Spis publikacji dr hab. Beata Janowska

 

Oryginalne prace twórcze:

 1. Janowska B. 2000. Uprawa goździka brodatego (Dianthus barbatus L.) w nieogrzewanym tunelu foliowym. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCXVIII, Ogrodn. 29: 61-64.
 2. Burda T., Janowska B. 2000. Wpływ retardantu Bonzi SC na wzrost i kwitnienie nolany (Nolana napiformis Phill.). Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCXVIII, Ogrodn. 29: 17-20.
 3. Janowska B., Krause J. 2000. Jakość i trwałość ciętych kwiatów tulipanów kondycjonowanych preparatem BVB PLUS. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCXXIII, Ogrodn. 31, cz. 1: 63-69.
 4. Janowska B. 2000. Uprawa dzwonka ogrodowego (Campanula medium L.) w nieogrzewanym tunelu foliowym. Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa 7: 339-342.
 5. Janowska B., Schroeter A. 2001. Plonowanie goździka brodatego (Dianthus barbatus L.) uprawianego w gruncie odkrytym i w nieogrzewanym tunelu foliowym. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie 80(379): 99-103.
 6. Janowska B., Krause J. 2001. Wpływ traktowania bulw kwasem giberelinowym na kwitnienie cantedeskii. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCXXXII, Ogrodn. 33: 61-67.
 7. Janowska B., Schroeter A. 2002. Wpływ kwasu giberelinowego na kwitnienie cantedeskii Elliota (Zantedeschia elliottiana /W. Wats./ Engl. ’Black Magic’. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 483: 93-99.
 8. Schroeter A., Janowska B. 2003. Wpływ retardantów stosowanych doglebowo na jakość rozsady niecierpka Walleriana (Impatiens walleriana Hook.) i aksamitki rozpierzchłej (Tagetes patula L.). Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCXLVIII, Ogrodn. 36: 79-83.
 9. Janowska B., Jerzy M. 2003. Effect of gibberellic acid on the post-harvest Zantedeschia elliottiana (W.Wats) Engl. leaf longevity. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research 11: 69-76.
 10. Janowska B., Jerzy M. 2003. Wpływ kwasu giberelinowego na jakość ciętych liści cantedeskii Elliota (Zantedeschia elliottiana (W. Wats) Engl.). Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus 2(1): 85-94.
 11. Schroeter A., Janowska B. 2003. Wpływ retardantów stosowanych dolistnie na jakość rozsady aksamitki rozpierzchłej (Tagetes patula L) i niecierpka Walleriana (Impatiens walleriana). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 491: 237-244.
 12. Schroeter A., Janowska B. 2003. Wpływ retardantów stosowanych dolistnie na jakość rozsady begonii stale kwitnącej (Begonia semperflorens Link et Otto) i petunii ogrodowej (Petunia hybrida Vilm.). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 491: 229-236.
 13. Jerzy M., Janowska B. 2003. Wzrost i kwitnienie cantedeskii Elliota (Zantedeschia elliottiana /W. Wats./ Engl.) uprawianej z sadzonek traktowanych kwasem giberelinowym in vitro. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 491: 125-130.
 14. Janowska B., Jerzy M. 2004. Effect of gibberellic acid on the post-harvest flower longevity of Zantedeschia elliottiana (W. Wats.) Engl.. Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus: 3(1): 3-9.
 15. Janowska B. Jerzy M. 2004. Effect of gibberellic acid on the quality of cut flowers of Zantedeschia elliottiana (W. Wats.) Engl. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Horticulture 7,2#8.
 16. Janowska B., Zakrzewski P. 2005. Wpływ fluropirimidolu na wzrost i kwitnienie cantedeskii (Zantedeschia Spreng.) uprawianej w doniczkach. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, cz. II, 504: 611-621.
 17. Schroeter A., Janowska B. 2005. Wpływ retardantów stosowanych doglebowo na jakość rozsady begonii stale kwitnącej (Begonia semperflorens Link et Otto) i petunii ogrodowej (Petunia x atkinsiana D. Don.). Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXX, Ogrodn. 39: 81-85.
 18. Janowska B., Zakrzewski P. 2006. Wpływ kwasu giberelinowego i sposobu przygotowania kłączy na kwitnienie cantedeskii (Zantedeschia Spreng.). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, cz. I, 510: 223-233.
 19. Kozłowska M., Rybus-Zając M., Stachowiak J., Janowska B. 2007. Changes in carbohydrate contents of Zantedeschia leaves under gibberellin-stimulated flowering. Acta Physiologiae Plantarum: 29: 27-32.
 20. Janowska B., Schroeter-Zakrzewska A. 2007. Wpływ kwasu giberelinowego na trwałość ciętych kwiatów eustomy wielkokwiatowej (Eustoma grandiflorum /Raf./ Schiners) ‘Mariachi Grande White F1’. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII, Ogrodn. 41: 45-49.
 21. Schroeter-Zakrzewska A., Janowska B. 2007. Wpływ kwasu giberelinowego na wzrost i kwitnienie niecierpka Walleriana (Impatiens walleriana Hook.) z grupy Spellboung. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 41:195-200.
 22. Janowska B., Schroeter-Zakrzewska A. 2008. Effect of gibberellic acid, benzyladenine and 8-hydroxyquinoline sulphate on post-harvest leaf longevity of Arum italicum Mill. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 525: 181-187.
 23. Schroeter-Zakrzewska A., Janowska B. 2008. Effect of retardants on the quality of Diascia barberae L. grown in the greenhouse. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 525: 383-388.
 24. Janowska B. 2008. Wpływ miejsca uprawy na plonowanie dzwonka ogrodowego (Campanula medium L.). Nauka Przyroda Technologie 2(3)#20.
 25. Janowska B., Schroeter-Zakrzewska A., Nowak Ł. 2008. Wpływ sposobu przechowywania zamrożonych cebul lilii (Lilium sp.) na jakość cebul i roślin kwitnących. Nauka Przyroda Technologie 2(3)#21.
 26. Janowska B., Schroeter-Zakrzewska A., Rybus-Zając M. 2009. Effect of benzyladenine and gibberellic acid on the growth and flowering of Anemone coronaria L. ‘Sylphide’. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities 12(2)#08.
 27. Schroeter-Zakrzewska A., Janowska B. 2009. Comparison of various methods of application of growth regulators in the cultivation of Tagetes patula L. ‘Boy Golden’. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities 12(3)#12.
 28. Janowska B., Schroeter-Zakrzewska A. 2010. Effect of growth regulators on the postharvest longevity of leaves of sea lavender (Limonium latifolium /Sm./ Kuntze). Nauka Przyroda Technologie 4(1)#3.
 29. Janowska B., Trelka T. 2010. Effect of preparations from the Chrysal series and benzyladenine on the postharvest longevity of shoots of the St. John’s wort (Hypericum calycinum L.). Nauka Przyroda Technologie 4(1)#8.
 30. Janowska B. 2010. Effect of conditioning on the longevity of leaves of the Italian arum (Arum italicum Mill.) kept at a low temperature. Nauka Przyroda Technologie 4(1)#12.
 31. Janowska B., Śmigielska M. 2010. Effect of growth regulators and 8-hydroxyquinoline sulphate on postharvest longevity of Hypericum inodorum L. ‘Magical Beauty’. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 551: 103-110.
 32. Janowska B. 2010. Wzrost i kwitnienie cantedeskii (Zantedeschia Spreng.) po zastosowaniu fluropirimidolu. Nauka Przyroda Technologie 4(5)#60.
 33. Janowska B., Andrzejak R. 2010. Effect of gibberellic acid spraying and soaking of rhizomes on the growth and flowering of calla lily (Zantedeschia Spreng.). Acta Agrobotanica 63(2): 155-160.
 34. Janowska B. 2011. Wpływ fluropirymidolu i benzyladeniny na wzrost i kwitnienie cantedeskii (Zantedeschia Spreng.) uprawianej w doniczkach. Nauka Przyroda Technologie 5(1)#3.
 35. Janowska B., Stanecka A. 2011. Effect of growth regulators on the postharvest longevity of cut flowers and leaves of the calla lily (Zantedeschia Spreng.). Acta Agrobotanica 64(4): 91-98.
 36. Janowska B., Stanecka A., Czarnecka B. 2012. Postharvest longevity of the leaves of the calla lily (Zantedeschia Spreng.). Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus 11(1): 121-131.
 37. Janowska B. 2012. Wpływ kondycjonowania w kwasie giberelinowym i benzyloadeninie na pozbiorczą trwałość liści obrazków włoskich (Arum italicum Mill.). Nauka Przyroda Technologie 6(1)#9.
 38. Janowska B., Rybus-Zając M., Schroeter-Zakrzewska A. 2012. Content of chloroplast pigments and saccharides in leaves of poppy anemone (Anemone coronaria ł.) ‘Sylphide’ after application of benzyladenine and gibberellic acid. Nauka Przyroda Technologie 6(3)#44.
 39. Janowska B., Stanecki M. 2012. Effect of benzyladenine on the abundance and quality of flower yield in the calla lily (Zantedeschia Spreng.). Acta Agrobotanica 65(4): 109-116.
 40. Janowska B., Stanecki M. 2013. Effect of benzyladenine on the abundance and quality of the leaf yield in the calla lily (Zantedeschia Spreng.). Nauka Przyroda Technologie 7(1)#6.
 41. Janowska B., Kupska A., Rossa I. 2013. Wpływ metkonazolu na trwałość pozbiorczą tulipanów (Tulipa sp.). Nauka Przyroda Technologie 7(1)#5.
 42. Janowska B., Stanecki M. 2013. Effect of rhizome soaking in a mixture of BA and GA3 on the earliness of flowering and quality of the yield of flowers and leaves in the calla lily (Zantedeschia Spreng.). Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus 12(2): 3-12.
 43. Janowska B. 2013. Effect of growth regulators on flower and leaf yield of the calla lily (Zantedeschia Spreng.). Horticultural Science (Prague) 40(2): 78-82. https://doi.org/10.17221/263/2012-HORTSCI
 44. Janowska B., Andrzejak R., Kosiada T., Trelka T., Frąszczak B. 2013. Effect of mycorrhization on the flowering of the Zantedeschia albomaculata (Hook.) Baill. cv. Albomaculata. Horticultural Science (Prague) 40(3): 126-130. https://doi.org/10.17221/6/2013-HORTSCI
 45. Janowska B., Grabowska R., Ratajczak E. 2013. Post-harvest longevity of leaves of the sea lavender (Limonium latifolium (Sm.) Kuntze) after application of growth regulators. Horticultural Science (Prague) 40(4): 172-176. https://doi.org/10.17221/112/2013-HORTSCI
 46. Frąszczak B., Golcz A., Zawirska- Wojtasiak R., Janowska B. 2014. Growth rate of sweet basil and lemon balm plants grown under fluorescent lamps and led modules. Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus 13(2): 3-13.
 47. Janowska B., Mansfeld N., Andrzejak R. 2014. Effect of BA and GA3 on the morphological features of stomata in the leaf epidermis of the Zantedeschia albomaculata cv. ‘Albomaculata’. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 42(1): 104-108.
 48. Janowska B. 2014. Effect of benzyladenine on flower and leaf yield of Calla Lily (Zantedeschia Spreng.). Bulgarian Journal of Agricultural Science 20(3): 633-637.
 49. Janowska B., Rybus-Zając M., Deręgowska P., Kujawa M., Wróblewska P., Andrzejak R. 2015. Post-harvest longevity of leaves of the Iberian cranesbills (Geranium platypetalum Fisch. et Mey.) after the application of gibberellic acid. Bulgarian Journal of Agricultural Science 21(3): 579-584.
 50. Janowska B., Czuchaj P., Rybus-Zając M. 2016. Post-harvest longevity of ×Heucherella L. leaves after the application of benzyladenine sprayed on maternal plants. Acta Agrobotanica 69(1): 1649. http://dx.doi. org/10.5586/aa.1649
 51. Janowska B., Rybus-Zając M., Horojdko M., Andrzejak R., Siejak D. 2016. The effect of mycorrhization on the growth, flowering, content of chloroplast pigments, saccharides and protein in leaves of Sinningia speciosa (Lodd.) Hiern. Acta Agrophysica 23(2): 213-223.
 52. Janowska B., Andrzejak R., Jakubowska P., Antkowiak A., Nawrot D., Krzaczkowska A. 2016. The effect of growth regulators on the post-harvest longevity of leaves of the Alchemilla mollis (Bauser) Rothm. leaf longevity. Folia Horticulturae 28(2):137-142. http://dx.doi. org./10.1515/fhort-2016-0016
 53. Janowska B. 2016. Regulatory wzrostu w uprawie i przedłużaniu trwałości kwiatów i liści cantedeskii (Zantedeschia Spreng.) o barwnych pochwach kwiatostanowych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 585: 87-96.
 54. Janowska B., Czuchaj P., Rybus-Zając M. 2017. Vase life of Heuchera L. leaves following the application of benzyladenine. Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus 16(1): 113-120.
 55. Janowska B., Andrzejak R. 2017. Effect of mycorrhizal inoculation on development and flowering of Tagetes patula L. ‘Yellow Boy’ and Salvia splendens Buc’hoz ex Etl. ‘Saluti Red’. Acta Agrobotanica 70(2): 1703. DOI: 10.5586/aa.1703
 56. Janowska B., Andrzejak R., Kosiada T., Kwiatkowska M., Smolińska D. 2018. The flowering and nutritional status of Gladiolus hybridus cv. Black Velvet following a cytokinin treatment. Journal of Elementology 23(3): 1119-1128. DOI: 10.5601/jelem.2018.23.1.1522
 57. Janowska B., Andrzejak R., Kosiada T., Kwiatkowska M., Smolińska D. 2018. The flowering and nutritional status of Gladiolus hybridus ‘Black Velvet’ following gibberellin treatment. Horticultural Science (Prague) 45(4): 205-210. DOI: 10.17221/72/2017-HORTSCI.
 58. Janowska B., Czuchaj P., Kubiś J., Rybus-Zając M., Kokocińska D. 2019. Effect of sunny and half-shaded sites on the growth of plants and anthocyanin pigments content in leaves of Heuchera L. ‘Mysteria’ and ‘Peppermint Spice’ cultivars. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj Napoca 47(4): 1272-1276. DOI: 10.15835/nbha47411602
 59. Szymaniak D., Pernak J., Rzemieniecki T., Kaczmarek D. K., Andrzejak R.; Kosiada T., Janowska B. 2020. Synthesis and characterization of bio-based quaternary ammonium salts with gibberellate or α-tryptophanate anion. Monatshefte für Chemie 151. https://doi.org/10.1007/s00706-020-02672-9
 60. Janowska B., Andrzejak R., Kosiada T. 2020. The influence of fungi of the Trichoderma genus on the flowering of Freesia refracta Klatt ‘Argentea’ in winter. Horticultural Science (Prague) 47(4): 203-210. https://doi.org/10.17221/35/2019-HORTSCI
 61. Frąszczak B., Janowska B., Świerk D. 2021. The morphological responses of Calendula officinalis L. ‘Radio’ to the foliar application of benzyladenine and different light spectra. Agronomy 11(3): 460; https://doi.org/10.3390/agronomy11030460
 62. Janowska B., Andrzejak R., Szwajkowska-Michałek L, Stuper-Szablewska K. 2021. The content of biologically active substances in Crocosmia ×crocosmiiflora ‘Lucifer’ tubers after treatment with GA3. Agronomy 11 (3): 553.https://doi.org/10.3390/agronomy11030553
 63. Andrzejak R., Janowska B. 2021. Yield and quality of inflorescences in the Zantedeschia albomaculata (Hook.) Baill. ‘Albomaculata’ after the treatment with AMF and GA3. Agronomy 11(4): 644. https://doi.org/10.3390/agronomy11040644
 64. Andrzejak R., Janowska B., Reńska B, Kosiada T. 2021. Effect of Trichoderma spp. and fertilisation on the flowering of Begonia × tuberhybrida Voss. ‘Picotee Sunburst’. Agronomy 11(7): 1278. https://doi.org/10.3390/agronomy11071278

Rozdziały w monografiach i monografie

 1. Janowska B. 2006. Rozdziały 3, 12, 14, 15 i 17 (Cantedeskia, Gipsówka, Goździk, Jaskier, Lewkonia) w pracy zbiorowej „Kwiaty cięte uprawiane pod osłonami” pod red. M. Jerzego. PWRiL Poznań: 33-43, 127-133, 143-160, 161-165, 173-178.
 2. Janowska B., Schroeter-Zakrzewska A. 2009. Obrazkowe obrazki i cantedeskie. Rozdz. w pracy zbiorowej „Niech żyje zieleń... w bukiecie” pod red. Julity Rabizy-Świder i Ewy Skutnik. Drukrol Kraków:107-110.
 3. Janowska B., Krause J., Krzymińska A. 2009. Tulipany i inne rośliny cebulowe. Rozdz. w pracy zbiorowej „Niech żyją kwiaty... w wazonie” pod red. Aleksandry J. Łukaszewskiej. Drukrol Kraków:129-137.
 4. Janowska B. 2014. Cantedeskie nie tylko białe. Wyd. UP w Poznaniu, Poznań.
 5. Janowska B. 2016. Katedra Roślin Ozdobnych. W: „60 lat Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – 1956-2016” pod red. M. Kozłowskiej, B. Polityckiej i A. Krzymińskiej. Wyd. Rhytmos Poznań: 123-128, 131-132.
 6. Janowska B. 2016. Regulatory wzrostu a kwitnienie cantedeskii (Zantedeschia Spreng.) o barwnych pochwach kwiatostanowych. [W:] Współczesne kierunki badań nad roślinami ozdobnymi w Polsce. Monografia naukowa pod redakcją A. Bach, A. Kapczyńska, M. Malik, M. Maślanka. Polska Akademia Nauk – Komitet Nauk Agronomicznych, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Kraków: 137-146.
 7. Krzymińska A., Czuchaj P., Henschke M., Janowska B., Schroeter-Zakrzewska A., Szczepaniak S. 2016. Badania nad roślinami ozdobnymi prowadzone w Katedrze Roślin Ozdobnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w latach 2006–2015. [W:] Współczesne kierunki badań nad roślinami ozdobnymi w Polsce. Monografia naukowa pod redakcją A. Bach, A. Kapczyńska, M. Malik, M. Maślanka. Polska Akademia Nauk – Komitet Nauk Agronomicznych, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Kraków: 51-74.
 8. Janowska B. 2017. Czy ozdobne rośliny zielne mogą być szkodliwe dla zdrowia? W: „Hortiterapia jako element wspomagający leczenie tradycyjne” pod redakcją A. Krzymińskiej. Rhytmos, Poznań: 59-72.
 9. Janowska B., Smolińska D. 2018. O możliwości zastosowania regulatorów wzrostu w uprawie i pozbiorczej trwałości geofitów. W: „Ozdobne rośliny cebulowe – produkcja i zastosowanie” pod redakcją D. Sochackiego, J. Rabizy-Świder, E. Skutnik. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa: 15-22.

Prace konferencyjne

 1. Lisiecka A., Janowska B., 1993. Wpływ tytanitu i gibereliny na kwitnienie gerbery. Materiały z ogólnopolskiego sympozjum :Nowe rośliny i technologie w ogrodnictwie”, Poznań, 23-24.09.1993: 89-90.
 2. Lisiecka A., Janowska B. 1998. Wpływ regulatorów wzrostu na plonowanie gerbery. Materiały z ogólnopolskiego sympozjum „Nowości w uprawie gerbery”, Poznań, 5.05.98: 23-29.
 3. Lisiecka A., Janowska B. 1998. Przedłużanie trwałości kwiatów róż. Materiały z konferencji naukowej „Najnowsze metody przedłużania trwałości ciętych kwiatów”, Warszawa, 24.10.98: 19-22.
 4. Janowska B. 1999. Byliny lubiące sąsiedztwo oczek wodnych. Od małej sadzawki do dużego stawu. Materiały z ogólnopolskiego sympozjum Poznań, 19.03.1999: 27-30.
 5. Janowska B. Krause J. 1999. Przedłużanie trwałości kwiatów ciętych tulipanów i kosaćców holenderskich. Biuletyn Stowarzyszenia Producentów Ozdobnych Roślin Cebulowych 9-10: 17-20.
 6. Janowska B., Krause J. 2000. Kondycjonowanie kwiatów ciętych tulipanów i irysów holenderskich. Materiały z XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Kwiaciarzy „Techniki szklarniowe i rośliny cebulowe”, Skierniewice, 19-20. 10.2000: 61-62.
 7. Janowska B. 2002. Kwas giberelinowy w uprawie cantedeskii o barwnych pochwach kwiatostanowych. Biuletyn Stowarzyszenia Producentów Ozdobnych Roślin Cebulowych 13: 25-27.
 8. Janowska B. 2003. Wpływ kwasu giberelinowego na kwitnienie oraz pozbiorczą trwałość kwiatów i liści cantedeskii. Materiały z Ogólnopolskiego Sympozjum „Wiedza w uprawie kalli kolorowej”, Warszawa, 11.11. 2003: 3-10.
 9. Kozłowska M., Rybus-Zając M., Janowska B. 2004. Aktywność fotosyntetyczna liści Zantedeschia w aspekcie stymulującego działania giberelin na kwitnienie. Materiały 53 Zjazdu PTB „Przyroda Polski w Europejskim Dziedzictwie Dóbr Natury.”, Toruń-Bydgoszcz, 38
 10. Janowska B., Schroeter-Zakrzewska A. 2007. Trwałość pozbiorcza liści obrazków włoskich. Biuletyn Stowarzyszenia Producentów Ozdobnych Roślin Cebulowych 20: 61-64.
 11. Janowska B., Andrzejak R., Kosiada T., Smolińska D. 2017. Kwitnienie i stan odżywienia mieczyka ogrodowego ‘Black Velvet’ po zastosowaniu kwasu giberelinowego. Biuletyn Stowarzyszenia Producentów Ozdobnych Roślin Cebulowych 30: 7-11.

Streszczenia

 1. Janowska B. 1998. Zastosowanie Alaru w produkcji motylka Wisetona. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji „Ogrodnictwo ozdobne przełomu wieków”. Kraków, 14-15.05. 98:48.
 2. Janowska B. 1999. Uprawa dzwonka ogrodowego (Campanula medium L.) w nieogrzewanym tunelu foliowym. XII Ogólnopolski Naukowy Zjazd Kwiaciarzy, Skierniewice, 9-10.12.1999: 81-82.
 3. Janowska B., Jerzy M. 2002.Wpływ kwasu giberelinowego na trwałość pozbiorczą liści cantedeskii Elliota. XIV Ogólnopolski Naukowy Zjazd Kwiaciarzy, Skierniewice, 23.10.2002: 16.
 4. Kozłowska M., Rybus-Zając M., Janowska B. (2004). Aktywność fotosyntetyczna liści Zantedeschia w aspekcie stymulującego działania giberelin na kwitnienie. Materiały 53 Zjazdu PTB „Przyroda Polski w Europejskim Dziedzictwie Dóbr Natury.”, Toruń-Bydgoszcz: 38.
 5. Janowska B. Zakrzewski P. 2005. Wpływ fluropirimidolu na wzrost i kwitnienie cantedeskii (Zantedeschia Spreng.) uprawianej w doniczkach. Ogólnopolska konferencja „Postęp w produkcji roślin ozdobnych”. Skierniewice, 31.01-1.02.2005: 159.
 6. Schroeter-Zakrzewska A., Janowska B. 2007. Wpływ kwasu giberelinowego na wzrost i kwitnienie niecierpka Walleriana (Impatiens walleriana Hook.) z grupy Spellbound. II Zjazd PTNO „Nowoczesne ogrodnictwo przyjazne człowiekowi i środowisku”, Poznań 19-21.09.2007.
 7. Janowska B., Schroeter-Zakrzewska A. 2007. Wpływ kwasu giberelinowego na trwałość ciętych kwiatów eustomy wielkokwiatowej (Eustoma grandiflorum /Raf./ Shinners) ‘Mariachi Grande White F1”. II Zjazd PTNO „Nowoczesne ogrodnictwo przyjazne człowiekowi i środowisku”, Poznań 19-21.09.2007.
 8. Janowska B. Krzymińska A. 2015. Studia nad wzrostem i kwitnieniem oraz pozbiorczą trwałością kwiatostanów i liści cantedeskii (Zantedeschia Spreng.) po zastosowaniu regulatorów wzrostu (A study on the growth and flowering and post-harvest longevity of inflorescences and leaves of the Calla lily (Zantedeschia Spreng.) after application on the growth regulators). Seminarium Naukowe “Współczesne kierunki badań nad roślinami w Polsce”. Kraków, 22.10.2015. ISBN 978-83-943623-0-0
 9. Janowska B. 2017. Ozdobne rośliny zielne o właściwościach trujących w parkach i ogrodach. W: Hortiterapia jako element wspomagający leczenie tradycyjne. Katedra Roślin Ozdobnych, Poznań, 22.09.2017: 4-5.

Artykuły popularno-naukowe

 

 1. Janowska B. 1994. Grubosze w mieszkaniu. Poradnik Gospodarski. 2: 24.
 2. Janowska B. 1994. Goździki w ogrodzie. Poradnik Gospodarski. 7-8: 46.
 3. Janowska B. 1994. Kwitnące rośliny w naszych mieszkaniach. Poradnik Gospodarski.10: 31.
 4. Janowska B. 1997. Asparagus w mieszkaniu. Poradnik Gospodarski. 1: 37.
 5. Janowska B. 1997. Doniczki pełne dzwonków. Kwietnik. 6: 22-23.
 6. Janowska B. 1997. Figowce zawsze modne. Poradnik Gospodarski. 7/8: 52-53.
 7. Janowska B. 1997. Rośliny w ogrodzie kwitnące zimą. Poradnik Gospodarski. 12: 30-31.
 8. Janowska B 1997. Jak sadzić rośliny doniczkowe – razem czy osobno? Kwiaty. 3: 19.
 9. Janowska B. 1997. Nowe przedsiębiorstwo szkółkarskie. Ogrodnictwo. 3: 30.
 10. Janowska B. 1997. Rozbudowa centrum ogrodniczego Schilliger. Ogrodnictwo. 4: 28.
 11. Janowska B. 1997. Na balkonie i tarasie. Domowy Głos Wielkopolski. 25: 23.
 12. Janowska B. 1997. Goździki z ogródka. Domowy Głos Wielkopolski. 28: 23.
 13. Janowska B. 1997. Dzielimy piwonie. Domowy Głos Wielkopolski. 34:23.
 14. Janowska B 1997. Pielęgnacja róż. Domowy Głos Wielkopolski. 35: 22.
 15. Janowska B. 1997. Łazienka w kwiatach. Domowy Głos Wielkopolski. 48: 22.
 16. Janowska B. 1998. Z bratkiem za pan brat. Kwietnik. 4: 32-33.
 17. Janowska B. 1998. Wiosenne bratki i stokrotki. Poradnik Gospodarski. 4: 65.
 18. Janowska B. 1998. Eksakum - ciekawa dekoracja wnętrz. OWK. 11:25.
 19. Lisiecka A., Janowska B. 1998. Jak można przedłużyć trwałość ciętych kwiatów róż. Owoce Warzywa Kwiaty 11:26.
 20. Janowska B. 1998. Rośliny dwuletnie. Poradnik Gospodarski.7/8:53.
 21. Janowska B. 1998. Skrzydlate kwiaty. Kwietnik. 9: 22-25.
 22. Janowska B. 1998. Hipeastrum w doniczce i w wazonie. Domowy Głos Wielkopolski. 55: 10.
 23. Janowska B. 1998. Kaktusy - dziwne piękności. Domowy Głos Wielkopolski. 58: 14.
 24. Janowska B. 1998. Doniczkowe begonie. Domowy Głos Wielkopolski. 64: 23.
 25. Janowska B. 1998. Rośliny doniczkowe o małych wymaganiach. Domowy Głos Wielkopolski. 19.05.98:6.
 26. Janowska B. 1998. Kaktus na Boże Narodzenie. Przewodnik Katolicki. 52: 38.
 27. Janowska B. 1999. Na letnie bukiety. Kwietnik. 1: 31-35.
 28. Janowska B. 1999. Mieszkać wśród kwiatów. Poradnik Gospodarski. 1: 36.
 29. Janowska B. 1999. Przydomowy ogródek z roślinami o dekoracyjnych liściach. Poradnik Gospodarski. 6: 46.
 30. Janowska B. 1999.Wybierz kwiaty dwuletnie. Top Agrar. 7/8: 116-118.
 31. Janowska B. 1999. Słoneczna rabata. Poradnik Gospodarski. 7/8: 57.
 32. Janowska B. 1999. Roślina na szczudłach. Przewodnik Katolicki. 11: 39.
 33. Janowska B. 1999. Białe żagle skrzydłokwiatu. Przewodnik Katolicki. 12: 42.
 34. Janowska B. 1999. Fiołki afrykańskie. Przewodnik Katolicki. 21: 53.
 35. Janowska B. 1999. Z łąki do ogrodu. Przewodnik Katolicki. 25: 44.
 36. Janowska B. 1999. Aksamitki-piękne i pożyteczne. Przewodnik Katolicki. 34: 44.
 37. Janowska B. 2000. Byliny wokół oczka wodnego. Poradnik Gospodarski. 7/8: 54.
 38. Janowska B. 2000. Dzwonek ogrodowy. Przewodnik Katolicki. 23: 54.
 39. Janowska B. 2000. Tawułka. Przewodnik Katolicki. 24: 54.
 40. Janowska B. 2000. Malwa. Przewodnik Katolicki. 29:55.
 41. Janowska B. 2000. Zawilec. Przewodnik Katolicki. 32: 49.
 42. Janowska B. 2000. Rozmnażanie piwonii chińskiej. Przewodnik Katolicki. 36: 54.
 43. Janowska B. 2000. Trzykrotka w gruncie. Przewodnik Katolicki. 37: 54.
 44. Janowska B. 2001. Uśmiechnięte kwiaty. Poradnik Gospodarski. 2:32.
 45. Janowska B. 2001. Czy warto kondycjonować kwiaty tulipanów? OWK. 6:38-39.
 46. Janowska B. 2001. Kondycjonowanie a trwałość irysów holenderskich. OWK.7: 48-49.
 47. Janowska B. 2001. Przegląd roślin wodnych, bagiennych i stanowisk wilgotnych. Działkowiec – numer specjalny: Ogrody wodne. 2:32-41.
 48. Janowska B. 2001. Białe i kolorowe. Kwietnik: 3: 6-9.
 49. Janowska B. 2001. Piwonie zielne i drzewiaste. Poradnik Gospodarski. 5: 36.
 50. Janowska B. 2001. Dzyń, dzyń z doniczki. Kwietnik. 6: 6-9.
 51. Janowska B. 2001. Doniczki z kolorową cantedeskią. Poradnik Gospodarski. 7-8: 54.
 52. Janowska B. 2001. Rośliny balkonowe zimą. Działkowiec 12: 10.
 53. Janowska B. 2001. Sansewieria. Przewodnik Katolicki. 1: 55.
 54. Janowska B. 2001. Aukuba japońska. Przewodnik Katolicki. 4: 50.
 55. Janowska B. 2001. Szparag sierpowaty. Przewodnik Katolicki. 6: 46.
 56. Janowska B. 2001. Sasanka łąkowa. Przewodnik Katolicki. 19: 42.
 57. Janowska B. 2001. Byliny wokół zbiorników wodnych, cz. 1. Przewodnik Katolicki. 19: 46.
 58. Janowska B. 2001. Byliny wokół zbiorników wodnych, cz. 2. Przewodnik Katolicki. 22: 46.
 59. Janowska B. 2002. Czas na kwiaty jednoroczne. Działkowiec 4: 54-55.
 60. Janowska B. 2002. Dzwonki cięte i doniczkowe. Poradnik Gospodarski 6: 36-37.
 61. Janowska B. 2002. Pokojowy jesion. Kwietnik 8: 20-21.
 62. Janowska B. 2002. Kwiaty trwałe w wazonie. Poradnik Gospodarski 10: 30.
 63. Janowska B. 2002. Kwas giberelinowy w uprawie roślin ozdobnych. OWK 14: 34-35.
 64. Janowska B. 2002. Kwas giberelinowy a kwitnienie kolorowych cantedeskii. Hasło Ogrodnicze 10: 62-63.
 65. Janowska B. 2002. Marznące byliny. Poradnik Gospodarski 11: 30-31.
 66. Janowska B. 2002. Rośliny doniczkowe zimą. Przewodnik Katolicki. 1: 46.
 67. Janowska B. 2003. Uśmiech z grządki. Działkowiec 2: 20-21.
 68. Janowska B., Schroeter A. 2003. Kwiaty jednoroczne. Działkowiec. Wydanie specjalne 2:18-31.
 69. Janowska B. 2003. Kwiaty dwuletnie. Działkowiec. Wydanie specjalne 2: 31-34.
 70. Janowska B. 2003. Wiosna w ogrodzie wodnym. Działkowiec 5: 4, 6.
 71. Janowska B. 2003. Ogród wodny przed zimą. Działkowiec 11: 7-8.
 72. Janowska B., Schroeter A. 2003. Problemy z roślinami doniczkowymi. Działkowiec. Wydanie specjalne 4; 38-39.
 73. Janowska B. 2003. Kwas giberelinowy a pozbiorcza trwałość liści cantedeskii Elliota. OWK 20: 32-33.
 74. Janowska B. 2004. O kolorowej cantedeskii- na konferencji w Warszawie. OWK 3: 31.
 75. Janowska B. 2004. Ogród wodny wiosną. Działkowiec 4: 8-9.
 76. Janowska B., Schroeter A. 2004. Barwy i uprawa zabarwianu. OWK 6: 44-45.
 77. Janowska B. 2004. Uprawa dzwonka ogrodowego w tunelu foliowym. OWK 9: 39.
 78. Janowska B., Schroeter A. 2004. Barwy lipca. Działkowiec 7: 12-13.
 79. Janowska B. 2004. Uprawa goździka brodatego w nieogrzewanym tunelu foliowym. OWK 12: 34.
 80. Janowska B., Anita. Schroeter 2004. Gwiazdy jednego sezonu. Działkowiec, numer specjalny 3: 46-50.
 81. Janowska B. 2004. Kwiaty wodnych ogrodów. Działkowiec 8: 4-6.
 82. Janowska B. 2005. Pojemniki dla roślin doniczkowych. Działkowiec 2: 21-24.
 83. Janowska B. 2005. Pielęgnacja ogrodu wodnego. Działkowiec, numer specjalny 2: 48-50.
 84. Janowska B. 2005. Kolorową cantedeskię można uprawiać w doniczkach. OWK 13: 41-42.
 85. Janowska B. 2005. Zbiór i przechowywanie kwiatów kolorowej cantedeskii. OWK 16: 21-22.
 86. Janowska B. 2005. Uprawa jaskra azjatyckiego pod osłonami. Rośliny Ozdobne 5: 22-23.
 87. Janowska B. 2006. Czyżby powrót goździka szklarniowego. Rośliny Ozdobne 2: 4-5.
 88. Janowska B. 2006. Lewkonia na kwiat cięty. OWK 5: 44-45.
 89. Janowska B. 2006. Uprawa goździka pod osłonami. Rośliny Ozdobne 3: 13-15.
 90. Janowska B. 2006. Gipsówka niezastąpiona w bukietach. Rośliny Ozdobne 3: 16-18.
 91. Janowska B. 2006. Ozdoba ogrodu. Tygodnik Rolniczy 16: 42-43.
 92. Janowska B. 2006. Roślinność oczka wodnego. Tygodnik Rolniczy 17: 42-43.
 93. Janowska B. 2006. Pełne zapachu i koloru. Tygodnik Rolniczy 21: 38-39.
 94. Janowska B. 2006. Sadzenie i zbiór kwiatów goździka. Rośliny Ozdobne 4: 19-21.
 95. Janowska B. 2006. Kwitnące dwulatki. Tygodnik Rolniczy 26: 44-45.
 96. Janowska B. 2006. Kwiaty lata. Tygodnik Rolniczy 27: 42-43.
 97. Janowska B. 2006. Powiększ kolekcję bylin. Tygodnik Rolniczy 32: 40-41.
 98. Janowska B. 2006. Zakwitną kolejnego lata. Tygodnik Rolniczy 39: 44-45.
 99. Janowska B. 2006. Pantofelnik ciekawym uzupełnieniem rynkowej oferty. OWK 17-18: 62-63.
 100. Janowska B. 2006. Śpiący ogród wodny. Tygodnik Rolniczy 44: 42-43.
 101. Janowska B. 2006. Kaktus Bożonarodzeniowy. Tygodnik Rolniczy 48:47.
 102. Janowska B. 2006. Gwiazda z Meksyku. Tygodnik Rolniczy 50: 46-47.
 103. Janowska B. 2006. Browalia okazała. OWK 24: 37.
 104. Janowska B. 2007. Łazienka pełna kwiatów. Tygodnik Rolniczy 3: 40-41.
 105. Janowska B. 2007. Rozmnażanie figowca sprężystego. Tygodnik Rolniczy 6: 11.
 106. Janowska B. 2007. Sprawdzone sposoby na sadzonki. Tygodnik Rolniczy 12: 47.
 107. Janowska B. 2007.Wiosenne byliny w ogrodzie. Tygodnik Rolniczy 16: 46.
 108. Janowska B. 2007. Roślina warta uwagi: Medinila — filipińska egzotyka. Hasło Ogrodnicze 6: 188-189.
 109. Janowska B. 2007. Wysiewy roślin dwuletnich. Działkowiec 5: 26-27.
 110. Janowska B. 2007. Dostojeństwo mieczyków. Tygodnik Rolniczy 25: 44-45.
 111. Janowska B. 2007. Zakwitają późnym latem. Tygodnik Rolniczy 32: 44-45.
 112. Janowska B. 2007. Niewymagające sukulenty. Tygodnik Rolniczy 33: 44-45.
 113. Janowska B. 2007. Jesienne dzielenie bylin. Tygodnik Rolniczy 38: 50-51.
 114. Janowska B. 2007. Kolorowe kapusty. Działkowiec 10: 20-21.
 115. Janowska B. 2007. Zdążyć przed zimą. Tygodnik Rolniczy 44: 46-47.
 116. Janowska B. 2007. Skrętnik ogrodowy. OWK 19: 42-43.
 117. Janowska B. 2007. Przyspieszyć wiosnę. Tygodnik Rolniczy 45: 47.
 118. Janowska B. 2007. Niedośpian kłosolistny – do dekoracji wnętrz oraz balkonów i tarasów. OWK 21: 42.
 119. Janowska B. 2007. Kwitnące widowisko. Tygodnik Rolniczy 48: 46-47.
 120. Janowska B. 2007. Róża Bożego Narodzenia. Tygodnik Rolniczy 50: 45.
 121. Janowska B. 2008. Namiastka tropików. Tygodnik Rolniczy 3: 48-49.
 122. Janowska B. 2008. Asparagusy czyli szparagi. Tygodnik rolniczy. 5: 48-49.
 123. Janowska B. 2008. Rozmnażamy doniczkowe. Tygodnik rolniczy. 6: 46-47.
 124. Janowska B. 2008. O cantedeskii raz jeszcze (cz. 1). Hasło Ogrodnicze 3: 152-157.
 125. Janowska B. 2008. Powiew wiosny w ogrodzie. Tygodnik rolniczy. 13: 58-59.
 126. Janowska B. 2008. Ogród w tulipanach. Tygodnik rolniczy. 15: 52-53.
 127. Janowska B. 2008. Kwiaty bogini tęczy. Tygodnik rolniczy. 17: 52-53.
 128. Janowska B. 2008. O cantedeskii raz jeszcze (cz. 2). Hasło Ogrodnicze 4: 174-176.
 129. Janowska B. 2008. Rośliny w mieszkaniach. Działkowiec 2 (numer specjalny):6-9.
 130. Janowska B., Schroeter-Zakrzewska A. 2008. Kwas giberelinowy a trwałość ciętych kwiatów eustomy wielkokwiatowej. OWK 9: 46-47.
 131. Janowska B. 2008. Wytworne cantedeskie. Tygodnik Rolniczy 22: 50-51.
 132. Janowska B. 2008. Jednoroczne pnącza. Tygodnik Rolniczy 24:52-53.
 133. Janowska B. 2008. Dzwonią dzwonki. Tygodnik Rolniczy 29:54-55.
 134. Schroeter-Zakrzewska A., Janowska B. 2008. Niecierpek Walleriana pod wpływem kwasu giberelinowego. OWK 14: 42.
 135. Janowska B. 2008. Przedłużyć blask kwiatów. Tygodnik Rolniczy 32:54-55.
 136. Janowska B. 2008. „Kolorowa” cantedeskia pod wpływem kwasu giberelinowego. OWK 15: 38.
 137. Janowska B. 2008. Zbiór nasion roślin jednorocznych i dwuletnich. Działkowiec 9: 28.
 138. Janowska B. 2008. Jaskier azjatycki na kwiat cięty i w doniczkach. OWK 21: 44-46.
 139. Janowska B. 2008. Dynia nie tylko do garnka. Tygodnik Rolniczy 45: 52-53.
 140. Janowska B. 2008. Zawilce pod osłonami i w gruncie. OWK 23: 45-46.
 141. Janowska B. 2009. Zakwitają w zimowe dni. Tygodnik Rolniczy 1-2: 60-61.
 142. Janowska B. 2009. Wymagająca medinilla. Tygodnik Rolniczy 3: 57.
 143. Janowska B. 2009. Zamiokulkas coraz bardziej popularny. Działkowiec 2: 18.
 144. Janowska B. 2009. Byliny jak poduszki. Działkowiec 3: 36-37.
 145. Janowska B. 2009. Wiosenne porządki na rabacie. Tygodnik Rolniczy 11: 61.
 146. Janowska B. 2009. Zaproś kolor do ogrodu. Tygodnik Rolniczy 18: 48.
 147. Janowska B. 2009. Zapomniany jaskier. Tygodnik Rolniczy 18: 48.
 148. Janowska B. 2009. O podlewaniu prawd kilka. Tygodnik Rolniczy 21: 49.
 149. Janowska B. 2009. „Tulipany witają” w Chrzypsku Wielkim. OWK 12: 55.
 150. Janowska B. 2009. Dzwoń dzwoneczku. Działkowiec 7: 8-10.
 151. Janowska B. 2009. Cantedeskie na działce. Działkowiec 8: 21-23.
 152. Janowska B. 2009. Jak przedłużyć trwałość „zieleni ciętej”. OWK 13: 55-56.
 153. Janowska B. 2009. Kobea. Działkowiec 9: 31.
 154. Janowska B. 2009. Z koniczynką nie do pary. Tygodnik Rolniczy 31:48-49.
 155. Janowska B. 2009. Usuwanie odrostów i dzikich pędów. Tygodnik Rolniczy 34: 51.
 156. Janowska B. 2009. Zawilec wieńcowaty jak poprawić jakość. OWK 15: 53.
 157. Janowska B., Trelka T. 2009. Dziurawiec kielichowaty dłuższe życie w wazonie. OWK 17: 79.
 158. Janowska B. 2009. Jaskry. Działkowiec 10:13-14.
 159. Janowska B. Schroeter-Zakrzewska A. 2009. Obrazki włoskie - nowe źródło zieleni ciętej. Hasło Ogrodnicze 11: 154-156.
 160. Janowska B. 2009. Powrót begonii królewskiej. OWK 23: 46-47.
 161. Janowska B. 2009. Golteria dekoracyjna krzewinka. OWK 24: 48.
 162. Janowska B. 2010. Doceńmy skrzydłokwiaty. Działkowiec 2:10-11.
 163. Janowska B. 2010. Soleiroila rozesłana. OWK 3: 48.
 164. Janowska B. 2010. Liście zatrwianu szerokolistnego - bardziej trwałe. OWK 6: 54.
 165. Janowska B., Śmigielska M. 2010. Trwałość dziurawca bezwonnego. OWK 15:48.
 166. Janowska B. 2010. Rośliny na Boże Narodzenie. Działkowiec 12: 4-6.
 167. Janowska B. 2011. Kwiaty z rozsady. Działkowiec 2: 11.
 168. Janowska B. 2011. Kolorowa cantedeskia. Retardanty plus benzyloadenina. OWK 7: 50.
 169. Janowska B. 2011. Egzotyczne pnącza. Działkowiec 5: 16-17.
 170. Janowska B. 2011. Kliwia-kwitnąca osobliwość. OWK 9:
 171. Janowska B. 2011. Co na „zieleń”? OWK 12: 49-50.
 172. Janowska B. 2011. Z działki do wazonu. Działkowiec 7: 22-23.
 173. Janowska B., Trusz M. 2011. Opryskiwanie kłączy cantedeskii kwasem giberelinowym. Hasło Ogrodnicze 8: 160-161.
 174. Janowska B. 2011. Kwiatowe filtry. Działkowiec 12: 20-21.
 175. Janowska B. 2012. Łyszczec wiechowaty cenny dodatek bukieciarski. OWK 2: 100-102.
 176. Janowska B. 2012. Rutewki konwalią pachnące. Działkowiec 4: 25.
 177. Janowska B. 2012. Byliny z sadzonek. Działkowiec 4: 56-57.
 178. Janowska B. 2014. ‘Zieleń cięta”. Jak przedłużyć trwałość? OWK 1: 105.
 179. Janowska B. 2014. Trwałość ciętych kwiatów i liści cantedeskii. Rośliny Ozdobne 4: 34-36.
 180. Janowska B. 2014. „Kolorowa cantedeskia” – jak zwiększyć plon? Owoce, Warzywa, Kwiaty 6: 99.
 181. Janowska B. 2014. Zwodnicze piękno. Działkowiec 8: 18-19.
 182. Janowska B. 2014. Trwalsze tulipany. Rośliny Ozdobne 9: 24-26.
 183. Janowska B. 2014. Trwałość ciętych kwiatów i liści cantedeskii. Rośliny Ozdobne 4: 34-36.
 184. Janowska B. 2015. W dobrym miejscu. Działkowiec 2: 48-49.
 185. Janowska B. 2015. Modne kalie. Mój Ogródek 2: 8-9.
 186. Janowska B. 2015. Uprawa jaskra azjatyckiego na kwiat cięty. Rośliny Ozdobne 2: 14-17.
 187. Janowska B. 2018. Targi Pracy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Wieści Akademickie 3-4: 42.
 188. Janowska B. 2019. Powstał nowy budynek Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. http://poznan.naszemiasto.pl/artykul/powstal-nowy-budynek-wydzialu-ogrodnictwa-i-architektury,5173555,artgal,t,id,tm.html.
 189. Janowska B., Andrzejak R. 2020. Poprawić zimowe kwitnienie frezji. Szkółkarstwo 6: 42-44.

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1