Terminarz dyplomowania II stopnia 2022/2023 - ogrodnictwo

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 7/2021 Rady Programowej Kierunku Studiów Ogrodnictwo z 29.09.2021 r.

Terminarz dyplomowania1

w roku akademickim 2022/2023

na studiach stacjonarnych drugiego stopnia kierunku ogrodnictwo

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii

 

Działanie

Termin do:

     

1.

Opracowanie i ogłoszenie tematów prac dyplomowych.

21.03.2022 r.

     

2.

Przygotowanie karty pracy dyplomowej i złożenie jej

11.04.2022 r.

 

u opiekuna grupy seminaryjnej

 
     

3.

Zaakceptowanie tematów przez przewodniczącego RPKS.

25.04.2022 r.

     

4.

Zatwierdzenie tematów przez prodziekana ds. studiów.

08.05.2022 r.

     
 

5. Sprawdzenie pracy dyplomowejprzez promotora w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA).

czerwiec-lipiec 2023 r.

     

6.

Złożenie prac dyplomowych w dziekanacie wraz

do 30.06.2023 r., ale nie

 

z raportem JSA.

później niż 2 tyg. przed

   

planowanym

   

egzaminem

   

dyplomowym*

     

7.

Umieszczenie przez dyplomanta wersji elektronicznej

nie później niż 2 dni

 

pracy w Wirtualnym Dziekanacie.

przed planowanym

   

egzaminem dyplomowym*

     

8.

Planowane terminy egzaminów dyplomowych.

20.06 -15.07.2023 r.

   

18.09 -22.09.2023 r. *

     
  • w wyjątkowych sytuacjach, po uzyskaniu zgody prodziekana na przedłużenieterminu

złożenia pracy magisterskiej

Recenzje prac są jawne. Student powinien zapoznać się z nimi przed egzaminem, by móc się ustosunkować do uwag w nich zawartych.

1 Terminarz powinien zostać upubliczniony najpóźniej 15 miesięcy przed datą złożenia pracy dyplomowej w dziekanacie.

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1