65 mln zł od NCN na stypendia, staże naukowe i małe granty

Narodowe Centrum Nauki otworzyło nabór do piątej edycji konkursu ETIUDA oraz pierwszej konkursów SONATINA i UWERTURA. Naukowcy będą mogli ubiegać się o środki na staże w jednostkach zagranicznych, w tym także w zespołach realizujących granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Centrum ogłosiło też konkurs MINIATURA na pojedyncze działanie naukowe, do którego nabór rozpocznie się w kwietniu 2017 roku.

ETIUDA 5

Terminy: nabór wniosków do 15 marca 2017 r.

Kto: doktoranci przygotowujący rozprawę doktorską

Budżet: stypendia w wysokości 4,5 tys. miesięcznie; budżet edycji wynosi 10 mln zł

SONATINA 1

Terminy: nabór wniosków do 15 marca 2017 r.

Kto: badacze, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 3 lata temu

Budżet: 30 mln zł

UWERTURA

Terminy: nabór wniosków do 15 marca 2017 r.

Kto: naukowcy ze stopniem doktora, którzy kierowali projektem badawczym NCN

Budżet: 5 mln zł

MINIATURA

Terminy: nabór wniosków do 3 kwietnia 2017 r.

Kto: osoby ze stopniem doktora, które nie realizowały projektów badawczych

Budżet: dofinansowanie projektu to od 5 do 50 tys. zł; budżet konkursu to 20 mln zł

lik do strony MNiSzW

 

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1