01. Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu - skład osobowy

Kolegium Zembala
60-594 Poznań, ul. Dąbrowskiego 159
tel. 61-848-7959, 61848-7994, fax. 61-848-7959                                                                                         
            e-mail:
ktzmain{*}up.poznan.pl

Kierownik Katedry
dr hab. inż. Piotr Urbański


tel: 61-848-7959


piotr.urbanski{*}up.poznan.pl

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

prof. dr hab. Barbara Szpakowska
dr inż. Anna Dudzińska
dr inż. arch. kraj. Anna Gałecka-Drozda
dr inż. Agnieszka Targońska
dr inż. Michał Krzyżaniak
dr inż. Bożena Łukasik
dr inż. Dariusz Świerk
dr inż. arch. kraj. Miłosz Walerzak
dr sztuki Sylwia Sosnowska
dr inż. arch. Paweł Szumigała
dr sztuki Przemysław Tomczak
dr inż. Agnieszka Wilkaniec

tel: 61-848-7962, 61-848-7989
tel: 61-848-7997

tel: 61-848-7961
tel: 61-848-7960
tel: 61-848-7992

tel: 61-848-7960
tel: 61-848-7992
tel: 61-848-7991
tel: 61-846-6640
tel: 61-848-7995
tel: 61-846-6640
tel: 61-848-7990

barbara.szpakowska{*}up.poznan.pl
anna.dudzinska{*}up.poznan.pl
anna.galecka{*}up.poznan.pl
agnieszka.targonska
{*}up.poznan.pl
michal.krzyzaniak{*}up.poznan.pl
bozena.lukasik{*}up.poznan.pl
dariusz.swierk{*}up.poznan.pl
milosz.walerzak{*}up.poznan.pl
s-sosnowska{*}wp.pl
pawel.szumigala{*}up.poznan.pl
przemyslaw.tomczak
{*}up.poznan.pl
agnieszka.wilkaniec{*}up.poznan.pl

Pracownicy dydaktyczni

mgr inż. Jarosław Surma

tel: 61-848-7990

jaroslaw.surma{*}up.poznan.pl

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Paweł Frąckowiak
mgr inż. Iwona Huminiecka
mgr inż. Grzegorz Kołodziejewski
Małgorzata Jakubowska
Katarzyna Polanica
Marek Skalski

tel: 61-848-7996
tel: 61-848-7963
tel: 61-848-7996
tel: 61-848-7959, 61-848-7994
tel: 61-848-7958, 61-846-6323
tel: 61-848-7958

pawel.frackowiak{*}up.poznan.pl
iwona.huminiecka{*}up.poznan.pl
grzegorz.kolodziejewski{*}up.poznan.pl
malgorzata.jakubowska{*}up.poznan.pl
katarzyna.polanica{*}up.poznan.pl
marek.skalski{*}up.poznan.pl

Słuchacze Studium Doktoranckiego

mgr inż. arch. kraj. Daniel Mikulski
mgr inż. arch. kraj. Agnieszka Rosada
mgr inż. arch. kraj. Agnieszka Skóra
mgr inż. Maria Pajchrowska

tel: 61-848-7963
tel: 61-848-7961
tel: 61-848-7963                    tel: 61-848-7997

daniel.mikulski{*}up.poznan.pl
agnieszka.rosada{*}up.poznan.pl agnieszka.skora{*}up.poznan.pl
maria.pajchrowska{*}up.poznan.pl

 

Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu

Dzień Ogrodnika i AK 2016-10 (Galeria)

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 105 gości oraz 0 użytkowników.

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification onlinecpr certification online