Studiuj na NAJLEPSZEJ UCZELNI Rolniczej w Polsce Według Rankingu Perspektywy

Informacje o Rekrutacji na Studia

Informacje dotyczące rekrutacji i studiów na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Elektroniczna rejestracja.


perspektywy2017

Architektura Krajobrazu
Uczelnie rolnicze

Oferta dla szkół średnich

Zapraszamy szkoły średnie do skorzystania z oferty wykładów przygotowanych przez pracowników naszego Wydziału

Wykłady   Warsztaty

Ranking Perspektywy 2018Architektura Krajobrazu
Kierunki rolnicze i leśne

30-lecie powołania Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych

W dniach 20 - 21 września 2017 roku na Uniwersytecie Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie, obchodzono 30-lecie powołania Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, połączone z Ogólnopolską Ogrodniczą Konferencją Naukową Ziemia – Roślina – Człowiek.
Uroczystości Jubileuszowe rozpoczął dr hab. Jacek Nawrocki - Prezes Zarządu Głównego PTNO, a następnie głos zabrali prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady- Rektor UR w Krakowie oraz  prof. dr hab. Stanisław Mazur - Dziekan Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa UR w Krakowie. W wystąpieniach przypomniano staraniach o zawiązanych z powołaniem PTNO oraz najważniejsze wydarzenia z bogatej historii Towarzystwa. Z okazji Jubileuszu, na ręce dr. hab. Jacka Nawrockiego Dziekan naszego Wydziału dr hab. Tomasz Kosiada przekazał adres od całej społeczności akademickiej. 
Zarząd PTNO przyznał również okolicznościowe medale dla osób szczególnie zasłużonych, wśród których są obecni i byli Pracownicy naszego Wydziału: prof. dr hab. Mieczysław Czekalski, prof. dr hab. Anna Golcz, prof. Tadeusz Hołubowicz, prof. dr hab. Mikołaj Knaflewski, dr hab. Ewa Kozik, dr hab. Józef Piróg i dr inż. Jolanta Lisiecka. 
Kolejną część uroczystości stanowiły interesujące wykłady, a następnie sesje posterowe oraz dyskusje w sekcjach tematycznych: Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu, Sadownictwa oraz Warzywnictwa.
 

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1