Terminarz dyplomowania niestacjonarne pierwszego stopnia - ogrodnictwo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 7/2021 Rady Programowej Kierunku Studiów Ogrodnictwo z 29.09.2021 r.

 

Terminarz dyplomowania[1]

dla osób kończących studia w roku akademickim 2022/2023

na kierunku Ogrodnictwo

studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii

 

Działanie

Termin do:

1. Opracowanie i ogłoszenie tematów prac dyplomowych.

26 listopada 2021r.

2. Przygotowanie karty pracy dyplomowej i złożenie jej u opiekuna grupy seminaryjnej.

14 stycznia 2022r.

3. Zaakceptowanie tematów przez przewodniczącego RPKS.

24 stycznia 2022r.

4. Zatwierdzenie tematów przez prodziekana ds. studiów.

31 stycznia 2022r.

5. Sprawdzenie pracy przez promotora w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA).

przed złożeniem pracy w dziekanacie

6. Złożenie prac dyplomowych w dziekanacie wraz z raportem JSA.

do 30 czerwca 2023 r., nie później niż 2 tyg. przed planowanym egzaminem dyplomowym

7. Umieszczenie przez dyplomanta wersji elektronicznej pracy w Wirtualnym Dziekanacie.

nie później niż 3 dni przed planowanym egzaminem dyplomowym

8. Planowane terminy egzaminów dyplomowych.

1 do 14 lipca 2023

 

[1] Terminarz powinien zostać upubliczniony najpóźniej 15 miesięcy przed datą złożenia pracy dyplomowej w dziekanacie.

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1