Spotkanie z przedstawicielami praktyki

W dniu 1 kwietnia 2019 roku o godz. 12:45 w sali A Collegium Maximum odbędzie się krótkie spotkanie studentów z przedstawicielami trzech firm, tj.: Mateusz Pilch - Plantacja Borówki Amerykańskiej, Aleksandra Pietruszka - Ovoc Farma Owocowa oraz Janusz Szymański - Centrum Turystyki Oskar.

Celem spotkania będzie przedstawienie działalności firm oraz ofert staży w kolejnych edycjach projektu Studiujesz – praktykuj. Wszystkie firmy współpracują z Uniwersytetem, także w realizowanych przez nas projektach stażowy programu POWER.

Chciałbym także wspomnieć, że w konkursie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich złożyłem w tym roku wniosek na zrealizowanie działania związanego z zacieśnieniem współpracy nauki z praktyką, a wspomniane firmy są potencjalnymi partnerami UPP w tym projekcie.

Serdecznie pozdrawiam,

Wawrzyniec Czubak

baner ogrod wrazen

Najbliższe terminy

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1