Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Przyjaciele Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu w dniu 5 lipca 2021 roku zmieniło nazwę na Przyjaciele Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

W dniu 5 lipca 2021 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które podjęło jednogłośnie uchwałę o zmianie nazwy stowarzyszenia na "Przyjaciele Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu". 

Walne Zgromadzenie wybrało nowym Prezesem Stowarzyszenia Panią dr hab. Agnieszkę Tomkowiak z Katedry Genetyki i Hodowli Roślin UPP.

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1