and relative humidity control in mass and decay prevention in postharvest handling of peaches. Acta Hort. (ISHS) 604:703-708
 17. Łysiak G., Florkowski W., Prussia S. 2003. Czynniki wpływające na zdolność przechowalniczą owoców brzoskwiń. Folia Horticulture, 2003/2: 212-215
 18. Łysiak G. (2004): Wpływ terminu zbioru śliw odmian ‘Valor’, ‘Valjewka’ I Elena na jakość owoców I ich zdolność przechowalniczą. Folia Univ. Agric. Stetin., Agricultura 240(96): 103-108
 19. Prussia, S., Łysiak, G.P., Florkowski W/J., Aggarwal D. (2004). Postharvest Calcium Chloride Dips for Increasing Peach Firmness. V-th International Postharvest Symposium. Verona. Acta Hort. 682:1551-1558.
 20. Aggarwal. D., Prussia S.E., Lysiak L., Florkowski W. J. (2004). Simulating calcium dip effect on post harvest quality of peaches. V-th International Postharvest Symposium. Verona. Acta Hort. 682:917-924.
 21. Łysiak, G. (2004). Ocena wartości produkcyjnej czterech nowych; letnich odmian śliw. Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach 12:103-106.
 22. Łysiak, G. (2005). Ocena wartości produkcyjnej nowych odmian śliw. PTPN, Prace Kom. Nauk Roln. i Kom. Nauk Leśn. 98/99-2005:319-325.
 23. Łysiak. G., Florkowski W. J., Prussia S. E. (2008). Postharvest Calcium Chloride Application and Moisture Influence on Peach Fruit Quality. HortTechnology 18: 100-105.            
 24. Walkowiak-Tomczak D., Reguła J., Łysiak G. (2008). Physico-chemical properties and antioxidant activity of selected plum cultivars fruit. Acta Scientiarum Polonorum, Technologia Alimentaria 7(4):15-22
 25. Walkowiak-Tomczak D., Łysiak G. (2009). Wpływ stopnia dojrzałości na zmiany parametrów barwy owoców wybranych odmian śliwek. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, 1: 71-75.
 26. Łysiak, G., Kurlus R. (2009). Promotive effects of a 5-aminolevulinic acid based fertilizer on winter frost resistance of ‘Conference’ and ‘Comise’ pear shoots and buds - Acta horticulturae et regiotecturae, Slovaca Universitas Agriculturae Nitrae, Rocznik 12. s. 71-75
 27. Walkowiak-Tomczak D., Łysiak G. (2010): Physicochemical properties and antioxidant activity of fruit of selected plum cultivars. Ecological Chemistry and Engineering, 17(9):1197-1202
 28. Walkowiak-Tomczak D., Łysiak G. (2010). Zmiany zawartości antocyjanów oraz barwy śliwek (Prunus domestica) w zależności od stopnia dojrzałości oraz czasu przechowywania. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna 3/2010:139-154.
 29. Łysiak G,. Walkowiak-Tomczak D. (2010). The quality of plum fruits after storage depended of quality parameters during harvest. Ecological Chemistry and Engineering, 17(10):1361--1367.
 30. Łysiak G. (2011). The determination of harvest index of ’Šampion’ apples intended for long storage Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 10(3) 2011, 273-282
 31. Łysiak G. (2012). The sum of active temperatures as a method of determining the optimum harvest date of 'S̆ampion' and 'Ligol' apple cultivars. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 11(6): 3-13
 32. Łysiak, G. (2012). The base colour of fruit as an indicator of optimum harvest date for two apple cultivars (Malus domestica Borkh.). Folia Horticulturae 24/1: 81-89
 33. Łysiak, G. (2013). The influence of harvest maturity and basic macroelement content on incidence of diseases and disorders after storage of apple cultivar ‘Ligol’. Folia Horticulturae Folia Hort. 25/1: 31-39
 34. Antkowiak W., Wojciechowski, A., Wołko Ł., Łysiak G. (2013). Assessment of cross compatibility of pear (Pyrus communis L.) cultivars on the basis of pollen tube observations and analysis of the S-RNASE gene. Acta Agrobotanica 66(2), 2013: 29–34.
 35. Łysiak G., Kurlus R., Zydlik Z., Walkowiak-Tomczak D. (2014). Apple skin colour changes during harvest as an indicator of maturity. Acta scientiarum Polonorum. Hortorum cultus: 13(3):71-83.                                         
 36. Łysiak G. (2014). Measurement of ethylene production as a method for determining the optimum harvest date of ‘Jonagored’ apples. Folia Horticulturae. 01/2014; 26(2):117-124.
 37. Michalska A., Łysiak G. (2014) Przydatność do suszenia owoców śliw uprawianych w Polsce w aspekcie przemian związków bioaktywnych i tworzących się produktów reakcji Maillarda. Żywnosc. Nauka. Technologia. Jakość. 01/2014; 6(97):29 – 38                                                                 
 38. Kurlus R., Łysiak G. (2014). Fertilizer containing 5-aminolevulinic acid affects sour cherry fruit quality and biological characteristics. Acta Horticulturae 1020:223-229.
 39. Łysiak G., (2014). Following Walnut Footprints in Poland: Chapter in: Following Walnut Footprints (Juglans regia L.) Cultivation and Culture, Folklore and History, Traditions and Uses. , 1 edited by Damiano Avanzato Scripta Horticulturae 17.311-319 ISBN: 978 94 6261 003
 40. Łysiak G., Antkowiak W. (2015). Quality features of parthenocarpic pears collected from trees grown on different rootstocks. Acta scientiarum Polonorum. Hortorum Cultus. 14(5) 69-82;
 41. Michalska A., Honke J., Łysiak G., Andlauer W. (2015). Effect of drying parameters on the formation of early and intermediate stage products of the Maillard reaction in different plum (Prunus domestica L.) cultivars. LWT-Food Science and Technology 65: 932–938
 42. Michalska A., Łysiak G., (2015). Bioactive compounds of blueberries – Post-Harvest Factors Influencing the Nutritional Value of Products. International Journal of Molecular Sciences. 16(8), 18642-18663;
 43. Florkowski W., Łysiak G. (2015). Quality Attribute-Price Relationship: Modernization of the Sweet Cherry Sector in Poland. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Problems of World Agriculture volume 15 (XXX), (4): 41–55.
 44. Florkowski W., Łysiak G. (2015). Opportunities for Horticultural Production in Podlaskie Voivodhsip: Pears for fresh fruit market. Optimum. Studia ekonomiczne. Nr 6 (78):159-167.
 45. Michalska A., Wojdyło A., Lech K., Łysiak G.P., Figiel A. (2016). Physicochemical properties of whole fruit plum powders obtained using different drying technologies. Food Chemistry. 207, 223–232.
 46. 46. Łysiak, G., Kurlus, R., Michalska A. (2016). Increasing the Frost Resistance of Three Apple Cultivars. Folia Horticulture 28/2 (2016): 125-135
 47. 47. Michalska A., Wojdyło A., Lech K., Łysiak G.P., Figiel A. (2017). Effect of different drying techniques on physical properties, total polyphenols and antioxidant capacity of blackcurrant pomace powders LWT - Food Science and Technology. 78 (C), 114-121.
 48. 48. Michalska A., Wojdyło A., Łysiak G.P., Lech K., Figiel A. (2017). Functional relationships between phytochemicals and drying conditions during the processing of blackcurrant pomace into powders. Advanced Powder Technology. 28 (5) :1340-1348.
 49. 49. Michalska A., Wojdyło A., Łysiak G.P., Figiel A. (2017). Chemical composition and antioxidant properties of powders obtained from different plum juice formulations International Journal of Molecular Sciences. 18(1), 176; doi:10.3390/ijms18010176 2017 Jan; 18(1): 176,
 50. 50. Michalska A., Lech, K., Figiel, A., Łysiak G.P. (2017). The influence of selected drying methods on the physical properties of dried apples cv. Jonagold grown in different locations in Europe. International Journal of Food Engineering 13 (6), 1556-3758.  doi:10.1515/ijfe-2016-0312                            
 51. 51. Młynarczyk K., Walkowiak-Tomczak D., Łysiak G.P. (2018). Bioactive properties of Sambucus nigra L. as a functional ingredient for food and pharmaceutical industry. Journal of Functional Foods 40 (C), 377-390.
 52. 52. Łysiak G.P. , Michalska A., Wojdyło A. (2020). Postharvest changes in phenolic compounds and antioxidant capacity of apples cv. Jonagold growing in different locations in Europe. Food Chemistry 310:125912              
 53. 53. Młynarczyk K., Walkowiak-Tomczak D., Staniek H., Kidoń M., Łysiak G.P. (2020). The Content of Selected Minerals, Bioactive Compounds, and the Antioxidant Properties of the Flowers and Fruit of Selected Cultivars and Wildly Growing Plants of Sambucus nigra L. Molecules 25:876
 54. 54. Kurlus R., Rutkowski K., Łysiak G.P. (2020). Improving of Cherry Fruit Quality and Bearing Regularity by Chemical Thinning with Fertilizer. Agronomy. 10(1281):1281
 55. 55. Walkowiak-Tomczak D., Idaszewska N., Łysiak G.P. Bieńczak K. (2021). The Effect of Mechanical Vibration during Transport under Model Conditions on the Shelf-Life, Quality and Physico-Chemical Parameters of Four Apple Cultivars. Agronomy 11(1): 81.
 56. 56. Łysiak G.P., Rutkowski K., Walkowiak-Tomczak D. (2021). Effect of Storage Conditions on Storability and Antioxidant Potential of Pears cv. ‘Conference’. Agriculture 11, 545.

Prace konferencyjne

 1. Radajewska B., Łysiak G., Zaworska A. (1991): Wpływ chemicznych zabiegów ochrony na zdrowotność brzoskwiń posadzonych w rejonie zwiększonego ryzyka porażenia drzew. Pr. Inst. Sad. i Kwiac., seria C, 1-2/109-110: 72-73.
 2. Łysiak G., Pacholak E. (1992): Wpływ zróżnicowanego nawożenia na zdolność przechowalniczą owoców odmiany Cortland. Pr. Ins. Sad. i Kwiac., C, 3-4:32-33
 3. Pacholak E., Łysiak G. (1992): Wpływ nawożenia i nawadniania na zmiany zawartości składników w glebie. Ogólnopolska Konferencja Sadownicza. Skierniewice. Pr. Inst. Sad. i Kwiac., C, 3-4 (115-116): 56-58.
 4. Łysiak G., Pacholak E. (1993): The influence of different doses of fertilization on storage of apples cv. Cortland. Proc. Postharvest 93. Kećskemet Hungary: 110.
 5. Łysiak G., Pacholak E., (1994): Wpływ wieloletniego nawożenia azotem, potasem i magnezem na plonowanie i zdolność przechowalniczą jabłek odmiany Cortland. Ogólnopolska konferencja "Znaczenie potasu i magnezu w uprawie roślin ogrodniczych" Skierniewice 1994: 15-20
 6. Łysiak G. (1994): Wpływ nawożenia na zawartość składników pokarmowych w owocach. III Ogólnopolska Naukowa Konferencja Sadownicza, Skierniewice 1994 213-217
 7. Łysiak G. (1994): Wpływ nawożenia na zmiany zawartości składników pokarmowych w profilu glebowym. III Ogólnopolska Naukowa Konferencja Sadownicza, Skierniewice 1994: 218-221
 8. Łysiak G. (1995): Nawożenie mineralne a przechowywanie owoców jabłoni odmiany Cortland. Postęp w Intensyfikacji upraw Sadowniczych - I Ogólnopolskie seminarium pracowników Katedr Sadownictwa 27-28 września 1995 r. RSGD Przybroda: 206-212
 9. Łysiak G. (1996): Wzrost i plonowanie 10 odmian śliw zaokulizowanych na dwóch podkładkach w pierwszych 6 latach po posadzeniu. XXXIV Ogólnopolska Konferencja Sadownicza - Skierniewice 28-30 sierpnia 1996. 106-107.
 10. Łysiak G. (1998): Wstępna ocena wytrzymałości jednorocznych pędów podkładek śliw na niskie temperatury. XXXVII Ogólnopolska Naukowa Konferencja Sadownicza - Skierniewice 25-27 sierpnia 1998 510-511
 11. Łysiak G. (1998): Ocena wpływu trzech podkładek na termin osiągania dojrzałości zbiorczej odmian Šampion i Elstar. XXXVII Ogólnopolska Naukowa Konferencja Sadownicza - Skierniewice 25-27 sierpnia 1998: 116-118
 12. Łysiak G., Kurlus R. (1998): Wstępna ocena pięciu metod określania terminu dojrzałości zbiorczej jabłek. XXXVII Ogólnopolska Naukowa Konferencja Sadownicza - Skierniewice 25-27 sierpnia 1998: 296-299,
 13. Kurlus R., Łysiak G. (1999): Effect of rootstock on the storage value of Jonagored apples. Apple rootstocks for intensive orchards. Proceedings of the International Seminar Warsaw-Ursynów, August 18-21,1999: 9-10
 14. Kurlus R., Łysiak G. (1999): Nowe, obiecujące odmiany grusz i jabłoni z Techobuzic. VIII Spotkanie Sadownicze Sandomierz '99: 137-143.
 15. Łysiak G., Kurlus R. (1999): Czeskie odmiany przyszłości. VIII Spotkanie Sadownicze Sandomierz '99: 125-131.
 16. Kurlus R., Łysiak G. (2000): Słów więcej o czeskich odmianach jabłoni. IX Spotkanie Sadownicze Sandomierz 2000: 61-72.
 17. Łysiak G. (2000): Ocena wartości produkcyjnej i właściwości biologicznych nowych odmian śliw w warunkach Wielkopolski. Nowoczesna Uprawa Drzew Pestkowych. Materiały XX Międzynarodowego Seminarium Sadowniczego. Limanowa, 8-9 marca 2000: 111-117.
 18. Błaszczyk J., Łysiak G., (2000): Właściwości przechowalnicze czeskich odmian gruszek „Erica” i „Dicolor”. XXXIX Ogólnopolska Naukowa Konferencja Sadownicza. Doskonalenie produkcji owoców przy zachowaniu środowiska naturalnego przyjaznego człowiekowi. ISiK Skierniewice 29-31 Sierpnia2000: 110.
 19. Kurlus R., Łysiak G. (2007). The effectiveness of Pentakeep-V fertilizer containing 5-Aminolevulenic Acid (5-ALA) under Poland conditions. Pentakeep International Scientific Workshop 2006, Dec, 10-11, 2006. Budapest, Hungary: 76-123.
 20. Łysiak G., Kurlus R.,. (2007). Effect of 5-Aminolevulenic Acid and mineral nutrition (Pentakeep V) on the yields and quality of pears cv. Conference and apple Golden Delicious. Pentakeep International Scientific Workshop 2006, Dec, 10-11, 2006. Budapest, Hungary: 124-148.
 21. Krzymińska A., Łysiak G. (2007). The influence of Pentakeep V on yield and quality of gladiolus and lilium bulbs. Pentakeep International Scientific Workshop 2006, Dec, 10-11, 2006. Budapest, Hungary: 150-165.
 22. Kurlus R., Łysiak G. (2008). The effectiveness of Pentakeep-V fertilizer containing 5-Aminolevulenic Acid (5-ALA) on pome trees under Polish conditions. Pentakeep International Scientific Workshop 2007, Dec, 7-9, 2007. Prague, Czech Republic: 112-125.
 23. Łysiak G., Kurlus R., Suterski Ł. (2008). Effect of Rhizosphere Pentakeep-V applications on apple fruit quality, nutrition and frost hardiness. Pentakeep International Scientific Workshop 2007, Dec, 7-9, 2007. Prague, Czech Republic: 126-144.
 24. Krzymińska A., Łysiak G. (2008). The influence of Pentakeep V on yield and quality of lillium and tulip bulbs. Pentakeep International Scientific Workshop 2007, Dec, 7-9, 2007. Prague, Czech Republic: 146-151.
 25. Krzymińska A. Łysiak G. (2008). The influence of Pentakeep V on yield and quality of gladiolus corms and lilium bulbs. Scientific Workshop 2007, Dec, 7-9, 2007. Prague, Czech Republic: 152-166.
 26. Kurlus, R., Łysiak, G. (2008) Wpływ dolistnego dokarmiania wiśni nawozami zawierającymi kwas 5-alfa-aminolewulinowy na własności biologiczne oraz jakość owoców. XLV Ogólnopolska Naukowa Konferencja Sadownicza. Skierniewice, 28-29. 08. 2008: 137-138.
 27. Grzegorz Łysiak, Dorota Walkowiak-Tomczak (2009): Jakość owoców śliwy po przechowywaniu w zależności od parametrów jakościowych w czasie zbioru, Materiały Konferencji Naukowej – Ogrodnictwo jutra – wyzwania i zagrożenia, Kraków 10-11 wrzesień 2009, s.104
 28. Dorota Walkowiak-Tomczak, Grzegorz Łysiak (2009): Wpływ czasu przechowywania na zawartość związków polifenolowych w wybranych odmianach śliwek (Prunus domestica), Materiały Konferencji Naukowej – Ogrodnictwo jutra – wyzwania i zagrożenia, Kraków 10-11 wrzesień 2009, s.190
 29. Walkowiak-Tomczak D., Łysiak G.: Zmiany zawartości antocyjanów oraz barwy śliwek (Prunus domestica) w zależności od stopnia dojrzałości oraz czasu przechowywania. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Pt.: Rozwój aparatury i prac naukowo-badawczych w przetwórstwie rolno-spożywczym, gospodarce rolnej i leśnej w zakresie automatyzacji procesów oraz w analityce. Laski, 20-22 października 2010 r.;
 30. Łysiak G.P., Antkowiak W. 2010. Interaction between Cultivar and Rootstock and its Influence on Parthenocarpy and Quality of Fruits of some European Pear Cultivars during Harvest. 28-th International Horticulture Congress Lisboa 2010. Science and Horticulture for People. Volume I: 120.
 31. Łysiak G., Kurlus R. (2013). Zwiększanie odporności na mróz trzech odmian uprawnych Malus domestica Borgh. Biologia i ekologia roślin drzewiastych : Konferencja naukowa połączona z obchodami jubileuszu 80-lecia Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku, Kórnik-Poznań, 21-23 października 2013. 1:188-189
 32. Michalska A., Lech K., Figiel A., Łysiak G.P (2016). The Influence of Selected Drying Methods on the Physical Properties of Dried Apples cv. Jonagold Grown in Different Locations in Europe. V Food Engineering Symposium, Warsaw, Poland, 23 June 2016
 33. Michalska A., Wojdyło A., Łysiak G. P. (2018). Drying-induced changes in phytochemicals in response to carriers added during the transformation of blackcurrant juice into powders.

Popularne

 1. Łysiak G. (1990): Aktinidia – nowa roślina sadownicza. Poradnik Gospodarski, 7:6.
 2. Łysiak G.(1996): Stan produkcji oraz perspektywy rozwoju śliw w Polsce. Seminaria sadownicze 59-68. Biuletyn nr 1 Przybroda 96.
 3. Łysiak G.(1996): Ocena wartości produkcyjnej nowych odmian śliw. 69-72. Seminaria sadownicze 59-68. Biuletyn nr 1 Przybroda 96.
 4. Kozłowska M., Hołubowicz R., Łysiak G. (1997). Informator Wydziału Ogrodniczego, Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu.
 5. Łysiak G. (1997): Sady śliwowe w rejonie południowo-zachodnich Niemiec. Seminaria sadownicze 52-54. Biuletyn nr 2 Przybroda 97.
 6. Łysiak G. (1997): Profit z nowych odmian. Nowoczesne Rolnictwo. Nauka, Doradztwo, Praktyka. 04(1):18-19.
 7. Łysiak G. (1998): Sposoby wyznaczania terminu dojrzałości zbiorczej jabłek. Seminaria sadownicze 41-49. Biuletyn nr 3 Przybroda 98.
 8. Łysiak G. , Kurlus R. (1998): Wstępna ocena kilku metod określania dojrzałości zbiorczej jabłek. Seminaria sadownicze 50-64. Biuletyn nr 3 Przybroda 98.
 9. G. Łysiak, R. Kurlus (1998): Czeskie odmiany przyszłości. Informator Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych. TRSK Express, Grudzień 1998:1-3
 10. R. Kurlus, G. Łysiak (1998): Nowe, obiecujące odmiany grusz i jabłoni z Tĕchobuzic. Informator Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych. TRSK Express, Grudzień 1998:4-6.
 11. Łysiak G. (1999): Erica. Sad Nowoczesny 8: 23.
 12. Łysiak G. (1999): Dicolor. Sad Nowoczesny 9: 28.
 13. Łysiak G. (1999): Bohemica. Sad Nowoczesny 10: 27.
 14. Łysiak G. (1999): Tryumf Packhama. Sad Nowoczesny 11: 29.
 15. Łysiak G. (2000): General Leclerc. Sad Nowoczesny 1:III.
 16. Łysiak G. (1999): Hodowla parchoodpornych odmian jabłoni w Stacji Doświadczalnej w Striżowicach. Seminaria sadownicze w RSGD Przybroda, Biuletyn 4:10-15
 17. Łysiak G (1999): Technologia przechowywania owoców w kontrolowanej atmosferze. Seminaria sadownicze w RSGD Przybroda, Biuletyn 4: 62-67.
 18. Łysiak G. (1999): Ocena zdolności przechowalniczej jabłek w sezonie 1998/1999 na tle kilku metod określania dojrzałości zbiorczej. Seminaria sadownicze w RSGD Przybroda, Biuletyn 4: 36-42.
 19. Łysiak G., Mozer E. (1999): Technika formowania drzew w rejonie Jeziora Bodeńskiego. Seminaria sadownicze w RSGD Przybroda, Biuletyn 4: 22-23.
 20. Kurlus R., Łysiak G. 1999. Nowe, obiecujące odmiany grusz i jabłoni z Techlobuzic. VIII Spotkanie Sadownicze, Sandomierz, pp. 137-143.
 21. Łysiak G. (2000): Concorde. Sad Nowoczesny 2: 33.
 22. Łysiak G. (2000): Radana. Sad Nowoczesny 3:31.
 23. Łysiak G. (2000): Amfora. Sad Nowoczesny 4:38
 24. Łysiak G. (2000): Carola. Sad Nowoczesny 5:42
 25. Łysiak G. (2000): Rajka. Sad Nowoczesny 6:III.
 26. Łysiak G. (2000): Rubinola. Sad Nowoczesny 7:II.
 27. Łysiak G. (2000): Topaz. Sad Nowoczesny 7:III.
 28. Łysiak G. (2000): Victoria. Sad Nowoczesny 8:IV
 29. Łysiak G. (2000): Goldstar. Sad Nowoczesny 9:III
 30. Łysiak G. (2000): Rubin i sporty – smaczna alternatywa. Sad Nowoczesny 10:12-14
 31. Łysiak G. (2000): Vesna. Sad Nowoczesny 10:II
 32. Łysiak G. (2000): Herman. Sad Nowoczesny 11:II
 33. Łysiak G. (2000): Sanctus Hubertus. Sad Nowoczesny 12:II

34.Łysiak G., Kantorowicz-Bąk M. (2001): Rubinstar – dobry wybór. Hasło Ogrodnicze 2:30-32

35.Knaflewski M., Kozłowska M., Łysiak G., Nowacki J. (2001). Faculty of Horticulture of August Cieszkowski Agricultural University of Poznań

36. Knaflewski M., Kozłowska M., Łysiak G., Nowacki J. (2001). Wydział Ogrodniczy Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.

37. Łysiak G. (2001): Čačanska  Rana. Sad Nowoczesny 1:III

38. Łysiak G. (2001): Čačanska  Lepotica. Sad Nowoczesny 3:28

39. Łysiak G. (2001): Čačanska  Najbolja. Sad Nowoczesny 4:III

40. Łysiak G. (2001): Valor. Sad Nowoczesny 5:III

41. Łysiak G. (2001): Oneida. Sad Nowoczesny 6:III

42. Łysiak G. (2002): Bluefre 10:32

43. Łysiak G. (2002): Verity, Hanita 11:33.

44. Łysiak G. (2003): W ojczyźnie borówki wysokiej. Hasło Ogrodnicze 7: 42-44.

45. Łysiak G. (2003): President. Sad Nowoczesny. 3:62

46. Łysiak G. (2004): Uprawa brzoskwiń w USA, Hasło Ogrodnicze 12: 64-66

47. Łysiak G., Florkowski W.J., Prussia S.E. (2005). Dojrzałość zbiorcza i warunki przechowywania brzoskwiń. Hasło Ogrodnicze. 4:72-74.

48. Łysiak G. (2006). W sadach po zimie.  W rejonach Poznania. Hasło Ogrodnicze. 5:64

49. Łysiak G. (2007). Podkładki do intensywnych sadów gruszowych na podstawie doświadczeń holenderskich. Konferencja pt. Czynniki wpływające na plonowanie i jakość owoców roślin sadowniczych. MTAS Warszawa 12-13 stycznia 2007: 89-92.

50. Łysiak G. (2007). Nawozy PENTAKEEP® przełom w odżywianiu roślin. Hasło Ogrodnicze 5:51

51. Łysiak G. (2007). Nowe możliwości odżywiania. Owoce, Warzywa, Kwiaty. 09:29.

52. Łysiak G. (2008). Jak zebrać i przechowywać jabłka i gruszki? Działkowiec 9:40-41.

53. Dylewski T., Łysiak G. (2010). Nowe odmiany gruszy. Sad MPS 7:40-43

54. Dylewski T., Łysiak G. (2010). Grusze z koroną typu dryling. Sad MPS 10:16-19

55.Łysiak G. (2021) Profesor Hołubowicz – mój mistrz i nauczyciel. Sad MPS 03: 98- 99 

 

Monografie

 

1. Łysiak G. (2006). Uprawa i odmiany gruszy. Hortpress, s. 1 - 156. ISBN 978-83-89874-51-1

 

2. Łysiak G., (2014). Following Walnut Footprints in Poland: Chapter in: Following Walnut Footprints (Juglans regia L.) Cultivation and Culture, Folklore and History, Traditions and Uses. , 1 edited by Damiano Avanzato Scripta Horticulturae 17.311-319 ISBN: 978 94 6261 003 

 

 

 

Cytowania

 

 

 

Google Scholar

 

https://scholar.google.pl/citations?user=ppwO27AAAAAJ&hl=pl&oi=ao

 

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1