Spis publikacji - dr hab. Zofia Zydlik

 

Publikacje w czasopismach naukowych (wszystkie oryginalne recenzowane prace)

Zydlik Z., Pacholak E. 1998. Wpływ fertygacji na zdolność przechowalniczą jabłek odmiany Golden Delicious. PTPN, Prace  Komitetu Nauk  Rolniczych i Leśnych 85: 121-128.

Pacholak E., Zydlik Z. 1998. Zróżnicowane nawożenie azotem a właściwości biologiczne drzew odmiany ‘Šampion’ w pierwszych latach po posadzeniu. PTPN, Prace  Komitetu Nauk  Rolniczych i Nauk Leśnych 85: 129-135.

Zydlik Z., Pacholak E. 1998. Fertygacja a wzrost i plonowanie jabłoni odmiany Šampion.  Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, z. 57, t. 2: 659-664.

Zydlik Z., Pacholak E. 1999. Wpływ fertygacji na plonowanie drzew i zdolność przechowalniczą jabłek odmiany Šampion. PTPN, Prace  Komitetu Nauk  Rolniczych i Nauk Leśnych 87: 159-167.

Zydlik Z., Pacholak E. 1999. Wpływ nawożenia na zdolność przechowalniczą owoców jabłoni odmiany Cortland. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, 351: 269-274

Zydlik Z., Pacholak E. 2000. Wpływ wieloletniego nawożenia mineralnego na jakość i zdolność przechowalniczą owoców odmiany Cortland. PTPN, Prace  Komitetu Nauk  Rolniczych i Nauk Leśnych 89: 227-234.

Zydlik Z., Pacholak E. 2000. Wpływ nawadniania i fertygacji azotem na zawartość składników mineralnych w glebie i w liściach dwóch odmian jabłoni. PTPN, Prace  Komitetu Nauk  Rolniczych i Nauk Leśnych 89: 235-243.

Zydlik Z., Pacholak E. 2000. Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem na jakość oraz zdolność przechowalniczą owoców odmiany Šampion. Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, T. 8: 327-332.

Ugolik M., Zydlik Z., Kantorowicz-Bąk M. 2001. Wzrost, plonowanie i jakość owoców jabłoni z grupy Golden Delicious. Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, t.9: 117-122.

Ugolik M., Zydlik Z., Kantorowicz-Bąk M., Pacholak E. 2001. Wzrost i plonowanie drzew wybranych odmian jabłoni” PTPN, Prace  Komitetu Nauk  Rolniczych i Komitetu Nauk Leśnych 91:182-186.

Zydlik Z., Pacholak E., Stojek B. 2001. Wpływ nawożenia azotem na zawartość składników mineralnych w glebie, liściach i owocach jabłoni odmiany Šampion. PTPN, Prace  Komitetu Nauk  Rolniczych i Komitetu Nauk Leśnych 91: 187-192.

Zydlik Z., Pacholak E. 2001. Effect of fertigation on the content of mineral components in soil land leaves of two apple tree cultivars. Acta Horticulturae 564: 457-463.

Pacholak E., Zydlik Z. 2002. Wpływ wieloletniego nawożenia azotem i warunków klimatycznych na wzrost i plonowanie jabłoni odmiany ‘Šampion’. PTPN, Prace  Komitetu Nauk  Rolniczych i Komitetu Nauk Leśnych t. 93: 161-168.

Zydlik Z., Pacholak E. 2002. Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem na skład chemiczny owoców i zdolność przechowalniczą jabłek odmiany ‘Šampion’. PTPN, Prace  Komitetu Nauk  Rolniczych i Komitetu Nauk Leśnych t. 93: 169-175.

Zydlik Z., Pacholak E. 2003. Wpływ zróżnicowanego nawożenia i nawadniania na jakość owoców i zdolność przechowalniczą jabłek odmiany ‘Šampion’. PTPN, Prace  Komitetu Nauk  Rolniczych i Komitetu Nauk Leśnych, 95: 265-272.

Pacholak E., Zydlik Z. 2003. Wpływ nawożenia i nawadniania na zawartość składników mineralnych w glebie oraz liściach jabłoni odmiany ‘Šampion’ w sadzie replantowanym. PTPN, Prace  Komitetu Nauk  Rolniczych i Komitetu Nauk Leśnych, 95: 281-289.

Pacholak E., Zydlik Z., Rutkowski K., Przybyła Cz. 2004. Effect of fertilization and irrigation on the growth and yielding of apple tree ‘Sampion’ cultivar in a replanted orchard in the years 1994-2002. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, Agricultura 96: 143-148.

Zydlik. Z. 2004. Effect of locality on the microbiological condition of soil from replanted apple orchard. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, Agriculturae 96: 219-224.                  

Pacholak E., Zachwieja M., Zydlik Z. 2004. Effect of nitrogen fertilization on the content of mineral components in soil, leaves and fruits of apple trees ‘Šampion’ cultivar. Acta Scientiarum Polonorum seria Hortorum Cultus, 3 (2): 207-217.

Zydlik Z., Pacholak E., Przybyła Cz. 2004. Effect of water deficit on the growth and yield of ‘Topaz’ apple trees planted in different soil management. Folia Horticulture, 16/2: 71-78.

Pacholak E., Zydlik Z. 2004. Effect of soil locality on the growth of strawberry plants grown in rhizoboxes. Sodininkyste ir darzininkyste, Babtai, 23 (2): 388-394.

Pacholak E., Zydlik Z., Zachwieja M. 2004. The effect of irrigation and methods of soil exhaustion prevention on nutrient contents in the soil and leaves. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, 12: 69-81.

Pacholak E., Zydlik Z. 2004. Wpływ nawożenia i nawadniania na stan mikrobiologiczny gleby w replantowanym sadzie jabłoniowym. Część I. Liczebność nicieni. PTPN, Prace  Komitetu Nauk  Rolniczych i Komitetu Nauk Leśnych, 94: 299-306

Pacholak E., Zydlik Z., Sawicka A. 2004. Wpływ nawożenia i nawadniania na stan mikrobiologiczny gleby w replantowanym sadzie jabłoniowym. Część II. Liczebność bakterii. PTPN Prace  Komitetu Nauk  Rolniczych i Komitetu Nauk Leśnych, 94: 307-316

Zydlik Z., Pacholak E. 2004. Wpływ nawożenia i nawadniania na stan mikrobiologiczny gleby z replantowanego sadu jabłoniowego. Cz. III. Liczebność grzybów i promieniowców. PTPN, Prace  Komitetu Nauk  Rolniczych i Komitetu Nauk Leśnych, 97: 317-324

Pacholak E., Przybyła Cz. Zydlik Z. 2004. Wpływ deficytów wody na plonowanie jabłoni odmiany ‘Topaz’. Roczniki AR w Poznaniu, CCCLVII Melioracje Inżynieria Środowiska 25: 445-450.

Przybyła Cz., Pacholak E., Zydlik Z. 2004. Wpływ deszczowań na gospodarkę wodną gleb i plonowanie replantowanego sadu jabłoniowego. Roczniki AR w Poznaniu, CCCLVII Melioracje Inżynieria Środowiska 25: 487-494.

Pacholak E., Zydlik Z., Przybyła Cz. 2005. Wpływ stanowiska oraz gospodarki wodnej gleb na plonowanie jabłoni odmiany Topaz. Roczniki AR w Poznaniu, CCCLXV: 319-324.

Pacholak E., Zydlik Z., Zachwieja M. 2005. Wpływ nawożenia azotowego na wzrost, plonowanie i uszkodzenia przymrozkowe wiśni w pierwszych latach po posadzeniu. PTPN, Prace  Komitetu Nauk  Rolniczych i Komitetu Nauk Leśnych 98/99: 327-335.

Przybyła Cz., Pacholak E., Zydlik Z. 2005. Wpływ wieloletniego nawadniania na plonowanie replantowanego sadu jabłoniowego. Roczniki AR w Poznaniu, CCCLXV: 345-504.

Pacholak E., Rutkowski K., Zydlik Z., Zachwieja M. 2006. Effect of soil fatigue prevention methods on microbiological soil status in replanted apple tree orchard. Part I. Number of nematodes. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities 9(4).

Rutkowski K., Pacholak E., Zydlik Z. 2006. Effect of soil fatigue prevention methods on microbiological soil status in replanted apple tree orchard. Part II. Number of bacteria. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities 9(4).

Zydlik Z., Rutkowski K., Pacholak E. 2006. Effect of soil fatigue prevention methods on microbiological soil status in replanted apple tree orchard. Part III. Number of fungi and Actinomycetes. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities 9(4).

Pacholak E., Zydlik Z. 2006.  Effect of  locality on the growth of strawberries grown in rhizoboxes in the year 2003-2004. Latvian Journal of Agronomy 9: 93-97.

Zydlik Z., Pacholak E. 2006. Effect of climatic and soil conditions on the mineral composition in leaves of apple tree cultivars depending on the term of their fruit ripening. Latvian Journal of Agronomy 9: 172-176.

Zydlik Z., Pacholak E., Zachwieja Z., Rutkowski K. 2006. Effect of crown formation on the content of mineral components in sour cherry-tree leaves. PTPN, Prace Komitet Nauk Rolniczych i Komitet Nauk Leśnych 100: 311-316.

Zydlik Z., Zachwieja M., Pacholak E., Rutkowski K. 2006. Effect of crown formation on the yielding and on ground frost damages of sour cherry-trees. PTPN, Prace Komitet Nauk Rolniczych i Komitet Nauk Leśnych 100: 317-325.

Zydlik Z., Pacholak E., Zachwieja M., Rutkowski K. 2006. Effect of nitrogen fertilization on mineral components content in sour cherry tree leaves. PTPN, Prace Komitet Nauk Rolniczych i Komitet Nauk Leśnych 100: 303-310.

Pacholak E., Zydlik Z., Zachwieja M., Rutkowski K. 2007. Effect of irrigation and fertilization on the growth and yielding of apple-trees cultivar Šampion in a replanted orchard. Acta Scientiarum Polonorum seria Hortorum Cultus 6(3): 3-13.

Zydlik Z., Pacholak E. 2007. Effect of soil locality on the growth and content of mineral components in M.9 rootstock. Acta Scientiarum Polonorum seria Hortorum Cultus 6(4): 11-20

Zydlik P., Zydlik Z. 2008. Impact of biological effective microorganisms (EM) preparations on some physico-chemical Properties of soil and the vegetative growth  of apple-tree rootstocks. Nauka, Przyroda, Technologia 2(1): #4

Zydlik Z., Zydlik P. 2008. Effect of soil Fatigue on frost resistance of one-year old apple-tree shoots, Topaz cultivar. Acta Scientiarum Polonorum seria Hortorum Cultus 7(2): 83-88

Zydlik Z., Pacholak E.2008. The effect of fatigued soil on the growth of strawberry plants in rhizoboxes. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, 16: 215-225

Pacholak E., Zydlik Z., Rutkowski K. 2009. Effect of 30-year cultivation of apple trees on chemical and biochemical conditions of soil designed for replantation. Zeszyty Problemowe Postępu Nauk Rolniczych 536: 161-168.

Zydlik Z., Pacholak E., Rutkowski K. 2009. Effect of Actisil preparation on the growth of strawberries grown in the soil depleted by a long monoculture. Zeszyty Problemowe Postępu Nauk Rolniczych 536: 259-265

Zydlik Z., Pacholak E., Rutkowski K. 2009. Effect of locality on the growth of M.9 and mahaleb cherry rootstocks. Zeszyty Problemowe Postępu Nauk Rolniczych 536: 267-274

Pacholak E., Zydlik Z., Rutkowski K. 2011. Effect of cherry nitrogen fertilization on the content of minerals in the leaves. Acta Scientiarum Polonorum seria Hortorum Cultus 10(1): 105-112.

Zydlik Z., Pacholak E., Styła K. 2011. Effect exerted on soil properties by apple tree cultivation for many years and by replantation. Part II. Content of mineral components in soil and leaves. Acta Scientiarum Polonorum seria Hortorum Cultus 10(1): 123-130

Zydlik Z., Pacholak E., Styła K. 2011. Effect exerted on soil properties by apple tree cultivation for many years and by replantation. Part I. Biochemical soil properties. Acta Scientiarum Polonorum seria Hortorum Cultus 10(1): 113-122

Zydlik Z. 2012. Effect exerted replantation on the growth and yielding of the apple trees. Acta Scientiarum Polonorum seria Hortorum Cultus 11(3): 179-187.

Zydlik Z., Zydlik P. 2013. The effect of microbiological products on soil properties in the conditions of replant disease. Zemdirbyste-Agriculture, vol. 100, No. 1 (2013), p. 19–24

Zydlik Z. 2013. Effect of biological preparations on the growth of strawberries cultivated in a sick soil. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities 16(4), #09. 7p

Łysiak G., Kurlus R., Zydlik Z. Walkowiak-Tomczak D. 2014. Apple skin colour changes Turing harvest as an indicator of maturity. Acta Scientiarum Polonorum seria Hortorum Cultus 13(3): 71-83.

Rutkowski K., Zydlik Z., Pacholak E. 2015. Effect of tree pruning intensity on the yield and fruit quality of the sour cherry. Zemdyrbiste – Agriculture, Vol.102, No.4: 417- 422.

Zydlik Z., Pacholak E., Rutkowski K., Styła K., Zydlik P. 2016. The influence of a mycorrhizal vaccine on the biochemical properties of soil in the plantation of blueberry.  Zemdyrbiste – Agriculture, Vol.103, No.1:61-66.

Zydlik P., Zydlik Z. (2016): The influence of effective microorganisms on the occurrence of fungal diseases, growth and the quality of the strawberry fruits. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 22(No 3), 408-414.

Zydlik P., Zydlik Z. (2016): Sadownicze uprawy ekologiczne w Polsce-dynamika zmian oraz perspektywy rozwoju. Nauka Przyroda Technologie, Tom 10, Zeszyt 2 #25.

Zydlik Z., Zydlik P. (2016): Wpływ doglebowych preparatów mikrobiologicznych na wybrane właściwości gleby oraz jej aktywność enzymatyczną w warunkach replantacji. Nauka Przyroda Technologie, Tom 10 zeszyt 3 #32.

Rutkowski K., Zydlik Z., Stachowiak A. (2018): Effect of tree pruning intensity on the content of mineral components in the sour cherry leaves of ‘Łutówka’. Folia Horticulturae 30(1): 47-55

Zydlik Z., Zydlik P., Kleiber T. (2019): The effect of the mycorrhization on the content of macroelements in the soil and leaves of blueberry cultivated after replantation. Zemdyrbiste – Agriculture, Vol. 106, No. 4 (2019), p. 345–350, DOI 10.13080/z-a.2019.106.044

Hong-Ki Yoon , Kleiber T., Zydlik Z.,  Rutkowski K.,  Woźniak A,  Świerczyński S.,  Bednarski W.,  Kęsy J., Marczak Ł., Jong-Hak Seo , Choi Taeg-Yong , Kyeong-Jin Kang , Kafkas N.E., Bocianowski J.,  Jeandet P., Morkunas I. (2020): A Comparison of Selected Biochemical and Physical Characteristics and Yielding of Fruits in Apple Cultivars (Malus domestica Borkh.). Agronomy, 10, 458: doi:10.3390/agronomy10040458

Zydlik Z., Rutkowski K.,  Świerczyński S., Morkunas I, Hong-Ki Yoon, Jong-Hak Seo, Kyeong-Jin Kang,  Kleiber T. (2020): The effect of climatic conditions in successive plant growing seasons on the response of selected varieties of apple trees (Malus domestica Borkh.). Journal of Elementology, 25(1): 205-224; DOI: 10.5601/jelem.2019.24.3.1895.

Zydlik Z., Zydlik P. (2020): Effect of a preparation containing humic acids on selected physico-chemical and biological properties of replanted soil. Journal of Elementology 25(3): 993-1004;  DOI: 10.5601/jelem.2020.25.2.2002

Zydlik P., Zydlik Z., Wieczorek R. (2021): The effectiveness of using a preparation containing amino acids in the cultivation of strawberries under thermal stress conditions. Polish Journal of Agronomy , 44: 39-43. DOI: 10.26114/pja.iung.429.2021.44.06

Zydlik Z., Zydlik P., Kayzer D., Wieczorek R. (2021): Effect of mycorrhization treatment on the yield and quality of highbush blueberries in conditions of replantation. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 27(2): 304-311,

Zydlik Z., Zydlik P., Kayzer D. (2021): The influence of a soil activator containing humic acids on the yield and quality of apples in conditions of replantation. Journal of Elementology, 26(2): 333-347, 10.5601/jelem.2020.25.4.2091

  1. Monografie naukowe

 

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Właściwości mikrobiologiczne i biochemiczne gleby oraz wzrost i plonowanie jabłoni po replantacji,  Zydlik Z. 2010, ss. 100.

  1. Rozdziały w monografiach naukowych.

ISBN 978-83-943861-1-5

Monografia Naukowa Instytutu Nauk Ekonomiczno-Technicznych w Legnicy; pt.”Agrotechnika Roślin Uprawnych” (red. Brodny J.), Wykorzystanie preparatów pochodzenia naturalnego w uprawie truskawki. Cz. I. Plonowanie oraz jakość owoców, Zydlik Z., Zydlik P., 2015, s.122-129.

ISBN 978-83-943861-1-5

Monografia Naukowa Instytutu Nauk Ekonomiczno-Technicznych w Legnicy; pt.”Agrotechnika Roślin Uprawnych” (red. Brodny J.), Wykorzystanie preparatów pochodzenia naturalnego w Uprawach truskawki. Cz. II. Podatność na choroby grzybowe., Zydlik P., Zydlik Z., 2015, s.130-136.

  1. Patenty - brak
  2. Prace w materiałach konferencyjnych

Pacholak E., Zydlik Z. 1996. Wpływ fertygacji na jakość i zdolność przechowalniczą jabłek odmiany Šampion i Golden Delicious. II Ogólnopolskie Sympozjum Poznań: 62-67.

Pacholak E., Cwynar M., Zydlik Z. 1996. Wpływ siedemnastoletniego nawożenia i nawadniania na wzrost jabłoni odmiany Šampion na podkładce P60 w drugim roku po replantacji. XXXVI Ogólnopolska Naukowa Konferencja Sadownicza, Skierniewice, 96-99.

Zydlik Z., Pacholak E. 1997.  Effect of nitrogen fertigation on mineral element content in Šampion and Golden Delicious  leaves and fruits. W: Ecological aspects of nutrient and alternatives for herbicides in horticulture. International Seminar SGGW-Warszawa: 83-84.

Pacholak E., Cwynar M., Zydlik Z. 1997. Effect of nitrogen fertilization on mineral element content in the soil and in Šampion apple leaves. W: Ecological aspects of nutrient and alternatives for herbicides in horticulture. International Seminar SGGW-Warszawa: 59-60.

Zydlik Z., Pacholak E. 1997. Wpływ fertygacji na jakość owoców odmiany Šampion i Golden Delicious po zbiorze. W: Współczesne trendy w agrotechnice sadów. Jakość owoców jako czynnik postępu w sadownictwie. AR Lublin: 79-82.

Zydlik Z, Pacholak E. 1998. Wpływ wieloletniego zróżnicowanego nawożenia NPK i Mg na wzrost i plonowanie jabłoni odmiany Cortland oraz zawartość składników w glebie i liściach. Prace Inst. Sad. 100-112.

Zydlik Z., Pacholak E. 1999. Wpływ wieloletniego zróżnicowanego nawożenia N, P, K, Mg na wzrost i plonowanie jabłoni odmiany Cortland oraz zawartość składników w glebie i liściach. I Ogólnopolskie  sympozjum  mineralnego odżywiania roślin sadowniczych, Prace Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach: 100-112.

Zydlik Z., Pacholak E. 2002. Wpływ nawożenia i nawadniania na jakość i zdolność przechowalniczą owoców odmiany 'Szampion' w warunkach replantowanego sadu. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, XLI Ogólnopolska Naukowa Konferencja Sadownicza: 147-148.

Zydlik Z., Pacholak E., Przybyła Cz. 2003. Wpływ deficytów wody na wzrost i plonowanie jabłoni odmiany Topaz. I Zjazd PTNO „Współczesne ogrodnictwo i jakość życia”, Kraków 9-11.09.2003. Folia Horticulturae, Suplement 2003/1:456-458.

Przybyła Cz., Pacholak E., Zydlik Z. 2003. Potrzeby wodne sadu jabłoniowego w warunkach klimatyczno-glebowych wielkopolski. Folia Horticulturae, Suplement 2003/1:453-455.

Pacholak E., Zachwieja M., Zydlik Z. 2004. Wpływ nawożenia azotem na zawartość składników mineralnych w glebie, liściach i owocach jabłoni odmiany ‘Šampion’. SGGW Warszawa, II Ogólnopolskie Sympozjum Mineralnego Odżywiania Roślin Sadowniczych: 20-21.

Pacholak E., Zydlik Z., Zachwieja M. 2004. Wpływ nawadniania i sposobów przeciwdziałania zmęczeniu gleby na zawartość składników w glebie oraz liściach. ISiK Skierniewice, XLIII Ogólnopolska Naukowa Konferencja Sadownicza: 150-151.

Zydlik Z., Pacholak E. 2006. Wpływ stanowiska na bilans zawartości składników mineralnych w roślinach truskawki. XLIV Ogólnopolska Naukowa Konferencja Sadownicza, ISiK., Skierniewice, 30-31 sierpnia 2006 r.: 187-188.

Zydlik Z. (2019) Zmęczenie gleby w uprawach jagodowych i biologiczne możliwości jego ograniczania. Informator, Biuletyn Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej, str. 29-33. ISSN 2299-0593

Ayvaz Sönmez D.,  Ürün I., Alagöz D., Attar S.H., Dogu Z., Yesil B., Woźniak A., Labudda M., Zydlik Z., Zydlik P., Rutkowski K., Kęsy J., Jeandet P., Morkunas I., Kafkas S., Kafkas N.E. (2021): Phenylalanine ammonialyase and invertase activities in strawberry fruit during ripening progress.  Proceedings of the IX International Strawberry Symposium, Rimini, Acta Hortic. 1309. ISHS 2021. DOI 10.17660/ActaHortic.2021.1309.135

  1. Streszczenia (abstrakty) w materiałach konferencyjnych

Pacholak E., Zydlik Z., Zachwieja M. 2005. Wpływ formowania drzewek oraz nawożenia azotowego na uszkodzenia zawiązków wiśni przez przymrozek 2004 roku. XIV ogólnopolskie seminarium Sekcji „Mrozoodporność”, 17-18.05.2005., Kórnik.

Pacholak E., Zydlik Z. 2006. Wpływ zmęczenia gleby na wzrost podkładki M.9. XLIV Ogólnopolska Naukowa Konferencja Sadownicza, ISiK, Skierniewice, 30-31 sierpnia 2006 r.: 141.

Pacholak E., Rutkowski., Zydlik Z. 2009. Wpływ 30 letniej uprawy jabłoni na stan chemiczny i biochemiczny gleby przeznaczonej do replantacji. Konferencja Naukowa – Proekologiczna produkcja roślin sadowniczych i mniej rozpowszechnionych. 25-26.06.2009, Olsztyn: 38.

Zydlik Z., Pacholak E., Rutkowski K. 2009. Wpływ stanowiska na wzrost podkładek M.9 i Antypki. Konferencja Naukowa – Proekologiczna produkcja roślin sadowniczych i mniej rozpowszechnionych. 25-26.06.2009, Olsztyn: 58.

Zydlik Z., Pacholak E., Rutkowski K. 2009. Wpływ preparatu Actisil na wzrost truskawek uprawianych na glebie zmęczonej. Konferencja Naukowa – Proekologiczna produkcja roślin sadowniczych i mniej rozpowszechnionych. 25-26.06.2009, Olsztyn: 58.

Zydlik Z., Pacholak E., Styła K. 2010. Wpływ wieloletniej uprawy jabłoni na właściwości biochemiczne gleby po replantacji. XLVI Ogólnopolska Naukowa Konferencja Sadownicza, 29-30.09.2010, Skierniewice: 151-152.

Rutkowski K., Pacholak E., Zydlik Z. 2010. Wpływ intensywności cięcia na wzrost, plon i jakość owoców wiśni odmiany Łutówka. XLVI Ogólnopolska Naukowa Konferencja Sadownicza, 29-30.09.2010, Skierniewice: 153-154. 

Zydlik Z., Pacholak E. 2011. Influence of limitation of soil Fatigue on growth and yielding of apple trees. 21-22.06.2011. Abstracts of International Scientific Conference, Babtai Lithuania: 70

Rutkowski K., Pacholak E., Zydlik Z. 2011. The effect of pruning method on the mineral content in sour cherry leaves. 21-22.06.2011. Abstracts of International Scientific Conference, Babtai Lithuania: 75 

Zydlik Z., Zydlik P. 2011. Effect of microbiological preparation on selected biological properties of soil in replantation disease conditions. International Sci. Conference Climate change: Agro-and forest systems sustainability. 21-22.06.2011. Abstracts of International Scientific Conference, Babtai Lithuania: 80

Zydlik Z. 2013. Ocena przydatności odmian porzeczek do uprawy w rejonie wielkopolski. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ziemia Roślina Człowiek”, zorganizowana przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie i Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych w dniach 11-12.09.2013, 207

Zydlik Z. 2015. Poprawa właściwości gleb zdegradowanych – materiały dla producentów

Zydlik Z., Zydlik P. 2015. Wpływ mikoryzy na wzrost i plonowanie borówki wysokiej (Vacinium corymbosum L.) uprawianej po replantacji. Materiały z IV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych „Postęp w ogrodnictwie dla poprawy jakości życia i ochrony środowiska” organizowanej przez Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych oraz UP we Wrocławiu w dniach 15-16.09.2015 roku, s.61.

Zydlik Z. Zydlik P. 2017. Wpływ preparatów biologicznych na wzrost truskawek uprawianych na glebie zmęczonej. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Ziemia Roślina Człowiek organizowanej przez Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych oraz UP w Krakowie w dniach 20-21.09.2017 roku, s. 131

Rutkowski K., Zydlik Z. 2017. Wpływ mikoryzy i hydrożelu na wzrost podkładek M.9 w glebie zmęczonej. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Ziemia Roślina Człowiek organizowanej przez Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych oraz UP w Krakowie w dniach 20-21.09.2017 roku, s. 118

Wieczorek R. Zydlik Z. 2017. Wykorzystanie  doglebowych preparatów mikrobiologicznych w szkółce drzew owocowych. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Ziemia Roślina Człowiek organizowanej przez Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych oraz UP w Krakowie w dniach 20-21.09.2017 roku, s. 127

Kleiber T., Morkunas I., Rutkowski K., Świerczyński S., Zydlik Z., Woźniak A., Choi Taeg-Yong, Kang Kyeong-Jin, Seo Jong-Hak, Yoon Hong-Ki, (2018): Porównanie plonowania i wybranych cech fizyko-biochemicznych owoców odmian jabłoni (Malus domestica Borkh.). Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne trendy w uprawie i żywieniu roślin ogrodniczych", Materiały konferencyjne, s. 61-62.

Yoon Hong-Ki, Kleiber T., Woźniak A., Kęsy J., Marczak Ł., Bednarski W., Zydlik Z., Rutkowski K., Świerczyński S., Seo Jong-Hak, Taeg-Yong Choi, Kang Kyeong-Jin, Morkunas I. (2019): A comparison of biochemical composition and yielding of fruits in apple cultivars (Malus domestica Borkh). 9th Conference of the Polish Society of Experimental Plant Botany, 9-12 September 2019 Toruń: New trends in plants reproduction and growth regulation, Materiały konferencyjne s. 171.

  1. Książki i publikacje popularno-naukowe

Zydlik Z. (1997): Nawożenie azotem a plonowanie jabłoni. Poradnik Gospodarski 3: 45. 

Zydlik Z. (1998): Wpływ nawożenia na zdolność przechowalniczą trzech odmian jabłoni. Seminarium sadownicze, Przybroda '98, Biuletyn nr 3: 65-68.

Zydlik Z. (2007): Jak ograniczyć skutki zmęczenia gleby. Sad Nowoczesny 3:20-22.

Zydlik Z., Zydlik P. (2008): Preparaty biologiczne w uprawie truskawek. Sad Nowoczesny 11:31-32

Zydlik Z. (2012): Nowe możliwości produkcji lepszej jakości truskawek. http://www.jagodnik.pl/ochrona/truskawka/484-nowe-mozliwosci-produkcji-lepszej-jakosci-truskawek

Zydlik Z. (2012): Poprawić jakość owoców maliny. http://www.jagodnik.pl/nawozenie/malina/535-jak-poprawic-jakosc-owocow-malin

Zydlik Z. (2013): Nawożenie na plantacjach malin. Warzywa, 1/2013:XIV.

Zydlik Z. (2013): Stymulacja truskawki po ostrej zimie. www.jagodnik.pl/technologia-uprawy/truskawki/892-stymulacja-truskawki-po-ostrej-zimie

Zydlik P., Zydlik Z. (2016): Produkcja jabłek na Ukrainie- Stan obecny i perspektywy rozwoju. Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa, 2/2016, str.88-90.

Zydlik Z. (2016): Хвороба реплантації у садівництві. Садівництво по-українськи, No 2 (14) 88-89.

Zydlik Z. (2016): Mikoryza w uprawie borówki wysokiej. Jagodnik wydanie specjalne 2/2016

Zydlik Z. (2016): Wapń a jakość owoców miękkich. Truskawka, malina, jagody. 6-7/2016 str.14-18.

Zydlik P., Zydlik Z. (2016): Preparaty pochodzenia naturalnego w uprawie truskawki. Jagodnik I-II 2016

Zydlik Z. (2016): Poprawa właściwości gleby przed zakładaniem plantacji truskawki

Zydlik Z. Wieczorek R. (2018): Zastosowanie preparatów biologicznych w szkółce. Szkółkarstwo 2/2018 s. 79-83.

Zydlik Z. (2019):Wapń a jakość owoców miękkich. Truskawka, malina jagoda 6-7/2019, str. 7-11.

Zydlik Z., Ciołek M. (2020): Stare odmiany drzew owocowych. Wydane przez Turkowską Unię Rozwoju – T.U.R. w ramach operacji własnej Zaczarowany Ogród. Poznań, 2020

Zydlik Z. (2021): Środki poprawiające właściwości gleby. Truskawka, malina, jagody; nr 2, str. 19-22.

 

Wykonawca grantu

Tytuł projektu: Wpływ wieloletniego nawożenia i nawadniania na właściwości fizykochemiczne i biologiczne gleby oraz wzrost i plonowanie jabłoni odmiany Šampion na podkładce P-60 po replantacji. Grant finansowany przez KBN (5 PO6C 003 12) realizowany w latach 1997-1999 – wykonawca.

Tytuł projektu: Poszukiwanie przyczyn występowania choroby replantacyjnej jabłoni oraz sposobów zapobiegania jej szkodliwości w sadzie jabłoniowym. Grant finansowany przez KBN (3 P06R 071 25) realizowany w latach 2003-2006 - główny wykonawca.

Tytuł projektu: Wpływ wieloletniej uprawy roślin sadowniczych na zmiany chemiczne i mikrobiologiczne gleby oraz wzrost i plonowanie jabłoni, wiśni i borówki wysokiej. Grant finansowany przez KBN (KBN-N N310 144535) realizowany w latach 2008-2011 - główny wykonawca.

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1