Studiuj na NAJLEPSZEJ UCZELNI Rolniczej w Polsce Według Rankingu Perspektywy

Informacje o Rekrutacji na Studia

Informacje dotyczące rekrutacji i studiów na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Elektroniczna rejestracja.

Dodatkowy Nabór
od 1 Sierpnia

(na kierunki z wolnymi miejscami)

perspektywy2017

Architektura Krajobrazu
Uczelnie rolnicze

Oferta dla szkół średnich

Zapraszamy szkoły średnie do skorzystania z oferty wykładów przygotowanych przez pracowników naszego Wydziału

Wykłady   Warsztaty

Ranking Perspektywy 2018Architektura Krajobrazu
Kierunki rolnicze i leśne

Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu - skład osobowy

 

Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu

Kolegium Zembala, 60-594 Poznań, ul. Dąbrowskiego 159

tel. 61-848-7959, 61848-7994, fax. 61-848-7959

e-mail: ktzmain{*}up.poznan.pl

          

 

Kierownik

dr hab. inż. Piotr Urbański tel: 61-848-7959 piotr.urbanski{*} up.poznan.pl

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

prof. dr hab. Barbara Szpakowska tel: 61-848-7962, 61-848-7989 barbara.szpakowska{*} up.poznan.pl
dr inż. Anna Dudzińska tel: 61-848-7997 anna.dudzinska{*} up.poznan.pl
dr inż. arch. kraj. Anna Gałecka-Drozda tel: 61-848-7961 anna.galecka{*} up.poznan.pl
dr inż. Michał Krzyżaniak tel: 61-848-7992 michal.krzyzaniak{*} up.poznan.pl
dr inż. Bożena Łukasik tel: 61-848-7960 bozena.lukasik{*} up.poznan.pl
dr sztuki Sylwia Sosnowska tel: 61-846-6640 sylwia.sosnowska{*} up.poznan.pl
dr inż. arch. Paweł Szumigała tel: 61-848-7995 pawel.szumigala{*} up.poznan.pl
dr inż. Dariusz Świerk tel: 61-848-7992 dariusz.swierk{*} up.poznan.pl
dr inż. Agnieszka Targońska tel: 61-848-7960 agnieszka.targonska{*} up.poznan.pl
dr sztuki Przemysław Tomczak tel: 61-846-6640 przemyslaw.tomczak{*} up.poznan.pl
dr inż. arch. kraj. Miłosz Walerzak tel: 61-848-7991 milosz.walerzak{*} up.poznan.pl
dr inż. Agnieszka Wilkaniec tel: 61-848-7990 agniszka.wilkaniec{*} up.poznan.pl

Nauczyciel akademicki

mgr inż. Jarosław Surma tel: 61-848-7990 jaroslaw.surma{*} up.poznan.pl

Starsi specjaliści

mgr inż. Iwona Huminiecka tel: 61-848-7963 iwona.huminiecka{*} up.poznan.pl
mgr inż. Grzegorz Kołodziejewski tel: 61-848-7996 grzegorz.kolodziejewski{*} up.poznan.pl

Specjaliści

   
Małgorzata Jakubowska tel: 61-848-7959, 61-848-7994 malgorzata.jakubowska{*} up.poznan.pl
Katarzyna Polanica tel: 61-848-7958, 61-846-6323 katarzyna.polanica{*} up.poznan.pl
Marek Skalski tel: 61-848-7958 marek.skalski{*} up.poznan.pl

Słuchacze Studium Doktoranckiego

mgr inż. arch. kraj. Daniel Mikulski tel: 61-848-7963 daniel.mikulski{*} up.poznan.pl
mgr inż. arch. kraj. Agnieszka Rosada tel: 61-848-7961 agniszka.rosada{*} up.poznan.pl
mgr inż. Maria Pajchrowska tel: 61-848-7997 maria.pajchrowska{*} up.poznan.pl

Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu