Katedra Warzywnictwa - badania

Zrealizowane projekty badawcze w Katedrze Warzywnictwa

1. Food to waste to food (ECO/11/304388), 2012-2015.

2. Analiza wybranych procesów fizjologicznych oraz zmian w obrębie proteomu mitochondrialnego kalafiora podczas stresu suszy (2011/03/B/NZ9/05237), 2012-2016.

3. Optymalizacja zużycia wody w uprawie kalafiora (N N310 300239), 2010-2014.

4. Proteomika mitochondriów kalafiora (Brassica oleracea var. botrytis) w warunkach stresowych (3388/B/P01/2008/35), 2008-2010.

5. Produkcja fotosyntetyczna w pierwszych latach uprawy a plonowanie szparaga (0950/B/P01/2009/36), 2009-2012. 

6. Model plonowania szparaga (29/2004/IG) 2005-2007.

7. Wpływ warunków atmosferycznych i potencjału wody w glebie na produkcję suchej masy w roślinach marchwi (P06C 005 17) 1999-2001.

8. Sterowanie plonowaniem szparaga (5P06C 018 10) 1996-1998

 

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1