Wizyta w ramach programu Erasmus Plus - Staff Mobility for Teaching - Portugalia

W dniach 21 – 23 marca 2018 miała miejsce na WOAK wizyta gości z Portugalii, z Castelo Branco Polytechnic Institute (IPCB),  w ramach Programu Erasmus Plus - Staff Mobility for Teaching. Panie Profesor Ofélia Anjos oraz Profesor Maria Teresa Coelho przyjechały do nas w wykładami dla naszych studentów. 
 
Prof.  Maria Teresa Coelho wygłosiła wykłady w Katedrze Dendrologii i Szkółkarstwa oraz w Katedrze Fizjologii Roślin na zaproponowane przez Nią poniższe tematy:
 
1. Bioactive compounds extracted from prickled broom (Pterospartum tridentatum) and their possible use as additives in edible coatings in cherry.
 
2. Micropropagation of several specie important in Portugal: Pterospartum tridentatum, Lavandula sp., Castanea sativa, Sorbus torminalis, Stevia rebaudiana.
W wykładach otwartych uczestniczyli zarówno Studenci z Polski jak i studiujący naszym Wydziale Studenci z Chińskiej Republiki Ludowej, a także Pracownicy Wydziału.
 
 W trakcie wizyty nasi Goście spotkali się z władzami WOAK i zapoznali się z ofertą edukacyjną naszego Wydziału. Zwiedzili także zaplecze badawcze Katedr Dendrologii i Szkółkarstwa oraz Fizjologii Roślin, a podczas kameralnych spotkań i rozmów ze Studentami i Pracownikami zapoznali się z problematyką badawczą realizowaną w tych Katedrach, wymienili obustronne doświadczenia i omówili możliwości współpracy oraz wymiany Studentów w ramach Programu Erasmus Plus.
 
Pani Profesor Ofélia Anjos, która była równoległe gościem na WNZiŻ, zaprezentowała dla studentów tego Wydziału wykłady na poniższe tematy:
 
1. Application of IR spectroscopy to food and beverages product analysis. 
 
2. Spirit wood aging technology.
 
 

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1