Spis publikacji - dr inż. Bożena Łukasik

Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu
Kolegium Zembala,
60-594 Poznań, ul. Dąbrowskiego 159
tel. 61-848-7959, 61848-7994, fax. 61-848-7959
e-mail: ktzmain{*}up.poznan.pl
   

Artykuły naukowe

 1. Stępka B., Ciechorska A. (2001) Wybrane aspekty ochrony parków zabytkowych na obszarze Sierakowskiego Parku Krajobrazowego. W: G. Bezkowska (red.), Park krajobrazowy i co dalej? Problemy Ekologii Krajobrazu, 9, 69-77.
 2. Ciechorska A., Stępka B. (2001). Miejsca magiczne w Sierakowskim Parku Krajobrazowym. W: G. Bezkowska (red.), Park krajobrazowy i co dalej? Problemy Ekologii Krajobrazu, 9, 61-68.
 3. Targońska, A., Łukasik, B. (2009). Potencjał turystyczny krajobrazu Owińsk. Nauka Przyroda Technologie. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 1(03).
 4. Łukasik, B., Targońska, A. (2009). Sołacz – ulubione miejsce wypoczynku dawnych i współczesnych poznaniaków. Nauka Przyroda Technologie. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 1(03).
 5. Łukasik, B. (2010). Kształtowanie i zdobienie obszarów rolniczych według P.J. Lennégo na podstawie projektu wykonanego dla majątku Radaczewo. Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum, 9(3).
 6. Łukasik, B., Targońska, A. (2010). Park pałacowy w Radojewie – próba odnalezienia w kompozycji ogrodowej charakterystycznych cech twórczości P.J. Lennégo. Nauka Przyroda Technologie. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 4(3).
 7. Łukasik, B., Targońska, A. (2010). Analiza sposobów upiększania krajobrazu rolniczego w 1 połowie XIX wieku na przykładzie majątku Brzeziny. Problemy Ekologii Krajobrazu, 27.
 8. Targońska, A., Łukasik, B. (2010). Ocena krajobrazu wsi wielkopolskiej na przykładzie Owińsk. Problemy Ekologii Krajobrazu, 27.
 9. Łukasik, B., Targońska, A. (2011). Problemy atrybucji parku pałacowego w Owińskach. Nauka Przyroda Technologie. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 5(3).
 10. Targońska, A.,  Łukasik, B. (2011). Ślady cysterskiej działalności ogrodniczej i rolniczej we współczesnym krajobrazie Owińsk. Science, Nature, Technologies/Nauka, Przyroda, Technologie, 5(6).
 11. Targonska, A., Lukasik, B. (2011). Znaczenie pocysterskich obiektów architektonicznych we współczesnym krajobrazie Owińsk. Nauka Przyroda Technologie. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 5(3).
 12. Łukasik, B., Rydzewska, A. (2016). Dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe Złotowa–przeszłość i teraźniejszość zapisana w krajobrazie miasta. Przestrzeń i Forma.
 13. Łukasik, B. (2016). Park na nowym lądzie–przemiany układu przestrzennego Parku Zdrojowego w Świnoujściu. Nauka Przyroda Technologie, 10(3), 34.

 

Monografie (w tym rozdziały)

 1. Stępka B. (2006). Ocena stanu przetrwania na ziemiach polskich wybranych założeń ogrodowych zaprojektowanych w wieku XIX przez Petera Josepha Lenné. Przyroda i miasto, 8. 51-63.
 2. Stępka B. (2006). Obszary pofortyfikacyjne w twórczości projektowej architekta krajobrazu Petera Josepha Lennégo. W: A. Wilkaniec, M. Wichrowski (red.), Fortyfikacje w przestrzeni miasta. 133-140. Poznań: Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego.
 3. Stępka B. (2007). Powiązania widokowe w strukturze miasta Poznania – kształtowanie nowych oraz problemy ochrony historycznych osi widokowych. Przyroda i miasto, 10. 217-230.
 4. Łukasik B. (2008). Przedogródki niczyje – problem zagospodarowania przestrzeni – publiczno-prywatnej na przykładzie otoczenia luksusowych kamienic w zespole zabudowy MaxaJohowa. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 10.78-86.
 5. Łukasik B. (2009). Działalność projektowa architekta krajobrazu Petera Josepha Lennégo na ziemiach polskich w XIX wieku. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego.

 

Konferencje

 1. Ciechorska A., Stępka B. (1999). Zakłócenia harmonii krajobrazu na terenie Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego Morasko. W: Materiały konferencyjne z sympozjum "Ochrona dziedzictwa przyrodniczo - kulturowego w Polsce" - Warszawa 16 - 17 grudnia 1999, 265.
 2. Stępka B., Ciechorska A. (1999). Aktualny stan zabytkowych założeń ogrodowych na obszarze Sierakowskiego Parku Krajobrazowego. Materiały konferencyjne z sympozjum "Ochrona dziedzictwa przyrodniczo - kulturowego w Polsce" - Warszawa 16 - 17 grudnia 1999, 279.
 3. Haber Z., Stępka B. (2001). Mosty jako element architektury zabytkowych parków Wielkopolski. W: B. Wierzbicka (red.), Mosty Dzieła sztuki i inżynierii Zabytki. Materiały sesji naukowej Warszawa, 25-26 maja 2000 roku, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami,124-138.
 4. Ciechorska A., Stępka B. (2002). Przemiany przestrzenne folwarku i parku w Poznaniu – Umultowie. W: Materiały konferencyjne z V Forum Architektury Krajobrazu, Wrocław 17-20 października 2002, CD.
  Stępka B., Ciechorska A. (2002). „Zielone miasteczka- ogródki działkowe Poznania jako współczesne miasta-ogrody”. W: Materiały konferencyjne z V Forum Architektury Krajobrazu, Wrocław 17-20 października 2002, CD.
 5. Bogusławska M., Stępka B. (2003). Stan aktualny ogrodów pocysterskich w Wielkopolsce. W:  Ogrody przyświątynne i klasztorne. Rekonstrukcja, rewaloryzacja, pielęgnacja. Wrocław 18 czerwca 2003, 45 – 51.
 6. Stępka B. (2004). Rzecz o tym, jak przekroczyć wodę.  W: Materiały konferencyjne z VII Forum Architektury Krajobrazu pt. „Krajobraz bez granic”, Bielsko – Biała – Jaworze, 23 – 25 września 2004.
  Stępka B. (2004). Die vergessenen Werke eines Landschaftsmeisters – einVersuch, im heutigen Polen die Spuren von Peter Joseph Lenné zu finden, Internationale Lenné Gedenktagung 2004,„Auf den Spuren von Lenné in den Region Magdeburg“, 28 – 29 września 2004 (materiały niepublikowane).
 7. Stępka B. (2004). Zapomniane dzieła mistrza krajobrazu Petera Josepha Lenné. Sesja Stowarzyszenia Historyków Sztuki Oddział w Poznaniu pt. „Sztuka w Wielkopolsce”, 10 – 11 grudnia 2004 (materiały niepublikowane).
 8. Raszeja E., Stępka B. (2006). Kształcenie akademickie w dziedzinie historii założeń ogrodowych i konserwatorstwa w Polsce. Przegląd, perspektywy i przykład z Akademii Rolniczej w Poznaniu. Academic Education on Garden History and Conservation in Poland. Overview, Outlook and the Example of the Agricultural University in Poznan, Pierwsze niemiecko – polskie dni szkół wyższych “Ochrona i rozwój historycznych założeń ogrodowych w Polsce i Niemczech”, organizator: Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) i Sachsische Landeshochschulkonferenz, 24 kwietnia 2006 (materiały niepublikowane).
 9. Stępka B. (2007). Jezioro jako naturalny i komponowany element krajobrazu miasta – na przykładzie Złotowa (woj. wielkopolskie.). W: J. Widomska-Piesik (red. ), Woda w krajobrazie, Szczecin: Walkowska Wydawnictwo/JEŻ. CD.
 10. Łukasik B. (2008). Lenné – Gärten und - Parkanlagen im heutigen Polen, Garten Forum Glienicke, Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der PücklerGesellschaft e. V. Berlin, Kleine Glienicke, 21 luty 2008 (materiały niepublikowane).
 11. Sieroń A., Łukasik B. (2009). Rewaloryzacja parku im. Juliusza Słowackiego w Pabianicach, XI Forum Architektury Krajobrazu (poster – materiały niepublikowane).

 

Pozostałe

 1. Stępka B. (1998). Trawnik estetyczny i praktyczny. Działkowiec, 4.8.
 2. Stępka B. (1998) Zakładamy trawnik. Działkowiec, 5.12.
 3. Stępka B. (1998). Pielęgnacja trawnika. Działkowiec, 6.11.
 4. Stępka B. (1999). Nawierzchnie w ogrodzie. Poradnik Gospodarski, 4.66-67.
 5. Stępka B. (1999). Oczko wodne. Poradnik Gospodarski, 7/8.58-59.
 6. Stępka B. (1999). Zielone ogrodzenia. Poradnik Gospodarski, 9.56-57.
 7. Stępka B. (1999). Ogródek skalny. Poradnik Gospodarski, 10.26-27.
 8. Stępka B. (1999). Zagroda wiejska – połączenie tradycji ze współczesnością. Poradnik Gospodarski, 12.36-37.
 9. Stępka B. (1999). Projektujemy ogród. Przewodnik Katolicki, 23.39.
 10. Stępka B. (2000). Ogrodzenia. Przewodnik Katolicki, 15.54.
 11. Stępka B. (2000). Ogród kuchenny albo warzywnik inaczej. Poradnik Gospodarski, 4.42-43.
 12. Stępka B. (2000). Marimurtra znaczy morze i mirt. Ogrody, ogródki, zieleńce, 7.86-91.
 13. Ciechorska A., Stępka B. (2000). Wystawa rysunków i projektów ogrodów. Wieści Akademickie, 1.27.
 14. Stępka B. ( 2000). Ogród widokowy. Działkowiec, Nr spec.10-11.
 15. Stępka B. (2000). Ogrodowe dywany. Przewodnik Katolicki, 27.51.
 16. Stępka B. (2000). Rabaty kolorystyczne. Działkowiec, 8.8-9.
 17. Stępka B. (2000). Pielęgnacja trawnika jesienią. Przewodnik Katolicki, 42.49.
 18. Ciechorska A., Stępka B. (2000). Wystawa rysunków i projektów ogrodów. Wieści Akademickie, 1.27.
 19. Stępka B., Ciechorska A. (2001). Ogrodnicy na Morawach. Wieści Akademickie, 1.23-24.
 20. Stępka B. (2001). Wodne igraszki światła i cienia. Działkowiec, Nr spec. 2.13.
 21. Stępka B. (2001). Basenik uciech dla naszych pociech. Działkowiec, Nr spec. 2.16.
 22. Stępka B. (2001). Kącik wypoczynkowy opleciony pnączami. Działkowiec, Nr spec. 3.28.
 23. Stępka B. (2001). Osłony z pnączy. Działkowiec, Nr spec. 3.29.
 24. Stępka B. (2001). Stolik wśród zieleni. Poradnik Restauratora, 7(23).18.
 25. Stępka B. (2001). Przygotowanie ogródka do zimy. Poradnik Restauratora, 10(26).40.
 26. Stępka B. (2001). Przed zimą. Przewodnik Katolicki, 47.41.
 27. Stępka, B., Ciechorska, A. (2001). Zabytkowe parki przydworskie na obszarze Sierakowskiego Parku Krajobrazowego. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski, 7, 59-70.
 28. Ciechorska, A., Stępka, B. (2001). 'Miejsca magiczne 'Sierakowskiego Parku Krajobrazowego. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski, (07), 123-129.
 29. Stępka B. (2002). Kromieryż morawskie Ateny. Ogrody, ogródki, zieleńce, 1.72-77.
 30. Stępka B. (2002). Ogród kwiatowy. Poradnik Gospodarski, 2.32-33.
 31. Stępka B. (2002). W zastępstwie trawnika. Poradnik Gospodarski, 5.42-43.
 32. Stępka B. (2002). Kącik wypoczynkowy. Poradnik Gospodarski, 6.38-39.
 33. Stępka B. (2002). Zakładanie i pielęgnacja trawnika. Poradnik Gospodarski, 7/8.50-51.
 34. Stępka B., Wilkaniec A. (2002). Kawiarniane ogródki. Ogrody, ogródki, zieleńce, 7.72-76.
 35. Stępka B. (2002). Ogród dla niewidomych w Berlinie. Ogrody, ogródki, zieleńce, 12.53.
 36. Stępka B., Wilkaniec A. (2003), Ogródki – lubimy je wszyscy. Przegląd Piekarniczy i Cukierniczy 5.58-59.
 37. Stępka B. (2003). Parkanlagen von Peter Joseph Lenné in Polen. Posener Stimmen 12.10-11.
 38. Stępka B. (2007). Architektura parkowa. Przegląd Komunalny, 4.52-54.

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1