Spis publikacji - Dr inż. Tomasz Spiżewski

 

1. Publikacje w czasopismach naukowych (wszystkie oryginalne recenzowane prace)

1. Knaflewski M., Kałużewicz A., Kamińska B., Spiżewski T. 1998. Wczesność plonowania 20 odmian szparaga w uprawie na bielone wypustki. Zeszyty naukowe ATR Bydgoszcz 215, Rolnictwo 42: 107-110.

2. Knaflewski M., Kałużewicz A., Kamińska B., Spiżewski T. 1998: Plonowanie i jakość zielonych wypustek piętnastu odmian szparaga (Asparagus officinalis L.). Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, 57, t.1: 153-157.

3. Knaflewski M., Spiżewski T., 1999: Plonowanie dziesięciu odmian szparaga w uprawie na bielone wypustki. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 466: 129-134.

4. Knaflewski M., Spiżewski T., 2000: Przydatność kilku rodzajów folii do przykrywania wałów w szparagarni. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio EEE, Horticultura, vol. VIII., supl.: 417-422.

5. Knaflewski M., Spiżewski T., 2000: Ocena przydatności nowych odmian szparaga do uprawy na bielone wypustki. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCXXIII (2000): 313-317.

6. Spiżewski T., Knaflewski M., 2000: Porównanie wpływu nawadniania kroplowego i deszczowania na plon i jakość kapusty późnej. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCXXIII (2000): 499- 503.

7. Knaflewski M., Spiżewski T., 2001: Effect of plant density on the yield and quality of broccoli. Veg. Crops Res. Bull. 55: 65-70.

8. Spiżewski T., Knaflewski M., 2004: The effect of fertilisation with nitrogen and potassium on yielding of pickling cucumbers. Horticulture and Vegetable Growing 23(1): 88-94.

9. Spiżewski T., Knaflewski M., 2005. Wpływ fertygacji azotem i potasem na plonowanie ogórka konserwowego. Zesz. Nauk. Akademii Rolniczej we Wrocławiu 515, Rolnictwo LXXXVI: 511-517.

10. Spiżewski T., 2006. Wpływ sposobu nawożenia i nawadniania na strukturę plonu ogórka uprawianego w polu. Folia Hortic. Suplement 2: 165-168.

11. Spiżewski T., Knaflewski M., 2009. The effect of irrigation methods on yield of pickling cucumber. Veg. Crops Res. Bull. 70: 153-161. DOI:10.2478/v10032-009-0015-x

12. Kałużewicz A., Krzesiński W., Knaflewski M., Lisiecka J., Spiżewski T., Frąszczak B., 2010. The effect of temperature on the broccoli yield and length of the period from head initiation to harvest. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 9(3): 167-174.

13. Spiżewski T., Frąszczak B., Kałużewicz A., Krzesiński W., Lisiecka J., 2010. The effect of black polyethylene mulch on yield of field-grown cucumber. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 9(3): 221-229.

14. Lisiecka J., Knaflewski M., Spiżewski T., Frąszczak B., Kałużewicz A., Krzesiński W., 2011. The effect of animal protein hydrolysate on quantity and quality of strawberry daughter plants cv. ‘Elsanta’. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 10(1): 31-40.

15. Frużyńska-Jóźwiak D., Sobieralski K., Siwulski M., Spiżewski T., Błaszczyk L., Sas-Golak I., 2011. Effect of Trichoderma isolates on yielding of wild strains of Coprinus comatus. Journal of Plant Protection Research 51(4): 410-412.

16. Frąszczak B., Kałużewicz A., Krzesiński W., Lisiecka J., Spiżewski T., 2011. Effect of differential temperature and photoperiod on growth of Ocimum basilicum. Zemdirbyste-Agriculture 98(4): 375-382.

17. Frąszczak B., Kałużewicz A., Krzesiński W., Lisiecka J., Spiżewski T., 2012. Comparison of four rucola forms grown in containers in different light conditions. Nauka Przyr. Technol. 6, 1, #1.

18. Sobieralski K., Siwulski M., Komon-Żelazowska M., Błaszczyk L., Górski R., Spiżewski T., Sas-Golak I., 2012. Evaluation of the growth of Trichoderma pleurotum and Trichoderma pleuroticola isolates and their biotic interaction with Pleurotus Sp. Journal of Plant Protection Research 52 (2): 235-239.

19. Kałużewicz A., Krzesiński W., Knaflewski M., Lisiecka J., Spiżewski T., Frąszczak B., 2012. Broccoli (Brassica oleracea var. italica) head initiation under field conditions. Acta Agrobotanica 65 (2): 93-98.

20. Kałużewicz A., Krzesiński W., Knaflewski M., Lisiecka J., Spiżewski T., Frąszczak B., 2012. Effect of temperature on the growth of broccoli (Brassica oleracea L. var. italica Plenck) cv. Fiesta. Veg. Crops Res. Bull. 77: 129-141. DOI: 10.2478/v10032-012-0021-2

21. Sobieralski K., Siwulski M., Jasińska A., Frąszczak B., Spiżewski T., Sas-Golak I. 2014. Porównanie plonu i zawartości suchej masy owocników odmian pieczarki dwuzarodnikowej (Agaricus bisporus (Lange) Imbach) należących do typów U1, pośredniego oraz U3. Nauka Przyr. Technol. 8, 2, #23. (6)

22. Lisiecka J., Spiżewski T., Krzesiński W., Kałużewicz A., Frąszczak B. 2014. Influence of the quality of mother plants on selected parameters of Fragaria x ananassa ‘Elsanta’ daughter plants. Acta Agrobotanica 67 (2), 93-98. (8)

23. Sobieralski K., Siwulski M., Frąszczak B., Jasińska A., Spiżewski T., 2014. Porównanie plonowania owocników odmian pieczarki uprawianych w Polsce i zawartości w nich suchej masy. Nauka Przyr. Technol. 8, 2, #18. (6)

24. Kleiber T., Krzesiński W., Przygocka-Cyna K., Spiżewski T. 2015. The response of hydroponically grown lettuce under Mn stress to differentiated application of silica sol. J. Elem., 20(3): 609-619. DOI: 10.5601/jelem.2015.20.1.806.

25. Kałużewicz A., Lisiecka J., Spiżewski T., Krzesiński W., Frąszczak B., Zaworska A. 2015. Changes of the colour, total sugar content and respiration rate of broccoli heads during short-term storage. Nauka Przyr. Technol., 9, 4, #56. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.56

 

2. Monografie naukowe

---

3. Rozdziały w monografiach naukowych

1. PWRiL Poznań

Ogólna uprawa warzyw, (Red. Knaflewski M.), Siew i sadzenie. Spiżewski T. 2007: 191-202.

2. PWRiL Poznań

Uprawa warzyw w pomieszczeniach, (Red. Knaflewski M.), Produkcja rozsady. Spiżewski T. 2010: 173-188.

 

4. Patenty

---

5. Prace w materiałach konferencyjnych

1. Spiżewski T., Knaflewski M,. 1997: Reakcja dwóch odmian brokuła na uprawę we wzrastającym zagęszczeniu. Ogólnopolska Konferencja „Odmiany w nowoczesnej produkcji warzyw”. Poznań, 26.09.1997: 104-107.

2. Knaflewski M., Spiżewski T., Strachowski R., 1999: Zachwaszczenie plonujących szparagarni. Mat. XVII Spotk. Zesp. Harbol. Komitetu Nauk Ogrod. PAN. Skierniewice – Olsztyn, 25.05.1999: 81-84.

3. Spiżewski T., Knaflewski M,. 2003: Wpływ przedplonów na jakość i zdrowotność karp szparaga. I Zjazd Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych "Współczesne ogrodnictwo i jakość życia" Kraków, 9-11 września 2003. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 428-430.

4. Spiżewski T., 2005. Wpływ sposobu nawadniania na wielkość i jakość plonu kapusty i ogórka. Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Nawadnianie warzyw w uprawach polowych. Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka w Skierniewicach, 19.05.2005: 35-41.

 

6. Streszczenia (abstrakty) w materiałach konferencyjnych

1. Spiżewski T., Knaflewski M. 2003. Effect of fertigation with nitrogen and potassium on yielding of pickling cucumbers. International Scientific Conference „The quality and safety of fruits, vegetables and food in the context of the European Union” Lithuanian University of Agriculture, Akademija, 11-12. 12. 2003: 63.

2. Krzesiński W., Spiżewski T., Tic T., 2005. Effect of plant density on some morphological features of red beet roots. Abstracts of international scientific conference „Quality of vegetables. Theoretical and practical problems” Lithuanian Institute of Horticulture Babtai, 15-16 September 2005: 26.

3. Krzesiński W., Spiżewski T., Tic T., 2005. The influence of plant density on the yield and quality of white cabbage. Abstracts of international scientific conference „Quality of vegetables. Theoretical and practical problems” Lithuanian Institute of Horticulture Babtai, 15-16 September 2005: 26-27.

4. Frąszczak B., Kałużewicz A., Krzesiński W., Lisiecka J. 2010. Porównanie czterech form rokietty w uprawie pojemnikowej w zróżnicowanych warunkach świetlnych. Materiały konferencyjne „Proekologiczna uprawa warzyw – problemy i perspektywy”. Siedlce 24-25.06.2010: 60-61.

5. Kałużewicz A., Krzesiński W., Knaflewski M., Lisiecka J., Spiżewski T., Frąszczak B. 2010. Wpływ temperatury na wielkość plonu brokuła i długość okresu od inicjacji róży do zbioru. Materiały konferencyjne „Proekologiczna uprawa warzyw – problemy i perspektywy”. Siedlce 24-25.06.2010: 84-85.

6. Lisiecka J., Knaflewski M., Spiżewski T., Frąszczak B., Kałużewicz A., Krzesiński W. 2010. Wpływ hydrolizatu białka zwierzęcego na liczbę i jakość sadzonek truskawki odmiany ‘Elsanta’. Materiały konferencyjne „Proekologiczna uprawa warzyw – problemy i perspektywy”. Siedlce 24-25.06.2010: 111-112.

7. Spiżewski T., Frąszczak B., Kałużewicz A., Krzesiński W., Lisiecka J. 2010. Wpływ ściółkowania czarną folią na plonowanie ogórka gruntowego. Materiały konferencyjne „Proekologiczna uprawa warzyw – problemy i perspektywy”. Siedlce 24-25.06.2010: 159-160.

8. Spiżewski T., 2011. Tendencje w stosowaniu folii w uprawie szparaga. XVII Konferencja Szparagowa, Sielinko 15 marca 2011: 33-35.

9. Lisiecka J., Spiżewski T., Krzesiński W., Kałużewicz A., Frąszczak B. 2011. Wpływ typu i wielkości roślin matecznych truskawki na wybrane cechy sadzonek. Materiały konferencyjne - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych "Nauka i praktyka ogrodnicza dla zdrowia i środowiska" Lublin, 14-16 września 2011: 211-212.

10. Gajc-Wolska J., Spiżewski T., Grabowska A., 2012. The effect of seaweed extracts on the yield and quality parameters of some vegetables in open field production. The 1st World Congress on the use of Biostimulants in Agriculture. 26-29 November 2012. Strasbourg Congress Centre, France. www.biostimulants2012.com.

11. Spiżewski T., Krzesiński W., Kałużewicz A., Politycka B., 2012. Effect of K-tionic preparation on yielding of onion (Allium cepa L.). 9th International Conference "Plant Functioning Under Environmental Stress” September 12-15, 2012, Cracow, Poland.

12. Spiżewski T. 2013. Cebula – uprawa, nawożenie, nowe tendencje w produkcji. Targi Sadownictwa i Warzywnictwa. Warszawa, 19-20 lutego 2013: 50-51.

13. Krzesiński W., Jasińska A., Wojciechowska E., Spiżewski T., Stoknes K. 2013. Przetwarzanie odpadów organicznych na warzywa i grzyby (Processing of organic waste on vegetables and mushrooms). “Zrównoważona produkcja roślin warzywnych i leczniczych – osiągnięcia i wyzwania”. Konferencja Naukowa, Warszawa 20-21.06.2013: 51-52.

14. Jasińska A., Stoknes K., Krzesiński W., Wojciechowska E., Spiżewski T., Krajewska K. 2014. Processing of organic waste for vegetable and mushroom growing. The 29th International Horticultural Congress - Sustaining Lives, Livelihoods and Landscapes. 17-22 August 2014, Brisbane, Australia.

15. Jasińska A., Wojciechowska E., Stoknes K., Krzesiński W., Krajewska K., Spiżewski T. 2014. Mushroom cultivation on substrates with addition of anaerobically digested food waste. The 29th International Horticultural Congress - Sustaining Lives, Livelihoods and Landscapes. 17-22 August 2014, Brisbane, Australia.

16. Wojciechowska E., Jasińska A., Krzesiński W., Stoknes K., Spiżewski T., Krajewska K. 2014. Liquid fraction from anaerobic digestion of foodwaste as fertilizer in herb cultivation. The 29th International Horticultural Congress - Sustaining Lives, Livelihoods and Landscapes. 17-22 August 2014, Brisbane, Australia.

17. Wojciechowska E., Jasińska A., Spiżewski T., Krajewska K., Stoknes K., Krzesiński W., Przygocka-Cyna K. 2014. Anaerobically digested food waste as a component for lettuce growing. 2014. The 29th International Horticultural Congress - Sustaining Lives, Livelihoods and Landscapes. 17-22 August 2014, Brisbane, Australia.

18. Spiżewski T., Krzesiński W., Zaworska A. 2015. Porównanie plonowania pomidorów gruntowych traktowanych ekstraktem roślinnym i z alg morskich. II Konferencja Naukowa „Biostymulatory w nowoczesnej uprawie roślin” Warszawa, 25-26.02.2015: 116.

 

7. Książki i publikacje popularno-naukowe

1. Baranowski T., Dankowska E., Knaflewski M., Krzesiński W., Spiżewski T. 2007. Metodyka integrowanej produkcji pomidorów gruntowych. PIORiN, Warszawa

2. Spiżewski T., 1998. Szparagi - warzywo dla koneserów. Działkowiec 3(571): 28-29.

3. Spiżewski T., 1999. Pietruszka zawsze popularna. top agrar Polska. Magazyn Nowoczesnego Rolnictwa 3: 71-72.

4. Spiżewski T., 1999. Seler: duży i biały kupi każda przetwórnia. top agrar Polska. Magazyn Nowoczesnego Rolnictwa 3: 72-73.

5. Spiżewski T., 1999. Dodatkowy zysk po zbiorze wczesnych ziemniaków? top agrar Polska. Magazyn Nowoczesnego Rolnictwa 6: 18-20.

6. Spiżewski T., 1999. Jak uprawiać kapustę pekińską? top agrar Polska. Magazyn Nowoczesnego Rolnictwa 6: 142-143.

7. Spiżewski T., 2000. Warzywa na najwcześniejsze zbiory. top agrar Polska. Magazyn Nowoczesnego Rolnictwa 3: 72-77.

8. Spiżewski T., 2000. Nawodnić na czas ! top agrar Polska. Magazyn Nowoczesnego Rolnictwa 5: 44-45.

9. Spiżewski T., 2000. Warzywa przechować bez strat. top agrar Polska. Magazyn Nowoczesnego Rolnictwa 9: 44-45.

10. Spiżewski T., 2001. Marchew – najnowsze odmiany. top agrar Polska. Magazyn Nowoczesnego Rolnictwa 1: 32-33.

11. Spiżewski T., 2001. Odmiany kapusty – pora na decyzję. top agrar Polska. Magazyn Nowoczesnego Rolnictwa 2: 36-38.

12. Spiżewski T., 2001. Pionierskie uprawy. top agrar Polska. Magazyn Nowoczesnego Rolnictwa 4: 46-50.

13. Spiżewski T., 2001. Pielęgnacja papryki: podstawą właściwe cięcie. top agrar Polska. Magazyn Nowoczesnego Rolnictwa 5: 36-38.

14. Spiżewski T., 2001. Zadbaj o rozsadę. top agrar Polska. Magazyn Nowoczesnego Rolnictwa 12: 34-36.

15. Spiżewski T., 2002. Wyhoduj dobrą rozsadę. top agrar Polska. Magazyn Nowoczesnego Rolnictwa 1: 34-36.

16. Spiżewski T., 2002. Dla ogórka ciepła nigdy za wiele. top agrar extra. Magazyn Nowoczesnego Rolnictwa. Wydanie I: 136-140.

17. Spiżewski T., 2002. Zaplanuj wiosną nawożenie. top agrar Polska. Magazyn Nowoczesnego Rolnictwa 4: 66-68.

18. Spiżewski T., Knaflewski M., 2002. Szparagi, cz. I: Przed posadzeniem roślin. Hasło Ogrodnicze 10: 43-44.

19. Spiżewski T., Knaflewski M., 2002. Szparagi, cz. II: Produkcja i sadzenie karp. Hasło Ogrodnicze 11: 52-53.

20. Spiżewski T., 2003. Pory na zbiór wiosną następnego roku. top agrar Polska. Magazyn Nowoczesnego Rolnictwa 6: 40-42.

21. Spiżewski T., 2003. Kalafior, brokuł i kapusta wymagają nawadniania. Warzywa 1: 20-22.

22. Spiżewski T., 2004. Środowisko uprawy a technika nawadniania. Hasło Ogrodnicze 2: 18-19. 

23. Spiżewski T., 2004. Zanim posadzisz pomidory. Warzywa 2: 33.

24. Spiżewski T., 2004. Seler ma duże wymagania pokarmowe. Warzywa 2: 34-37.

25. Spiżewski T., 2004. Zasilać dolistnie czy przez korzeń. Warzywa 3: 22-25.

26. Spiżewski T., 2004. Jesienne nawożenie pod cebulę. Warzywa 4: 24-25.

27. Spiżewski T., 2005. Kiedy, jak i ile wody dla marchwi i pietruszki? Warzywa 4: 34-37.

28. Spiżewski T., 2005. Jak ustrzec się „Tipburn”? Warzywa 6: 34-36.

29. Spiżewski T., 2005. Liściowe na jesienne zbiory. Warzywa 8: 22-26.

30. Spiżewski T., 2005. Nawadnianie kapusty. OWK 19: 31-32.

31. Spiżewski T., 2006. Kapustne na najwcześniejszy zbiór. OWK 4: 40-41.

32. Spiżewski T., 2006. Nawadnianie i nawożenie ogórków polowych. OWK 6: 36-37.

33. Spiżewski T., 2006. Nawożenie pomidorów – doglebowe i dolistne. OWK 7: 48-49.

34. Spiżewski T., 2006. Zaprawiać – jak, gdzie, kiedy? Warzywa 3: 52-55.

35. Spiżewski T., 2006. Tipburn – choroba fizjologiczna. OWK 14: 34-35.

36. Spiżewski T., 2006. Kapusty stożkowe. Warzywa 9: 31-32.

37. Spiżewski T., 2007. Przygotowanie rozsady warzyw polowych. OWK 3: 14-16.

38. Spiżewski T., 2007. Właściwie wybrać i przygotować pole pod cebulę. Warzywa 2: 16-18.

39. Spiżewski T., 2007. Warto nawadniać cebulę. Warzywa 4: 28-31.

40. Spiżewski T., 2008. Rozsadę – kupić czy wyprodukować samemu? Warzywa 2: 25-28.

41. Spiżewski T., 2008. Linie i taśmy nawadniające oraz dozowniki nawozów. Warzywa 4: 29-34.

42. Spiżewski T., 2008. Rozważne nawożenie kalafiorów i brokułów. Warzywa 7: 28-31.

43. Spiżewski T., 2008. Warzywa podczas zimy. Tygodnik Rolniczy 46: 30-31.

44. Spiżewski T., 2009. Czynniki wpływające na zbiór kapusty. Warzywa 2: 43-46.

45. Spiżewski T., 2009. Ogórkowy sukces. Warzywa 4: 32-36.

46. Spiżewski T., 2009. By nie pękały główki. Warzywa 5: 26-28.

47. Spiżewski T., 2009. Ogórki z najwyższej półki. Warzywa 5: 41-44.

48. Spiżewski T., 2009. Nawadnianie i nawożenie pomidorów. Warzywa 7: 26-29.

49. Spiżewski T., 2009. Cenny wapń dla kapusty pekińskiej. Warzywa 8: 20-24.

50. Spiżewski T., 2010. Dobór odmiany pora. Warzywa 1: 41.

51. Spiżewski T., 2010. Nowoczesne rozwiązania w uprawie cebuli. Warzywa 3: 21-25.

52. Spiżewski T., 2010. Pomidory pełne ekstraktu. Warzywa 4: 39-42.

53. Spiżewski T., 2010. Woda dla kapusty pekińskiej. Warzywa 8: 27-29.

54. Spiżewski T., 2010. Właściwości podłoży do produkcji rozsady. Warzywa 12: 17-19.

55. Spiżewski T., 2011. Liczy się precyzja. Hasło Ogrodnicze 2: 22-25.

56. Spiżewski T., 2011. Dobrze wykorzystać potencjał plonotwórczy kapusty. Warzywa 3: 30-33.

57. Spiżewski T., 2011. Z emitera kap, kap, kap…. Warzywa 4: 19-22.

58. Spiżewski T., 2011. Nie dopuścić do tipburnu. Warzywa 9: 20-21.

59. Spiżewski T., 2012. Za chwilę przygotowanie gleby pod cebulę. Warzywa 3:50-52.

60. Spiżewski T., 2012. Siew – dyspozycja precyzja. Warzywa 3: 53-56.

61. Spiżewski T., 2012. Precyzyjne nawadnianie. Warzywa 4: 60-64.

62. Spiżewski T., 2012. Fundamenty plonu kalafiora jesiennego. Warzywa 6: 18-21.

63. Spiżewski T., 2012. Liderzy wśród warzyw. Działkowiec 3: 58-59.

64. Spiżewski T., 2012. Podłoża do produkcji rozsady. Warzywa 12: 13-15.

65. Spiżewski T., 2013. Marchew siej zaprawioną i wykalibrowaną. Warzywa 1: 50-52.

66. Spiżewski T., 2013. Przygotowania do sezonu. Działkowiec 2 (750): 52.

67. Spiżewski T., 2013. Urodzajne stanowisko pod warzywa kapustne. Warzywa 2: 58-60.

68. Spiżewski T., 2013. Nawadnianie po kropelce. Warzywa 4: 13-17.

69. Spiżewski T., 2014. Najlepsze stanowisko pod wczesne kalafiory i brokuły. Warzywa 1: 30-33.

70. Spiżewski T., 2014. Królewskie warzywo. Działkowiec 3 (763): 52-53.

71. Spiżewski T., 2014. Poprawne przygotowanie gleby pod cebulę. Warzywa 3: 40-42.

72. Spiżewski T., 2014. Ogórki mogą plonować lepiej. Warzywa 4: 28-30.

73. Spiżewski T., 2014. Ważne dla ogórków. Działkowiec 6 (766): 55.

74. Spiżewski T., 2014. Gleba dobrze przekopana. Działkowiec 10 (770): 65.

75. Spiżewski T., 2015. Zalety zmianowania. Działkowiec 1 (773): 54.

76. Spiżewski T., 2015. Od czego zależy potencjał plonotwórczy kapust? Warzywa 3: 35-38.

77. Spiżewski T., 2015. Nawadnianie warzyw. Wiadomości Rolnicze Polska 3 (117): 19.

78. Spiżewski T., 2015. Od czego zależy sukces w uprawie ogórka? Warzywa 4: 27-30.

79. Spiżewski T., 2015. Rozważne nawożenie kalafiorów i brokułów. Warzywa 7: 24-27.

80. Spiżewski T., 2015. Jak je przechować? Działkowiec 9 (781): 59.

81. Spiżewski T., 2015. Warzywa na dłużej. Działkowiec 10 (782): 52.

 

8. Kierowanie grantem – krajowym, międzynarodowym (podać tytuł projektu, lata realizacji)

---

9. Wykonawca grantu – krajowego, międzynarodowego (podać tytuł projektu, lata realizacji)

1. Optymalizacja zużycia wody w uprawie kalafiora (N N310 300239), 2010-2014.

2. Analiza wybranych procesów fizjologicznych oraz zmian w obrębie proteomu mitochondrialnego kalafiora podczas stresu suszy (2011/03/B/NZ9/05237), 2012-2016.

3. Food to waste to food (ECO/11/304388), 2012-2015.

 

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1