Nagroda dla dr. inż. arch. kraj. Miłosza Walerzaka za monografię naukową: „Ogrody regularne na terenie dawnych Prus”

W dniu 25 października 2018 roku rozstrzygnięty został Konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków i Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa.
W kategorii monografia naukowa nagrodę otrzymał pracownik Katedry Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu, Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Pan dr inż. arch. kraj. Miłosz Walerzak, za publikację pt.: Ogrody regularne na terenie dawnych Prus, opublikowaną przez Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 
Jak podała Komisja Konkursowa, na Konkurs w 2018 roku wpłynęły 42 prace, z których 41 spełniło wymogi formalne regulaminu konkursu. Wśród nich znalazło się: 5 prac doktorskich, 33 prace magisterskie oraz 3 monografie naukowe.
Komisja stwierdziła, że większość prac zgłoszonych do Konkursu cechuje wysoki poziom merytoryczny i naukowy.
Po zapoznaniu się z pracami, w wyniku wyczerpującej dyskusji Komisja jednogłośnie przyznała w poszczególnych kategoriach 9 nagród i 5 wyróżnień.
 
Ponadto warto przypomnieć, że już w roku 2017 portal internetowy Międzynarodowych Tagów Książki w Krakowie donosił, że:
"Bezpłatne stoisko podczas przyszłorocznych [2018] Międzynarodowych Targów Książki ufundowane przez Targi w Krakowie przypadnie Wydawnictwu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za publikację Ogrody regularne na terenie dawnych Prus Miłosza Walerzaka".
 
 
 

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1