„Akademia Kompetencji” - Zajęcia w ramach modułu ‘Wiedza prawno-ekonomiczna” dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia

W związku z realizacją modułu „Wiedza prawno-ekonomiczna” przez studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Ogrodnictwo i Architektura Krajobrazu, przekazuję program wykładów i warsztatów organizowanych przez Biuro Karier.
Studenci wybierają 2 wykłady z listy zaproponowanych zajęć. Udział w zajęciach „Akademii Kompetencji” umożliwia zaliczenie 4 godzin wykładów organizowanych w ramach modułu „Wiedza Prawno-Ekonomiczna – UDZIAŁ OBOWIĄZKOWY. Zapisy tylko drogą elektroniczną poprzez stronę internetową Biura Karier, zakładka szkolenia:
                                                                                        dr hab. Beata Janowska
                                                                                         Prodziekan ds. Studiów

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1