WYSPA KONWALIOWA

Grupa fitopatologów naszego Uniwersytetu, Instytutu Genetyki Roślin, Instytutu Ochrony Roślin i  Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w dniu 10 maja tego roku dokonała oceny stanu zdrowotnego roślin na Wyspie Konwaliowej.

                    …Już zimne rosy cieką,

                            Już idzie noc po niebie!

                                    We łzach srebrzysta cała,

                                            Wśród czarnych sosen wieńca,

                                                    Czeka konwalia biała …

                                                            Maria Konopnicka „Konwalia”

 

Rezerwat przyrody Wyspa Konwaliowa położony jest na Jeziorze Radomierskim, na terenie Przemęckiego Parku Krajobrazowego i zajmuje obszar 24,9 ha.

Wyspa od końca XIII wieku przez kilkaset lat była w posiadaniu zakonu Cystersów z pobliskiego Przemętu, a po jego likwidacji przeszła na własność rządu pruskiego. Od okresu przedwojennego, aż do lat powojennych znana była z urządzanych na niej tradycyjnych festynów ludowych, które odbywały się wiosną i latem. Uczestnicy tych festynów przewożeni byli na miejsce zabaw promem. Teren zabaw był zagospodarowany, część naturalnego drzewostanu usunięto wprowadzając w to miejsce gatunki obce.

Konwalia

Obecnie wyspa porośnięta jest ponad stuletnim lasem mieszanym (dęby, klony, jesiony, olchy, lipy), rośnie tu także wiele chronionych gatunków roślinnych: lilia złotogłów, kosaciec syberyjski, buławnik czerwony. Poszycie tworzą m.in. szakłak i dereń a runo stanowią m.in.: marzanna wonna, żonkil zwyczajny, żywiec cebulkowy, czosnek niedźwiedzi, szczawnik zajęczy, mojownik dwulistny i licznie występująca konwalia majowa o kwiatach mających nasady pręcików zabarwione na różowo. 

Kwiaty te stanowią dużą atrakcję w okresie kwitnienia i konwalia stała się symbolem tej wyspy. Jest to bowiem unikat w skali europejskiej. Jedna z legend mówi, że przyczyną takiego zabarwienia jest krew, która wsiąknęła w ziemie po przegranej bitwie Polaków ze Szwedami. 

Na wyspie gnieździ się też wiele rzadkich gatunków ptaków: kania czarna i kania rdzawa, kolonia czapli siwej, kilka gatunków dzięciołów, szpaków i gołębia siniaka.

W 1957 teren wyspy uznano za rezerwat przyrody, a wejście na jego teren możliwe jest tylko po uzyskaniu zgody Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne     

dr inż. Roman Andrzejak             

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1