04. Spis publikacji - prof. dr hab. Małgorzata Klimko

 

1. Publikacje w czasopismach wymienionych w części A wykazu Ministra NiSzW

 

Klimko M. (2002). New features of vegetative anatomy of sedges (Carex) in the section Ceratocystis (Dumort.) Biol. Lett. 39 (1/2): 7-15.

Kalinowski A., Klimko M., Lipling He, Kluza M. (2002). Two-dimensional electrophoresis patterns of total proteins, esterases and acid phosphases from pollen, seeds and leaves of three cultivars of Helianthus annuus L. J. Appl. Genet. 43 (4): 437-450.

Klimko M., Zygmunt K. (2003). Zróżnicowanie morfologiczne szyszek daglezji zielonej (Pseudotsuga menziesii [Mirb.] Franco) w Polsce. Sylwan, Rocz. CXLVII (10): 54-65.

Zygmunt K., Klimko M. (2004). Badania nad zmiennością genetyczną w naturalnie odnawiających się populacjach daglezji zielonej (Pseudotsuga menziesii [Mirb.] Franco). Sylwan, Rocz. XLVIII, 9: 43-54.

Klimko M., Idzikowska K., Truchan M., Kreft A. (2004). Seed sculpture of polish species of the genus Plantago L. Acta Soc. Bot. Pol. 73 (2): 103-111.

Klimko M., Idzikowska K., Truchan M., Kreft A. (2004). Pollen morphology of Plantago species native to Poland and their taxonomic implications. Acta Soc. Bot. Pol. 73 (4): 315-325.

Klimko M., Boratyńska K., Boratyński A., Marcysiak K. (2004). Morphological variation of Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa (Cupressaceae) in three Italian localities. Acta Soc. Bot. Pol. 73 (2): 113-119.

Kalinowski A., Klimko M., Wojciechowska B. (2005). Pollen morphology and two-dimensional patterns of pollen coat and protoplast proteins in Aegilops kotschyi x Secale cereale amphiploids. Acta Biol. Cracov. S. Bot. 47 (2): 97-110.

Piskorz R., Klimko M. (2006). The effect of Puccinia komarovii Tranzsch. infection on characters of Impatiens parviflora DC. in Galio sylvatici-carpinetum (R. Tx. 1937) Oberd. 1957 Forest Association. Acta Soc. Bot. Pol. 75 (1): 51-59.

Klimko M., Truchan M. (2006). Morphological variability of the leaf epidermis in selected taxa of the genus Ficus L. (Moraceae) and its taxonomic implications. Acta Soc. Bot. Pol. 75 (4): 1-16.

Klimko M., Boratyńska K., Montserrat J. M., Didukh Y., Romo A., Gomez D., Kluza-Wieloch M., Marcysiak K., Boratyński A. (2007). Morphological variation of Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus I (Cupressaceae) in the Mediterranean region. Flora 202: 133-147.

Celewicz-Gołdyn S., Klimko M., Kuczyńska-Kippen N., Nagengast B. (2007). The structure of plankton assemblages in the stands of Typha angustifolia and Chara hispida of Wielowiejskie Lake. Biologia, Bratislava.

Piskorz R., Klimko M. (2007). Współwystępowanie niecierpka drobnokwiatowego Impatiens parviflora DC. i wybranych roślin lasu dębowo-grabowego w Wielkopolskim Parku Narodowym. Sylwan 151 (2): 43-58.

Kuczyńska-Kippen N., Nagengast B., Celewicz-Gołdyn S., Klimko M. (2009). Zooplankton community structure within various macrophyte stands of a small water body in relation to seasonal changes in water level.  Oceanological and Hydrobiological Studies. 308 (3): 125-133.

Antkowiak W., Maciejewska-Rutkowska I., Jagodziński A., Kayzer D., Klimko M. (2010). Variation of seed morphology of Trollius europaeus L. and T. altissimus Crantz (Ranunculaceae). Acta Societatis Botanicorum Poloniae, v.79, No. 2: 117-123.

Celewicz-Gołdyn S., Klimko M., Kuczyńska-Kippen N., Nagengast B. (2010). Relationship between plankton assemblages and habitat charakteristics of stands of Typha angustifolia and Chara hispida in Lake Wielkowiejskie. Oceanological and Hydrobiological Studies, 39, 1: 127-135.

Celewicz-Gołdyn S., Klimko M., Kuczyńska-Kippen N. (2010). Phycological investigations of pelagic vs. littoral zones of shallow lake ecosystems. Biologia, Bratislava 65, 3: 438-443.

Boratyński A., Wachowiak W., Dering M., Boratyńska K., Sękiewicz K., Sobierajska K., Jasińska A., Klimko M., Montserrat J. M., Romo A., Ok T., Diidukh Y. (2014). The biogeography and genetic relationships of Juniperus oxycedrus and related taxa from the Mediterranean and Macaronesian regions. Botanical Journal of the Linnean Society 174: 637-653

Korszun S., Klimko M. (2014). Microsporangia and pollen morphology of Ginkgo biloba cultivars. Dendrobiology, 71: 83-92.

Bykowska J., Klimko M. (2015). Pollen morphology of Pinus mugo Turra x Pinus sylvestris hybrids and parental species in an experimental culture. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 57/1;149-160. DOI: 10.1515/abcsb-

Klimko M., Korszun S., Bykowska J. (2015). Comparative morphology and anatomy of the leaves of Ginkgo biloba cultivars. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 14(4): 169-189.

Klimko M., Nowińska R., Wilkin P., Wiland-Szymańska J. (2017). Pollen morphology of some species of the genus Sansevieria petagna (Asparagaceae). Acta Biol. Crac. Ser. Bot. 59 (2): 63-75.

Klimko M., Nowińska R., Jura-Morawiec J., Wiland-Szymańska J., Wilkin P. (2018): Pollen morphology of selected species of the genera Chrysodracon and Dracaena (Asparagaceae, subfamily Nolinoideae) and its systematic implications, Plant Systematics and Evolution 304(1): 1-16

Klimko M., Nowińska R., Wilkin P., Wiland-Szymańska J. (2018). Comparative leaf micromorphology and anatomy of the dragon tree group of Dracaena Vand. ex L. (Asparagaceae) and their taxonomic implications. Plant Systematics and Evolution 304(8): 1041-1055.

Antkowiak W., Janyszek-Sołtysiak M., Klimko M. (2018) Taxonomic significance of seed-coat microsculpturing in Noccaea Moench and Thlaspi L. (Brassicaceae: Coluteocarpeae, Thlaspideae). Nord. J. Bot. 36 (12), art. e02037.

Bykowska J., Klimko M. (2018). Pollen morphology of selected species of the Cephalotaxus Sieb. et Zucc., Taxus L. and Torreya Arn. genera. Acta Biol. Crac. Ser. Bot. 60(2): 45-58.

 

 

2. Publikacje w czasopismach wymienionych w części B wykazu Ministra NiSzW

 

Klimko M. (1975).Zróżnicowanie ekologiczne roślin plaży i wydm białych Słowińskiego Parku Narodowego w oparciu o cechy budowy anatomicznej. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach. 28: 145-165.

Żukowski W., Latowski K., Klimko M. (1981). A Comparision of Maritime and Inland of Glaux maritima L. Populations, Fragmenta Floristica et Geobotanica 27 (3): 485-499.

Żukowski W., Latowski K., Ninova D., Popova M, Česmedzijevi., Kuzmanov B., Klimko M. 1984. Tendencies in anatomical variation of Glechoma genus as determined by population analysis. Fragmenta Floristica et Geobotanica, 28 (3): 341-362.

Szczepanik-Janyszek M., Klimko M. (1999). Application of anatomical methods in the taxonomy of sedges (Carex L.) from the section Muehlenbergianae (L.H. Bailey) Kuk. occuring in Poland. Rocz. Akad. Rol. w Poznaniu – 316 Seria Botanika 2: 97-107.

Klimko M. (1999). Obserwacje fenologiczne organów generatywnych Daphne mezereum L. w rezerwacie „Wydymacz” koło Antonina. Rocz. Akad. Rol. w Poznaniu 316 Seria Botanika 2: 51-66.

Klimko M., Kreft A., Truchan M. (2000). Interpopulation variability of Leymus arenarius (L.) Hochst. Rocz. Akad. Rol. w Poznaniu 322 Seria Botanika 3: 101-112.

Klimko M., Czarna A., Wysakowska I., Janyszek S. (2000). Zdrojówka rutewkowata (Isopyrum thalictroides L.) w Wielkopolsce – ekologia i zagrożenia. Rocz. Akad. Rol. w Poznaniu 322 Seria Botanika 3: 113-134.

Klimko M., Czarna A., Wysakowska I. (2000).Aktualny stan stanowisk Isopyrum thalictroides L. na terenie Wielkopolski. Rocz. Akad. Rol. w Poznaniu 322 Seria Botanika 3: 101-112.

Klimko M., Kosińska E., Szkudlarz P. (2000). Morphometry of the leaves of Chamaedaphne calyculata (L.) Moench. Rocz. Akad. Rol. w Poznaniu 322 Seria Botanika 3: 143-154.

Klimko M., Kluza M., Kreft A. (2000). Morphology of pollen grains of three varieties of Helianthus annuus L. Rocz. Akad. Rol. w Poznaniu 322 Seria Botanika 3: 135-142.

Kalinowski A., Klimko M., Lipling He, Kluza M. (2001). Protein and eight enzymatic systems in three varieties of Helianthus annuus L. Rocz. Akad. Rol. w Poznaniu 334 Seria Botanika 4: 83-94.

Klimko M., Trzeciak-Skiba M. (2001). Waloryzacja przyrodnicza obiektu „Cygańskie Doły”. Rocz. Akad. Rol. w Poznaniu 334 Seria Botanika 4: 119-135.

Klimko M., Bałuka B., Czarna A. (2001). Rośliny naczyniowe rezerwatu przyrody „Jeziorko Daisy”. Rocz. Akad. Rol. w Poznaniu 334 Seria Botanika 4: 95-102.

Klimko M., Piskorz R., Morozowska M. (2001). Mikromorfologiczne zróżnicowanie nasion Primula veris L. ssp. veris (Primulaceae). Rocz. Akad. Rol. w Poznaniu 334 Seria Botanika 4: 103-117.

Klimko M., Piskorz R. (2001). Kolonizacja powalonych drzew i buchtowisk dzików przez Impatiens parviflora DC. w zbiorowiskach Galio silvatici-Carpinetum wybranych rezerwatów Wielkopolskiego parku narodowego. Rocz. Akad. Rol. w Poznaniu 334 Seria Botanika 4: 151-162.

Klimko M., Szkudlarz P. (2002). Morphological variability of leaves of Chamaedaphne calyculata (L.) Moench. Ecological Questiones, An Inter. Jur. on Contr. Probl. of Ecol. 2: 9-15.

Klimko M., Czarna A. (2002). Matricaria perforata Merat w uprawach roślin zbożowych, okopowych i warzywnych. Rocz. Akad. Rol. w Poznaniu 347 seria Botanika 5: 89-102.

Klimko M., Piskorz R. (2002). Fenologia Impatiens parviflora DC. w silnie prześwietlonym grądzie środkowoeuropejskim na lokalnym stanowisku w Wielkopolskim Parku Narodowym. Rocz. Akad. Rol. w Poznaniu 347 seria Botanika 5: 135-144.

Klimko M., Wyrzykiewicz-Raszewska M. (2003). Epipactis palustris (L.) Crantz. in natural and anthropogenic habitats. Ecological Questions, An Inter. Jur. on Contr. Probl. of Ecol. 3: 51-6.

Klimko M., Piskorz R. (2003). The usefulness of retrospective research along the road-forest border zone for reconstruction of invasion of oak-hornbeam forest communities by Impatiens parviflora DC. Ecological Questions, An Inter. Jur. on Contr. Probl. of Ecol. 3: 63-69.

Klimko M., Bozio A. (2003). Flora synantropijna Nowego Tomyśla. Rocz. Akad. Rol. w Poznaniu 354 ser. Botanika 6: 73-91.

Celewicz S., Klimko M., Kuczyńska-Kippen N., Nagengast N., Gramowska H., Sobczyński T. (2004). Wpływ zróżnicowanej struktury płatów roślinnych na zespoły planktonowe trzech płytkich jezior Wielkopolski. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. Ser. B – Botanika 53: 95-106.

Bednorz L., Klimko M., Maciorowski G., Antkowiak W., Janyszek S., Górski P., Urbański P. (2004). Walory przyrodnicze rezerwatu „Kolno Międzychodzkie”. Rocz. AR. Pozn. 363, Bot. 7: 3-10.

Klimko M., Górski P., Czarna A. (2004). Rośliny naczyniowe rezerwatu przyrody „Dąbrowa koło Biadek Krotoszyńskich”. Rocz. AR Pozn. 363, Bot. 7: 85-93.

Klimko M., Górski P., Górna L. (2004). Dendroflora Międzychodu. Rocz. AR .Pozn. 363, Bot. 7: 95-108.

Klimko M., Szczecińska A. (2004). Dendroflora parków i zadrzewień przyulicznych w Nowej Soli (województwo lubuskie). Rocz. AR Pozn. 363, Bot. 7: 109-118.

Klimko M., Wawrzyniak M. (2004). Flora roślin naczyniowych obiektu „Kacze Doły” (gmina Dolsk, województwo wielkopolskie). Rocz. AR. Pozn. 363, Bot. 7: 119-147.

Klimko M., Czarna A., Bałuka B. (2004). Flora naczyniowa siedlisk poprzemysłowych miasta Wałbrzycha. Acta Bot. Silesiaca 1: 7-22 (Wrocław).

Klimko M., Dolata D. (2005). Vascular plants in selected sites in the town of Ostrów Wielkopolski. Rocz. AR. Pozn. 373, Bot.-Stec. 9: 121-148.

Kluza-Wieloch M., Klimko M., Janyszek M., Janyszek S. (2005). Flora of ecological areas „Różany Młyn” and „Wilczy Młyn” in Poznań. Rocz. AR. Pozn. 373., Bot.–Stec. 9: 149-170.

Kuczyńska-Kippen N., Messyasz B., Nagengast B., Klimko M. (2005). A comparative study of periphyton communities on reed complex and Chara tomentosa in three shallow lakes of Wielkopolska area Poland. Biologia, Bratislava, 60 (4): 349-355.

Klimko M., Kaczmarek G. (2006). Dendroflora of the town of Jarocin. Rocz. AR. Pozn., Bot.– Stec. 10: 121-136.

Klimko M., Górski P., Czekalski M., Czarna A. (2006). Anthemis tinctoria L. (Asteraceae) in the Zielonka Forest (the Wielkopolska region, Poland). Rocz. AR. Pozn., Bot.–Stec. 10: 109-120.

Klimko M., Kurzawska K. (2007). Dendroflora Opalenicy. Rocz. AR. Pozn. 386., Bot.– Stec. 11: 135-142.

Klimko M., Truchan M., Wawrzyniak M., Wysakowska I. (2007). Morphology and variability of Calammophila baltica (Flugge ex Schard.) Brand and its parent species in northen Poland. Rocz. AR. Pozn. 384., Bot.-Stec. 11: 113-123.

Antkowiak W., Pańczuk W., Klimko M., Śmietana P., Urbański P. (2008). Nature in the Kamionka Valley reserve (Wielkopolska). Rocz. AR Pozn. 387, Bot.–Stec. 12: 35-44.

Czarna A., Klimko M., Wawrzyńska M. (2008). Vascular flora of the palace park in Miłosław (Wielkopolska). Rocz. AR Pozn. 387, Bot.-Stec. 12: 61-70.

Klimko M., Wiland-Szymańska J. (2008). Scanning electron microscopic studies of leaf surface in taxa of genus Dracaena L. (Dracaenaceae). Rocz AR Pozn. 387., Bot.-Stec. 12: 117-127.

Klimko M., Antkowiak M., Nowińska R. (2009). The influence of habitat conditions on anatomical structure of Impatiens parviflora DC. (Balsaminaceae). Roczn. AR Pozn. Bot.-Stec. 13: 191-202.

Czarna A., Klimko M., Janyszek S. (2009). Vascular flora and vegetation of the manor park in Radojewo (Wielkopolska region Poland). Rocz. AR Pozn. 388, Bot.-Stec. 13: 37-47.

Klimko M., Pudelska H., Wojciechowska B., Klimko W. (2009). Variation of micromorphological characters of lemma and palea in Aegilops kotschyi and A. biuncialis x Secale cereale hybrids, amphiploids and parental forms. Rocz. AR Pozn. 388, Bot.-Stec.13: 167-176.

Klimko M.,Truchan M., Sobisz Z. (2012). Anther and pollen morphology of native and alien species of the genus Heracleum L. (Apiaceae) in Poland. Roczn. AR Pozn. Bot.-Stec. 16: 5-14.

Klimko M., Truchan M., Wysakowska I. (2013). Fruit and seed morphology of the genus Heracleum L. (Apiaceae) in Poland. Roczn. AR Pozn. Bot.-Stec. 17: 13-24.

Klimko M., Truchan M., Klimko W. (2013). Micromorphological studies on Heracleum L. (Apiaceae) in Poland with emphasis on ovary ornamentations and trichomes. Roczn. AR Pozn. Bot.-Stec. 17: 5-12.

Czarna A., Klimko M., Wawrzyńska M. (2014). Occurence of Melampyrum cristatum L., in Dębno Upon Warta (Wielkopolska, Poland). Steciana 18(3): 173-176

Klimko M., Wawrzyńska M., Wiland-Szymańska J. (2014). Comparative leaf morphology and anatomy of some neotropical Philodendron Schott (Araceae) species. Steciana 18(3): 159-171

Klimko M., Nowińska R., Czarna A. (2015). Epidermal micromorphology of Hordelymus europaeus (L.) ex Harz (Poaceae). Steciana 19(2): 89-96.

Klimko M., Wysakowska I. (2015). Epidermal features of glumes and florets in Aegilops geniculata Roth and Aegilops peregrina (Hack.) Maire et Weiller × Secale cereale hybrids, amphiploids and parental forms. Steciana 19(1): 13-24.

Bykowska J., Klimko M. (2016). Pollen morphology in selected Cupressaceae Gray. and Sciadopityaceae Luerss. species in an experimental culture. Steciana 20(1): 7-14.

Klimko M. (2016). Micromorphology and anatomy of leaves of Morus alba L. (Moraceae) cultivars from Poland. Steciana 20(2): 73-83.

Klimko M., Bykowska J., Korszun St. (2016). SEM studies on sporangia and pollen morphology of Ginkgo biloba cultivars. Steciana 20 (3): 173-182.

Klimko M., Korszun S., Kolasiński M. (2016). Seed coat microsculpturing in Ginkgo biloba L. cultivars. Steciana 20(3): 97-101.

Klimko M., Wawrzyńska M., Wiland-Szymańska J. (2016). Calcium oxalate cristals in some Philodendron Schott (Araceae) species. Steciana 20(3): 103-116.

Kachel M., Nowińska R., Klimko M. (2017). The variability of Morus alba L. (Moraceae) leaves in the green areas of Poznań. Steciana 21 (1): 17-29.

Klimko M., Wysakowska I., Wilkin P., Wiland-Szymańska J. (2017). Micromorphology of stamens of some species of the genus Sansiviera petagna (Asparagaceae). Steciana 21 (2): 41-48.

Bykowska J., Klimko M. 2018. Pollen morphology of selected species of the Cephalotaxus Sieb. et Zucc., Taxus L. and Torreya Arn. Genera. . Acta Biologica Cracoviensia Beries Botanica 60(2): 25-38.

 

4. Publikacje w czasopismach naukowych nie wymienionych w wykazie Ministra NiSzW

 

Klimko M., Żukowski W. 1975. Morphological variability of scotchpine cones (Pinus silvestris L.) in forest associations in the Słowiński National Park. Bull. Soc. Amis. Sc., Ser. D, 15: 9-21.

Żukowski W., Klimko M. (1979). Variability of fruit in species of Eleocharis genus subseries Palustres in Poland. Bull. Soc. Amis. Sc., Poznań Ser. D., 19: 83-90.

Klimko M. (1980). Morphological variability of Cannabis sativa. Bull. Soc. Amis. Sc., Poznań Ser. D, 20: 127-134, Poznań.

Klimko M. (1980). Variability of some Carex L. species of the section Acutae (Carey) Christ. Bull. Soc. Amis. Sc., Poznań Ser. D., 20:113-125.

Klimko M. (1988). Analiza zmienności pęcherzyków, orzeszków i przysadek gatunków Carex sekcji Paludosae i Vesicariae [Variability analysis of utriculi, fruits and glumes in species of Carex. Vesicariae and Pludosae sections]. W: Sprawozdania Komisji Biologicznej Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk za 1986 rok nr 105: 6-8.

Klimko M. (1988). Budowa anatomiczna łodygi gatunków z rodzaju Schoenoplectus [The anatomical structure of stems in species of Schoenoplectus genus]. W: Sprawozdania Komisji Biologicznej Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk za 1987 rok nr 106: 3-7.

Klimko M. (1988). Systematic studies on Eleocharis acutangula (Roxb.) Schult and Eleocharis variegata (Poir). Presl. Bull. Soc. Amis. Sc., Poznań Ser. D., 27: 69-79.

Klimko M. (1988). Wstępna analiza biometryczna współczesnych i kopalnych owocków Schoenoplectus lacustris (L.) Palla [ Introductory biometrical analysis of contemponary and fossil fruits of Schoenoplectus lacustris (L.) Palla]. W: Sprawozdania Komisji Biologicznej Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk za 1986 rok nr 105: 8-11.

Klimko M. (1988). Zmienność owocków i przysadek gatunku Eleocharis sekcji Limnochloa [Variability of the fuits and glumes species Eleocharis Limnochloe section]. W: Sprawozdania Komisji Biologicznej Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk za 1986 rok nr 105: 3-5.

Klimko M. (1988). Variability of the native species of Carex Paludosae and Vesicariae sections. Bull. Soc. Amis. Sc., Poznań, Ser. D. 27: 61-68.

Żukowski W., Klimko M., Bocheński W. (1988). Variability of nuts Corylus avellana L. in north western Poland. Bull. Soc. Amis. Sc., Poznań 1988, Ser. D., 27: 81-93.

Klimko M. (1990). Zmienność owocków i przysadek gatunków Carex sekcji Montanae (Carey) Christ [Variability of the fruits and glumes species Carex Montanae (Carey)  Christ section]. W: Sprawozdania Komisji Biologicznej Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk za 1988 rok nr 107: 13-17.

Klimko M. (1995). Studies on the variability of species in Mariscus genus (Zaire). Biol. Bull. of Poznań 32: 73-87.

Klimko M., Szafrański F., Bola M. L. (1995). Morphological variability of leaves in selected species of Dissotis genus (Melastomataceae). Biol. Bull. of Poznań 32: 59-72.

Klimko M. (1997). Morphological variability of  Schoenoplectus tabernaemontani (Gmel.) Palla of Wielki Ocypel lake. Biol. Bull. of Poznań 34: 73-94.

Kalinowski A., Dolezak K., Radłowski M., Bartkowiak S., Klimko M. (1998). Variability of proteins from single macrogametophyte in two lines of maise and their hybrids. Biol. Bull. of Poznań 35 (2): 75 -83.

Klimko M., Jankowska A. (1998).Morphological variability of bery-like Juniperus communis ssp. communis of West Pomerania. Biol. Bull. of Poznań 35 (2): 85 – 102.

Klimko M., Kreft A. (1999). Interpopulational variation of nutlets and glumes of Bolboschoenus maritimus (L.) Palla in Poland. Biol. Bull. of Poznań 36 (1): 57-69.

Klimko M., Truchan M. (1999). Morphological variation of modern and fossil seeds of Cladium mariscus (L.) Pohl. Biol. Bull. of Poznań 36 (2): 111-121.

Piskorz R., Klimko M. (2002). The influence of ligot and soil moisture kontent on variation of Impatiens parviflora DC. In oak-hornbeam in the Wielkopolska National Park (western Poland). Populačna Biológia Rastlín 7: 90-96.

Celewicz S., Klimko M., Kuczyńska-Kippen N., Nagengast B. (2004). Sezonowe zróżnicowanie zbiorowisk fito- i zooplanktonu Jeziora Budzyńskiego. Morena, Prace Wielkopolskiego Parku Narodowego 11: 127-137.

 

5. Monografie naukowe i rozdziały w monografiach naukowych.

 

Żukowski W., Latowski K., Szmajda P., Klimko M. (1977). Rejonizacja chwastów segetalnych w Wielkopolsce. W: Wyniki badań nad rozmieszczeniem niektórych gatunków chwastów segetalnych w różnych rejonach kraju. IUNG, Puławy, Opole, s. 81-103.

Klimko M. (1981). Zmienność populacji i stanowisko systematyczne Carex nigra (L.) Reich. w Polsce [Variability of populations and systematic position of Carex nigra (L.) Reich. in Poland]. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Prace Komisji Biologicznej 57: 1–72.

Klimko M. (2000). Zadania nauk biologicznych. Pom. Akad. Pedag. Słupsk.

Klimko M., Czarna A. (2001). Controversy around occurence Koeleria grandis (Poaceae) in Poland. In: Studies on grasses in Poland. L. Frey (ed).   79-88.

Klimko M., Czarna A. (2001). New taxonomic features of the Koeleria species (Poaceae).In: Studies on grasses in Poland. L. Frey (ed).  89-102.

Kalinowski A., Klimko M., Wojciechowska B. (2004). Morfologia oraz białka płaszcza i protoplastu pyłku u amfiploidów Aegilops kotschyi x Secale cereale. [W:] Genetyka w ulepszaniu roślin użytkowych. Instytut Gennetyki Roślin, PAN, Rozprawy i Monografie 11: 163-169.

Celewicz S., Klimko M., Kuczyńska-Kippen N., Nagengast B. (2004). Charakterystyka planktonu strefy litoralu i pelagialu Jeziora Budzyńskiego w Wielkopolskim Parku Narodowym. [W:] Stan i przemiany środowiska przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego, s. 53-56. Poznań - Jeziory.

Celewicz S., Klimko M., Kuczyńska-Kippen N., Nagengast B. (2004). Charakterystyka hydrobiologiczna jeziora Dębiniec w Parku Krajobrazowym Promno. [W:] Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski 10 (12): 54-67, Poznań.

Celewicz-Gołdyn S., Klimko M. (2008). Algal flora of the ecological area “Jezioro Umultowskie” (Lake Umultowskie). [In:] The functioning and protection of water ecosystems. Gołdyn R., Kuczyńska-Kippen N., Piotrowicz R. (eds.) Department of Water Protection, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University.

 

7. Publikowane streszczenia konferencyjne

 

Żukowski W., Klimko M. (1972). Zmienność szyszek sosny zwyczajnej w zespołach leśnych Słowińskiego Parku Narodowego. Streszczenie komunikatu XL Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego 1972, s. 61, Warszawa. 

Klimko M., Chmiel J. (1989). Chaerophyllum aureum L. w Polsce [W:] Materiały z Konferencji “Roślina a środowisko” zorganizowanej z okazji 48 Zjazdu PTB w Katowicach, w dniach 5-9 września 1989. Streszczenie referatów. 

Kalinowski A., Radłowski M., Klimko M. (1995). Polymorfizm białek w koloniach Plagiochila porelloides (Proteins polymorphizm in colonies Plagiochila porelloides. Materiały konferencji i sympozjów 50 Zjazdu PTB Kraków 1995.

Klimko M. (1995). Historia zmienności Scirpus pliocaenicus i Schoenoplectus lacustris. (The variability history of Scirpus pliocaenicus  and Schoenoplectus lacustris). Materiały konferencji i sympozjów 50 Zjazdu PTB - Kraków 1995.

Kalinowski A., Klimko M., Radłowski M., Bartkowiak S. (1998). Białka z pojedynczych pyłków kukurydzy (Proteins from single pollen grains of maize). Materiały konferencji i sympozjów 51 Zjazdu PTB. Gdańsk 1998.

Klimko M., Kreft A. (1998). Morfologia zmienności wybranych cech Bolboschoenus maritimus (Morphological variability of selected characters of Bolboschoenus maritimus). Materiały konferencji i sympozjów 51 Zjazdu PTB. Gdańsk 1998.

Klimko M., Kreft A., Truchan M. (1998). Zmienność ziarniaków Elymus arenarius L. Materiały z III Ogólnopolskiego Spotkania Naukowego - Taksonomia, kariologia i rozmieszczenie traw w Polsce. PAN, Instytut Botaniki, Kraków 1998.

Klimko M., Radłowski M., Kalinowski A., Bartkowiak S. (1998). 2-D Elektroforeza białek pyłku kukurydzy o różnym zabarwieniu (2-D Page of proteins from maize pollen with different pigmentation). Materiały konferencji i sympozjów 51 Zjazdu PTB. Gdańsk 1998.

Klimko M., Truchan M. (1998). Zmienność współczesnych i kopalnych nasion Cladium mariscus (The variability recent and fosil of seeds of Cladium mariscus). Materiały konferencji i sympozjów 51 Zjazdu PTB. Gdańsk 1998.

Klimko M., Czarna A. (2000). Nowe cechy diagnostyczne gatunków z rodzaju Koeleria L. w Polsce. Materiały z IV Ogólnopolskiego Spotkanie Naukowego - Taksonomia, kariologia i rozmieszczenie traw w Polsce (PAN Instytut Botaniki) Kraków 2000.

Klimko M., Kluza M., Kreft A. (2000). Analiza porównawcza ziarn pyłku różnych typów odmian Helianthus annuus L. Materiały z III Krajowej Konferencji - Pyłek, interakcja pyłek – znamię. Badania molekularne i cytologiczne. Instytut Genetyki Roślin PAN, Poznań 2000.

Klimko M., Kusiak W., Chylarecki H., Król S., Kuświk H., Janyszek S., Urbański P., Szychowiak W. (2000). Występowanie i charakterystyka drzewostanów daglezjowych (Pseudotsuga Carr) w Polsce. Materiały z Konferencji Naukowej PTB „Bioróżnorodność a synantropizacja obszarów leśnych” Wirty 2000.

Klimko M., Szkudlarz P. (2000). Zmienność morfologiczna liści Chamaedaphne calyculata (L.) Moench. Materiały z Toruńskiego Seminarium Naukowego - Zmiany i zmienność 2000.

Antkowiak W., Klimko M. (2001). Prof. dr hab. Stanisław Król (1923-2001) – w hołdzie Jego pamięci. Rocz. Dendr. 2001, 49: 9-12.

Kalinowski A., Klimko M., Kluza M. (2001). Polimorfizm układów enzymatycznych w siewkach trzech odmian Helianthus annuus L. Materiały konferencji i sympozjów 52 Zjazdu PTB w Poznaniu 2001.

Klimko M., Kalinowski A., Kluza M. (2001). Białka ogólne, esterazy i kwaśna fosfataza z pyłku, nasion i liści trzech odmian Helianthus annuus L. po 2-D elektroforezie. Materiały konferencji i sympozjów 52 Zjazdu PTB w Poznaniu 2001.

Klimko M., Piskorz R. (2001). Szlaki migracyjne Impatiens parviflora DC. w grądzie na przykładzie rezerwatu „Grabina” w Wielkopolskim Parku Narodowym. Materiały z Toruńskiego Seminarium Ekologicznego 2001.

Klimko M., Wyrzykiewicz-Raszewska M. (2001). Epipactis palustris (L.) Crantz w zbiorowiskach autogenicznych i antropogenicznych. Materiały z Toruńskiego Seminarium Ekologicznego 2001.

Klimko M., Zygmunt K. (2001). Morpho-genetic variability of naturalny regenerating populations of Pseudotsuga taxifolia Britton in Poland. 3rd International Conference of PHD Students. University of Miscolc, Hungary, August 2001, Natural Science pp 349-350.

Zygmunt K., Klimko M. (2001). Zmienność morfo-genetyczna naturalnie odnawiających się populacji Pseudotsuga taxifolia Britton w Polsce. Materiały konferencji i sympozjów 52 Zjazdu PTB w Poznaniu 2001.

Klimko M, Czarna A. (2002). XXVI Krajowa Konferencja Naukowa z cyklu „Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce” Słupsk – Ustka 2002. „Zróżnicowanie Matricaria perforata Merat w uprawach roślin zbożowych, okopowych i warzywnych.”

Klimko M. (2002). II International Conference on Plant Anatomy and morphology, Saint Petersburg 2002. „Vegetative anatomy and taxonomy of sedges (Carex) section Ceratocystis.”

Klimko M., Celewicz-Gołdyn S. (2002). XXI Międzynarodowa Konferencja Sekcji Fykologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego. „Glony różnych ekosystemów. Problemy ochrony, ekologii i taksonomii”. Sosnówka Górna – Karpacz, 13-16 czerwca 2002.

Klimko M., Janyszek S. (2002). „Sieć>>Natura 2000<< w Polsce”. Konferencja organizowana przez Polski Klub Ekologiczny przy współudziale Instytutu Ochrony Przyrody PAN. 17-19 października 2002, Kamienica (Gorce).

Klimko M., Piskorz R. (2002). Konferencja Jubileuszowa z okazji 80-lecia Białowieskiego Parku Narodowego, 11-14 marzec 2002. „Wpływ insolacji grądu na fenologię i zmienność Impatiens parviflora DC. w rezerwacie „Grabina” w Wielkopolskim Parku Narodowym”.

Klimko M.,  Wyrzykiewicz – Raszewska M. (2002). Ogólnopolska Konferencja „Flora Miast”, Bydgoszcz – Myślęcinek, 12-13 września 2002. „Zasoby dendroflory małych miast w Wielkopolsce”.

Piskorz R., Klimko M. (2002). VII Konferencia Populačná Biológia Rastlín, Nitra (Słowacja) 26 –28 czerwca 2002. „Phenology and variability of Impatiens parviflora DC. in oak-hornbeam in Wielkopolska National Park (Western Poland)”.

Piskorz R., Klimko M. (2004). 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004. „Wpływ Puccinia komarovii Tranzsch. (Uredinales) na wybrane właściwości biologiczne Impatiens parviflora DC.”

Piskorz R., Klimko M. (2004). Konferencja Jubileuszowa „Choroby roślin na tle środowiska” w Poznaniu, 8-19 listopad 2004. „Zmiana cech osobniczych i grupowych w populacji Impatiens parviflora DC. zainfekowanej przez Puccinia komarovii Tranzsch. (Uredinales)”

Klimko M., Boratyńska K., Montserrat J. M., Didukh Y., Romo A., Gomez D., Kluza-Wieloch M., Boratyński A. (2005). XVII International Botanical Congress; Vienna, Austria 17-23 VII 2005. „Taxonomic relations between Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus and J. oxycedrus subsp. macrocarpa based on morphological characters”.

Klimko M., Truchan M. (2005). Konferencja „Taksonomia, chorologia i ekologia roślin w dobie zagrożenia różnorodności biologicznej.” „Rola cech powierzchni liścia w taksonomii gatunków z rodzaju Ficus L. (Moraceae) i ich kultywarów.”

Wiland-Szymańska J., Klimko M. (2005). XVII International Botanical Congress; Vienna, Austria 17-23 VII 2005. „Differentiation of leaf anatomy of the genera Dracaena L. and Sansevieria Thunb. (Dracaenaceae)”.

Celewicz-Gołdyn S., Klimko M., Kuczyńska-Kippen N. (2006). 5 International Phycological Conference. Algae and their changes over time. Poznań-Łagów Słubice 16-19V 2006. „The impact of macrophyte species and season in the habitat choice of phytoplankton in three shallow lasek”.

Klimko M, Wyrzykiewicz-Raszewska M. (2006). Ogólnopolska konferencja – Rzadkie, ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów. Problemy zagrożenia i ochrony różnorodności flory. Kraków 25-26 maja 2006. „Morfologiczna zmienność owoców i nasion populacji Epipactis palustris (L.) Crantz z siedlisk naturalnych i antropogenicznego”.

Klimko M., Boratyńska K., Montserrat J. M., Diduch Y., Romo A., Gomez D., Kluza-Wieloch M., Boratyński A. (2006). III Coloquio International sobre sabinares y enebrales (género Juniperus) Ecologia y Gestión Forestal Sostenible. Soria (España) 24-26V 2006. „Morphological variation of Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus. I (Cupressaceae) in the Mediterranean region”.

Klimko M., Wysakowska I., Truchan M., Wawrzyniak M. (2006). VII Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe. Biologia traw. Kraków 16-17 XI 2006. „Morfologiczna zmienność kłosków x Calammophila baltica (Flüggé ex Schrad.) P. Fourn i jej domniemanych gatunków rodzicielskich”.

Klimko M., Wawrzyniak M. (2007). 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy. Szczecin 3-8 IX 2007. „The foliar micromorphology in taxa of the genus Philodendron Schott (Araceae)”.

Klimko M.,  Truchan M., Czarna A. (2010). Proceedings of the 55th meeting of the Polish Botanical Society - Planta in vivo, in vitro et in silico. Warsaw 6-12 IX 2010. „Thlaspi S.STR (Thlaspidinae) versus Thlaspi S.L.: Macro- and micromorphological characteristics of fruits and seeds”.

 

8. Publikacje popularno-naukowe

 

Klimko M., Bałuka B., Klimko W. (2008). Przyroda Miasta Poznania. Wydanie 1. Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ss. 196.

Klimko M., Bałuka B., Klimko W. (2009). Przyroda Miasta Poznania. Wydanie 2. Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ss. 196.

Klimko M., Klimko W. (2009). Przyrodnicza trasa rowerowa wzdłuż doliny rzeki Bogdanki. Przewodnik uniwersalny.

Klimko M., Klimko W. (2009). Przyrodnicza trasa rowerowa wzdłuż doliny rzeki Bogdanki. Przewodnik dla zaawansowanych.

 

 

 

baner na strone

Prace malarskie studentów AK III ROK

Zaliczenie z Technik Graficznych

Vw logoWOAK1