Informacje ogólne - Dr hab. Włodzimierz Krzesiński

Absolwent Wydziału Ogrodniczego AR w Poznaniu w roku 1995. Jego praca magisterska dotyczyła zastosowania fertygacji w sadach jabłoniowych. W roku 1996 rozpoczął pracę w Katedrze Warzywnictwa. W roku 2001 uzyskał stopień doktora na podstawie dysertacji dotyczącej wpływu niektórych czynników klimatycznych i potencjału wody w glebie na wzrost i plon marchwi. Od roku 1997 jest kierownikiem Pracowni Komputerowej Wydziału Ogrodniczego.

 Problematyka badań, które prowadzi, obejmuje zagadnienia warzywnictwa polowego i szklarniowego, w tym sterowanie uprawą, modele i prognozowanie plonowania. Zajmuje się również zastosowaniem technik komputerowych w warzywnictwie.

 Od roku 1996 prowadzi modelowe badania nad marchwią, a od 2002 roku nad pomidorem, ogórkiem, sałatą, szpinakiem, szparagiem, kapustą, burakiem czerwonym, kalafiorem i brokułem. Jest specjalistą w zakresie wykorzystania technik komputerowych w ogrodnictwie. Opracował dwa programy komputerowe umożliwiające symulację wzrostu i plonowania marchwi i szparaga. 

Łącznie opublikował 56 prac, w tym: 27 naukowych, 29 popularno-naukowych i był współautorem 1 książki. Brał udział w 4 grantach KBN. Pod jego kierunkiem wykonano 10 prac magisterskich, w tym 7 prac był promotorem. Od roku 1999 jest członkiem Rektorskiej  Komisii ds. Informatyki. Odbył staż naukowy w Scottish Agriculture College w Edynburgu.

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1