Spis publikacji - Dr hab. Alina Kałużewicz

 

1. Publikacje w czasopismach naukowych 

Kałużewicz A., Knaflewski, 1998. Długość okresu wegetacji i zbiorów 32 odmian brokuła w uprawie na zbiór jesienią . ATR Bydgoszcz. Zeszyty Naukowe Nr 215. Rolnictwo 42: 99-102.

Knaflewski M., Kałużewicz A., 1998. Wczesność i dynamika plonowania odmian szparaga w uprawie na zielone wypustki. ATR Bydgoszcz. Zeszyty Naukowe Nr 215. Rolnictwo 42: 103-106.

Knaflewski M., Kałużewicz A., 1998. Wczesność plonowania 20 odmian szparaga w uprawie na bielone wypustki. ATR Bydgoszcz. Zeszyty Naukowe Nr 215. Rolnictwo 42: 107-110.

Knaflewski M., Kałużewicz A., Kamińska B., Spiżewski T. 1998: Plonowanie i jakość zielonych wypustek piętnastu odmian szparaga (Asparagus officinalis L.). Zeszyty Naukowe AR w Krakowie 57: 153-157.

Knaflewski M., Kałużewicz A., 1999. Gromadzenie i waloryzacja genotypów szparaga (Asparagus officinalis L.). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 463: 63-70. 

Knaflewski M., Kałużewicz A., Gebler P., Zaworska A. 2000. Plonowanie kilku odmian szparaga w latach 1990-1999. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio EEE, Horticultura, 8 supl.: 411-416.

Knaflewski M., Kałużewicz A., Zaworska A. 2000. Jakość bielonych wypustek wybranych odmian szparaga. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie 364: 117-120.

Kałużewicz A., Kordakow J., Czosnowski E., Knaflewski M. 2002. Effect of thermal conditions on the initiation of broccoli curd. Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, ISSN 1505-0297. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Horticulture, Volume 5, Issue 2.. Available Online http://www.ejpau.media.pl/series/volume5/issue2/horticulture/art-03.html 

Knaflewski M., Kałużewicz A. 2004. Blanched spear quality of 15 asparagus cultivars. Horticulture and Vegetable Growing 23 (1): 153-161. 

Knaflewski M., Kałużewicz A., Zaworska A. 2004. Charakterystyka użytkowa i morfologiczna nowych odmian szparaga lekarskiego Asparagus officinalis L. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 497: 311-317. 

Kałużewicz A., Krzesiński W., Knaflewski M. 2004 Wpływ warunków termicznych w różnych okresach wzrostu roślin na jakość róż trzech odmian brokułu. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis 239, Agricultura 95: 165-171. 

Knaflewski M., Kałużewicz A. 2006. Podatność odmian szparaga na choroby pędów. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 46 (2): 650-653.

Knaflewski M., Kałużewicz A. 2006. Wysokość i jakość plonu ośmiu odmian szparaga w uprawie na zielone wypustki. Folia Hortic.ulture Suplement 1: 219-224.

Knaflewski M., Kałużewicz A., Niezborała M., Zaworska A. 2007. Zmienność cech morfologicznych 28 odmian szparaga lekarskiego (Asparagus officinalis L.). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 517: 361-368.

Gliszczyńska-Świgło A., Kałużewicz A., Lemańska K., Knaflewski M., Tyrakowska B. 2007. The effect of solar radiation on the flavonol content in broccoli inflorescence. Food Chemistry 1: 241-245. 

Kałużewicz A., Krzesiński W., Knaflewski M. 2009. Effect of temperature on the yield and quality of broccoli heads. Vegetable Crops Research Bulletin 71: 51-58.

Kałużewicz A., Krzesiński W., Knaflewski M., Lisiecka J., Spiżewski T., Frąszczak B., 2010.The effect of temperature on the broccoli yield and length of the period from head initiation to harvest . Acta Scientarum Polonorum Hortorum Cultus 9: 167-174.

Spiżewski T., Frąszczak B., Kałużewicz A., Krzesiński W., Lisiecka J., 2010. 

The effect of black polyethylene mulch on field of field-grown cucumber. Acta Scientarum Polonorum Hortorum Cultus 9: 221-229. 

Kałużewicz A. Krzesiński W., Buchowski Sz., Zaworska A., Kotlińska T., Knaflewski M. 2010 Variability of economic traits of 28 cultivars of asparagus (Asparagus officinalis L.). Vegetable Crops Research Bulletin 73: 161-168.

Lisiecka J., Knaflewski M., Spiżewski T., Frąszczak B., Kałużewicz A., Krzesiński W. 2011. The effect of Animals protein hydrolysate on quantity and quality of strawberry daughter plants cv. ‘Elsanta’. Acta Scientarum Polonorum Hortorum Cultus 10: 31-40.

Frąszczak B., Kałużewicz A., Krzesiński W., Lisiecka J, Spiżewski T. 2011. Effect of differential temperature and photoperiod on growth of Ocimum basilicam.  Žemdirbystė=Agriculture 98 (4) 375-382.

Frąszczak B., Kałużewicz A., Krzesiński W., Lisiecka J., Spiżewski T. 2012. Comparison of four rucola forms grown in containers in different light conditions. Nauka Przyroda Technologie 6: 1-10.

Zenkteler E., Samardakiewicz S., Kałużewicz A., Knaflewski M. 2012. Effect of devernalization on the transition from vegetative to prefloral phase of the broccoli (Brassica oleracea var. italic cv. ‘Fiesta’) shoot meristem. Acta Agrobotanica 65 (1): 

29-36.

Kałużewicz A., Gliszczyńska-Świgło A., Klimczak I., Lisiecka J., Tyrakowska B., Knaflewski  M. 2012. The influence of short-term storage on the content of flavonoids and vitamin C in Broccoli. European Journal of Horticultural Sciences 77 (3): 137–143.

Kałużewicz A., Krzesiński W., Knaflewski M., Lisiecka J., Spiżewski T. Frąszczak B. 2012. Broccoli (Brassica oleracea var. italica) head initiation under field conditions. Acta Agrobotanica 65: 93-98.

Lisiecka J., Spiżewski T., Krzesiński W., Kałużewicz A., Frąszczak B. 2014. Influence of the quality of mother plants on selected parameters of Fragaria x ananassa ‘Elsanta’ daughter plants. Acta Agrobotanica 67(2): 93-98.

Knaflewski M., Kałużewicz A., Chen W., Zaworska A., Krzesiński W. 2014. Suitability of sixteen asparagus cultivars for growing in polish environmental conditions. Journal of Horticultural Research 22: 151-157.

Kałużewicz A., Górski R., Sobieralski K., Siwulski M., Sas-Golak I. 2014. The effect of calcium chloride and calcium lactate on the yielding of Agaricus bisporus (Lange) Imbach. Ecological Chemistry and Engineering. S 21 (4): 677-683.

Kałużewicz A., Lisiecka J., Spiżewski T., Krzesiński W., Fraszczak B., Zaworska A. 2015. Changes of the colour, total sugar content and respiration rate of broccoli heads during short-term storage. Nauka Przyroda Technologie 9 (4): 1-10. 

Kałużewicz A., Bosiacki M., Frąszczak B. 2016. Mineral composition and the content of phenolic compounds of ten broccoli cultivars. Journal of Elementology 21(1): 53-65. 

 

2. Monografie naukowe

-

3. Rozdziały w monografiach naukowych

-

4. Patenty

-

5. Prace w materiałach konferencyjnych

Biniek A., Kałużewicz A., Knaflewski M. 1993. Wpływ traktowania posprzętnego i warunków przechowywania na jakość i wartość biologiczną wypustek szparaga. Ogólnopolska Konferencja „O lepszą jakość produktów ogrodniczych”. Kraków.: 111-114.

Knaflewski M., Kałużewicz A. (1996): Wysokość i jakość plonu 22 odmian brokuła w uprawie na zbiór latem i jesienią. Hodowla roślin o podwyższonej jakości. Materiały VI Ogólnopolskiego Zjazdu Hodowców Roślin Ogrodniczych. Kraków,15-16 lutego 1996, tab.2, ryc.2, poz. lit.4 :143-147. 

Kałużewicz A., Knaflewski M., 1996. Plonowanie trzech odmian brokuła w systemie całosezonowej uprawy. Materiały II Ogólnopolskiego Sympozjum „Nowe rośliny i technologie w ogrodnictwie”, Poznań, 17-19 września, ryc. 5, tab. 2, poz. Lit. 4: 30-35.

Kałużewicz A., Knaflewski M. (1997): Wpływ przykrywania włókniną na plonowanie ziemniaka wczesnego w polu i w tunelu foliowym. Ogólnopolska Konferencja „Doskonalenie technologii produkcji roślin warzywniczych”, Olsztyn, 24-25 czerwca 1997, ryc. 2, tab.3, poz. lit. 3: 123-126. 

Knaflewski M., Kałużewicz A., Czosnowski E. 1999. Effects of growing period on initiation and yield of broccoli heads. Schriftenreihe des Institutes für Gartenwissennschaften, 1 (2. Aufl., 2002): 134. 

Knaflewski M., Kałużewicz A., Czosnowski E. 2001. Effects of growing date on initiation and yield of broccoli heads. 70 Jahre Gartenbaustudium in Berlin, Symposium des Instituts für Gartenbauwissenschaften; Berlin 6-7.12.1999: 129. 

Kałużewicz A., Knaflewski M. 2002. Plon i jakość róż 20 odmian brokułów w uprawie jesiennej.. Zesz. Probl. Post. nauk Roln. 488 cz. I: 393-397. 

Knaflewski M. Kałużewicz A., Zaworska A., Żurawicz A. 2005. Aktualne zagadnienia produkcji szparaga w Polsce. XII Międzynarodowa Konferencja Szparagowa: 44-52.

Gliszczyńska-Świgło A., Kałużewicz A., Knaflewski M., Tyrakowska B. 2006. The effect of cooling and wrapping on vitamin content in stored broccoli. Proceedings of the 15th symposium of IGWT „Global safety of commodity and environment. Quality of life” vol. 1. 12-17.09.2006, Kijów, Ukraina: 835-838.

Kałużewicz A., Buchowski Sz., Knaflewski M. 2009. Charakterystyka nowych odmian szparaga i ich przydatność do polskich warunków klimatycznych. Konferencja Szparagowa – Nowy Tomyśl: 13-18.

Frąszczak B., Kałużewicz A., Krzesiński W., Lisiecka J. 2010. Porównanie czterech form rokietty w uprawie pojemnikowej w zróżnicowanych warunkach świetlnych. Materiały konferencyjne „Proekologiczna uprawa warzyw – problemy i perspektywy”. Siedlce 24-25.06.2010: 60-61.

Kałużewicz A., Krzesiński W., Knaflewski M., Lisiecka J., Spiżewski T., Frąszczak B. 2010. Wpływ temperatury na wielkość plonu brokuła i długość okresu od inicjacji róży do zbioru. Materiały konferencyjne „Proekologiczna uprawa warzyw – problemy i perspektywy”. Siedlce 24-25.06.2010: 84-85.

Lisiecka J., Knaflewski M., Spiżewski T., Frąszczak B., Kałużewicz A., Krzesiński W. 2010. Wpływ hydrolizatu białka zwierzęcego na liczbę i jakość sadzonek truskawki odmiany ‘Elsanta’. Materiały konferencyjne „Proekologiczna uprawa warzyw – problemy i perspektywy”. Siedlce 24-25.06.2010: 111-112.

Spiżewski T., Frąszczak B., Kałużewicz A., Krzesiński W., Lisiecka J. 2010. Wpływ ściółkowania czarną folią na plonowanie ogórka gruntowego. Materiały konferencyjne „Proekologiczna uprawa warzyw – problemy i perspektywy”. Siedlce 24-25.06.2010: 159-160.

Lisiecka J., Spiżewski T., Krzesiński W., Kałużewicz A., Frąszczak B. 2011. Wpływ typu i wielkości roślin matecznych truskawki na wybrane cechy sadzonek. Materiały konferencyjne - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych "Nauka i praktyka ogrodnicza dla zdrowia i środowiska" Lublin, 14-16 września 2011: 211-212.

Spiżewski T., Krzesiński W., Kałużewicz A., Politycka B., 2012. Effect of K-tionic preparation on yielding of onion (Allium cepa L.). 9th International Conference "Plant Functioning Under Environmental Stress” September 12 - 15, 2012, Cracow, Poland

 

6. Streszczenia (abstrakty) w materiałach konferencyjnych

Kałużewicz A., Knaflewski M. 2002: Wpływ terminu uprawy na jakość róż trzech odmian brokuła. Ogólnopolska Konf. Nauk. – Jakość warzyw i ziół na tle uwarunkowań uprawowych i pozbiorczych, Warszawa 27-28.VI. 2002: 51.

Kałużewicz A., Krzesiński W., Buchowski Sz., Zaworska A., Kotlińska T., Knaflewski M. 2009. Zmienność cech użytkowych 28 odmian szparaga lekarskiego (Asparagus officinalis L). pt. „Gromadzenie i wykorzystanie kolekcji roślin użytkowych w kraju” 5-8 października 2009, Poznań,

 

7. Książki i publikacje popularno-naukowe

Kałużewicz A. 1994. Brokuł - warzywo zdrowe i łatwe w uprawie. Poradnik Gospodarski 5: 24.

Kałużewicz A. 1996. Uprawa szparaga znowu modna. Działkowiec 4: 11.

Kałużewicz A. 1997. Szparagowe święto. Owoce, Warzywa, kwiaty 15: 13.

Kałużewicz A., 2002: Brokuł – coraz chętniej uprawiany. Top Agrar. Ekstra: 62-64.

Knaflewski M., Kałużewicz A. 2004. Zanikanie stożka wzrostu, czy można zaradzić ? Warzywa. Polowa uprawa warzyw i owoców miękkich. 1:48-49. 

Kałużewicz A., 2004. Szparagowa konferencja prasowa. Hasło Ogrodnicze 8: 100.

Kałużewicz A. 2004. Uprawa brokułów na zbiór latem. Hasło ogrodnicze 5:122-125.

 

8. Kierowanie grantem – krajowym, międzynarodowym (podać tytuł projektu, lata realizacji)

Kierownik grantu KBN nr N N310 300239 pt. „Optymalizacja zużycia wody w uprawie kalafiora” (2010-2014)

 

9. Wykonawca grantu – krajowego, międzynarodowego (podać tytuł projektu, lata realizacji)

Wykonawca w grancie KBN nr NN 310 09 50 36 "Produkcja fotosyntetyczna w pierwszych latach uprawy a plonowanie szparaga" (2009-2013)

 

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1