Katedra Fizjologii Roślin - oferta naukowo-badawcza

Fizjologia reagowania roślin na stresy abiotyczne i biotyczne:

• Mechanizmy reagowania roślin na stresy środowiskowe; deficyt wody, zasolenie, niska temperatura, UV-B, ozon troposferyczny,

• Odporność roślin na stresy abiotyczne, unikanie stresu, tolerancja stresu,

• Synteza proliny w warunkach deficytu wody,

• Rola proliny, kwasu salicylowego, kwasu abscysynowego w odporności roślin na deficyt wody oraz zasolenie,

• Mechanizmy reagowania roślin na łączne (równoczesne, sekwencyjne) działanie deficytu wody i promieniowania UV-B, odporność krzyżowa,

• Udział poliamin w stresie odwodnienia i zasolenia,

• Badania reakcji fizjologicznej roślin na działanie produktów degradacji resztek posprzętnych,

• Badania zmęczenia gleby i podłoży ogrodniczych,

• Ocena możliwości zastosowania kompostów z odpadów w uprawie roślin,

• Mechanizmy stresu oksydacyjnego wywołanego zawiązkami allelochemicznymi,

• Mechanizmy tolerancji roślin użytkowych  na zanieczyszczenia środowiska metalami śladowymi,

• Udział metabolitów wtórnych, substancji sygnałowych i hormonalnych w mechanizmie detoksykacji metali ciężkich,

• Ocena odporności zrzezów wierzbowych oraz analiza objawów stresu wywołanego obecnością metali w glebach; zagadnienia fitoremediacji,

• Analiza potencjału antyoksydacyjnego u roślin użytkowych o dużych zdolnościach fitoekstrakcji metali,

• Mechanizmy nabytej odporności systemicznej (SAR) liści ziemniaka na zarazę wywołaną przez Phytophthora infestans,

• Badania epigenetyczne nad dziedziczeniem SAR w roślinie,

• Testowanie molekularne skuteczności induktorów nabytej odporności (SAR) na patogeny,

• Określenie roli węglowodanów rozpuszczalnych podczas interakcji roślina-czynniki biotyczne,

• Udział węglowodanów w regulacji biosyntezy flawonoidów jako endogennych cząsteczek sygnałowych zaangażowanych w reakcje obronne roślin motylkowatych na patogeniczne grzyby takie jak Fusarium oxysporum/Ascochyta,

• Znaczenie alokacja węgla w stymulacji metabolizmu wtórnego z udziałem  cząsteczek sygnałowych w odpowiedzi obronnej roślin na żerowanie mszyc. Ze szczególnym uwzględnieniem roli fitohormonów, reaktywnych form tlenu i azotu oraz akumulacji flawonoidów,

• Udział metali ciężkich w odporności roślin na mszyce.

 

Kontakt do Katedry

Imię i nazwisko Kierownika

prof. dr hab. Jolanta Floryszak-Wieczorek

E-mail do sekretariatu

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon do sekreteriatu

61 8487179

 

 

 

Link do strony Katedry 

http://www.up.poznan.pl/wogr/katedra-fizjologii-roslin.html

 

 

aktualnosci

Najbliższe terminy

Brak wydarzeń

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Targi pracy 2018

Vw logoWOAK1